首页 趣味语文古诗词正文

蒿里行(hao li xing)

guāndōngyǒushìxìngbīngtǎoqúnxiōng
chūhuìméngjīnnǎixīnzàixiányáng
jūnchóuchúéryànxíng
shì使shǐrénzhēngháixiāngqiāng
huáinánchēnghàoběifāng
kǎijiǎshēngshīwànxìngwáng
báiqiānmíng
shēngmínbǎiniànzhīduànréncháng


wénzhùshì

wén
guāndōngdezhūzhōujùnjiānglǐngdōubīngtǎodǒngzhuōdǎngzhèxiēcánbàoderén
běnláiwàngjiānglǐngzàimèngjīnhuìtóngxīntǎozhǎngāndǒngzhuō
jiéguǒyǒusuànxiāngguānwàngshuíkěnxiānqiánjìn
quánshìcáiyǐnlezhūjūndezhēngduósuíhòujūnduìzhījiānjiùxiāngcánshālái
yuánshùzàihuáinánchēnghàoyuánshàomóuguīlěihuángzàiběifānglehuángyìn
zhànshìchángniánzhēngzhànkǎijiǎshàngshēngmǎnleshībǎixìngyīnshāngshù
lèilèibáihuāngzhīrénshōumáifāngyuánqiāndōuméiyǒurényāntīngdàomíng
bǎilǎobǎixìngdāngzhōngzhǐyǒurénnénghuóxiǎngdàozhèmiǎnràngréngānchángcùnduàn

zhùshì
guāndōnghánguānjīnnánlíngbǎo西nándōngshìzhǐbīngtǎodǒngzhuōdezhūzhōujùnjiānglǐng
tǎoqúnxiōngzhǐtǎodǒngzhuōdǎng
chūběnláiwàngméngjīnmèngjīnjīnnánmèngxiànnán)。xiāngchuánzhōuwángzhòushícéngzàihuìbǎizhūhóuchùjièzhǐběnláiwàngguāndōngzhūjiāngnéngxiàngwángzhòuhuìdebǎizhūhóuyàngtóngxīnxié
nǎixīnxīnzhǐshàngwénshìzhīxīnxiányángqínshídedōuchéngjièzhǐzhǎngāndāngshíxiànbèixiéchídàozhǎngān
zhǐtǎodǒngzhuōdezhūzhōujùnjiānglǐngyǒusuànliàngzhōngzhì
chóuchúyóuqiányànxíng(háng):fēiyàndexínglièxíngróngzhūjūnlièzhènhòuguānwàngqiándeyàngzidàozhuāngzhèngchángdāngwèiyànxíngérchóuchú”。
hòuláiháitóngxuán”,jiǔxiāngqiāng(qiāng):xiāngcánshādāngshíméngjūnzhōngdeyuánshàogōngsūnzànděngshēnglenèidegōngshā
huáinánzhǐyuánshàodeyuánshùgōngyuán197niánjiànānèrniánzàihuáinán寿shòuchūnjīnānhuī寿shòuxiànwèi
zhǐgōngyuán191niánchūpíngèrniányuánshàomóufèixiànxiǎngyōuzhōuliúwèihuángbìngzhìyìnyìnqínhòuzhuānzhǐhuángyòngdeyìnzhāng
kǎijiǎyóuzhǎngniánzhànzhēngzhànshìmentuōzhànkǎijiǎshàngdōushēngleshīzikǎijiǎdàideshēnzhànkǎijiùshìjiǎshīluǎn
wànxìngbǎixìngyīn
shēngmínbǎixìngshèngxià


shǎng

  gōngyuán189niándōnghànzhōngpíngliùnián),cáocāoyǐnlǐngsānqiānrénzàixíngyángyíngzhànledǒngzhuōjiāngróngzhànbàijiǔtǎodǒngzhuōdeliánjūnyóudezhēngshìduófēnlièxiāngcánshāláizhōngzhǔyàodejiùyǒuyuánshàohángōngsūnzànděngcóngkāishǐlehàndejūnhùnzhànshīshìduìzhèshǐshìjiàndefǎnyìng。 

chuàngzuòbèijǐng

  zhèshǒushībèihòurénchēngwèihàndeshíshìshǒufǎnyìngxiànshídeshǐshīfǎnyìnglechūpíngèrnián(190nián),guāndōngjùnjiānglǐngbīngtǎodǒngzhuōzhídàojiànānèrnián(197niányuánshùzàihuáinánjīnānhuī寿shòuxiànchēngzhèjiǔniánjiāndezhòngfēnfándeshǐshìbiànshèhuìmiànmàozhòngdiǎnxiějūntǎodǒngzhuōwèimíngéryōngbīngzhòngzhēngquánduóxiāngcánshāxíngchéngxīndemiàncóngérgěirénmíndàiláichénzhòngdezāinánkāipiān'yóuérdòng'dàoxiāngcánshādebiǎoxiànleshīrényīngmíngdezhèngzhìdòngcháduìshàngcéngjūndenèihòngduìxiàcéngjiāngshìbǎixìngtòngdemiáoxiěbiǎoxiànleshīrényōuguóyōumíndeqíng怀huái

