首页 趣味语文古诗词正文

秋怀二首(qiu huai er shou)

 qiūyīnmáotángyínchóngjiūjiūzuóliáng

 kāijiāoxīnjiānjiùfēnghànyúndānggōngyīngshāng

 zhēnshēnghuǎnyánjǐngduǎnnánwèizhǎng

 qiúduànfèngqiángjiǎoniànyànsuìduōfánshuāng

 máotángsuǒsuǒqiūfēngxíngràokōngtíngtáihuá

 hàochíshàngwǎnláiquèzhuǎnnánzhīshēnyuè

 fānshǒushǒushēngjiāodàojué

 shuǐduānjìnbáiyúnrénshūduàn鸿hóngméi

 zuòshīshízuòzhěrènzhíguózijiānguózijiānzhíqīngxiánzuòzhěnéngshūqiǎndāngshíháiwèijuǎnxīnjiùdǎngdòuzhēngchùjìngjiàodānchúnsuǒshīpiānsuīdàiyǒugǎnkǎidànzàidezuòpǐnzhōngqíngdiàoháishìjiàoxiándàndexiànghòuláidezuòpǐnyàngyǒuzhegèngduōdepíngzhīshìcóngxíngshìshàngkànquèyòuwèishūshìliǎngshǒuyánshīérshǒupíngyùnzhōngjiānliǎngliánduìǒuhěnxiàngyánshīèrshǒuyùnjiàoxiàngwéizhōngliánduìǒusānliánjiējìnduìǒudàiwèishǒuzuòshīkànzhōngǎochūzhǔyàoshìliánliánxiāngzhāndepíngguīzuòzhěfēnshīduōqiúyīnjiéjìnzhèliǎngshǒushīxíngshìshàngquèjìnshī

 shǒuqiánliùxiěqiū”,hòuliǎngxiě怀huáiqiūyīnmáotáng”,xiěqiūyīntòu。“èrméngshàngqiūyīn”,biǎoshìnóngyòuzuòxiàmiàndezhuàngbiǎoshìduànqìntòuyòngwēi。“chēngshàngshìshīyǎn”,“érnéng”,chūshìjiàndeliàngyǒuquánxiǎnxióngjiànyínchóngjiūjiūzuóliáng”,xiěchóngshēngzhezuóèrbiǎomíngshīsuǒxiědeshìdebáitiān;“liángxiàzhàoyīngsānkāijiāoxīnjiānjiù”;xiěhòuxūndekāifàng。“xīnjiānjiù”,xīnjiùxiāngjiānjiànguānzhīfēnghànyúndānggōngyīngshāng”,xiěfēngchuīzhúshēngzuòxiǎngyúndāngzhúmíng;“hàn”,zhǐfēngyáodòngchūshēng;“gōng”、“shāngdōushìyīnzhīzhīxiězhúshēngbiǎoxiànyǒuyīnxìngjiànzuòzhěcháshìzhīměiliù:“zhēnshēnghuǎnyánjǐngduǎnnánwèizhǎng。”dàiduōzàiqiūtiāndǎoxīnjiārénzuòhándedǎodeshízhēndeshēngyīn便biànshìqiūtiāndàoláidexiàngzhēngqiūtiānduǎnyánwàiyǐngjǐngyǐngzhǎngzhēnshēngdàolehuǎn”,便biànshìqiūshēnhányīnggāigǎnzhìle:“qiúduànfèngqiángjiǎoniànyànsuìduōfánshuāng!”chéngshàngzhēnshēngérláiwàidǎoshēngchùdòngzuòzhěxiǎngdàohánwènxiǎngláiquèshìqiúrénfèngzhèshìzuòzàiwàishìwèiguānqīngpínhánliǎngcéng。“qiángjiǎo”,shōushíjiēniànsuìwǎnsuìyànyánshuāngduōnánduìgèngjiànquēshǎomóuzhèliǎngxiětàidetuítángdànquèshìzuòzhěshùxīnqíngdetuōyīnwèizàizuòzhědexīnzhōngsuǒwèizhěduìdàiwèiláizhīshìshìyīnggāi怀huáiduōzuòxiāndemóudezhèliǎngshìxiě怀huái”。shīpiānxiěqiūshìměiliánxiějǐngxiěshēngyōuměizhōngdàidiǎnqīngjiànjiàncóngxiānggànchùxiědàoqièshēnzhīshìxiě怀huáiyòuqièshēndeshìpáikāiyòngguāndetàiduìdài使shǐrénjuézuòzhěsuǒguānxīndedàoshìxiēxiānggàndejǐngtiānrándeshēnglàiqīngzhīgǎnyòuzàituōdeqíngzhōngchōngdànle

