首页 趣味语文古诗词正文

江城子·王温季自北都归过予三河坐中赋此(jiang cheng zi wang wen ji zi bei dou gui guo yu san he zuo zhong fu ci)

 wángwēnběidōuguīguòsānzuòzhōng

 quèshēngyíngdàotíngchúwènshuírénchēqiānguīláichénbànzhēngzhēnzhòngzhǔrénliúbáifànqīngchú

 dōngchéngyǎnxìngqiānzhūxuěpíngzihuājiānsuífēndàojīnguībàodōngyuánshīshèyǒucéngniànzuìkuáng

 wén

 quèdēngzhīshēngshēngyíngréndàoyuànluòwènshìshuíláileyuánláishìchéngchēérláidelǎopéngyǒucóngqiānzhīyáodeyuǎnfāngguīláixíngrénshàngbànmǎnshàngchénchēngxièzhǔrénshèngqíngliúrénchībáifànérwèiliàoqīngchú

 yǎnfēngguāngdōngchéngxìnghuākāileqiānzhūxìnghuāchūnxuěpiànxìnghuāshìzhepíngjìngdetóngxiéshǒuhuājiānsuí便biànjiāngjiǔdàochūjīnhuíxúnwènxiàdōngyuánshīshèdelǎoshīyǒuháicéngniànniànháixiàngdāngniányàngjiǔzuìqīngkuáng

 zhùshì

 wángwēnzuòwángwēnréndepéngyǒuběidōudìngdāngshíyòuchēngběidōuběijīngzàijīnliáoníngníngchéngsānzàijīnběirénzàirènzhǔ簿běnzuòjiān

 quèshēngyíngrénwèiquèshēngzàoménjiāngyǒuxiāng访fǎng。《西jīngyǒuqiānquèzàoérxíngrénzhì”。chútáijiētíngchúméntíngqiándetáijiēmènghàoránshī:“xiāngyānfàntíngchú。”

 rénchēréndechēzizhǐréntáoyuānmíngshānhǎijīngyǒuqióngxiàngshēnzhéhuírénchē。”

 qiānběidōudàosānxiànqiānzhèchéngshùzhēngréndeshangpáo

 báifànqīngchú(chú):zhēngbáifàngěirénchīyòngqīngchúláiwèiréndezèngdòushìshī:“wèijūnjiǔmǎnyǎnbáifànqīngchú。”qīngchúgāngzháxiàdecǎo

 xìngqiānzhūxìngshùduōhuāshèngkāi

 xuěxíngróngxìnghuāshèngkāiyuǎnwàngshìpiànbáixuě

 suífēnsuíyuánsuí便biànzhījīnshèngjiǔ

 dōngyuán(yuán):dōngyuánxiànmíngqínzhìhànshígǎizhēndìngjīnmíngzhèngdìngzàiběishěngjìngnèidōngyuándāngwèirénxíngdezhōngdiǎnshìréndejiāxiāng

 zhèshǒuchuàngzuòniándàicóngzhīcóngzhīréndeyǒurénwángwēncóngběidōuguīláijīngguòleréndesuǒzàisānrénwèizhībànleyànbìngchuàngzuòlezhèshǒu

