首页 趣味语文古诗词正文

答苏武书(da su wu shu)

 ziqīngxià

 qínxuānlìngmíngqīngshíróngwènxiūchàngxìngshénxìngshényuǎntuōguórénsuǒbēiwàngfēng怀huáixiǎngnéngzhěyuǎnháiwèihuìqínqínyǒuròulíngsuīmǐnnéngkǎirán

 cóngchūjiàngzhìjīnshēnzhīqióngkùnzuòchóuzhōngdànjiànlèiwéigōucuìfēngshānròulàojiāngchōngyánxiàoshuíwèihuānxuánbīngbiāncǎnlièdànwénbēifēngxiāotiáozhīshēngliángqiūjiǔyuèsāiwàicǎoshuāinéngmèiěryuǎntīngjiādòngbēimíngyínxiàochéngqúnbiānshēngchénzuòtīngzhījuélèixiàjiēziqīnglíngxīnnéngbēizāi

 zibiéhòuliáoshàngniànlǎolínniánbèizibìngwèijīngshēnguóēnwèishìsuǒbēiziguīshòuróngliúshòumìngshēnchūzhīxiāngérzhīzhīwéijūnqīnzhīēnzhǎngwèimánzhīshānglìngxiānjūnzhīgèngchéngróngzhīyòubēigōngzuìxiǎoméngmíngchálíngxīnzhīměiniànzhìránwàngshēnglíngnánxīnmíngwěnjǐngjiànzhìguójiāshāshēnshìzēngxiūměirǎngrěnzhégǒuhuózuǒyòuzhīrénjiànlíngwèiěrzhīhuānláixiāngquànmiǎnfāngzhīzhǐlìngrénbēizēngdāoěr

 jiēziqīngrénzhīxiāngzhīguìxiāngzhīxīnqiánshūcāngwèijǐnsuǒ怀huáilüèéryánzhī

 xiānshòulíngqiānchūzhēngjuéjiāngshīdàolíngzhànérguǒwànzhīliángshuàizhīshīchūtiānhànzhīwàiqiángzhīqiānzhīzhòngduìshíwànzhījūnzhībīngdāngxīnzhīrányóuzhǎnjiāngqiānzhuībēnzhúběimièsǎochénzhǎnxiāoshuài使shǐsānjūnzhīshìshìguīlíngcáidāngrènwèishígōngnánkānxiōngbàiguóxìngshīgèngliànjīngbīngqiángshíwàndānlínzhènqīnwéizhǔzhīxíngxiāngzhīshìyòushénxuánjuébīngzàizhàndāngqiānrányóuchéngchuàngtòngjuémìngzhēngshǒushāngmǎnbǎiérjiēbìngrèngànránlíngzhènchuàngbìngjiērènzhǐbēnzǒubīngjǐnshǐqióngrénchǐtiěyóushǒufènzhēngwèixiāndēngdāngshítiānwèilíngzhènzhànshìwèilíngyǐnxuèdānwèilíng便biànyǐnháiérzéichénjiàozhīsuì使shǐzhànlíngmiǎněr

 gāohuángsānshíwànzhòngkùnpíngchéngdāngzhīshíměngjiāngyúnmóuchénrányóushíjǐnnǎimiǎnkuàngdānglíngzhěwèizāiérzhíshìzhěyúnyúngǒuyuànlíngránlíngzuìziqīngshìlíngtōushēngzhīshìérzhīrénzāiníngyǒubèijūnqīnjuānziérfǎnwèizhěránlíngyǒusuǒwèiqiánshūzhīyánbàoēnguózhǔěrchéngjiémièmíngbàofànxùnhuìzhīchǐcáomèisānbàizhīgōujiànzhīchóubàoguózhīxiūzhīxīnqièěrzhìwèiéryuànchéngwèicóngérròushòuxínglíngsuǒyǎngtiānchuíxīnérxuè

