首页 趣味语文古诗词正文

思王逢原三首·其二(si wang feng yuan san shou qi er)

 pénghāojīnxiǎngfēnzhǒngshàngqiūfēngyòuchuī

 miàozhìwèipíngshìwēiyánwéiyǒurénzhī

 shānnánduòdāngshūànpénshuǐdōngláijiǔzhī

 chénliánsuíshǒujǐnhuānshìdāngshí

 wén

 xiǎngxiàngzhōngyuǎnfāngdejīnzǎozhǎngmǎnmàoshèngdehāopéngāidàodeshēnqíngréngsuìjǐnguǎndefényíngyòuxiāoqiūfēng

 shìrénnéngxiàngjiàngshíshēnzhīyǐngrényàngjiěwángféngyuánzhǐyǒushēnshēnlejiěderéncáinéngjiěrèntóng

 huíxiǎngniánshānxiàngnánqīngyóutiānérjiàngzhèngduìzhemendeshūànpénshuǐtāotāodōngláixiàngshìliújìnledejiǔbēizhīzhōng

 qièwǎngshìdōusuídeshìyānxiāoyúnsàndehuānhuìfǎn

 zhùshì

 wángféngyuánwánglìngféngyuánběisòngzhōngshīrénniánjǐnèrshísuìjiùxìngbìngshì

 pénghāozhǐshàngdecǎo

 fēnsànluàndeyàngzi

 zhìzhǐjiànyòngtóudezhī

 píngshìjiùzhǐqīngpíngzhīshìzhèzhǐdāngshì

 pénshuǐyuánchūjiāng西ruìchāngqīngpénshāndōngliújīngjiǔjiāngchéngxià

 jiǔzhīdàishèngjiǔdemǐn

 chénjiùshì

 suíshǒusuízhejǐnjiēzhe

 wángānshízhìèrnián(1054niányóushūzhōutōngpànbèizhàojīngguògāoyóuwánglìngnánshānzhītiánshījiànwángānshíwángānshícáisuìchéngzhījiāoránérjiāyòunián(1059niánqiūwánglìngjǐnèrshísuìdeqīngchūnniánhuáérshìshìzhèlìngwángānshítòngxīnshǒuànránshénshāngèrniánqiūtiān便biànxiěxiàlezhèsānshǒudàoniànyǒuzhīzuò

 《·tángōngshàngshuō:“péngyǒuzhīyǒu宿cǎoéryān。”宿cǎojiùshìniándecǎozhǐniánhòuduìshìdepéngyǒuzàiāishāngle。“宿cǎo”,hòushì便biànchéngwèizhuānzhǐyǒurénsàngshìdeyòngzhèpénghāofànzhǐcǎozhèngshìyóutuōtāiérláiànyǒusuīshìniánéryóunéngwàngqíngdāngshíwángānshíshēnzàibiànjīngérwánglìngzhīzàiqiānzhīwàidechángzhōuránérpíngzheshīrénchénzhìdegǎnqíngchíchěngdexiǎngxiàngzàizhěyǎnqiánzhǎnxiànchūchuàngbēiliángdehuàmiànāitòngzhīqíngjǐngzhōngliúérchūshìcóngfénxiědàolezhǎngmiánxiàderén

 “miàozhìèrhòushìzhùshìdebǎnběnwǎngwǎngjiěshìwèiměimiàodepǐnzhuōyuèdecáinéngyúnyúnshírángēnyuánshīshǒudewěilián:“便biànkǒngshìjiānmiàozhìduāncónghuījīn。”zhèshìyòngzhuāngzizhōngjiàngshíyùnjīnchéngfēngdediǎnzhèdezhìzhǐjiànyòngtóudezhīyīnérmiàozhìwèipíngshìshìshuōshìrénnéngxiàngjiàngshíshēnzhīyǐngrényàngjiěwángféngyuándāngshízàiwángféngyuánwèirénàoyuànjiéjiāoèxiànzhīshénzhìzàiménshàngxiědào:“fēnfēnxiàngshìkànwèiláilìngfán。”jiànqīnggāoàodexìngwèishìrénsuǒzhòngjiùshìhěnrándeshìle