 èrshǒuqiánxiěqiū”,hòuxiě怀huái”。liǎng:“máotángsuǒsuǒqiūfēngxíngràokōngtíngtáihuá。”réngxiěqiūfēnghòu。“táihuá”,shìhòuqíngkuàngkōngjiébiǎoxiànshìzhōngkōngméntíngxíngrénhěnshǎobiǎoxiànzuòzhěguānlěngguòzheliáodeluòshēngsān:“hàochíshàngwǎnláiquèzhuǎnnánzhīshēnyuè。”shàngxiězàiláichéngjiēshīzhōngdeshǒubiǎoxiànchūshìliánduànshíjiānyòucóngbáitiānzhuǎndàoxiàyòngcáocāoduǎnxíng》“yuèmíngxīngquènánfēiràoshùsānzhīdeshīláixiějǐngduōchízhǎngjiāntiānlěngshēngsuīduōshìhàoérshìmíng”,shēngdàijǐnxiàngxiàtiānyàngnàoyǒudànyuèzhàozheshùshàngdehánquèyīnānérzhuǎnzhīzhèshìměiliánzhōngxiěshēngxiějǐngqīngdefēnshīshǒugèngnóngdànháishìdàndànxiěláidòngqíngliù:“fānshǒushǒushēngjiāodàojué。”gǎnkǎishìshàngjiāoqíngdànbáoxìnlàipínjiāoxíng》:“fānshǒuwèiyúnshǒufēnfēnqīngbáoshùjūnjiànguǎnbàopínshíjiāodàojīnrén。”《shǐ·zhènglièchuánzàn》:“shēngnǎizhījiāoqíng。”wèishīdechūchù:“shuǐduānjìnbáiyúnrénshūduàn鸿hóngméi。”xiěwēiháncóngqīngdechùjìngzhōngyǐnduìyǒudeqiúshǒuxiāngǎndàodeshìshìshàngzhēnzhìyǒudenánzhèzhǒngqíngjìngyòu使shǐzuòzhěgènggǎndàoshǎoshùzhìtóngdàoderéndeyǒudeguìdànzhèxiērényòuyuǎnxiāngdànxiāngduìqīngtánérqiěliándàiwèichuánshūde鸿hóngyàndeyǐngzidōukàndàozhōngbāohánzhedexiǎnggǎnqíngdezhuǎnzhéquèxiěruòduànruòmàiluò使shǐrénzhǐnéngyánwàizhī;“shuǐjìnbáiyún”,chāduānèr便biànshìmáiyuànzhǐjìnyúnyǐngérnéngzhàochūchuánshūde鸿hóngyǐngshījiùyóuxiějǐnghuàwèishūqíngzuòdàoqíngjǐngqiánshīxiě怀huáiguīqīngshìzhìshàngdekùnnánguītuōjiānshēnqíngzhèshǒushīxiě怀huáiguīzhòngshìbiézhōngdeyǒuguīmiánmiǎojiānshēnqíng

 zhèshīwēngfānggāngxiàokāndeshānshīquánjiùběnshōuzàiwàizhōngxiàzhùníngniánzhǐ1075niánběijīngzuò”。gōngyuán1075niánzuòzhěsānshísuìsòngdàideběijīngjīnběimíngdāngshízuòzhězàirènguózijiānjiàoshòu

 huángtíngjiān(1045.8.9-1105.5.24),zhíhàoshāndàorénwǎnhàowēnghóngzhōufēnníngjīnjiāng西shěngjiǔjiāngshìxiūshuǐxiànrénběisòngzhemíngwénxuéjiāshūjiāwèishèngshídejiāng西shīpàikāishānzhīchénshīdàochényǒusānzōng”(huángtíngjiānwèizhōngzōngzhīchēngzhānglěicháozhīqínguāndōuyóuxuéshìménxiàchēngwèiménxuéshì”。shēngqiánshìmíngshìchēnghuáng”。zheyǒushān》,qiěhuángtíngjiānshūnéngshùwèisòngjiāzhī

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37740.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 85人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org