首页 趣味语文古诗词正文

西江月·井冈山(xi jiang yue jing gang shan)

shānxiàjīngzàiwàngshāntóujiǎoxiāngwénjūnwéikùnwànqiānzhòng岿kuīrándòng
zǎosēnyánlěigèngjiāzhòngzhìchéngchénghuángyángjièshàngpàoshēnglóngbàodàojūnxiāodùn

wénzhùshì

wén
zhànzàishānxiàyáodàngshāntóushēnghàodàngchuījiǎoliánmiánzhànshìlièrènpíngjūntuántuánwéikùnjūnránháowèi岿kuīránhàndòng
zǎogòuzhùhǎojiāndefánggōngshìjiātóngxīnxiéjiùxiàngchéngqiángyàngdeláohuángyángjièshànghóngjūnpàohuǒhōngmíngkuàibàozhījūnzàijiànnóngdezhōngtáo

zhùshì
西jiāngyuèpáimíngyuántángjiàofāngyòngzuòdiào
jǐnggāngshānzàijiāng西西nándōngfāngyuánbǎi
jīng(jīng qí)zàiwàngzhǐshānxiàdefēnhóngjūnjǐnggāngshāndàidechìwèiduìbàodòngduìděngfāngzhuāngzhèyòngjīngshìwèilezēngjiāshīdexiānmíngdexíngxiànggǎnzuòzhěshuōshíméiyǒupiāoyángdezidōushìjuǎnde
jiǎoběnzhǐdàijūnzhōngsuǒyòngdezhànhàojiǎochùjièzhǐjūnhào
岿kuī(kuī)ránxíngrónggāodeyàngzi
sēnyánlěisēnyányánzhěnglěidàijūnyíngzhōngdewéiqiángjiùshìfánggōngshìzhǐzhènróngyánzhěngqīnfàn
zhòngzhìchéngchéngshìjiātóngxīnxiéjiùxiàngchéngqiángyàngdeláojiātuánjiézhìjiùnéngkùnnán
huángyángjièjǐnggāngshānshàokǒuzhīlìngshìmiànshānshuāngshízhūshāchōngtónglǐng
xiāodùn(dùn):zhǐrénchéngtáopǎo


shǎng

  zhèshǒuyīnggāishìmáodōngtóngzhìwèizànyánghuángyángjièbǎowèizhàndeshèngérxiědegēnzhīdecānkǎoliàoláikànshíjiānyuēshì9yuè5qiánhòuzàisuìchuānféndāngzhūyúnqīnghuángyángjièbǎowèizhàndeqíngkuàngxiàngmáohuìbàohòumáodōngyǒulegǎnchùcáinéngxīnránmìngxiěchū西jiāngyuè·jǐnggāngshān》。 

chuàngzuòbèijǐng

  zhèshìshǒujǐnggāngshānhuángyángjièbǎowèizhàndezànshìshǒushūxiějǐnggāngshānmìngdòuzhēngdeguānghuīshǐshīshìmáodōngduōmìngzhànzhēngwèicáideshīzhōngzuìzǎodeshǒuzhèshǒuwèijǐnggāngshān”,nèiróngquèshìmiáoxiěshānjǐngérshìtōngguòxiějǐnggāngshānmìnggēnjūnmínèrfǎnhuìjiǎozhàndòudeguānjiànzhàng——huángyángjièbǎowèizhànqíngsòngjǐnggāngshānrénmínzhuāngdòuzhēngdeshèng

  deshàngquèxiězhànqiánfēnshuāngfāngdetàishì

  “shānxiàjīngzàiwàngshāntóujiǎoxiāngwén。”zhèliǎnggàikuòlehóngjūnshìgāoángyánzhèndàidexióngzhuàngshēngshìshēngwèiquándexióngwěishìdejiéwěihóngjūndeshèngzuòlediànhuángyángjièchùzàijǐnggāngshānshànghěngāodewèizhìcóngzhèxiàngxiàyuǎnwàngshāntóudàochùshìhóngjūnyíngfēngzhāozhǎndezhàndàochùjūnhàogāomíngzhànzòushuōmínghóngjūnzǎoyánzhèndài。1964nián1yuè27máodōnghuímáozhǔshīyīngzhědejiěshìshì:“‘shānxiàjīngzàiwàngshāntóujiǎoxiāngwén。’‘jīngjiǎodōushìzhǐhóngjūnhuángyángjièhěndǒuzhènzàishānyāozhǐhuīzàishāntóurényǎnggōngshānxiàbìngméiyǒudōubèirénzhànlǐngméiyǒuyánzhòngdàozhèchéng。‘jīngzàiwàng’,shíméiyǒupiāoyángdezidōushìjuǎnde。”“shānxiàjīngzàiwàngzhǐshānxiàdefēnhóngjūnyuánwéncáiwángzuǒlǐngdǎodesānshíèrtuánjǐnggāngshāndàidechìwèiduìbàodòngduìděngfāngzhuāngzàijiānshǒujǐnggāngshānshānxiàbìngméiyǒudōubèirénzhànlǐng。“shāntóujiǎoxiāngwén”,zhǐshǒuwèihuángyángjièdehóngjūnsānshítuányíngyíngdebīngyòngxuánqiàodexíngwánqiángkàngréndejìngōng