 “wēiyánshìyònglehànshū·wénzhìzhōngzhòngméiérwēiyánjuédehuàzhǐjīngshēndexiǎngyánlùnzhèshuōzhǐyǒushēnshēnlejiězhěderéncáimíngbáidewēiyányánwàizhīcáishìwéijiěwánglìngderényīnéryǐnchūxiàliándehuízhèliǎngyòngdiǎnyùntiējīngquèéryòuyǐngxiǎngchàngbìngtōngguòdiǎndeyùnyònggěiyuánláizàobǎnzhìdelùnzhùlehuófēngdeyùnjiànwángānshípáidiǎndexiánshúqiǎochénshīdào怀huáihuángzhídeshīzhōngshuō:“miàozhìwèipíngshìyònggāo怀huáiyóuyǒurénzhī”,cóngliánhuàchūzhèliǎngduì怀huáicáizhīyīnzhědegǎnkǎiguānwánglìngshīrénsuīshìwèishīrénwánglìngtànbāohánzheduìshēndegǎnkuì

 jǐngliánshìzhuīdāngniánwánglìngshūyǐnjiǔdeháoqíngxìngjiāyòusānnián(1058nián),wángānshídiǎnjiāngdōngxíngànlínyángwánglìngliùyuèzhōng便biànyángwángānshíhuìshījiùshìxiězhèhuìshānxiàngnánqīngyóutiānérjiàngduìzhemendeshūànpénshuǐtāotāodōngláixiàngshìliúlemendejiǔbēizhèliǎngxióngwěidefēngdexiǎngxiàngjīngliàndechéngwèiwángānshíshīzhōngdemíngliánshānduòpénshuǐdōngláishìxióngjuélúnbìngdāngliǎngdòngzuòwǎndàisuìjiāngránjǐngdemiáoxiěrénshìdeshùróngwèiqiěshìkuòlìngrénxiǎngjiànmendāngháomàidegàichéngdeyǒushānpénshuǐ便biànshìmendejiànzhèngzhèzhǒngángyángdediàohóngkuòdejìngqiánwénliángbēikǎidediàozishìchéngxiānmíngduìzhàoérshīrénzhèngshìzhèzhǒngqiánglièdeduìzhàobiǎoledebēichóutóngshírányǐnchūlewěiliánxiàndejīnzhīgǎn

 shīrénchéntòngkǎitàndàoqièwǎngshìdōusuídeshìyānxiāoyúnsàndehuānhuìfǎnquánshī便biànzàishēnchéndebēiāizhōngjiáránérzhǐ

 zhèshǒushīsuǒchéngwèiwángānshídemíngzuòjiùzàizhōngzhùlezhēnzhìdeqínglùnshìduìyǒudeshēnqièniànháishìduìrénshēngzhīnándechànghènhuòshìduìtiānliáncáidebēifèndōushìchūfèidezhìqíngzhèzhèngshuōmíngwángānshíjǐnshìtiěwànzǎixiāngtóngshíyòushìgǎnqíngdeshīrénshītōngpiānèrrénchēngdekǒuláibiǎoduìyǒuqīngzhōngchángyīnérgǎnrénduǎnduǎnzhōngyǒuxiějǐngyǒulùnyǒuhuíyǒugǎntànyùnyònglexiǎngxiàng使shǐshìduìděngshǒuduànzǒngzhīxiànlewángānshígāochāodeshīsuǒyǒurénshīwèidejuǎnzhīzuòshìdàode

 wángānshí(1021nián12yuè18-1086nián5yuè21),jièhàobànshānshìwénfēngjīngguógōngshìrényòuchēngwángjīnggōnghànběisòngzhōulínchuānrénjīnjiāng西shěngzhōushìlínchuāndèngjiāxiàngrén),zhōngguóběisòngzhemíngzhèngzhìjiāxiǎngjiāwénxuéjiāgǎijiātángsòngjiāzhīōuyángxiūchēngzànwángānshí:“hànlínfēngyuèsānqiānshǒuwénzhāngèrbǎiniánlǎoliánxīnshàngzàihòuláishuízizhēngxiān。”chuánshìwényǒuwánglínchuān》、《línchuānshíděngshīwénjiānshànsuīduōdànshànzhǎngqiěyǒumíngzuòguìzhīxiāngděngérwángjīnggōngzuìshìrénhōngchuánzhīshīguòchuánguāzhōuzhōngdechūnfēngyòu绿jiāngnánànmíngyuèshízhàohái。”

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37738.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 105人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org