  shīqiánshígōulēilezhèyàngdeshǐhuàjuǎnguāndōngjùndejiānglǐnggōngtuīshìbīngqiángdehǎitàishǒuyuánshàowèiméngzhǔzhǔnbèixìngbīngtǎoféngōnghuǐmiàoxiéchíxiànqiāndōuzhǎngānhuāngyínchǐhuòguóyāngmíndedǒngzhuōdāngshíjùnsuīránjūnyúndànquèxiāngguānwàngguǒqiánshénzhì怀huáiguǐtāiwèilezhēngduóquánmóujìngzhìxiāngcánshāláijièzhīchéng便biànjiāzhīshīrénduìyuánshàoxiōngyīnmóuchēngzhùyìnjiètǎodǒngzhuōkuānghànshìzhīmíngxíngzhēngtiānxiàchēngdàoguǎzhīshígěileqíngdejiēbìngduìyīnzàochéngdezhànluàngǎndàobēifènshīzhōngyòngníngliàndeyánjiāngguāndōngzhīshīcóngdàosàndeguòchéngyuányuánběnběnshuōchūláichéngwèishǐdezhēnshíránércáocāoshīdechénggōngjiàzhíháijǐnzàikǎijiǎshēngshīxiàshīrénjiāngcóngjūnfēnzhēngdeshìshízhuǎnxiàngmiáoxiězhànzhēngdàigěirénmíndezāinánzàijiējūnhuòguóyāngmíndetóngshíbiǎoxiànchūduìrénmíndexiàntóngqíngduìguóshìdeguānzhùdānyōuzhèjiùlìngshīchāoyuèlebāndeshìérfǎnyìngleshīréndeyōuguóyōumínzhīxīn

  “kǎijiǎshēngshīxiàliùxiězhànzhēnggěishìbīngbǎixìngdàiláidezāinánzuòzhědegǎnkǎi。“kǎijiǎshēngshīxiězhànluànzhīzhǎngshìbīngliánniánzhēngzhànrénjiějiǎxièānzhī;“wànxìngwángxiěrénmínzàizhànluànzhōngsàngdàijǐnjiànzhànhuòzhīliè。“báiqiānmíng。”yòngjiǎnkuòdeyánmiáohuìchūzhànluànzhōngdeliángbēicǎndehuàcóngshìjuégǎnshòushàngshuōwàngzhōngzònghéngdebáishìyàngcǎnbáicóngtīngjuégǎnshòushàngshuōmángmángyàngchénméiyǒudiǎnshēngmìngdemínggǒufèizhèxiēxúnchángdezhuāngshēngdōuwéněrlezuòzhěshōushìfǎntīngrányàotòngduàngānchángle

  shīxièxínggèngshēnjiēlezàochéngshèhuìzāinándeyuányīngèngtǎnbiǎoxiànleduìxiànshídemǎnduìrénmíndetóngqíngcáocāoběnrénzhēnzhèngzàizhèngzhìtáishàngzhǎntóujiǎoháishìcóngsuíyuánshàotǎodǒngzhuōshǐshīzhōngsuǒxiědeshìshídōushìběnréndeqīnshēnjīngjiàozhīxièxíngzhōngsuǒshùzhūshìshīréngèngduōzhíjiēgǎnxìngderènshíshīzhōngfǎnyìngdexiànshígèngwèizhēnqiègǎnqínggèngwèiqiánglièzuìhòuliǎngwánquánshìshīrénbīngliánhuòjiézhīxiàmínliáoshēngāi鸿hóngbiàndezhēnshíqíngjìngérchǎnshēngdegǎnshímǐnshìzhītànliúxiépíngcáoshìzideshīcéngshuō:“zhìchūtāodàngāi。”(《wénxīndiāolóng·》)zhōngróngpíngcáocāodeshīshuō:“cáogōngzhíshényǒubēiliángzhī。”(《shīpǐn·xià》)dōuzhǐchūlecáocāodeshīgǎnqíngchénbēichuàngdediǎnwéiyǒuqíngcáocāodeshīláiyǒugǎnréndeliàngwéibēichuàngzàochéngleshīchéndùncuògāodiàoxiǎngdebēizhuàngshìzhèshǒuhāoxíngshìwèidiǎnxíngdezichénzuòmíngshuō:“mèngsuǒchuánzhūpiānsuībìngshǔránjiēxiě怀huáiláishǐéryōupínérmǐnluànkǎishìzhījiětuōérwèinéngménménzhīshùzhěér。”(《cǎishūtángshīxuǎn》)jiàncáocāoshīshūyōuxiěfèndezhēngwèiqiánrénsuǒzhùzhòng

  zhèshǒushīshīrényùnyòngmíndexíngshìduìdāngshídeshèhuìxiànshíjìnxínglepànjǐnduìyīnzhànluànérxiànshuǐshēnhuǒzhīzhōngdenánrénmínbiǎoshìledebēifèntóngqíngérqiěduìzàochéngrénmíndeshǒuèyuánxiōnggěileqíngdejiēbiānquánshīfēngzhìchénbēizhuàngxiànlezhèngzhìjiājūnshìjiādeháomàiyōuhuànshíshīzhōngdiǎnshìmiáoshùshēnxíngxiàngyòunèiyùnshēnhòuxiànlecáocāodewénfēng


cáocāo

  cáocāo(155nián-220niánzhèngyuègēngzi),mèngmíngxiǎoāmánpèiguóqiáojīnānhuīzhōurénhàndōnghànniánjiéchūdezhèngzhìjiājūnshìjiāwénxuéjiāshūjiāsānguózhōngcáowèizhèngquándezàozhězicáochēnghòuzhuīzūnwèihuángmiàohàotàicáocāojīngbīngshànshīshūdezhèngzhìbàobìngfǎnyìnghànrénmíndenánshēnghuóxióngwěikāngkǎibēiliángsànwénqīngjùnzhěngjiékāibìngfánrónglejiànānwénxuégěihòurénliúxiàlebǎoguìdejīngshéncáishǐchēngjiànānfēngxùnpíngjiàwèigǎizàowénzhāngdeshī”。tóngshícáocāoshànzhǎngshūyóugōngzhāngcǎotángcháozhāng怀huáiguànzàishūduànzhōngpíngwèimiàopǐn”。


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37774.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 37人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org