首页 趣味语文古诗词正文

问刘十九(wen liu shi jiu)

 绿xīnpēijiǔhóngxiǎohuǒ

 wǎnláitiānxuěnéngyǐnbēi

 yùn

 xīnniàngdejiǔ绿xiāngnóngxiǎoxiǎohóngshāoyīnhóng

 tiānkuàihēilexuějiāngzhìnéngfǒuhánshěgòngyǐnbēinuǎnjiǔ

 

 jiāxīnniàngdejiǔháiwèiguòjiǔmiànshàngfàncéng绿pàoxiāngyònghóngshāozhìchéngdetàngjiǔyòngdexiǎohuǒzhǔnbèihǎole

 tiānyīnchénkànyàngziwǎnshàngjiāngyàoxiàxuěnéngfǒuliúxiàgòngyǐnbēi

 zhùshì

 liúshíjiǔbáiliúxiàdeshīzuòzhōngdàoliúshíjiǔdeduōjǐnliǎngshǒudàndàoliúèrshíèrshí使shǐjūndejiùhěnduōleliúèrshíjiùshìliúliúshíjiǔnǎitángxiōngliútóngluòyángshāngbáichángyǒuyīngchóu

 绿zhǐzàixīnniàngdeméiyǒuguòdejiǔshàngde绿pàopēi(pēi):niàngzào

 绿xīnpēijiǔjiǔshìxīnniàngdejiǔxīnniàngjiǔwèiqīngshíjiǔmiànjiǔzhāwēi绿chēngwèi绿”。

 xuěxiàxuězhèzuòdòngyòng

 biǎoshìwèndexiāngdāngmehuòma”。

 liúshíjiǔshìzuòzhězàijiāngzhōushídepéngyǒuzuòzhělìngyǒuliúshíjiǔtóng宿shīshuōshìsōngyángchùshìquánshīliáoliáoèrshíméiyǒushēnyuǎntuōméiyǒuhuázǎoxíngjiānquèyángzhelièhuānkuàidediàowēnxīnchìdeqíngbiǎoxiànlewēnnuǎnchūndeshīqíng

 shīdeqiǎomiàoshǒuxiānshìxiàngdejīngxīnxuǎnqiǎomiàoānpáiquánshībiǎoqíngzhǔyàokàosānxiàngxīnjiǔhuǒxuědeláiwánchéng

 “绿xīnpēijiǔ”,kāiménjiànshāndiǎnchūxīnjiǔyóujiǔshìxīnjìnniànghǎodewèijīngguòjiǔmiànfànjiǔzhāpàoyánwēi绿xiǎochēng绿”。shīshǒumiáohuìjiājiǔdexīnshúdàn绿húnzhuócāoyǐnzhědeliánxiǎngràngzhěyóujīngkàndàolefāngxiānggāntiánkǒudejiǔ

 hóngxiǎohuǒ”,zhuōxiǎoqiǎodehuǒwēnxīnhuǒzhèngshāotōnghóngshīrénwéiérzuòxióngxiónghuǒguāngzhàoliànglejiànglíndezizhàoliàngledòngzhe绿pàodejiājiǔ。“hóngxiǎohuǒduìyǐnjiǔhuánjìngdàolexuànrǎncǎihōngtuōfēndezuòyòngjiǔjīnghěnyòurénleérhuǒyòuzēngtiānlewēnnuǎndeqíngdiàoshīèrliǎngxuǎnyòngjiājiǔxiǎohuǒliǎngshēngxìngànshìxìngdexiàngrónghuànzhěduìzhìdàodenóngcūnshēnghuódeqíngjìngliánxiǎng

 hòumiànliǎng:“wǎnláitiānxuěnéngyǐnbēi?”zàizhèyàngfēnghánxuěfēidedōngtiānzàizhèyàngcāngmángdekōngxiánshíyāoqǐnglǎopéngyǒuláiyǐnjiǔjiùgèngxiànchūshīrénzhǒngnóngnóngdeqíng。“xuězhèxiàngdeānpáigōulēichūpéngyǒuxiāngchàngyǐndekuòbèijǐnghánfēngxuěpiāopiāoràngréngǎndàolěngchèdehányuèshìjiùyuènéngfǎnchènchūhuǒdechìyǒuqíngdezhēnguì。“jiājiǔ”、“xiǎohuǒxuěsānxiàngfēnkāiláikànsuǒránguǎwèishényùnledànshìdāngzhèsānxiàngbèibáizhèshǒuchōngmǎnshīqíngjìngdezhěngzhījiégòuzhōngshízhějiùhuìgǎnshòudàozhǒngshǔdānxiàngérjuédìngzhěngzhīdeyùnjìngjièqíngwèihándōngyuècāngmángfēngxuězuòjiājiǔxīnshúhuǒshēngzhǐdàipéngyǒuzǎodiǎndàoláisānxiàngliánzhuìláigòuchéngyǒushēngyǒuyǒuxíngyǒutàiyǒuqíngyǒudehuàjiānliúchūyǒuqíngderóngróngnuǎnrénxìngdezhènzhènfāngxiāng