 xiàyòuyún:“hàngōngchénbáo。”ziwèihànchénānyúněrxiāofánqiúzhíhánpénghǎicháocuòshòuzhōuwèijiànzuǒmìnggōngzhīshìjiǎzhījiēxìnmìngshìzhīcáibàojiāngxiāngzhīérshòuxiǎorénzhīchánbìngshòuhuòbàizhī使shǐ怀huáicáishòubàngnéngzhǎnèrzizhīxiáshuíwèizhītòngxīnzāilíngxiānjiāngjūngōnglüègàitiānyǒngguānsānjūnshīguìchénzhījǐngshēnjuézhībiǎogōngchénshìsuǒérzhǎngtànzhěwèibáozāiqiěxiàdānchēzhī使shǐshìwànchéngzhīzāoshízhìjiànliúxīnshuòběizhīdīngniánfèng使shǐhàoshǒuérguīlǎozhōngtángshēngwéitiānxiàsuǒwénjīnsuǒwèiyǒumánzhīrénshàngyóujiāzizhījiékuàngwèitiānxiàzhīzhǔlíngwèixiàdāngxiǎngmáozhījiànshòuqiānchéngzhīshǎngwénzizhīguīguòèrbǎiwànwèiguòdiǎnshǔguóchǐzhīfēngjiāzizhīqínérfánggōnghàinéngzhīchénjǐnwèiwànhóuqīntānnìngzhīlèiwèilángmiàozǎizishànglíngwàngzāiqiěhànhòuzhūlíngbáoshǎngzishǒujié使shǐyuǎntīngzhīchénwàngfēngchímìngshínánsuǒměiérhuǐzhělíngsuīēnhànrényǒuyán:“suīzhōnglièshìguī。”língchéngnéngānérzhǔnéngjuànjuànnánérshēngchéngmíngzàngmánzhōngshuínéngshēnsǎngháixiàngběiquē使shǐdāozhīnòngwénxiéyuànxiàwànglíng

 jiēziqīngyánxiāngwànrénjuéshūshēngwèibiéshìzhīrénwèizhīguǐzhǎngxiàshēngxìngxièrénmiǎnshìshèngjūnxiàyìnziyàngwèiniànàishíyīnběifēnghuìyīnlíngdùnshǒu


