首页 趣味语文古诗词正文

减字木兰花·广昌路上(jian zi mu lan hua guang chang lu shang)

màntiānjiēbáixuěxíngjūnqínggèngtóushànggāoshānfēngjuǎnhóngguòguān
xínggànjiāngfēngxuěmànchùmìnglìngzuóbānshíwàngōngnóngxiàān

wénzhùshì

wén
mǎntiānbáimángmángdepiànjūnzàixuězhōngqiánjìnxīnqínggèngjiāqiètóushàngshìxiǎnjùngāoshānkuángfēngmànjuǎnhóngyuèguòxiǎnyàoguānài
xíngjiāngyàowǎngchùgànjiāngjiāngpànfēngxuězhèngluànmìnglìngzuóxiàshíwàngōngnóngzhuāngjiùyàozhíān

zhùshì
jiǎnlánhuāpáimíng
广guǎngchāngjiāng西nánfēngxiànnánshuǐshàngyóu西běiàn
màntiānmǎntiān
qínggèngbiǎoshíyuánzuòcuìbǎi”,rénmínwénxuéchūbǎnshèjiǔliùsānniánshíèryuèbǎnmáozhǔshīgǎiwèiqínggèng”。
guānzhǐxiǎnyàoguānài
gàn(gàn)jiāngjiāngmíngwèizhǎngjiāngnánnánlǐngběi西yuánzhāngshuǐchū广guǎngdōngshěngliánjiāng西nándelǐng
ānxiànwèishìzàijiāng西zhōnggànjiāng西àn


shǎng

  shàngquèmiáoxiěxíngjūndechǎngmiànzhèshǒujiǎnlánhuā·广guǎngchāngshàngquèshìyángkāipiānjiùmàntiānxuěhuāwèicáiwèizhěngshǒushèzhìlecháng广guǎngkuòdebèijǐngtóngshíwèiquánpiāndìngxiàlediàozàigōulēichūzhè广guǎngkuòdebèijǐnghòuzàizhuǎnérxiěrénmiáohuìchūxuězhōngxíngjūndehuàhóngjūnzhànshìwèiyánhándǐngfēngmàoxuěqiánjìn,“xuěxíngjūnqínggèng”,jūnqíngjǐnfēngxuěyánhánzēngjiālexíngjūndekùnnánérhóngjūnzhànshìwánchéngrèndejuéxīnquègèngwèiqiánglièqièshǒuzhèxiěchūlexuězhōngxíngjūnshíderánhuánjìngxiǎnshìledāngshídejūnshìxíngshìshèhuìhuánjìnghóngjūnzhànshìyīngyǒngwèidejīngshénwǎnránjiànxuětiānxíngjūnsuīxióngxīnzhuàngzhìránjiéguǒnerénjiēxiàláibìngshùnjiēzhíxiěfǎnxíngxiàngzhīzhuǎnxiěgāoshānwēiwēichùzàiyǎnqiányòuxiànghéngzàiréntóushàngshìshìdàonányuèdepíngzhàngdànshìfēngjuǎnhóngguòguān”,zàiwèizhíjiēxiěrénérxiědeshìhóngdànshìnánxiǎngjiànzhēnzhèngguòguānzhěrénmàntiānfēixuězhōngbànsuízhekuángfēngfānjuǎnzhehónghóngjūnzhànshìjiùqīngsōngkuàyuèleshānshàngdedàoxióngguānkùnnánsuīránmàiguòháowèinánzhèshìděngháomàidegàifēngxuěyánhánxiǎnchūhuánjìngxíngshìzhīèlièchèntuōchūréndezhuàngzhìháoqíngzhèsuīwèizhíjiēxiěrénshíjièxiěrénhóngláiyìngzhàobiǎoxiàn广guǎnggōngnónghóngjūnyǒngwǎngzhíqiánwánqiángdexìngwèikùnnánjiānrěndejīngshénshízhíxiěxiěshílàngmànzàiránróngwèi

