首页 趣味语文古诗词正文

从军诗五首·其二(cong jun shi wu shou qi er)

liángfēngqiūjiédiǎngàoxiángxíng
jūnshùnshíhuánhuándōngnánzhēng
fànzhōugàizhǎngchuānchénbèijiōng
zhēng怀huáiqīnshuínéngliànqíng
jīnzhōuqiángjuànjuànchéng
āidōngshānrénkuìrángǎnguànmíng
yuèānchùrénshuíhuòhéngníng
réncónggōngdànzhésānlíng
jīnshénshīzànwǎngpíng
qīnēnshūjiézhōngzhēn
yòngbàocānchéng
pēngxìngshìruòchōuyíng
jiāngbǐngxiāndēnggǎntīngjīnshēng

wénzhùshì

wén
shādeqiūliángfēngzhìjiùgāishènzhòngkǎozhēngzhīshìle
menzhǔgōngshìshíchūzhēngyīngyǒngjūnchūzhēngtǎosūnquán
chūzhēngdechuánduìgàijiāngmiànchénlièdeshìbīngbiànjiāo
zhēngzhànjiāngshìniànzheqīnrénshuínéngméiyǒujuànniàndegǎnqíng
zhejīnkàozhewéigānjuànxiǎngzhechéng
ràngréntóngqíngdōngshānzhǔréngōngguànniǎozhǎngmínghuànxīnzhōngdebēishāng
yuèyùnxíngzhǐrénchùzhànluànzhīzhōngyòuzěnnéngdàoānníng
rénsuízhōugōngzhēngzhànjiùshìsānnián
zhǔgōngdeshényǒngzhīshīdìngnéngzàiduǎnshíjiānnèixùnshèng
shějiāréndeshēnhòugǎnqíngwèizhēngzhàngòngxiànliàngjiéjǐnzhōngzhēn
zhǐwēibáozuòyòngháishàngpíngchángrénzhǐyǒuchéngxīnbàogōngérshòudeēn
zhōnggǎnkǎibàoēndeyíngràoxīn
jiàngōngzhǐyuànzuòxiānfēngháishàngtīngmíngjīnértíngzhǐ

zhùshì
zhěngqiūjiéqiūqiūjiédàoleyòngbīngdejié·yuèlìngzàimèngqiūzhīyuèliángfēngzhìshǐxíngshāzhīshìtiānzishìmìnglìngjiāngshuàizhěngdùnjūnduìzhēng
diǎnzhǔguǎnxíngzhīguānxiángxíngzuòxiángxíng”,zhǐjuéyīnggāishěnshènshànyòngxíng
jūnzhǐcáocāoshùnshìyīngshíshílìng
huán(huán)huányǒngdeyàngzidōngnánzhēngzhǐzhēngtǎosūnquán
fànzhōuxíngchuángàizhǎngchuāngàishuǐmiàn
chénpáilièláideshìbīngbèigài(xí):defāngjiōng(jiōng):tóngdòng”,yáoyuǎndejiāo
zhēngchūzhēngdeshìbīngqīnqīnrén
liànqíngliànzhīqíng
(fǔ):tóng”,jīnjīnqiángchuándewéigān
juànjuànliànshědeyàngzishīrénzàidēnglóuzhōngyǒuqíngjuànjuànér怀huáiguīzhījuànjuànzhīxiāngtóng
dōngshān:《shījīng·bīnfēngzhōngdepiānmiáoxiědàizhēngzhàndeshēnghuóshìbīngduìwǎngshìxiāngqīnréndeniàndōngshānrénzhǐdōngshānshīdezuòzhě
kuì(kuì)rántàndeyàngziguàn(guàn):niǎomíngxíngzhuàngshìgǎnguànmíngguànzhīmínglìngréngǎnshāng
ānchùānníngdeshēnghuóchùjìngwèiméiyǒuzhànshì
héngzuòcháng”。
gōngdànzhǐzhōugōngdànzhōuwénwángzhīzi
(cú):wǎngzhé(zhé):jiùsānlíngsānnián
shényīngyǒngwēishénshīzhǐcáocāonánzhēngdeduì
píngxùnpíngdìng
qīnēnzhǐzizhīqíng
shūjǐn
tōngdenánrén
cānbáichīfànwèiláoérshí
zǎowǎnzhěngtiānpēng(pēng):liúxíngyán
yíngchánrào
jiànxiāndēngxiānxíngchūzhànjiàngōngxīnqiè
jīnshēngzhǐjūnzhōngmíngjīnshōubīngdehàolìng


shǎng

  gāishīkāitóuzhìkuìrángǎnguànmíngwèiduànmiáoxiělechūzhēngdeshíchūzhēngqiándechǎngmiànshǒushuōmíngjūnchūzhēngshùnsh픓qiūjiéchūzhēngdededōngnánzhēng”,jiēxiàláiliǎngmiáoxiělechūzhēngjūnjūnróngqiángshèngyánzhěngránhòufēngzhuǎnyóujǐngqíngbiǎolezhànshìjiāxiāngjiāngchǎngshídebēizhuàngxīnqíngjǐnguǎnjūnróngqiángshèngyánzhěngjìngliánniánzhēngzhànshīréndeyànzhànshìqíngyóuránérshēngshìzhōuqiáng”“chéng”。

  “yuèānchùxiàshíwèièrduànwèilepíngdìngtiānxiàérzàizhēngróngjiāngshìmenjuéxīnshěmìngxiàngqiánshūjiézhōngzhēn”,zànměilemenjiéjǐnzhōngzhēnwǎngzhíqiándekāngkǎijuéxīnxiānshìwènyuèānchùrénshuíhuòhéngníng”,érhòuduìdiǎnzàijīnshénshīzànwǎngpíng”。zuìhòushūjiézhōngzhēn”“jiāngbǐngxiāndēngbiǎoshùjiàngōngdejuéxīnyuànwàngshìshíshàngzuòzhěshíjiànledeshìyánzàièrniándezhèngyuèbìngshìzhēngzhànzhōng

  quánpiānyóujǐngqíngcéngcéngshēnghuáguòránzhéwǎnzhuǎnyóuwèihuànhuànzhīmiào


wángcàn

  wángcàn(177-217),zhòngxuānshānyángjùngāopíngjīnshāndōngwēishānréndōnghànniánzhemíngwénxuéjiā,“jiànānzizhīyóuwéncáichūzhòngbèichēngwèizizhīguānmiǎn”。chūshìliúbiǎohòuguīcáocāo


版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37764.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 148人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网