wénzhùshì

wén
 ziqīngxià
 nínxīnqínxuānyángměizàitàipíngshèngshìdāngguānměimíngliúchuánfāngzhēnshìzhíqìngxìngaliúluòzàiyuǎnfāngguózhèshìqiánrénsuǒgǎnbēitòngdeyáowàngnánfāng怀huáiniànrénzěnnéngmǎnhánshēnqíngqiánchéngméngníncóngyuǎnchùgěihuíyīnyīnqínānwèijiàohuìchāoguòleròuzhīqíngsuīrándùnyòuzěnnénggǎnkǎiwànduān
 cóngtóujiàngláishēnchùjiānnánkùnjìngrénzuòchóumènnǎozhěngtiānkànjiànbiédezhǐjiàndàoxiēzhīréndàiguànxiùtàozhùguànzhānzhǐnéngkàomenláifēngchīguànxīngshānderòuguànjiāngzhǐnéngyòngmenláichōngjiěyǎnkànzhōuyǒushuínéngtánxiàohuānnejiézhehòuhòudejiānbīngbiānsāishàngdebèidònglièkāizhǐtīngjiànbēicǎnliángdefēngshēngshēnqiūjiǔyuèsāiwàicǎodiāolíngwǎnnéngshuìěrqīngtīngjiāshēngbēiāijiàoshēngmíngshēngxiānghùnzàibiānsāidemiànxiǎngqīngchénzuòláitīngzhezhèxiēshēngyīnzhījuéliúxiàlèishuǐāiziqīngnándàoshìtiěshíxīnchángnéngbēishāng
 tóngnínfēnbiéhòugèngjiāliáoshàngniànlǎozàichuízhīniánháibèishāziérmenshìzuìdecǎnzāoshāhàileguójiāzhīēnbèishìrénsuǒbēiliánnínhuíguóhòuxiǎngshòuróngliúméngshòuxiūzhèshìmìngzhōngzhùdìngyǒushénmebànchūshēnjiǎngjiūdeguójiāquèjìnduìmángránzhīdeshèhuìbèileguójūnshuāngqīndeēnzhōngshēnzhùzàimándezhēnshìshāngxīnleràngxiāndehòudàibiànchéngleróngderénzěnnénggǎndàobēitòngzàixiōngzuòzhànzhōnggōngzuìxiǎoquèméiyǒushòudàogōngzhèngdepíngjiàlewēixiǎodechéngměidāngxiǎngdàozhèhuǎngzhīzhōng仿fǎngshīleduìshēngcúndeliúliànnánxīnláibiǎobáiwěnláixiǎnshìzhìxiàngdànguójiāduìjīngēnduànjuéshāháochùzhǐhuìzēngjiāxiūyīnchángchángfènkǎirěnshòujiùyòugǒuqiěhuózàishìshàngzhōuwéiderénjiànzhèyàngyòngzhōngtīngdehuàláiquàngàomiǎnshìguódekuàizhǐnénglìngrénbēishāngzēngjiāyōuchóule
 āiziqīngrénmendexiānglejiěguìzàixiāngzhīxīnqiánfēngxìncōngmángxiěchéngméiyǒunénggòuchōngfēnbiǎodexīnqíngsuǒzàizuòjiǎnlüèshù
 cóngqiánxiānshòubīngqiānchūzhēngyuǎnfāngyuánjiānglǐngshīdàodānxiōngjūnzāozuòzhànxiédàizhegōngzhēngzhànwàndeliángcǎolǐngzhexíngjūndeduìchūleguójìngzhīwàijìnqiángdejiāngqiānshìbīngduìshíwànjūnzhǐhuīkāndeduìdǎngyǎngjīngruìdeduìdànshìránzhǎnjiāngzhuīzhúbàitáozhīzàiqīngcánshízhǎnshāxiāoyǒngjiānglǐng使shǐquánjūnjiāngshìdōunéngshìguīméiyǒushénmenéngnàihěnshǎodāndāngzhòngrènnèixīnànwèishídezhàngōngshìqíngkuàngxiàsuǒnánxiāngdelexiōngbīngbàihòuquánguójūnshìdòngyuányòutiāoxuǎnchūshíwànduōjīngbīngdānqīnlínzhènqiánzhǐhuīduìjūndewéijūnjūndexíngshìxiāngchēngbīngduìdeliànggèngjiāxuánshūbīngzàizhànrényàoqiānréndànréngrándàishāngrěntòngfènyǒngzhēngxiānzhènwángshòushāngdeshìbīngbiàndōushìshēnbiānshèngxiàdemǎnbǎirénérqiědōushānghénlèilèichíwěnbīngdànshìzhǐyàozhènzhòngshāngqīngshāngdeshìbīngdōuyuèérbīngshāxiàngrén使shǐtáobēnbīnghàojǐnjiànshèwánshǒucùntiěháishìguāngzhetóugāoshāzhēngzhechōngshàngqiánzàizhèshítiānhǎoxiàngwèizhènzhànshìgǎnfènwèiyǐndānrènwèinéngzàihuò便biànsuànyǐnjūnbānshīliàopàntáodexiéchénguǎngǎnchūmàijūnqíngshì使shǐdānzhòngxīnduìzuòzhànérzhōngwèinéngmiǎnshībài