  xiàpiànzhǐmínglexíngjūndedefāngxiàngzàimiáohuìlemàntiānfēixuěfēngzhōnghónghòuyòuyòngshèwènyǐnxiàwén:“xíngchù?”ér:“gànjiāngfēngxuěmànchù。”bìngwèimíngzhǐxíngjūndefāngxiàngérzhǐshìfànyántāotāogànjiāngshàngdefēngxuěmànzhīchùfēngxuěmángmángdàotiáotiáoshìkùnnánzhòngzhòngnánxíngzhīzhìzhìxiǎnyǒuxiēchénmángdànjǐnjiēzhezuìhòu:“mìnglìngzuóbānshíwàngōngnóngxiàān。”míngquèdiǎnchūduìchūzhēngdezuìzhōngbiāoyòushíjiāngqíngpíngrányǒuqiānjūnràngrén仿fǎngkàndàoqiānbǎiwànbèimìnghuànxǐngbìngzhīláidegōngnóngzhuāngzhèngjīngshéndǒusǒuxìnxīnbǎibèibēnzhànchǎngzàimenmiànqiánméiyǒudekùnnánméiyǒuzhànshèngdefāngzhìyòuwánchénglegèngdexiānhòuyángzhòngdiǎnzàihòu使shǐzhěngpiāndeqínggǎnfēnwánquángǎiguān

  zhèshǒujiǎnlánhuā·广guǎngchāngshàngjiǎnjiépíngshímíngbáixiǎochàngtóngshíyòulányángyǒuzhìxiàngqiǎnzàodōujiàngxīnyùnjīngcǎixiànquánpiānzhìshíníngliànzhīzhōngshēnyuǎnhóngzhīyángzheguāndefēnpēngpàizheángyángdeqíngzhōngmìngzhēngzhōngdekùnnánràngrénzàiwèi广guǎnggōngnóngzhuāngwèikùnnándejīngshénbǎizhénáodexìnniànsuǒzhènhàngǎnrǎndetóngshíyòufēnmínghuìdàozhēngshàngdejiānnánxiǎngǎnshòudàomìngchénggōngzhīzhèngrénsuǒyúnjūnshīmiàochùnéngshízhèngzàishānchéngshuǐ驿zhōng”(yóulíngxiāoyànxiùcáishījuǎnhòuèrshǒuzhīèr),hǎodeshīwéncáihuǒdeshēnghuóláizhēnqièdegǎnshòuzhǐyàojiāngshēnzhīsuǒxīnzhīsuǒgǎnzhēnshíxiěchūdiāozuóshìjiāzuòzhèshǒuxiǎolìngmìngzhēngchéngzhōngránjiāngháoqíngxiànshíxiěshílàngmànjǐnwǎnyǒurénxīndeliàngyòuyǒuchíjiǔdeshùmèi


chuàngzuòbèijǐng

  zhèshǒuxiěxuězhōngxíngjūn。1930nián1yuèpéng怀huáihóngjūncóngxiānggànláidàogàn西bìnghuánggōnglüèxīnchéngdexīnliùjūnduìānjìnxíngbāowéitóngnián1yuèxiàxúnmáodōnglǐngdehóngjūnèrzòngduìjiāng西广guǎngchāngxiàndetángfāngdǐngfēngmàoxuěfānshānyuèlǐngxiàng广guǎngchāngxiànchéngjìnyuèzhūduìhuìbìngzhànlǐngníngdōuděngxiànérxiàngshuǐdàihuódòng。2yuè6~9hóngjūnjūnliùjūngàn西wěizàiānxiànbēitóuzhàokāiliánhuìhuìzuòchūlegōngānchéngdejuédìngbìngzuòchūxiāngyīngdezhànlüèshǔtuīduànzhèshǒuzuòzhèliánhuìzhīshíhuòzhīhòu


版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37767.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 181人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网