首页 趣味语文古诗词正文

乱后逢村叟(luan hou feng cun sou)

jīngluànshuāiwēngcūncūnzhōngshìshānghún
yīngōngzhàisāngzhèwèizhexiāngbīngjuézisūn
háishìpíngníngzhēngshuìwèichángzhōuxiànlüèāncún
zhìjīnquǎnjiēxīngsànluòqiánshānmén

wénzhùshì

wén
jīngleduōzhànluàndelǎowēngzhùzàibàidecūnzhuāngzhècūnzizhōngshìshìdōujiàorénshāngxīn
yīnwèixiūjiànjūnduìyíngzhàicūnzhōngdesāngshùzhèshùdōubèikǎnguāngleyīnwèijiànxiāngbīngcūnzhōngdeqīngzhuàngniándōuzhànshāchǎnglǎotóuérdōuduànjuélezisūn
zàizhèzhǒngshíhòuguāndeshuìquèdiǎnérnéngshǎoháixiàngtàipíngshìdeniánchéngyàngzhēngshōudànběnxiāngzhōuxiànwèicéngyǒuguòān
xiànzàiliánquǎndōuxīngsànérzhīxiàngzhǐshèngxiàlǎorénzàiluòshílínglíngzhecháiméntàn

zhùshì
luànhòuzhǐtánghuángcháohòu
jīngluànjīngguòzhànluànzuòshílǎowēngzhùcūn”。
shānghúnshāngxīnzuòcūnzhōngláoluòkānlùn”。
zhàixiūjiànjūnduìyíngzhàiyòngdetóu
zhezuòdiǎn”,diǎnpàizhēngxiāngbīngfāngzhuāng
píngníngtàipíngānníngdeniántóu
wèichángcénglüèshāowēiāncúnān
xīngsànxiàngkōngzhōngdexīngxīngbānfēnsànxiāoshīzhīxiàng
zuò”。


shǎng

  shīzuòtángshèhuìdòngdàngshítángwángxiānzhīhuángcháozhīhòujūnliánniánhùnzhànzàizhèshīréntàndebīnghuāngluàndeniándàirénmenshòujǐnjūnchǐdesōuguāpánháiyàozāoshòucháotíngguānbiànběnjiādeshuìyáode。《luànhòuféngcūnsǒushīzhèngshìmínliáoshēngdeshídài广guǎngnóngcūnshēnghuódefǎnyìng。 

chuàngzuòbèijǐng

  shǒuliánsuīshìzhuǎnshùcūnsǒudeqíngkuàngdànliègǎnshòudàodechéntòngzhīqínghànliánxiězhànluàngěicūnsǒudàiláidezāinánsāngzhèbiǎoduìguāncháotíngshēngérfèndekòngpēngjǐngliántōngguòcūnsǒuqiúshēngcúndeyuànwàngdemiè使shǐquánshīyǒulezhǒngbiànxìngzhǐxiàngdàibiǎowěiliánshuāiwēngyǒuménduìzheqiánshāndeluòchuánshénchéngxiànchūshuāibèijuàndelǎowēngxíngxiàng

  xiàngduōshùshāngtiánjiālèijiēshìmínshēngdeshīzuòchángyòngpínduānduìdefāngshìláizàochéngqiánglièdefǎnchàxiàoguǒduìxiànshíjìnxíngpēng((zhūménjiǔròuchòuyǒudòng”、“miáoshūshuìduōshíshūguāncānghuàwèiděng),zàizhèshīrénzhǐshìzhēnshímiáoluànhòucūnsǒudebēicǎnshēnghuóérqiězhèzhǒngshìzhǒngguānpíngjìngdefāngshìjìnxíngdeshīzhōngxiěféngyǒuguāndenèiróngméiyǒuzuòzhězhǔguānqíngyǒuguāndeyǎnxiāngxíngzhīxiàshǒuliánzàiquánshīzhōng便biànxiǎnshífēnchūsuīzhǐshìzhuǎnshùcūnsǒudeqíngkuàngzhěqiángliègǎnshòudàodequèshìshīréndechéntòngzhīqíngféngcūnsǒu便biànshìluàn”、“shuāi”、“”“shānghún”,zhèyàngchùjīngxīndeqíngxíngcūnsǒushìshìshānghúnshīrényòuchángyòushānghúnzhèjiāngcūnsǒudeqíngxínggǎnshòuguòchéngànqiānwèishīréndexīngǎnshòushìzhǒngránhánérshēncéngdeqíngzhuǎnhuànshīkāishǐzhèzhǒngchuántǒngshīxuédehánguāndedìngwèishìdeyǎnjiāngcǎntòngxiànshígǎnshòuquánpántuōchūzhíjiēdàozhěyǎnqiánxīnzhōngwèijīngxīn。“shānghúnèrshíwèishīyǎnxiàmiànliánshìzàizhèdiàoshàngqíngxíngderánshēngduànjiāshēnzhezhèzhǒngtóngshǔshuāiwēng”、shīrénzhědeshānghúnzhīgǎnyīnquánshīkànshìlěngjìngshíqíngbǎomǎnkànshìzhíbáishíhányùnshǒuliánwèirénzhòngshìshīshǒuliánfènliàngyóuzhòng