 qiángāohuánglǐngsānshíwànjūnbèixiōngwéikùnzàipíngchéngshíjūnzhōngměngjiāngyúnmóuchénránérháishìtiānduànliángzhǐguòmiǎnqiángtuōshēnérkuàngxiàngzhèyàngderénnándàojiùróngyǒusuǒzuòwèimaérdāngquánzhěquèlùnfēnfēnwèiyuànwèinéngxùnguóguòwèixùnguóquèshìzuìguòdànnínkànnándàoshìtānshēngdexiǎorénmayòuhuìyǒubèijūnqīnpāoérquèfǎnérwèiduìyǒuderénránmezhīsuǒshìyīnwèixiǎngyǒusuǒzuòwèiběnláishìxiǎngqiánfēngxìnshàngsuǒshuōdeyàngyàoxiànghuángshàngbàoēnashízàiyīnwèiránshùmíngjiéshēnmíngmièbàoēnqiándàifànyīnhuìshāntóujiàngzhīchǐérxùnguócáoyīnsānzhànsānbàizhīérshāzhōngfànwèiyuèwánggōujiànbàolechóucáowèiguóxuělechǐdiǎnchìchéngxīnjiùshìànjǐngyǎngmendezuòwèiliàodàozhìxiàngméiyǒushíxiànyuànzhīshēnghuàshàngwèishíxíngqīnrénzuòdāoxiàzhīguǐzhèjiùshìmiànduìcāngtiānchuíxīnxuèdeyuányīna
 nínyòushuōdào:“hàncháogěigōngchéndedàibìngfēibáo。”nínshìhàncháozhīchénzěnnéngshuōzhèzhǒnghuàshìqiánxiāofánkuàibèiqiújìnhánxìnpéngyuèbèiduòchéngròujiàngcháocuòbèishāzhōuwèihóubèipànzuìchùxíngzhùhànshìxiàgōngláoderénshìjiǎzhōuděngréndōuquèshíshìdāngshíjiéchūderéncáibèidānrènjiāngxiāngdenéngquèzāoshòuxiǎoréndefěibàngmendōushòuhàishìgàoshībàizuìzhōng使shǐyǒucáizhīrénzāodàohuǐcáinéngshīzhǎnmenèrréndezāoshuíwèizhītòngxīnnede广guǎngshēnrènjiāngjūngōnglüèmóugàitiānzhōngyǒngguānquánjūnzhǐshìyīnwèixièyíngdāngcháoquánguìdexīnjiéguǒzàibiānyuǎndejiāngchǎngshāshēnwángzhèjiùshìgōngchénshìshǒuchíbīngrèntànzhǐdeyuányīnzěnmenéngshuōdàibáonenínguòpíngzhedānchēchū使shǐdàoyōngyǒuqiángbīngdeguóféngshàngshíyùnjiājìngzhìjiànwěnzàidiānpèiliúhánxīnchàdiǎnzàiběifāngdehuāngzhuàngniánshífèngmìngchū使shǐmǎntóubáiérguīlǎozàijiāzhōngwángzigǎijiàzhèshìtiānxiàhěnshǎotīngdàodejīnsuǒméiyǒudezāowèikāihuàderénshàngqiěháichēngzànníndejiékuàngshìtiānxiàdejūnzhǔnerènwèinínyīngdāngxiǎngshòufēnglǐngshǎngqiānchéngdezhūhóudàishìtīngshuōnínhuíguóhòushǎngguòèrbǎiwànfēngguānguòdiǎnshǔguózhīzhíbìngméiyǒuchǐdefēngshǎngláijiǎngnínduōniánláiduìguójiādexiàozhōngérxiēpáichìgōngchénèshāréncáidecháochéndōuchénglewànhóuhuángqīnguóhuòfèngyíngpāizhīliúdōuchénglecháotíngzhèngquándezhǔzǎinínshàngqiěháiyǒushénmewàngnexiàngzhèyànghàncháoyīnwèiwèinéngjiéérshīyándechéngnínjiānzhēnshǒujiéyòuzhǐgěiwēibáodejiǎngshǎngyàoxiǎngjiàoyuǎnfāngdechénmínqiètóubēnxiàomìngzhèshízàishìnánbàndàodesuǒchángchángxiǎngdàozhèshìquèjuéhòuhuǐsuīránlehàncháodeēnqínghàncháokuīduìledegōngqiánrénshuōguòzhèyàngdehuà:“使shǐzhōngchéngzhīxīnbèishìrénbiànzhīnéngzuòdàoshìguī。”dànguǒnénggòuānxīnjiéhuángshàngnándàojiùnéngduìyǒujuànzhīqíngmanánzihànhuózhenéngchéngjiùyīngmínglejiùràngmáizàngzàizhīzhōngbashuíháinéngzàiwānyāoxiàbàihuídàohàntíngtīngpíngbāngdāowénnòngsuíluònewàngnínzàipànzheguīhànle
 āiziqīngháiyǒushénmehuàshuōxiāngwànzhīyáoréndeshēnfèntóngrénshēngdàojiǒngránxiānghuózheshíshìlìngshìjiānderénhòu便biànchéngleguóguǐhúnnínyǒngjuéshēngdōuxiāngjiànleqǐngdàixiànglǎopéngyǒumenzhìwàngmenmiǎnshìfèngshèngmíngdejūnzhǔníndegōngzihěnhǎoyàoguàniànyuànnínàigèngpànnínshíchángtuōběifēngdefāng便biànduàngěiláixìnlíngdùnshǒu

