首页 趣味语文古诗词正文

北上行(bei shang xing)

běishàngsuǒběishàngyuántàixíng
dèngdàopánqiějùnchányánlíngqióngcāng
juéshíchēlúncuīgāogāng
shāchénjiēyōuzhōufēnghuǒliánshuòfāng
shājiànyánfēnglièshang
bēnjīngjiāhuángzáo齿chǐtúnluòyáng
qiánxíngguīfǎnjiùxiāng
cǎnbīngxuěbēihàojuézhōngcháng
chǐyǎnsāng
shuǐjiàncǎixīnlǒngbǎnzhǎng
měngyòudiàowěihàoqiūshuāng
cǎocānyǐnlíngjiāng
tànběishàngtíngcānwèizhīshāng
wángdàopíngkāiyántiānguāng? 

wénzhùshì

wén
běishàngzhīshìyīnwèishàngtàixíngshānzhī
tàixíngshānshàngdedàopánxiǎnjùnxuányánqiàoshànglíngcāngtiān
wèishísuǒjuéchēlúnwèigāogāngsuǒcuīzhēnshìxíngnána
kuàngqiěcóngyōuzhōudàoshuòfāngzhànchénduànfēnghuǒliántiān
jiànshǎn耀yàozheshāhánfēngchuīlièleshang
ānshǐpànjūnxiàngbēnjīngyàngjiāzhehuángxiàngzáo齿chǐyàngtúnzheluòyáng
qiánxíngyǒuguīhuíshǒujuànxiāng
zàibīngtiānxuězhōngzhēngzhātiānbēitòngjuégāncháng
shēnshàngyǎnsāng
xiǎngxiēshuǐláiyòubèidòngsuǒxiǎngcǎixiēcháiláishāoyòushāngāoyuǎn
gèngkuàngzàishānzhōngháinéngdàodiàowěidelǎoshíshíyǒushēngmìngzhīwēi
shānshàngjǐnyǒucǎodàochīdedōng西zhīshíwéiyǒuyǐnxiēlínshuǐ
tànběishàngzhīzhǐyǒutíngchēwèizhībēishāng
shícáinéngtiānxiàtàipíng使shǐrénxiāochóuyánzhòngjiàntiānguānga

zhùshì
běishàngxíng。《jiěyuē:“jìnzòuwèiběishàngpiān》,bèiyánbīngxuězhīhòuhuòwèizhīběishàngxíng》,gàiyīnérzhī。”
yuán沿yánzhetàixíngshānmíngzàijīnshānliǎngběizhījiānběinánzhìhuángběiànmiányánqiān
dèngdàoyǒushíjiēdeshāndào
juédiēdào
yōuzhōumíngzàijīnběijīngshìdàiwèiānshānsānzhènjié使shǐsuǒzài
shuòfāngmíngzàijīnshān西西běishuòxiàndài
níngchéng
yánfēngyándōngdehánfēng
bēnjīngbēnchídezhǎngjīngzhǐānshānpànjūnjīngzhīrén
záo齿chǐchuánshuōzhōngdeměngshòuānshān
shén
lǒngbǎnběnzhǐlǒngshānzhǐshānzhīlǒnggāngbǎn
diàowěiyáowěi
língjiāngshùshàngxiàdeshuǐ
cānjiàzàichēqiánliǎngde
wángdàopíngwèitiānxiàtàipíng。《shàngshū·hóngfàn》:“wángdàopíngpíng。”


shǎng

  zhèshǒushīxiětángzōngzhìchūniánānshǐzhīluànbàochūdāngshíānshāngōngzhànluòyánggěirénmíndàiláilechénzhòngdezāinán

chuàngzuòbèijǐng

  wèicáocāoyǒuhánxíng》,yòumíngběishàngpiān》,gàishīshǒuběishàngtàixíngshānshǒuèrběishàngmíngpiānbáishīgàicáoshīzhīzhǐxiěānshǐzhīluànbàohòuběifāngbèishòupànjūnróulìndenánzhuàngkuàngquánshīdiàochéncāngliánggǎnrǎn

  shīqiǎomiàodeshèwènkāipiān:“běishàngsuǒ?”wèizhǎodàoànshīrénchéntòngdexīnqíngshěnshìnánmínmenràoxíngdetàixíngshān:“běishàngyuántàixíng”,zhǎodàozhèyīnránhuánjìngérzhìdeyuányīn:“dèngdàopánqiějùnchányánlíngqióngcāngjuéshíchēlúncuīgāogāng。”shāngāodǒuchēnánxíngsuíyòufàngyǎn广guǎngkuòdezhèngzhìbèijǐng:“shāchénjiēyōuzhōufēnghuǒliánshuòfāngshājiànyánfēnglièshangbēnjīngjiāhuángzáo齿chǐtúnluòyáng。”shīrénzhǎodàole使shǐrénmenqiāndezhànluànzhèshèhuìwènshìwèilìngyuányīnsuīránmínglesuǒdeyuányīnshīrénquèwèimenpáijiězhǐnénggèngjiāchéntòngdechùmiáohuìbēicǎndeqíngjǐngcóngqiánxíngguīdàoyǐnlíngjiāngshíèrshīrénmiáoshùleběishàngxíngrénmendecǎnzhuàngjiēzhetànběishàngtíngcānwèizhīshāng。”shīrénchūlezhǎngtàntíngxiàchērěnzàikànyǎngtiānkuáng:“wángdàopíngkāiyántiānguāng?”

  zhèshǒushīchùwèizhìzhuīběnyuánpáogēnjiūmiáohuìzāimínshíyóuhuánjìngérshēngyóushēngérshēnyóushēnérxíngdòngqióngxíngjǐnxiānggěirénshēndeyìnxiàngshíshīrénduìyuèhuībēidepiāochōudāoduànshuǐdeháomàitǒngtǒngjiànledàizhīérdeshìliǎngyǎnhánlèidebēiāishēnqièdetóngqíng


bái

bái(701nián-762nián) ,tàibáihàoqīngliánshìyòuhàozhéxiānrén”,tángdàiwěidelàngmànzhǔshīrénbèihòurénwèishīxiān”,bìngchēngwèi”,wèilelìngliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiébáiyòuchēng”。xīntángshūzàibáiwèixìngshènghuángliángzhāowánggǎojiǔshìsūntángzhūwángtóngzōngrénshuǎnglǎngfāngàiyǐnjiǔzuòshījiāoyǒubáishēnshòuhuánglǎolièzhuāngxiǎngyǐngxiǎngyǒutàibáichuánshìshīzuòzhōngduōzuìshíxiědedàibiǎozuòyǒuwàngshān》《xíngnán》《shǔdàonán》《jiāngjìnjiǔ》《míngtáng》《zǎobáichéngděngduōshǒu


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37858.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 289人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org