首页 趣味语文古诗词正文

一剪梅·襄樊四载弄干戈(yi jian mei xiang fan si zai nong gan ge)

xiāngfánzàinònggànjiànjiànqiáoshìwènjīnshìruòjīnxiāoxiāo
zhèzhīyòngsuōchǒunéngduōènéngduōzhūménmǎizhūéjūnshìmínshì? 

wénzhùshì

wén
xiāngfánzhànzhēngjīngjìnxíngniánduōlelǎobǎixìngnéngyòunéngkǎncháimínliáoshēngqǐngwènjīndeguóshìshìshénmeyàngzinehàofèiliàngjīnyíncáibǎoliángshíchóujiǎorén
zàiyàosuōlechǒuèzhīshìshízàitàiduōlequánguìzhījiātiāntiānmǎiniánqīngmàoměidezizòngqíngxiǎngquèguǎnjūnshìguóshì

zhùshì
jiǎnméipáimíngshuāngdiàoliùshíqiánhòuduànliùsānpíngyùn
nònggànzhǐzhànzhēng
zhè(zhè)zhīmíng
néngduōzhèyàngduō
zhūménquánguìzhījiāzhèzhǐjiǎshìdàozhūéniánqīngmàoměidezi
jūnshìzhǐxiāngfánchéngbèiwéijiǎshìdàoyuánbīng
mínshìzhǐjiǎshìdàoduìrénmínjiāzhòngxuēérxiāngfándàidemínbīngquèyǒnggǎncānjiālebǎowèixiāngyángchéngdezhàndòu


shǎng

  sòngzōng( 1268—1274)niánjiānwèizàizhōupànguāntīngqiānshūdeyángxìngliáoyángqiānpàněrwénxiāngfánbèiméngbīnggōngwéikùnshǒuchéngjūnmínpīnkàngzhànshìyánniánchéngzhōngbèikùnjūnmínxiǎoháizhīròuwèishírénwèixīnqíngjǐngcǎnjuérénhuánpiānānlínāndenánsòngwángcháoguòzhehuātiānjiǔzuìshēngmèngdeshēchǐyínshēnghuózhōnghènnánpíngfènxiěxiàlezhèshǒujiēxiànshízuìèpēngshízhèngxiǔdezhèngzhìfěngxièfènmèn。 

chuàngzuòbèijǐng

  deshàngpiànzhǐchūxiāngfánzhànshìdexíngshìzōngxiánchúnnián(1268)jiǔyuèyuánbīngzhùbáichéngshǐwéixiāngfánjiǔnián(1273)zhèngyuèfánchéngèryuèxiāngyángshǒujiāngchūjiàng。“xiāngfánzàinòngqiān”,xiāngfánzhànshìjīnjīngniánshíchéngsuībèiwéikùndànréngwèishǒuchéngjūnmínxiàngcháotíngqiúyuándànqièxiāngwèidejiǎshìdàoquèzhìzhītángdàishīrénwángwéichàngguòxiāngyánghǎofēngkǒu”(《jiānghànlínfàn》),báicéngchàngdào:“jiāngchénghuíshuǐhuāyuè使shǐrén。”(《xiāngyángshǒushìjīnzàiyuánbīngdezhòngwéixià,“jiànjiànqiáo”,píngāndeshēnghuóbèihuàizàitīngdàodòngtīngyuèěrdeqiáogèngyòngshuōshīrénmendeyínchàngle。“xiāngyángzhīwéishízicuànhái”(《suíyǐnmàn》),dàochùshìpiànbēiāideshēnyínniándezhànshìbìngsuànjiǔdànwèileshǒuchéngérhàofèideqiánliángzhīduōshǎo。 “jīnxiāoxiāo”,chúlezhècéngwàiháiyǐnhánzhejiǎshìdàoyuánrényuēxiàngmenshūjuàndecéngxiàngyuánrénshūjīnchēngchénqiúnéngwǎnjiùguǒfándemìngyùnwǎnjiùlenánsòngcháotíngdemìngyùn

  xiàpiànrénfēngzhuǎnjiānruìzhǐchūxiāngfánzhànshìwēilèiluǎnnéngzāozhìshīxiàndegēngàishìyīnwèijiānchénjiǎshìdàozhīliúquánjiānfāngquánxiánchénjiǔ”(《suíyǐnjìn》)。“zhèzhīyòngsuō”,yuànzài:“zhèzhīyòngèrtóngmàoshījīnlíngzhuǎnyǒushēngláièrliánhuāzhōngcánghuāchèérhòujiànduìxiāngzhànshízhōngmiàozhě。”zhèzhīsuōjīnlíngliánhuātóngduìběnláiměimiàoránérrénquèzhòngzhòngxiàleyòngèrduìzhìqiánfāngzhànshìchéngtiānchénjiǔdejiǎshìdàoděngrénláishuōmànqīngzhèngshìmendechǒuchùèchù。‘“chǒunéngduōènéngduō”,zhèzhēnshìzhǒnggòuchǒugòuèdexíngwèile。“zhūménmǎizhūéjūnshìmínshì”,jìnjiēzhèhuǒréndechǒuèlínghún。“shíxiāngyángwéishìdàozuòlǐnglóutíngxiègōngrénchāngyǒuměizhěwèiqièyínzhōng”(《sòngshǐ·jiānchénchuán》)。jiǎshìdàozhīliújiémǎiměimensòngzhūménshēnyuàngāozhùlóu广guǎngzhìtíngxièsuōzhèshìfāngmiànlìngfāngmiànxiāngfánbèikùnjūnshìmínshìzhèshìzhǒngqiángliègǎnfèndejiǎshìdàozuòshìjiùxiāngfánwēizàiqiějūnmínmìngyùnzhīhòufāngquánchéndehuāngyínchǐqiánfāngzhànshìdewēixíngchéngchángxiānmíngdeduìcóngérqiánglièbiǎolerénduìzhànshìguóshìdejiāoduìdāngdàozhědezuìèsuǒjìnxíngdejiānruìdepēng

  quánwénzhízhìrényǎnshìdefènzhīqíngháihěnqiǎomiàoyùnyòngjiǎnméishàngxiàpiànèrsānliùtóngshēngtóngyùndediǎnzhòngdiéyùnyònglejiàn”、“xiāo”、“néngduō”、“láijiāzhònggǎnqíngdeshēn使shǐzhěngshǒugèngyǒufěngdewèi


yángqiānpàn

  yángqiānpànmíngxiángzōngshíréncúnshǒu


版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37865.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 467人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网