zhùshì
(1)ziqīng
xiàdàiyòngchēngshànghuòtóngbèidejìngzhōudàiqíndàishíduōzhīchēngjūnzhǔhòushìduōyòngtóngbèizhījiān
(2)lìngměilìngměi
(3)míngchénzidexìngmíngshūxiězàiguójūndejiǎnshàngzhèzhǐzuòguān。《zuǒchuán·gōngèrshísānnián》:“míngwěizhì。”
qīngshízhèngzhìqīngmíngdeshíshìchùzhǐzhāozàiwèizhī
(4)róngwènhǎomíngshēngwèntōngwén”。
xiūchàngxiángshùnxiūměichàngtōng
(5)xìngshénzhèbiǎoshìwèiduìfāngdechùjìngshùnérgāoxìng
(6)guózhǐxiōng
(7)fēngchùzhǐ怀huáiniànduìxiàngdefēngcǎi
(8)liànliànshězhīzhuàng
(9)chéngméngshūxìnzhōngchángyòngdeqiān
(10)mǐncōnghuì
(11)ránchùzuòdòngkǎidewěi
(12)lèidàiduìshǎoshùmíndebiǎnchēngchùzhǐxiōng
(13)wéigōu(gōu):zhìdezhǎngxiùtàoyòngshùxiù便biànshèjiànhuòcāozuò
cuì(cuì)máozhānzhìchéngdezhàngpéng
(14)shān(shān)ròudàiyǒuxīngchòuwèideyángròu
lào(lào)jiāngshēngchùdejiāng
(15)xuánbīnghēidebīngxíngróngbīngjiéhòushíyántiānhánlěng
(16)jiādàiguóběifāngmíndeguǎnyīnbēiliángchùzhǐjiāchuīzòudeyīn
(17)jiē(juē)tàn
(18)fǎnyǒunándàode
(19)línniándàodìngdeniánlíngchùzhǐzhìnián
(20)jīng(qíng ní):jīngxióngdejiàojīng”,dejiào”。yuánzhǐxiōngèzhīrén,《zuǒchuán·xuāngōngshíèrnián》:“zhěmíngwángjìngjīngérfēngzhīwèi。”chùjièzhǐbèiqiānliánzhūderén
(21)xiānjūnrénduìqīndezūnchēngchùzhǐdāngdāngzǎowánglíngwèizi
hòudàizisūn
(22)róng(róng)dàiduìshǎoshùmíndebiǎnchēngqiánmiànmánjūnzhǐxiōng
(23)méngshòudào
míngcházhǐqièshígōngzhèngdelejiě
(24)kuīhòushìduōxiězuò”。
xiǎoshǎochùzuòchéngkěnjiě
(25)xīnxīnzàngzhǐshā
(26)biǎojuéwàngzhī
(27)rǎng(ráng)xiùkǒuchūshǒushìzhǔnbèiláozuòhuòdòudedòngzuò。《mèngzi·jǐnxīnxiàzàijìnyǒngshìféngnéngshāměnghòuláiyàozuòshànrén便biànshìzàishìshàngzhòngrénzhìlelǎodexiǎnqíngféngsuīránmíngzhīhuìyīnwéibèizuòshànréndenuòyánérshòuchǐxiàoréngránnǎngxiàchēwénzhōngànyòngféngzhīdiǎnwèizuòzhěkāituō
(28)dāo(dāo dá):bēitòng
(29)xiāndehuángzhǐhàn
(30)juéyuǎndechùzhǐxiōngzhù
(31)jiāngyuánjiānglǐngxìngmíngxiáng。《hànshūwèizàijiāngshīdàodeshìwéiwénxuǎnshànzhùzài:“《biǎoyún:‘chéntiānhànèrniándàosāiwàixúnbèizhàoshūchénjìnchénzhéyǐnshīqiándàojùnshānjiāngshīdào。’”
(32)tiānhànniánhàowénzhōngzhǐhàncháokòngzhìde
(33)dāngdǎngzhèzhǐ
(34)qiān(qiān):
(35)bēntáopǎode
(36)mièsǎochénqīngcán
(37)xiāo(xiāo)shuàixiāoyǒngdejiāngshuài
(38)shǎotōng
(39)nánkānnánxiāngkānshèng(shēng)。
(40)liàntóngjiǎn”,tiāoxuǎn
(41)dān(chàn)xiōngjūnzhǎngdechēnghào
(42)xiāngxiāng
(43)xuánjuéxiāngchàyuǎn
(44)zhīchízhīchēng
chénglíngjiàchùyǒude。《hànshū·língchuán》:“shìzhōngshǐshāngsānchuàngzhězàiniǎnliǎngchuàngzhějiāngchēchuàngzhěchíbīngzhàn。”
(45)juémìngzhēngshǒuxiàomìngzhēngxiān
(46)gànchùzhǐbīng
(47)shǒuguāngzhetóuzhǐ穿chuānfángdejiǎ
