首页 趣味语文古诗词正文

凯歌六首(kai ge liu shou)

hànjiāngchéngēn西róngjiéshūxiānzòuwèiyānggōng
tiānzikāilíndàizhǐjīnshuíshùèrshīgōng

guānjūn西chūguòlóulányíngbànglínyuèhán
hǎixiǎoshuāngníngwěicōngshānxuějīng竿gān

míngjiādiéyōnghuíjūnguópíngfānwèiwén
zhàngquèyìnyáobiānyuèjiānglóngchèhǎiyún

luòyuánménjiǎomíngqiānqúnmiànchūfānchéng
bīnghǎiyúnyíngzhènlóngduīyuèzhàoyíng

fānjūnyáojiànhànjiāyíngmǎnliánshānbiànshēng
wànjiànqiāndāoshāpíngmíngliúxuèjìnkōngchéng

jīng湿shīwèigànyānbáicǎoguānghán
zuójiāngjūnliánxiǎozhànfānjūnzhǐjiànkōngān


shǎng

  tángjūnxiānzhènshízàigōngyuán754niántángxuánzōngtiānbǎoshísānnián)。fēngchángqīngdegōngxiāncóngxiāndewèizhìshīzhōngchēngfānjūn”“fānchéngkànxiǎnránshìduìfāndedāngshítángfānzhījiāndezhànzhēnghányǒuwèikuòzhāngliǎngzhòngxìngqíngkuàngjiàoxiānzhīshícéncānzàifēngchángqīnggōngzhíshìniándōngtiānzuòshī。 

chuàngzuòbèijǐng

  zhèshīyóuliùshǒuyánjuéchéngshìcéncānzàifēngchángqīnggōngzhíshíwèifēngsuǒzuòdesòngzhī。“fēngfēngchángqīngshòuhòupíngjièmóulüèzhàngōngxùnshēngqiāncéngrènān西zhènjié使shǐshèshǐjiānběitíngdōu西jié使shǐhànhǎijūn使shǐgōngyuán754niántiānbǎoshísānniándōngjūnxiānshīsuǒjiùshìxiānzhīzhàn。《xiānkǎiqiánshǒuxiěkǎixuánhòuliǎngshǒuzhuīzhàndòuqíngxíng。“fānjūnyáojiànhànjiāyíngshǒuzuìxìngshìbiānsāishīzhōngshǎoyǒudepiāohànzhīzuò

  cóngfānjūnyáojiànhànjiāyíngshīèrdeyíngbànglínyuèhán”,kànchūzhànqiánchéngliǎngjūnduìlěidexíngshìcóngshīshǒudejīng湿shīwèigàn”,zhīzhànshìgàojiéyǒulàitōudechénggōng。“mǎnliánshānbiànshēngshìshídeshíkuàngfānbīngcóngshuìmèngzhōngjīngshìshāshēngzhèntiānzhànchǎngpiànshēngdànshīrénméiyǒuwánquánànshíkuàngdeshùnānpáiérshìjiāngzhèbiànshēngānpáizàiduìlěihòuzhèjiùchǎnshēnglezhǒngxiānduózhìdòuzhìdexiàoguǒérduózhìduóshuàigèngshìbīngjiāzhītángjūnjuéshèngtuòshǒule

  “wànjiànqiāndāoshāpíngmíngliúxuèjìnkōngchéngèrcǎiyòngfàngzhígàndexiězhǎnxiàndelièzhàndòuchǎngmiànxíngjiānchōngmǎndāoguāngjiànyǐng。“wànjiànqiāndāoshā”,zhōngliányòngwànqiānsānshùshēnmiáoxiělezhànzhēngdelièshādecánqíng。“jiànzhàndòuchíshíjiānzhǎngshìchǎngèzhàndànjiùzhěngzhànéryányòuwèijuézuìhòushìlìngrénchùdeshī:“píngmíngliúxuèjìnkōngchéng。”biǎoxiànzhànxuèshuǐxiāngshènhóngchéngpiàndànzàishāsānhòutuīchūliúxuèjìnkōngchéngdejìngtóu”,jiùchǎnshēnglezhǒngchùjīngxīndegǎnjuézàiqiánshāshēngshēngzhèntiāndemiáoxiěhòuchūxiànzhèhóngkǒnghuàmiànyòuchǎnshēnglebānchéndexiàoguǒ

  “jīng湿shīwèigànshǒuzàixiěshàngjiàojiējìnshèngtángrénbiàndeshídàifēngmàocǎilezhèngmiànxiěxiěpángmiàndebàntōngguòzhàndòujiéshùhòudetiānmíngshífēnzhànchǎngshàngshīzhǔderénzhànkōngān”,láiànshìzhàndòudelièxiǎnhányùn。“jīng湿shīwèigànpíngmíngliúxuèjìnkōngchéng”,dōu湿shīdechǎngmiànxiǎnshìchūzhànshìgānggāngjiéshùshāshàngwèiquánxiāo


céncān

  céncān(718nián?-769nián?),jīngzhōujiānglíngjīnběijiānglíngxiànrénhuònányángyángjīnnánnányángshìréntángdàishīréngāoshìbìngchēnggāocén”。céncānzǎosuìpíncóngxiōngjiùbiànlǎnshǐtángxuánzōngtiānbǎosānzài(744niánjìnshìchūwèibīngcáocānjūnhòuliǎngcóngjūnbiānsāixiānzàiān西jié使shǐgāoxiānzhīzhǎngshūtiānbǎoniánfēngchángqīngwèiān西běitíngjié使shǐshíwèipànguāndàizōngshícéngguānjiāzhōushǐjīnchuānshān),shìchēngcénjiāzhōu”。nián(770niánchéngdōu


版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37852.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 206人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网