首页 趣味语文古诗词正文

马上作(ma shang zuo)

nánběichíbàozhǔqíngjiānghuābiāncǎoxiàopíngshēng。(biāncǎozuòbiānyuè)
niánsānbǎiliùshíduōshìhéngshàngxíng。 (duōshìzuòdōushì

wénzhùshì

wén
zhuǎnzhànnánběishìwèilebàohuángshàngduìdexìnrènnánběijiāngpànbiānguāndehuācǎodōuxiàozhèshēngzǒngzàibēn
niánsānbǎiliùshídōushìdàizhebīngzhezhànzàijiāngchǎngshàngguòde

zhùshì
nánběichíguāngcéngzàidōngnán沿yánhǎidàikàngkòudeqīnrǎoyòucéngzhènshǒuběifāngbiānguān
zhǔzhǐmíngcháohuáng
biānyuèbiānsāideyuèliàngzhèdebiānsāizhǐshāndōng沿yánhǎidēngzhōuwèiděng
jiānghuābiāncǎonánfāngjiāngbiānběifāngbiānsāidehuācǎoshù
héngshǒuzhebīng


shǎng

  guāngshìmíngdàikàngmíngjiāngguóshǐshàngzhemíngdemínyīngxióngyīngyǒngshànzhàngōngxiǎnbìngqiěshànshīwénzhèshǒushàngzuòshìzàishàngchuàngzuòdeshìshǒu广guǎngwèichuánsòngdeshīpiānshīzhōngtōngguòduìshēngróngshēngdehuíhuǒshūlechìxīnbàoguówèixīndezhàndòuháoqíng

  èrnánběichíbàozhǔqíngjiānghuābiāncǎoxiàopíngshēng。”nánběichíchíchízuòzhěcéngxiānhòuzàinánfāngdejiàn广guǎngdōngběifāngde(jì)zhōuděngrènzhíbǎowèibiānjiāngkàngkòuchēngnánběichí”,jiùshìnánzhēngběizhàndebàozhǔqíngbàojūnzhǔ(huáng)deēnqíngjiānghuābiāncǎojiāngbiāndehuābiānjìngdecǎopíngshēngshēngzhōngshēngshuōnánběizhēngzhànshǒujiāngwèibiānláibàohuángshàngzhīxìnrènzhīēnguónánfāngjiāngbiāndehuāběifāngbiānjìngdecǎodōuhánxiàokànzhezhèyàngguòdeshēngzhǔyàoxiědedònghuángshàngkànzhònglewěizhòngrènjiùyàohěnhǎobàohuángshàngdeēnqíngzhèkànláishìshuōzhōngjūnzhǔshízhōngjūnàiguóbìngfēngēnběnshàngshìàiguóyīnwèigěidezhòngrènshìbiédezhèngshìlǐngbīngbǎowèibiānjiāngānquánkàngkòuqīn。“nánběichí”,háiyǒuqièbēnzǒudenèihánzheduìguójiāmíndeàiduìréndehènèrrénshǒuxiěhuācǎoxiàoduìshēngjǐnbiǎomíngjiānghuābiāncǎoshìnánběichídejiànzhèngérqiěxiěchūhuācǎoyǒuqíngzànpíngshēngsuǒjǐndeyǒuyōudeháogǎn

  sānniánsānbǎiliùshídōushìhéngshàngxíng”。hénghéngzhedàizhǔyàobīnghéngrènzhǎngbǐngzhèfànzhǐzhèliǎngmíngbáihuàxiàngshìxìnkǒuyínchūdequèshífēnxiǎngliàngyǒushuō:niándàotóudōushìshǒuchízàishàngguòdezuòzhěróngshēngwèiguójiāmínjiànlexiǔdegōngxūnàizhèzhǒngshēnghuóshīzhōngméiyǒuliúdiǎnláolèichóudeqíngxiāngfǎnchōngmǎnleháogǎngǎnguānjīngshén。“niánsānbǎiliùshí”,shìniánérshìniánniánjiānfēngcān宿dāoguāngjiànyǐnggāiyǒuduōshǎojiānxīnwēixiǎnya!dànzuòzhěquèshuōyàngqīngsōngránjiùxiàngjiācháng便biànfànyàngsuànshénmezhèshìděngdexiōng怀huáiděngdegài!héngshànghuóhuàchūwèiàiguóyīngxióngdelǐnrányīngxíngxiàngzàizhèyàngdeyīngxióngmiànqiánrènréndōuxiūxiǎngjìnfàn

  zhèshǒushīshìháozhuàngqíngdiàoángfènshìyīngxióngdebáiyòushìyīngxióngdesòngshùpíngshēngzhǐyòngnánběichí”,便biàngāogàikuòránhòujiānghuābiāncǎojiāchèntuōníngliànshēngdòngmiáoxiěxíngxiàngxiānzhǎnkāikāikuòdeshíjiānkōngjiānjiēzhetuīchūdòngzhedexiějìngtóuyīngxióngxiānmínggāoshéncǎifēiyángjìngàiquánshīxíngjiānyángzhenánèzhìdeháozhàndòudeqínggěirénqiánglièdegǎnrǎn


guāng

guāng(1528nián11yuè12-1588nián1yuè5),yuánjìnghàonántángmèngzhūshāndōngdēngzhōujīnshāndōngpéngláishìrénháozhōudìngyuǎnjīnānhuīdìngyuǎnxiàn)。míngcháokàngmíngjiāngjiéchūdejūnshìjiāshūjiāshīrénguāngfēngliútǎngàihǎoshūshìdēngzhōuwèizhǐhuīqiānshìliányóuděngkàngkòushíniánsǎopíngwèihuòduōniándehuànquèbǎole沿yánhǎirénmíndeshēngmìngcáichǎnānquánwànshísānnián(1585nián),shòudàodànguāngmiǎnhuíxiāngwànshíliùniánbìngjiāzhōngshíniánliùshíshìhào


版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37818.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 169人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网