(48)yǐnxuèzhǐyǐnxíngróngbēifèn。《wénxuǎnshànzhù:“xuèlèi。”
(49)yǐnhái退tuìbīngfǎnhuíyǐnhòu退tuì
(50)zéichénzhǐpàntóuxiōngdejūnhòuguǎngǎn
(51)“gāohuángèrshìshuōcóngqiánzhǐgōngyuánqián200niánhàngāoniángāohuánggāoliúbāngqīnjūnsānshíwànzhùpíngchéngjīnshān西shěngtóngshìdōng),zhǔnbèixiōngbèimàodùndāndàilǐngshíwànbīngwéikùnzhījiǔ
(52)dāngxiàng
(53)wèiyòngyòngbīng
(54)zhíshìzhězhǎngquánzhězhǐhàncháotíngchén
(55)gǒudànzhǐ
(56)níng(nìng):nándàofǎnshàngliányòngfǎndiàohuànfǎnmiǎnzhòng
ziziér
(57)“èrwénxuǎnshànzhùzài:“língqiánziqīngshūyún:‘língqiánwèiziqīngzhīsuǒránzhěchǒufānránnánchíqiěqiúshēnruòjiānggōngchéngshìjiāngshàngbàohòuēnxiàxiǎnkǎozhīmíng。’”
(58)mièmíng使shǐmíngshēngmǐnmièzhèmièmíngduìyīngshìshēnwèiérmíngsuízhīmièzhī
(59)fàn(lǐ)xùnhuì(kuài)zhīchǐqián494niánāigōngyuánniányuèwánggōujiànbīngbàiqiānrénbèiwéizàihuìshānxiàngwángchàqiúfànzuòwèirénzhìqiánwǎngguóbìngwèiyīnqiúzhīchǐshāxùnguófànshǎochūnqiūchǔguówǎnjīnnánshěngnányángxiànrénshìzhùgōujiànzhènxìngyuèguóxìngshīmièzhòngyàomóushìhòuzhìgǎimíngchīziwǎnniánjīngshāngchēngtáozhūgōng
(60)cáomèi(mèi)sānbàizhīcáomèicéngguózuòzhànsānzhànsānbàibìngyīnshòuérshāshēncáomèichūnqiūguórényǒngshìzhuānggōngqián681niánzhuānggōngshísānnián),huángōngzhuānggōngqǐnghuìméngjīnshāndōngshěngdōngāxiàn西nán),cáomèishǒujiéchíhuángōng使shǐquánguīháizhànzhēngzhōngqīnzhàndeguó
(61)gōujiànzhīchóuzhǐgōujiànmièchàshā
(62)bàoguózhīxiūzhǐméngzhuīhuíguóqīn
(63)chuíxīnxuèxíngróngbēishāngchuíyòngchuíxuèbēitòngshēngde
(64)xiāoxiāo(?——qián193),pèijīnjiāngshěngpèixiànrénzhùliúbāngjiànlùngōngfēngcuóhóucéngyīnwèiqǐngqiúshànglínyuànzhuāngōnghuángtiánlièdechǎngsuǒxiànglǎobǎixìngkāifàngérzāoqiújìn
fánfánkuài(?——qián189),pèiréncóngliúbāngbīngjiàngōngxūnfēngyánghóucéngyīnbèiréngàohòujiājiédǎngérbèiqiú
(65)hánhánxìn(?——qián196),huáiyīnjīnjiāngshěnghuáiyīnshìrénchūsuíxiànghòuguīliúbāngbàijiāngjiàngōngfēngchǔwánghòubiǎnwèihuáiyīnhóuyīnyàoxiǎngyīngchénbīngzàofǎnbèishìzhǎnshǒu
péngpéngyuè(?——qián196),chāngjīnshāndōngshěngjīnxiāngxiàn西běirénqínzhòngbīnghòuguīliúbāngduōjiànjūngōngfēngliángwángyīnzàofǎnbèiqiúgāoshèmiǎnqiānzhìshǔdàodànshìréngjiāngchùbìngsān
hǎi(zū hǎi):duòchéngròujiàngshìdàizhǒngcándexíng
(66)cháocuòqián200——qián154):yǐngchuānjīnnánshěngzhōngnánzhìsuǒzàixiànrénhànjǐngshíjiànxuēzhūhóuguófēnghòuchǔděngguózhūhóufǎnyǒurénrènwèishìxuēsuǒzhìcháocuòyīnérbèishā
(67)zhōuzhōu(?——qián169),pèiréncóngliúbāngshìjūngōngwèijiāngjūnbàijiànghóushìzhōuchénpínggòngzhūzhūhànwénzhōucéngbèigàozàofǎnérxià
wèiwèihóudòuyīng(?——qián131),wángsūnguānjīnjīnběishěnghéngshuǐxiàndōngréndòutàihòuzhíhànjǐngshípíngdìngchǔguózhīluànyǒugōngfēngwèihóuguànwèizhìjiāohànshíguànyīnchéngxiāngtiánfénjiéchóuxiàdòuyīngxiāngjiùshòuqiānliánérbèizhū