 shìcǎidepèishīhuàxiāngtōngguìzàiqíngxiāngshīrénsuīránnéngxiàngdiāojiāhuàjiāyàngzhíguānzàixiàncǎidànshìtōngguòyǒuchuàngdeyányùnyònghuànzhěxiāngyīngdeliánxiǎngqíngyànzhèshǒuxiǎoshīzàicǎidepèizhìshàngshìhěnyǒudeqīngxīnshíwēnmínggěizhězhǒngshēnlínjìngyuèshénzhīgǎnshīshǒu绿èrhuìjiǔjiǔzhuàngjiǔliúxiānglìngrénchēngměijiǔtàihuóxiànràngzhěxīnxiàngwǎngzhōngdehóngyóudōngtiāndehuǒwēnnuǎnleréndeshēnziwēnleréndexīn。“huǒbiǎoxiànchūtànhuǒxióngxióngguāngyǐngyuèdòngdeqíngjìnggèngshìnénggòugěihándōngderénzēngjiāxiàndeliàng。“hóng”“绿xiāngyìngwèijiānxiāngfēnlièqíngdiàohuānkuàisānzhōngyòngdànwǎn”“xuěliǎnggàozhěhēidejīngjiàngluòérfēnfēnyángyángdebáixuějiāngdàoláizàifēngxuěhēidebiānbèijǐngxiàxiǎonèide绿jiǔhóngxiépèizhìchángxǐngwàiwēnnuǎn

 zuìhòushìjiéwěiwèndeyùnyòng。“néngyǐnbēi”,qīngyánwènhánwènnuǎntiējìnxīnmǎnzhēnqíngyòngzhèyàngdekǒushīshōuwěizēngjiālequánshīdeyùnwèi使shǐyǒukōnglíngyáozhīměiyīnniǎoniǎozhīmiàoyòuchuàngshèqíngjìnggěizhěliúxiàjǐndexiǎngxiàngkōngjiānshīrénnéngshìzhǔnbèixīnshújiāniàngláizhāodàipéngyǒudenéngshìǒuěrjiègǎndelěngliángnéngshìzàifēngxuězhīxiǎnglepéngyǒudewēnnuǎnnéngshìpíngpéngyǒuzhījiāndechángláichángwǎngérzhèxiēdōuliúgěizhějǐnqíngxiǎngxiàngle

 tōnglǎnquánshīqiǎnqíngshēnyánduǎnwèizhǎngbáishànzàishēnghuózhōngxiànshīqíngyòngxīnliànshēnghuózhōngdeshīyòngshīfǎnyìngrénxìngzhōngdechūnhuīzhèzhèngshìshīlìngzhědòngqíngzhīchù

 zhèshǒujuéxiǎoshīxiěfēichángyǒuqíngtōngguòduìyǐnjiǔhuánjìngwàimiàntiāndemiáoxiěfǎnxuànrǎnyǐnjiǔfēnrányǐnchūzuìhòuxiěyùnwèiqióngtóngshízhōngyùnhánleshīrénliúshíjiǔdeshēnhòuqíngmenxiǎngxiàngliúshíjiǔzàikànlebáideshīhòudìngránshìxīnránérláiliǎngréntòngkuàichàngyǐnshíwàizhèngxiàzheémáoxuědànnèiquèshìwēnnuǎnmíngliàngshìduōmewēnxīnqièlìngrénshēnxīnzuìzhěngshǒushīyánjiǎnliànhányòuwèiqióng

 zuòpǐnchōngmǎnleshēnghuódeqíngdiàoqiǎnjìndeyánxiěchūlechángshēnghuózhōngdeměizhēnzhìdeyǒu

 《wènliúshíjiǔshìbáiwǎnniányǐnluòyángniànyǒurénshísuǒzuòliúshíjiǔshìzuòzhězàijiāngzhōushídepéngyǒuzuòzhělìngyǒuliúshíjiǔtóng宿shīshuōshìsōngyángchùshìyǒurénrènwèishīzuòyuánshíèrniángōngyuán817nián),dànshīrénshírènjiāngzhōujīnjiāng西jiǔjiāngnéngyāoyuēluòyángjiùduìyǐn

 bái(772nián-846nián),tiānhàoxiāngshānshìyòuhàozuìyínxiānshēngtàiyuándàocéngshíqiānxiàguīshēngnánxīnzhèngshìtángdàiwěidexiànshízhǔshīréntángdàisānshīrénzhībáiyuánzhěngòngtóngchàngdǎoxīnyùndòngshìchēngyuánbái”,liúbìngchēngliúbái”。báideshīcái广guǎngfànxíngshìduōyàngyánpíngtōngyǒushīshīwángzhīchēngguānzhìhànlínxuéshìzuǒzànshàngōngyuán846niánbáizàiluòyángshìshìzàngxiāngshānyǒubáishìzhǎngqìngchuánshìdàibiǎoshīzuòyǒuzhǎnghèn》、《màitànwēng》、《xíngděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37741.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 58人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org