首页 趣味语文古诗词正文

征夫(zheng fu)

shíshìrénzàiqiānshānkōngduō
wéijiànchéngshìwén
piàogěngānxiánméiyǒu
guānjūnwèitōngshǔdàojìng

wénzhùshì

wén
kànshírénjiāháiyǒurénzàirénxiāngkànzòngyǒuqiānzuòshānfēngbáibáikuā耀yàoduōle
tōngdedàoshàngzhǐyǒudexíngrénchéngshìtīngdàohuāndeshēng
zhēnghéngxiánméikǒuzhōngkángzhebīngjiùxiàngsuíshuǐpiàoliúdetáogěngchùbēnzǒuāndìng
zhízhìxiànzàiguānjūnréngwèinéngtōngshǔdàoqiánláizēngyuánshǔbǎodeqiángāiānpái

zhùshì
zhēngzhǐchūzhēngdezhànshìzhǐjiāyuǎnxíngderén
shìjiā
kōngránbáibái
duōmǎnkuā
(qú):tōngdedào
wéizhǐyǒuzhǐshì
piàogěng(piāo gěng):suíshuǐpiàoliúdetáogěngshīzhōngzhēng
xiánméi(xián méi):héngxiánméikǒuzhōngfángxuānhuāhuòjiàohǎnméixíngtóngkuàiziliǎngduānyǒudàijǐngshàngdàijūnduìxíngjìnshíwèifángzhǐxuānhuābǎozhèngjūnshìxíngdòngdeyǐn便biànràngshìbīngjiāngméihéngxiánzàizuǐliǎngduāndedàizizàijǐngshàngshìbīng便biànhuàshuōle
(hègē):kángzhebīngzhǐbīng
wèitōngshǔwèinéngtōngshǔdàoqiánláizēngyuánshízhǎngāntōngshǔdedàobèifānduànyán
dàozhǐshīréndeqiánjǐngdào


shǎng

  广guǎngyuánniángōngyuán763niándōngfānwéigōngsōngzhōuwéizhōushǔrénbèizhēngshùshǒuzhànshìshībàishāngshénzhònglángzhōuyōushízhīwēiyòushāngbǎixìngbīngzhīāizhēngrénbàisàngéryuánjūnzhìtóngshíkǎijìn退tuìshīérzhìpiàozhuǎnxiěxiàzhèshǒushī。 

chuàngzuòbèijǐng

  zhèshǒushīshìshǒuāimǐnmínxīnyōushèdeqíng怀huáishǒuliánxiězhànzhēngzàochéngdehùnluànrénkǒujiǎnshǎohànliánxiěshàngshēngbiédechǎngjǐngjǐngliánwèipiàozàishuǐzhōngdeduànzhīténgxiěpiàodìngsuǒwěiliánshīréntōngguòxiěxiànshíshǔwèitōngànhándeqiánmiǎomángduìguójiāchǎnshēngyōuquánshīqiánèrliánxiěkàndàoshàngdezhēnghòuèrliánliánshēnshìgèngxiàngzhēngshīréncóngshìjiǎohùnzhàndeānshǐzhīluànshèhuìxiànshízhēngdexíngxiàngzhǎnshìzhànluàngěishèhuìdàiláidezāihuò

  shǒuliánshíshìrénzàiqiānshānkōngduō”,xiěchūlezhànzhēngpínréngdehùnluànshídàilǎobǎixìngyīnzhēngzhànyuǎnshùhuòliúluòxiānghuòbèizhuādāngbīnghuòhánérzàochéngrénkǒujiǎnshǎodezhuàngkuàngshírénjiāméiyǒurénshìhuózhedezàizhèyàngzhànluànpíndeniándàimínbǎixìngjīngshèngxiàshénmelejiāshānwàidàochùdōushìhuāngrényānpiànliángjǐngxiàngshīrénwèichéntòngdemiáoxiěchūlecháotíngzhēngzhàozhuàngdīngdàigěirénmínshēnghuódegǎibiànqióngnán

  hànliánwéijiànchéngshìwén。”xiěshīréndesuǒjiànsuǒwényùnhánzheshēndebēiqièqíng。“wéijiànxiěchūlexiǎoshàngdàochùdōuchuánláisòngbiéqīnrénshàngzhànchǎngdeshēngbiédetòngzhīshēng。“chéngshìwénshàngxiāngduìjiùliánzuìnàodechéngshìtīngdàohuānshēngxiàozhīsuǒjǐngxiàngbēiliángguījiéláizhǐyǒuzhànzhēngzhèliǎngshīràngrénmenzàigǎnshòudàolezhànluàndàigěirénmíndeshāngtòngnàishīréntònghènzhèméiyǒuxiūzhǐdezhànluànzhēngshùyōuguóyōumínzhīqíngjǐnzàizhōng

  miànduìshēnglíngtànliánxiǎngduōniánchùpiàodeshēnshìzhídàoxiànzàiháizhǎodàozànshíāndìngshēndesuǒzàixīnrénmíndeshīrényǒugǎnér:“piàogěngānxiánméiyǒu。”jiāngzuòpiàozàishuǐzhōngdeduànzhīténgzhǎodàoānshēnzhīchùxíngxiàngyìngchènchūzhànluànshírénmendedìngsuǒchùbēndeshēnghuózhuàngtàiérxiēxiánzhezhúpiànbèizhechénzhòngzàizhànzhēngzhuàngtàizhōngdejǐnzhāngxíngjūndezhànshìshìgēnpiàogěng”。zhèliǎngmiáoshùtòuchūduìzhànluàndefènkǎi

  wěiliánguānjūnwèitōngshǔdàojìng?”xiěchūshīrénduìshēnduìguójiāwèiláideyōuguānjūnméiyǒushōuchuānnénggòudàoneshīrénrányǒuzhǒngzǒutóudegǎnjuéānshǐpànjūnméiyǒupíngwàihuànqīnrǎoshàngwèijiéshùqiánwǎngshǔdeguīháiwèitōngháinéngnénghuídàojiāxiāngháishìwèizhīshùmiànduìshīrénduìwèiláishēnghuódezhīquèdìngzàishīrénduìwèiláidānyōuzhōngbāohánzheshīrénduìguójiāqiándedānyōu

  zhèshǒushīshīrénxuǎnzhēngzhèyàngyǒuqiánglièshídàilàoyìnderénzuòwèichùméitōngguòshūdejiǎojiāngānshǐzhīluàndàigěiláozhòngdeshēnzhòngnánshēndejiētóngshíbiǎochūshīrénduìguójiāwèiláiqiándeshēnshēnyōu


  (712-770),ziměihàoshǎolínglǎoshìchēnggōng”、“shǎolíngděnghànnángǒngxiànjīnnánshěnggǒngshìréntángdàiwěidexiànshízhǔshīrénbèishìrénzūnwèishīshèng”,shībèichēngwèishīshǐ”。báichēng”,wèilegēnlìngwàiliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiékāiláibáiyòuchēng”。yōuguóyōumínréngāoshàngdeyuē1400shǒushībèibǎoliúlexiàláishījīngzhànzàizhōngguódiǎnshīzhōngbèishòutuīchóngyǐngxiǎngshēnyuǎn。759-766niánjiāncéngchéngdōuhòushìyǒucǎotángniàn


版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37806.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 185人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网