jiànshòu
zuì
(68)zuǒmìngzhùwángzhìguóshì
(69)jiǎqián201——qián169):luòyángjīnnánshěngluòyángshìdōngrényòuxuéhànwénzhàowèishìqiāntàizhōngcānzhèngshìbìngyǒngzhēnbiānshí
zhōu(?——qián143),zhōuzhīzifēngtiáohóucéngtúnjūnliǔjīnshǎn西shěngxiányángshì西nán),jūnlìngyánzhěngwénmínghànjǐngshírèntàiwèishīpíngdìngguópànluàn
(70)xiǎorénbāokuòpáijiǎdejiànghóuzhōuérqiánwényǒuzhōuwèijiànjǐnbèikǎo
(71)“bìngshòuzhǐjiǎbèizàicháoquánguìzhōuguànyīngzhāngxiāngféngjìngděngpáichìliúfàngzhǎngshāzhōuyīnzigòuxiàbèimóufǎnjuéshíér
(72)èrzizhǐjiǎzhōu。《wénxuǎnshànzhùjiěshuō:“èrziwèifàncáomèiyánzhūhóucáinéngzhěbèiqiúèrzizhīnéngxuěchǐbàogōng。”bèishuō
xiáyuánzhǐyuǎnxíngchùjiānzhǐgōng
(73)língxiānjiāngjūnzhǐ广guǎng
(74)guān(guàn):zài……zhīzhōngwèizuòdòngyòng
(75)guìchénzhǐwèiqīngwèiqīngwèijiāngjūnxiōng广guǎngwèiqiánjiāngjūnbèiqiǎnchūdōngdàoyīndōngdàoyuǎnérnánxínghuòshībèiwèiqīngzhuīwènzuìhánfènshā
(76)(jǐ):bīngmáowèizhíhéng
(77)wànchéng(shèng):wànliàngchēdàiwànchéngchēngjūnzhǔwénzhōngqiángshèngdeguó
dàiduìshǎoshùmíndebiǎnchēngzhǐxiōng
(78)jiànjiànshāshìshuōzàiwèijiàngshíyǐnpèidāodeshì
(79)shuòběiběifāngzhèzhǐxiōng
(80)dīngniánchéngdīngdeniánlíngchéngniánzhèqiángdiàochū使shǐshízhèngchùzhuàngnián
(81)hào(hào)shǒuniánlǎobáitóuhàoguāngliàngjiébái
(82)zhōngtángzàijiā
zhōng
(83)wéigǎijiàkāi
(84)mán(mò):fànzhǐshǎoshùmínzhèzhǐxiōngdàiduìdōngběimíndechēng
(85)máozhījiànzhǐfēngzhūhóudàiwángshèzhītángòngyǒufēnfēngzhūhóuànfēngfāngxiàngtánshàngmáobāozhīchēngmáogěisuǒfēngzhūhóuzàiguónèishètán
(86)qiānchéngzhīshǎngzhǐfēngzhūhóuzhīwèidàizhūhóuchēngqiānchéngzhīguó
(87)diǎnshǔguóguānmíngzhǎngguǎnmínjiāowǎngshìwèizàisāngōngzhīxiàshǔguānyǒujiǔlìngzhìzhōngèrqiānshíměiyuèshòufèngbǎishí
(88)jiāshīzhèyǒujiǎngshǎngzhī
(89)wànhóushíwànzhīhóuwénzhōngzhǐshòuzhòngshǎnggāowèizhě
(90)lángmiào殿diànzhōudelángtàimiàoshìwángchénlùnzhèngshìdefāngyīnchēngcháotíngwèilángmiào。“lángmiàozǎi”,zhǐcháotíngzhōngzhǎngquánderén。(91)hòuzhūyánzhòngdechéng
(92)ēnēnqíngēnzhǐshàngduìxiàdehǎochùxiàzhīpiānzhǐxiàduìshàngdegōng
(93)ānānshìguīzhī
(94)sǎng(sǎng):kòushǒuéchùsǎngé
(95)běiquēyuánzhǐgōng殿diànběimiàndeménlóuhòujièzhǐwánggōngjìnhuòcháotíng
(96)dāozhīzhǔbànwénàndeguānmenwǎngwǎngtōngguòwénzuǒyòuànqíngdeqīngzhòng
(97)(fú):
(98)xìngwàng
rénlǎopéngyǒuchùzhǐrènzhènghuòguāngshàngguānjiéděngrén
(99)shèngjūnzhǐhànzhāoliúlíng
(100)yìn(yìn)ziérzicéngxiōngwèishēngzimíngjiàotōngguóhuíguóshíréngliúzàixiōnghànxuānshícáihuídàohàncháo
(101)dùnshǒukòutóushūxìnjiéwěichángyòngzuòqiān