  “jūnwéikùnwànqiānzhòng岿kuīrándòng。”zhèliǎngyòngkuāzhāngdeshǒuxiěrénrénduōshìqiángyànxiāozhānghóngjūnbèirénzhòngzhòngbāowéidànzàizhèqiángruòdeyánjùnxíngshìxiàyīngyǒngdehóngjūnháowèishìwànqiānrénchóngchénzheyīngzhàntàiránruò岿kuīrándòngchèntuōlehóngjūnyīngyǒngshànzhàndewèiyīngxiónggàisuīránrénzàishùliàngshàngzhànlehěndeyōushìhóngjūncéngyòucéngbāowéilái岿kuīránchōngfēnbiǎoxiànlehóngjūnwēirándexióng姿

  xiàquèxiězhàndòujīngguòjūnmínwànzhòngxīnfěnsuìleréndewéigōngzhàndòushèng

  “zǎosēnyánlěigèngjiāzhòngzhìchéngchéng。”zhèliǎngxiěhóngjūnliàodàolerénhuìchéngqiánláiwéigōngzǎojiùzuòhǎolechōngfēnzhǔnbèizhùhǎolefánggōngshìjièbèisēnyánjūnmíntuánjiézhìzhòngxīnchéngchéngyīngyǒngkàngdeqíngjǐngxiěchūlehóngjūnzhànshèngréndeyuányīnzhèsēnyánlěi”、“zhòngzhìchéngchéng”,岿kuīrándòngqiánhòuzhàoyīngxiǎndiǎnxióngzhuàngyòuyùnwèishēnzhǎng

  “huángyángjièshàngpàoshēnglóngbàodàojūnxiāodùn。”zhèliǎngxiědezhànchǎnghuángyángjièzhàndòujiéguǒyǒurénbàogàoshuōréntīngdàolehóngjūnzàihuángyángjièdepàoshēngjīnghuāngzàiwǎntáozǒule),zhàndòuleshèngzhèshèngshìtōngguòpàoshēngchuánbàodechénshuō:“zàizhànzhēngzhōngchángyǒupàoshēngléimíngérkāishǐtáopǎozhīshēnpàozhīsòngxíngpàozhī。”zhèliǎngwèixíngxiàngmiáohuìlezhèbǎowèizhànqiǎomiàocháoxiàolerényǒulehóngjūnmíntóngshíshàngquèjūnjūnmíndebèizhàn岿kuīrándòngdeqíngjǐngzhàoyīngqiánhòuguàntōngxiè

  《西jiāngyuè·jǐnggāngshānshìshǒushíxìnghěnqiángdeshīshǒuxiǎolìngjǐnshízhījiǎnyuēpiānzhāngquènéngzhēnshílehuángyángjièbǎowèizhànzhèyàngdechǎngzhànfēishǒuérnéngwèizhīzhèshǒuzàibèishànghēngchéngdeshīsuīránshìshǒuchāoxiǎoxíngdeshìshīdànshízhīzhōngyǒuyánzhìyǒushūqíngyǒulùnmenqīngkàndào,《西jiāngyuè·jǐnggāngshānjǐnggāngshāndedòuzhēngzhèyàngdezhènglùnzhǎngwénránjǐnwénjiànzàizhōngguóshǐshēngzhuǎnzhézhōngguógòngchǎndǎngrénjiāntànsuǒquánxīnmìngzhànlüèdeniándàimáodōngzuòwèizhuōyuèdezhèngzhìjiādezhènglùnkǎoróngzhùdàoshīdexiàngzhīzhōngshūqíngluóyùnhánzhezàijūnzhēngzhànzhīzhōngdemìngjiànzhèshìmáodōngjǐnggāngshānshíshīdezuìyǒushídàirénfēngdediǎn版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37780.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 168人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网