  hànliánxiězhànluàngěicūnsǒudàiláidezāinánsāngzhènángēngzhīshēnghuólàiwéichídezhòngyàoshēngchǎnliào——sāngshùzhèshùdōubèikǎndàijǐnzuòbīngyíngdezhàizhàlecūnsǒuwèishēngyáoyòu使shǐzisūnduànjuéyǒngyuǎnshīleshēngcúndebǎozhàngkàoxiāngzhīxiàtòngshīqīnréndebēidàoháiyàohǎoshòuxiēshuō,“sān”、“sānbiézhīzhōngtònggèngshēnbiǎoxiànwèiqīnqíngdezhé,《língsǒu》、《màitànwēngděngshīzhōngzhǔréngōngháinéngzhòngzhěnghuóxiàzhècūnsǒuquèbèilejuéjìngshīrénzhèzhǒngzhēnshídàolìngrénxīnchàndeshíshìyàobiǎoduìguāncháotíngshēngérfèndekòngpēngxìngshídàizhōng,“shīshǐxìngzuòpǐnshídōutóngshìzhèyàngzhǒngzhǐxiàng

  jǐngliánchūchéngshàngliánzhīzhíjiēdiǎnmíngshuìèrshìgàikuòxìngjiāodàiduìtōngguòcūnsǒuqiúshēngcúntáodàobiédezhōuxiàndeyuànwàngdemièxià使shǐquánshīyǒulezhǒngbiànxìngzhǐxiàngdàibiǎoérchāoyuèleduìcūnsǒudedānchúnshīyóuhuòxīndeshēn广guǎnglǎoréndezāozhèngshìdāngshíqiānjiāwànshēnghuódesuōyǐngdiǎnxínggàikuòleliánniánzhànluàngěi广guǎngrénmíndàiláideshēnzhòngzāinán

  wěiliánshāoshàngliǎngliánshàngréngchéngzheshàngliǎngliándekuàngjiāodàixiàquèzhuǎndānlěngchǎngjǐngdehuàzisūnduànjuéquǎnxīngsàndejiāménkǒushuāiwēngyǒuménduìzheqiánshāndeluòquánshīzhídàozuìhòucáidānyòngjiāngduìcūnsǒuqíngxíngdezhuǎnduìcūnsǒuxíngxiàngdejiǎnjiéhuàchuánshénchéngxiànchūshuāibèijuàndelǎowēngxíngxiàngjǐnyòngzhèshīyóuduìhēiànxiànshídeshēngpēngzhuǎndàoduìqióngnóngmíndeshēnqiètóngqíng

  《luànhòuféngcūnsǒuzhīsuǒgǎnrénshùliàngzhèngláiyuánzhèzhǒngduìxiànshíhēiàndepēngduìrénmíndetóngqíngzhèdiǎnyòushìtōngguòtōngshídeyánbiǎochūláidezhèshìzhǒngjuédeshùzhuīqiúxúnchūshēnhánwēijìngshùnzhǎngzàishèhuìcéngdeshēnghuó使shǐduìrénmíndetòngcháhěnshēntángfēngzhōngshǎofǎnyìngmínshēngluànhòuxīndeshīzuòduōdōuxiàngzhèshǒuluànhòuféngcūnsǒuyàngshìchēngwèishǐshídezuòpǐnérzhèngshìzhèzhǒngyóucáidiǎnchuàngzuòzhěxìngshùshàngdejuézhuīqiúsuǒquèdeyánfēngbèishìrénchēngzhīwèixúnhuòwǎntáng”,xiànchūxúnshīdefēngmào


xún

  xún(846~904),tángdàishīrényànzhīhàojiǔhuáshānrénhànchízhōushídàijīnānhuīshítáirénshùnjìnshìshīmíngchéngjiāyóuzhǎnggōngshùnèrniánrénzhuóháijiùshānxuānzhōutiányūnqiǎnzhìbiàntōnghǎozhūquánzhōnghòuzhībiǎoshòuhànlínxuéshìzhǔyuánwàilángzhīzhìgàoshìshìjìnshēnzhòngshāzhīérwèitiānyòuchūwénwèitángfēngshíjuǎnjīnbiānshīsānjuǎnshìjiànsūnguāngxiànběimèngsuǒyán》、guāngyuǎnjiànjiè》、《jiùdàishǐ·liángshūběnchuán、《tángshīshìtángcáizichuán》。


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37833.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 62人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org