shǎng

 《shūshìpiānchuàngzuò西hànshídesànwénzuòzhělíngtiānhànèrnián广guǎngjūnxiōngyòuxiánwángzhàolíngzhònglíngqǐngqiújūnzēngbīngzhǐlìngwèihòuyuánérànbīngdòngzhì使shǐlíngqiānshēnxiōngmiànduìshùshíbèidejūnzhànzhīhòuyòuféngguǎngǎnpàntáobàolelíngbīngshǎoyuándejūnqíngdānsuìzhōngbīngwéigōnglíngbīngjǐnliángjuéběimiànshòujiàngxiōnghòucéngbèixiōngkòuliúdeshùxiāngjiànshǐyuánliùniánqián81),guīxiūshūquànlíngguīhànlíngshūzuòzhèfēngxìndezhǔzhǐshìwèidetóujiàngxíngwèijiětuōxìnzhōngzhàndòuchǎngmiànxiěyǒushēngxiǎnránshìyàoshuōmíngdāngshíyīnwèishuāngfāngbīngxuánshūfāngjiāngshuàidechùzhìzhūlíngquánjiāshīdāngsuǒtóujiàngwánquánshìchūjìnér使shǐzhěchǎnshēngtóngqíngwàiyòngqiánglièduìshēnchùér怀huáiniànguǎbīngshēnzhòngérxuèfènzhànchíjiéróngguīérrénxiàquèshíchǎnshēngleqiánglièdeshùxiàoguǒzhèpiānwénzhāngxuézhěduōrènwèihòurénwěizuòdànwénxuǎnzhōngshōudāngxuǎnlíngzhōngxiězuòshíjiānzuìchíyīngwǎnhàndài

 xìnzhōngzhàndòuchǎngmiànxiěyǒushēngshìyàoshuōmíngdāngshíyīnwèishuāngfāngbīngxuánshūfāngjiāngshuàidehòuláichùzhìshīdāngzhūshālíngquánjiā),suǒdetóujiàngwánquánshìchūjìnér使shǐzhěchǎnshēngtóngqíngwàiyòngqiánglièduìshēnchùér怀huáiniànguǎbīngshēnzhòngérxuèfènzhànchíjiéróngguīérrénxiàyóuchǎnshēngleqiánglièdeshùxiàoguǒ

 zhèpiānwénzhāngxuézhěduōrènwèihòurénwěizuòdànwénxuǎnzhōngshōudāngxuǎnlíngzhōngsuǒgāiwéndexiězuòshíjiānzuìchíyīngwǎnhàndài

 qián99niántiānhànèrnián),广guǎngjūnxiōngyòuxiánwánghànzhàolíngzhònglíngqǐngqiújūnzēngbīngzhǐlìngwèihòuyuánérànbīngdòngzhì使shǐlíngdàizheqiānshēnxiōngmiànduìshùshíbèifāngdejūnzhànzhīhòuyòuféngguǎngǎnpàntáobàolelíngbīngshǎoyuándejūnqíngdānshìzhōngbīngwéigōnglíngbīngjǐnliángjuéběimiànshòujiàngxiōnghòucéngbèixiōngkòuliúdeshùxiāngjiànqián81niánshǐyuánliùnián),guīxiūshūquànlíngguīhànlíngshūzuò


líng

 línggōngyuánqián134—qián74nián),shǎoqīnghànlǒng西chéngjīngāntiānshuǐshìqínānxiànrén西hànmíngjiāngfēijiāngjūn广guǎngzhǎngsūndāngdezishànshèàishìměimíngtiānhànèrniánqián99niánfènghànzhīmìngchūzhēngxiōngqiānbīngwànxiōngbīngzhànjùnshānzuìhòuyīnguǎzhòngbīngbàitóujiàngshēngchōngmǎnguóchóujiāhèndemáodùnběnrényīnyǐnzhēngdechuánjīng使shǐchéngwèihòushìwénzuòpǐndeduìxiàngyuánxíng


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37836.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 76人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org