首页 趣味语文古诗词正文

鹧鸪天·送欧阳国瑞入吴中(zhe gu tian song ou yang guo rui ru wu zhong)

  chūnyīnshàngchíchūnláiwèiyǒuyīnshírénqíngzhǎnzhuǎnxiánzhōngkànjuànhòuzhī

  méishìxuěliǔshìtīngbiéwèixiāngduǎnpéngchuīyǐnshúchúquèsōngjiāngwǎngfèishī

  jiāng西qiānshānrénōuyángguóruìyóuzhōngxiánpiáoquándelǎorénlínbiézèngjiāngbiéshídeguānàibiéhòudeniànjièzhedewǎngshēnghuójīngyànláibiǎoxiánxiándàoláiwèishén

  shàngpiànxiěbiéshíshǒuyùnquànmiǎnōuyángguóruìyàozàiyīnchūnyīnérdòuliúyīngzǎochūyīnwèizhěngchūntiāndōuméiyǒuyīndeshíhòuzhèliǎngquànyǒuyīnwèichūnyīnxíngběnláizhǐnéngshìōuyángdejièkǒuzhēnshídeyuányīnshìliúliànxiāngyǒurénèrshìyīnwèiwèiqièqiánnánliàoshìkǎnzuòzhězhǐjiùchūnyīnyányánwàiérōuyángguóruìhuìzhèzhíshuōyàomiàojiēyùnderénshēngjīngduìrénqíng”——— zhèōuyángzuìwèiguānxīnzhīchùxiánxiándàoláiérgǎnkǎitànzhīqíngchōngzhōngzhèyùnyànshífēnshēnwèishēnghuózhìméiyǒushífēnfēngderénshēngyuèérzàichénluòzhōnggēnběnnánduìrénshēngzuòzhèyànggōuhúnshèdexíngróngxiàpiànbiéhòuxiāngréncéngjīngzhéméizhīyǒuréncéngzhéliǔzhīzèngxíngrénguòpiànjiùjǐngshēngqíngméiliǔzhèliǎngzhǒngbiéqíngyǒuqíngyǒuguāndexiàngxìngbiǎoduìōuyángdeshēnhòuqíngyóushìtīngbiéwèixiāngdeyánxiěchánmiánróuhòuqíngnóngzhēnjiéyùnyīnqínguānzhàoōuyángdàolesōngjiāngyàngchuòyǒushīqínghuàdefāngdāngzàixiǎochuánshàngchīzhexiānměidefànshíbiéwànglezuòshǒushīhuíláiazhèliǎngrónghuìlezuòzhězàizhōngdeshēnghuójīngyànrónghuàlejìndàizhānghàndediǎnxiězhōngfēngjǐngxìnshǒuniānláitiēqièhuàjiànshēnghuówèi

  xīn(1140-1207),nánsòngrényuántǎngǎiyòuānbiéhàojiàxuānhànchéngjīnshāndōngnánrénchūshēngshízhōngyuánwèijīnbīngsuǒzhàn。21suìcānjiākàngjīnjūnjiǔguīnánsòngrènběijiāng西nánjiànzhèdōngān使shǐděngzhíshēngzhǔkàngjīncéngshàngměiqínshílùnjiǔ》,tiáochénzhànshǒuzhīshūxiěhuīguójiātǒngdeàiguóqíngqīngzhuàngzhìnánchóudebēifènduìdāngshízhízhèngzhědeqiúduōqiǎnyǒushǎoyínyǒngguóshāndezuòpǐncái广guǎngkuòyòushànhuàyòngqiánréndiǎnfēngchénxióngháomàiyòuróumèizhīchùyóuxīndekàngjīnzhǔzhāngdāngzhèngdezhǔpàizhèngjiànhòubèidànluòzhí退tuìyǐnjiāng西dài

版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37759.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 250人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网