首页 趣味语文古诗词正文

西江月·井冈山(xi jiang yue jing gang shan)

shānxiàjīngzàiwàngshāntóujiǎoxiāngwénjūnwéikùnwànqiānzhòng岿kuīrándòng
zǎosēnyánlěigèngjiāzhòngzhìchéngchénghuángyángjièshàngpàoshēnglóngbàodàojūnxiāodùn

wénzhùshì

wén
zhànzàishānxiàyáodàngshāntóushēnghàodàngchuījiǎoliánmiánzhànshìlièrènpíngjūntuántuánwéikùnjūnránháowèi岿kuīránhàndòng
zǎogòuzhùhǎojiāndefánggōngshìjiātóngxīnxiéjiùxiàngchéngqiángyàngdeláohuángyángjièshànghóngjūnpàohuǒhōngmíngkuàibàozhījūnzàijiànnóngdezhōngtáo

zhùshì
西jiāngyuèpáimíngyuántángjiàofāngyòngzuòdiào
jǐnggāngshānzàijiāng西西nándōngfāngyuánbǎi
jīng(jīng qí)zàiwàngzhǐshānxiàdefēnhóngjūnjǐnggāngshāndàidechìwèiduìbàodòngduìděngfāngzhuāngzhèyòngjīngshìwèilezēngjiāshīdexiānmíngdexíngxiànggǎnzuòzhěshuōshíméiyǒupiāoyángdezidōushìjuǎnde
jiǎoběnzhǐdàijūnzhōngsuǒyòngdezhànhàojiǎochùjièzhǐjūnhào
岿kuī(kuī)ránxíngrónggāodeyàngzi
sēnyánlěisēnyányánzhěnglěidàijūnyíngzhōngdewéiqiángjiùshìfánggōngshìzhǐzhènróngyánzhěngqīnfàn
zhòngzhìchéngchéngshìjiātóngxīnxiéjiùxiàngchéngqiángyàngdeláojiātuánjiézhìjiùnéngkùnnán
huángyángjièjǐnggāngshānshàokǒuzhīlìngshìmiànshānshuāngshízhūshāchōngtónglǐng
xiāodùn(dùn):zhǐrénchéngtáopǎo


shǎng

  zhèshǒuyīnggāishìmáodōngtóngzhìwèizànyánghuángyángjièbǎowèizhàndeshèngérxiědegēnzhīdecānkǎoliàoláikànshíjiānyuēshì9yuè5qiánhòuzàisuìchuānféndāngzhūyúnqīnghuángyángjièbǎowèizhàndeqíngkuàngxiàngmáohuìbàohòumáodōngyǒulegǎnchùcáinéngxīnránmìngxiěchū西jiāngyuè·jǐnggāngshān》。 

chuàngzuòbèijǐng

  zhèshìshǒujǐnggāngshānhuángyángjièbǎowèizhàndezànshìshǒushūxiějǐnggāngshānmìngdòuzhēngdeguānghuīshǐshīshìmáodōngduōmìngzhànzhēngwèicáideshīzhōngzuìzǎodeshǒuzhèshǒuwèijǐnggāngshān”,nèiróngquèshìmiáoxiěshānjǐngérshìtōngguòxiějǐnggāngshānmìnggēnjūnmínèrfǎnhuìjiǎozhàndòudeguānjiànzhàng——huángyángjièbǎowèizhànqíngsòngjǐnggāngshānrénmínzhuāngdòuzhēngdeshèng

  deshàngquèxiězhànqiánfēnshuāngfāngdetàishì

  “shānxiàjīngzàiwàngshāntóujiǎoxiāngwén。”zhèliǎnggàikuòlehóngjūnshìgāoángyánzhèndàidexióngzhuàngshēngshìshēngwèiquándexióngwěishìdejiéwěihóngjūndeshèngzuòlediànhuángyángjièchùzàijǐnggāngshānshànghěngāodewèizhìcóngzhèxiàngxiàyuǎnwàngshāntóudàochùshìhóngjūnyíngfēngzhāozhǎndezhàndàochùjūnhàogāomíngzhànzòushuōmínghóngjūnzǎoyánzhèndài。1964nián1yuè27máodōnghuímáozhǔshīyīngzhědejiěshìshì:“‘shānxiàjīngzàiwàngshāntóujiǎoxiāngwén。’‘jīngjiǎodōushìzhǐhóngjūnhuángyángjièhěndǒuzhènzàishānyāozhǐhuīzàishāntóurényǎnggōngshānxiàbìngméiyǒudōubèirénzhànlǐngméiyǒuyánzhòngdàozhèchéng。‘jīngzàiwàng’,shíméiyǒupiāoyángdezidōushìjuǎnde。”“shānxiàjīngzàiwàngzhǐshānxiàdefēnhóngjūnyuánwéncáiwángzuǒlǐngdǎodesānshíèrtuánjǐnggāngshāndàidechìwèiduìbàodòngduìděngfāngzhuāngzàijiānshǒujǐnggāngshānshānxiàbìngméiyǒudōubèirénzhànlǐng。“shāntóujiǎoxiāngwén”,zhǐshǒuwèihuángyángjièdehóngjūnsānshítuányíngyíngdebīngyòngxuánqiàodexíngwánqiángkàngréndejìngōng

