首页 趣味语文古诗词正文

李云南征蛮诗(li yun nan zheng man shi)

tiānbǎoshízàiyǒuzhào西nányòuxiāngyánggōngjiānjiézhìzhīnǎizòuqiányúnnántàishǒushèhǎijiāozhǐzhīdàoxiǎnjiānwǎngshùwàngàibǎiwángsuǒwèitōngshíèrzàiyuèzhìzhǎngānjūnzishìzhīmiàotáng使shǐnénggōngxiàojiéshìtiǎnrénzhījiùyīnshìshī

shèngrénzhào西nánróng
miàotángshàngshēnchénjiézhìxióng
suìlìnggǎnshìjiànfēichánggōng
liàoliàoēnníngzhōng
xíngtiānhǎiwàizhuǎnzhànmánzhōng
yǎnjìngāoniǎo穿chuānlínjīngchóng
guǐménguīběiduōnánfēng
fēngchàiwànyúnléisuíjiǔgōng
zhǎnglàngqúnshānkōng
xiǎngdàoyuǎnxuánjūnchuíqióng
jīngchéngdòngbáifènbáoliáncāngqióng
shíjuétiánshǔcānjiāntóng
shōubīngliètínghòu西dōng
línshìchǐgǒumiǎnwēinéngchìgōng
jiāngxīngzhào耀yàobiānmíngméng
shuǐshèjiāozhōujīnshǐtōng
guīláizhǎngāndàozhàojiàngānquángōng
liánlìnruòwèisūnzhīàntóng
xiāngfénglùnkāngkǎixièshēnzhōng


wénzhùshì

yúnnáncéngrènshìshǐjiànnánliúhòumánnánzhào
yánggōngyángguózhōng
jiāozhǐxiànmíngzàijīnyuènánnèi西běi
bǎiwángdàiwáng
miàotángcháotíng
tiǎnyǒukuì
rán
jiézhìjié使shǐdejiǎnchēngyángguózhōng
tiānhǎiěrhǎizàijīnyúnnáněryuánliǎngxiànshìjiān
yǎnxiǎnjùndeshān
běifángménběixiàngdàijiāozhǐdàizhǐnányuèzhī
fēngdǔndàizhǐnánmánjūnduì
dòngbáidiǎnchūshǐ·zōuyánglièchuán》。
shēnshítóngbèilüèmàiwèitóngderén
tínghòuliǎowàngdegǎnglóujiànzhù
chìgōngzhěngchìshēnduānzhèngxīn
jiāozhōujiāozhǐjùn
gānquángōngzàijīnshǎn西chúnhuà西běigānquánshān
sūnzhemíngjūnshìjiāsūn
xiècánkuìshēnzhōngnèixīnzhōngqíng。 

shǎng

  gēnshīqiánxiǎozhīgōngyuán752niántiānbǎoshízài),yángguózhōngzòuqǐngyóuchūzhēngnánzhàozhànchángjiānzhuǎnzhànxíngchéngshùwànzhīyáojīngzhōuzhégōngyuán753niántiānbǎoshíèrzàiyuèhuídàozhǎngānxiàngshīrénshùzhēngzhànzhīcǎnlièshīrénwèizhīgǎndòngérzuòshī

chuàngzuòbèijǐng

  zhēngnánzhàozhèchǎngzhànzhēngshìyángguózhōngchícháozhèngwèimíngyāogōngérsuípàiqiǎnbiāntàishǒumánggōngzhōubiānruòxiǎomíndemàoshīxíngwèishìxiānméiyǒujīngguòdiàocháshìzhōngyòunéngsuíyīngbiàndǎozhìlezhèchǎngzhànzhēngbàidemièdǐngzhīzāiránérzhèxiēnèishìgāoshìsuǒnéngshēnzhīhuòzhěsuīzhīérgǎnyándànshīzhōngsuǒmiáoshùdeshānqióngshuǐjǐndeqíngxíngsuǒsòngzhànshìmensuǒwèidegàidequèdànghuíchángjǐngjièshìrénrénshēnshěng

  zàizhèshǒushīzhōngshīréndezàifēnzhèchǎngzhànzhēngdeqiányīnhòuguǒchéngbàishīérzàichēngzànzhànshìmenwèiguónánshēnānwēidekāngkǎiángdegǎnréndòngdànshīrénxuǎnzhèmecáiliàoquèzhǐshìwèilebiǎopiànmiàndejiànjiěmiǎnyǒuguàlòuwànzhīxiánshífēnshūdāizigěirénzhǒngběndàozhìzhīgǎnzhèránshìshīrénjiànshíwèishídàishēnjīngxiànsuǒzhì


gāoshì

gāoshì(704—765nián),zhònghǎitiáojīnběijǐngxiànrénhòuqiānsòngzhōusòngchéngjīnnánshāngqiūsuīyáng)。āndōngdōugāokǎnzhīsūntángdàichénshīréncéngrènxíngshìlángsànchángshìfēnghǎixiànhóushìchēnggāochángshìyǒngtàiyuánniánzhèngyuèbìngshìzèngshàngshūshìhàozhōngzuòwèizhemíngbiānsāishīréngāoshìcéncānbìngchēnggāocén”,céncānwángchānglíngwángzhīhuànchēngbiānsāishīrén”。shīxióngjiànshìbēnfàngyángzheshèngtángshísuǒyǒudefènjìnpéngxiàngshàngdeshídàijīngshényǒuwénèrshíjuǎn


版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37850.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 238人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网