 shàngpiànwénsuíxīn,“quèshēngyíngdàotíngchú。”xiěláiéryòngxiàngzhēngxiángdequèzheyóuhuānkuàideshēngyīnyǐnchūlái使shǐrénwèiwénjiànrénxiāngǎndàozhǒnghuānxiángdefēn。“wènshuírénchē。”wèndefāngshìchéngjiēleqiányòu使shǐrénjìnchǎnshēngzhǒngwàngzhǐjiàndàochēwèijiàndàorénréngrángǎndàozhǒngwàng。“qiānguīláichénbànzhēng。”zhōngjiàndàocóngchēzhōngzǒuxiàláideshìqiāntiáotiáoérláimǎnshēnhuīchéndelǎoyǒuchénbànzhēngchèntuōzhǔrénjiàndàoyǒurénjīngyòudexīnqíngdeshìqiānzhīwàixiāngjiànjīngdeshìzhēngchénzhānmǎnshēnbànxíngxiàngshuōmínghuīchénzhīduōxiāngjiànzhīzhōngzàizhǔrénqiějīngqiědexīnqíngjiàndàolerén。“zhēnzhòngzhǔrénliúbáifànqīngchú。”rénfēngzhuǎnshíjiùyánhǎohǎokuǎndàipāntándexiāngjiànzhījǐngérquècóngmiànxiěchūyīnqíndàishìcóngdebiǎoxiàn。“zhēnzhòngsānxiězhǔréndàizhīyīnqínliúběnwèichángshìchùyīnshìlǎoyǒuzhǔrénshèngqíngkuǎndàiyòngzhēnzhòngèryànhuìfēnzhīlièjiǔyànzhīfēngshèngjǐnzàièrzhīzhōngxiědàirénzhījiǔyànzhǐxiěkuǎndàiréncóngmiànxiěchūzhǔréndeshèngqíngjìnérkànchūmenzhījiānqíngzhīshēnzhìyíngdàicéngjǐngrányóuyuǎnérjìnjiànqīng。“báifànqīngchú。”chūzòuxíngzhōngwèijūnjiǔmǎnyǎnbáifànqīngchúzhīshùnshǒuchāoxiěrántiēqiè

 xiàpiànxiěyǒuyóuyóushǎngjǐngduìyǐnzhīxiějǐngduānqiǎomiàochéngshàngxiàyányǒuyóujǐndōngdàozhīshìshàngpiànliúdezhēnsuǒwèiduànérduànshǎnghuādōngchéngshìjièshàoshíjiāndiǎnwèixiàpiànyóuzhāngběnwèifēnbiézuòdiàn。“xuěèrxiějǐngxuěhuāxìnghuājiǎndānliù便biàngōulēichūzhòngchūnhuàxìngshùbáihuāfēnfēntòuguòshùjiānhuākànzhǐjiànhóngchūnshuǐmǎnlián。“dōngchéngyǎnxìngqiānzhūxuěpíng。”duǎnduǎnyóudejǐng——qiānzhūxìngyuánjiébáidexìnghuāshùjiānhuāzhōngyǐnyǐnshǎnxiàndechūnshuǐyìngshàngyǎnlián。“zihuājiānsuífēndàojīn。”chūnguāngzhīzhōngdànjiànzhǔkāi怀huáichàngyǐngōngchóujiāocuòzhǔxiānghuìchàngxiāngzhīxiāngchùzhībiǎoxiànlínjǐnzhì。“guībàodōngyuánshīshèyǒucéngniànzuìkuáng?”rénfēngyòuzhuǎnwénshìsuízhīzhéliúsuīdànnántuōbiéyīnérzàibiézhīhòuwànglǎoyǒuhuídàoxiāngjiàndàoqīnpénghǎoyǒuzhīhòuyàowàng”。“dōngyuánjīnběizhèngdìngréndexiāngshìréndedehuídàoxiāngjiàndàoqīnyǒuzǒnghuìtánréndeqíngxíngyīnérchēngwèiguībào”。xiàpiànsuīxiějǐngyòngduōdànzhediǎnwěisānquèrénxīnzhōngchóuxiěgèngjiānóngle。“céngniànzuìkuáng?”biǎomiànshàngxiāoérshíchénzhòng

 xiězhōngsòngdeqíngtàishàngpiàndiào:“quèshēngyíngdàotíngchú”,xiàmiáoxiěyuǎnzhàzhìdejīngmángxiàpiànqínghuànjǐngxiěliú”。“guībàoxiàsānshìdǒuzhuǎnyóuliúchùzhīyǎnwèibiézhīniànshuō怀huáiniànrénérrénshìfǒuniànwènshāpāizhìtōngtuōxiāoqiǎomiàochuánlerénshēngbēidexīnjìng

 càiguīzhèngcàisōngniánzizhēndìngrénzhōngjìnshìqiúdiàojiǔnǎichúchéngzhōujūnshìpànguānqiānsānzhǔ簿dīngyōuhànlínxiūzhuàntóngzhīzhìgàozàizhíniángǎiyuánwàilángjiāntàichángchéngguīhàowèibiànfáncháotíngzhìsǔnguīwèibiānlèixiángdìngjiǎntǎoshāndìngguān

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37750.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 58人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org