  “jūnwéikùnwànqiānzhòng岿kuīrándòng。”zhèliǎngyòngkuāzhāngdeshǒuxiěrénrénduōshìqiángyànxiāozhānghóngjūnbèirénzhòngzhòngbāowéidànzàizhèqiángruòdeyánjùnxíngshìxiàyīngyǒngdehóngjūnháowèishìwànqiānrénchóngchénzheyīngzhàntàiránruò岿kuīrándòngchèntuōlehóngjūnyīngyǒngshànzhàndewèiyīngxiónggàisuīránrénzàishùliàngshàngzhànlehěndeyōushìhóngjūncéngyòucéngbāowéilái岿kuīránchōngfēnbiǎoxiànlehóngjūnwēirándexióng姿

  xiàquèxiězhàndòujīngguòjūnmínwànzhòngxīnfěnsuìleréndewéigōngzhàndòushèng

  “zǎosēnyánlěigèngjiāzhòngzhìchéngchéng。”zhèliǎngxiěhóngjūnliàodàolerénhuìchéngqiánláiwéigōngzǎojiùzuòhǎolechōngfēnzhǔnbèizhùhǎolefánggōngshìjièbèisēnyánjūnmíntuánjiézhìzhòngxīnchéngchéngyīngyǒngkàngdeqíngjǐngxiěchūlehóngjūnzhànshèngréndeyuányīnzhèsēnyánlěi”、“zhòngzhìchéngchéng”,岿kuīrándòngqiánhòuzhàoyīngxiǎndiǎnxióngzhuàngyòuyùnwèishēnzhǎng

  “huángyángjièshàngpàoshēnglóngbàodàojūnxiāodùn。”zhèliǎngxiědezhànchǎnghuángyángjièzhàndòujiéguǒyǒurénbàogàoshuōréntīngdàolehóngjūnzàihuángyángjièdepàoshēngjīnghuāngzàiwǎntáozǒule),zhàndòuleshèngzhèshèngshìtōngguòpàoshēngchuánbàodechénshuō:“zàizhànzhēngzhōngchángyǒupàoshēngléimíngérkāishǐtáopǎozhīshēnpàozhīsòngxíngpàozhī。”zhèliǎngwèixíngxiàngmiáohuìlezhèbǎowèizhànqiǎomiàocháoxiàolerényǒulehóngjūnmíntóngshíshàngquèjūnjūnmíndebèizhàn岿kuīrándòngdeqíngjǐngzhàoyīngqiánhòuguàntōngxiè

  《西jiāngyuè·jǐnggāngshānshìshǒushíxìnghěnqiángdeshīshǒuxiǎolìngjǐnshízhījiǎnyuēpiānzhāngquènéngzhēnshílehuángyángjièbǎowèizhànzhèyàngdechǎngzhànfēishǒuérnéngwèizhīzhèshǒuzàibèishànghēngchéngdeshīsuīránshìshǒuchāoxiǎoxíngdeshìshīdànshízhīzhōngyǒuyánzhìyǒushūqíngyǒulùnmenqīngkàndào,《西jiāngyuè·jǐnggāngshānjǐnggāngshāndedòuzhēngzhèyàngdezhènglùnzhǎngwénránjǐnwénjiànzàizhōngguóshǐshēngzhuǎnzhézhōngguógòngchǎndǎngrénjiāntànsuǒquánxīnmìngzhànlüèdeniándàimáodōngzuòwèizhuōyuèdezhèngzhìjiādezhènglùnkǎoróngzhùdàoshīdexiàngzhīzhōngshūqíngluóyùnhánzhezàijūnzhēngzhànzhīzhōngdemìngjiànzhèshìmáodōngjǐnggāngshānshíshīdezuìyǒushídàirénfēngdediǎn免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37780.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 50人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org