首页 趣味语文古诗词正文

浣溪沙·欲寄愁心朔雁边(huan xi sha yu ji chou xin shuo yan bian)

chóuxīnshuòyànbiān西fēngzhuójiǔcǎnyánhuánghuāshíjiéyúntiān
shùfēngyānchìhòuyángcūnluòjiěānjiānzhīzhēngzhànrénhái。 

wénzhùshì

wén
zàixiāosuǒhuāngliángdebiānsāiwàngjiànyànxiǎngyàochóuxīnsòng西fēngxiàyǐnhúnzhuódehuángjiǔdāngniánjiābiéqīncǎndebiéyànhuángfēnfēideshíjiéyúnpiāoyōudelántiān
fēngyānpiāochìhòuchūzuòzhàndexìnhàodàolehuánghūnzàicūnzimiànxièxíngzhuāngzhùzhāānyíngzhīdàozhànzhēngjiéshùhòuháiyǒurénnénghuíjiāqīnréntuán

zhùshì
huànshātángjiàofāngmíngyīnchūnqiūshírén西shīhuànshāruòérmínghòuyòngzuòpáimíngyòumínghuànshā”“xiǎotínghuāděngdiàoyǒupíngliǎngquánfēnshàngxiàliǎngpiànshàngpiànsānquányòngyùnxiàpiànèryòngyùnguòpiànèryòngduìǒudeduōyīnjiémíngkuàishìzhěngshàngkǒuwèiwǎnyuēpàiháofàngpàiduōshùrénsuǒchángyòng
shuòyànbiānwèiběifāngbiāndeyàn
cǎnyánwèibiédeyányànshàngyōuchóuzhīxíngmào
shù(shù):zhǐdàijiāngshìshǒubiānzhīchùzhùyǒuchéngbǎoyínglěifēnghuǒtáiděngchìhòu(hòu):fàngshàochùdàizhǐbiānguānshàosuǒ
jiěānjiān(ān jiān):wèixièxíngzhuāngzhùzhāānyíngānjiānzhǐānānxiàmiàndediànziānzituōāndediànzi


shǎng

  kāngèrshínián(1682niánqiūrénsuōlóngkāncházhōngrènjǐnshēn怀huáizhòngrènyòuqīnyǎnzhànzhēngdecánwèileshūréndebēizhīqíngbiǎoqiánglièdefǎnzhànxiǎngzuòxià

chuàngzuòbèijǐng

  zhèshǒumiáoxiědeshìzàiwàicóngjūnzhīrénniànjiāréndeqíngjǐng

  quánfēnwèiliǎngfēnqiánsānwèishàngpiànxiědeshìzhànzhēngqiándejiādeqíngzhuàngxiàpiànxiědeshìjīngguòshāzhànhòuhòuliànjiādeqíngjǐngsuīyǒuliǎngpiàndànquèyóuchóutǒngxiáshǒuchóuxīnshuòyànbiānzhíshūxiōngzhōngzhǎngjiǔdechóu”。zàixiāosuǒhuāngliángdebiānsāi,“chóuxīnsòngqiūwàngjiànyànrényóuxīnshēngyīnchóuérshēngdāngniánjiābiéqīncǎndebiéyànqiàjiùzàizuótiānérchóuxīngèngtiāncéngchóuyǐnzhuójiǔgèngtiānchóusuǒwèijiǔchóuchánghuàzuòxiānglèi”,yòuyǒuzhuójiǔbēijiāwàn”,suǒchóuqínggèngnónggèngyuǎnyuǎnchùměihǎodecàncànhuánghuāgěirénshìjuéshàngdeliàngpiànhuāngzhīzhōngjiànshēngdehuánghuāyóuyínshādewāngqīngquángěirénxīnquèshìduǎnzànxīnguòhòushìjǐndechǔzhèyàndehuánghuāláifǎnchènréndenèixīnliáng

  xiàpiànzhōngwèidìngjiùtóuzhàndòuzhàndòuzhīdàobàngwǎnpiàndexiūzhěngwàngzheshòushāngdezhànyǒuqínggǎnránshēnghuáyóushàngpiàndezhǐshìnèixīnchóubiànwèinèixīndedānyōuláizhànzhēngcóngláidōuzhǐshìjiānggōngchéngwàn”,zhànzhēngdecánràngrénxīnnèishēngyōuzàizhèrénsuīzhíshūxiōngyuàndànyuànmànmànshēngqīnrénbiéshēngwèiboyǐnyǐndebiǎoleduìzhànzhēngdemǎn

  quánjǐnshíèrquèhuàchūduōhuàmiànrénshànyùnyòngxiàngbiégěirénbāndehuàmiàngǎnjuéqínggǎnbiǎoshìyóuqiǎnshēnjìnéryǒuzhǒngyǐnyuànzàinèixiàngjiéchūdejǐngrénsuǒyàobiǎodeqíngxiāngróngqíngjǐngjiāoróng


lánxìng

  lánxìng(1655-1685),mǎnzhōurénróngruòhàoléngjiāshānrénqīngdàizuìzhemíngrénzhīshīlánzàiqīngdàizhìzhěngzhōngguótánshàngdōuxiǎngyǒuhěngāodeshēngzàizhōngguówénxuéshǐshàngzhànyǒuguāngcǎiduódeshēnghuómǎnhànróngshíguìjiātíngxìngshuāiyǒuguānliánwángcháoguóshìdediǎnxíngxìngsuīshìcóngwángquèxiàngwǎngjīngpíngdànshūdeshēnghuóhuánjìngbèijǐngjiāzhīréndechāocáihuá使shǐshīchuàngzuòchéngxiànchūdexìngxiānmíngdeshùfēngliúchuánzhìjīndelánhuālìng·juéjué》——“rénshēngruòzhǐchūjiànshìqiūfēngbēihuàshànděngxiánbiànquèrénxīnquèdàorénxīnbiàn。”jìngshìzhòngduōdàibiǎozuòzhī


版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37827.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 150人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网