首页 趣味语文古诗词正文

贫交行(pin jiao xing)

 fānshǒuzuòyúnshǒufēnfēnqīngbáoshù。(zuò zuòwèi)

 jūnjiànguǎnbàopínshíjiāodàojīnrén

 wén

 guìzhījiāozǒngshìfānshǒushǒuzhījiānyúnfǎnchángqīngbáozhībèiquèfēnfēnzhuīsuíshù

 jūnjiànxiànzàishìrénzhōngxiàngguǎnzhòngbàoshūzhǒngpíndeshēnhòujiāoqíngbèishìfènpāojìngjǐnle

 zhùshì

 pínjiāoxíngmiáoxiěpínjiànzhījiāodeshīpínjiāosuǒshuō:“cǎikuíshānggēnshānggēnkuíshēngjiéjiāoxiūpínxiūpínyǒuchéng。”pínjiànfāngnéngjiànzhēnjiāoérguìshídejiāoyóuwèikào

 “fānshǒurénfǎnchángdiāndào

 qīngbáoqīngtiāobáodūnhòushùwèishùshèngshùshùshù

 guǎnbàozhǐguǎnzhòngbàoshūguǎnzhòngzǎoniánbàoshūxiāngchùhěnhǎoguǎnzhòngpínkùnpiànguòbàoshūdànbàoshūshǐzhōngshàndàiguǎnzhòngxiànzàirénmenchángyòngguǎnbàoláiqíngshēnhòudepéngyǒu

 jīnrénzhǐqīngbáobèipāo

 shīgǎnshāngjiāodàoqiǎnbáoshìtàiyánliángrénqíngfǎnsuǒwèirénxīn”。quánshītōngguòzhèngfǎnduìshǒuguòqíngkuāzhāngdeyùnyòngfǎnyǒngtànzàochénglekāngkǎizhǐdeqíngyùnchūshīrénxīnzhōngjiédefènmènbēixīnzhīqíng

 kāipiānfānshǒuwèiyúnshǒu”,jiùgěirénzhǒngshìzhījiāochéngwèidegǎnjuéshídeshīshídefēnsànfānshǒushǒuzhījiānyúnbiànhuàxùncháng。“zhǐjǐnqiānshìtài。”(lóngxīnjiě》)“fānyúndechéngjiùchūzàizhèsuǒshǒudànníngliànshēngdòngtǒngshèquánpiānérqiězàiyánshàngshìchuàngzàoxìngde

 suīránshìfēngjiāobáodànrénmenbiànduìjiāoyǒuzhīdàoháozài,“jiēyuàndǐngzhìzhǒnghuīdǎnchōuchángyuētóngyàofénzishìxùnjīngzhànchén”,“yuánqīngsōngshìxīnzhǐbáishuǐérjīngxìn”(liújùn广guǎngjuéjiāolùn》),shuō穿chuānleguòshì贿huìjiāo”、“shìjiāoérèrchìzhīwèifēnfēnqīngbáo”,shīrénshuōshù”,qīngmièzhīfènkǎizhīliáoliáoqiángyǒubiǎoxiànchūshīrénduìjiǎèchǒudedōng西zēngèdetài

 zhèhēiànlěngdexiànshí使shǐrénjuéwàngshìshīrénzhuāngréndejiāo。《shǐzàibàoshūzǎoniánguǎnzhòngjiāoyóuzhīdàoguǎnzhòngdexiánnéngguǎnzhòngpínkùncéngbàoshūérbàoshūquèshǐzhōngshàndàihòuláibàoshūzuǒguódegōngzixiǎobáihòuláihuángōng),yòuxiànggōngzixiǎobáijiànguǎnzhòngguǎnzhòngzhōngzuǒhuángōngchéngjiùlegǎnkuìshuō:“shēngzhězhīzhěbàoshū。”bàoshūduìdàiguǎnzhòngdezhèzhǒngpíndejiāodàoshìgǎnrénfèide

 “jūnjiànguǎnbàopínshíjiāo”,dāngtóujiāngdàoxiànshízuòduìgěizhèshǒupēnghēiàndeshīpiāntiānlediǎnxiǎngguānghuīdànzhǔyàodeháizàibiānxiànshírényǒuqíngwèizhòngzhòngpánshíxiāngxíngzhīxià,“jīnréndeqīngbáoyuèxiǎnchū。“dàojīnrén”,wěisānxíngxiàngréndeměibèijīnrénxiàngkuàiyàngpāolepāoshífēnchèzhèhuàlüèdàikuāzhāngwèiyóushìjiāngjīnréngàiérlùnfànwéiguòdànzhǐyǒuzhèyàngcáinéngshìshàngzhēnjiāojuéshǎozhèbiǎogèngjiāchōngfēn

 zhèshǒushīzuòxíng’,zhǐduǎnérhènzhǎngtángrénsuǒjuéshǎozhě”(jiànshījìngquán》)。suǒnéngzuòdàoduǎnhènzhǎng”,shìyóuchàngjīngtǐngzàoxíngshēngdòngtōngguòzhèngfǎnduìshǒuguòqíngkuāzhāngdeyùnyòngfǎnyǒngtànzàochénglekāngkǎizhǐdeqíngyùnchūshīrénxīnzhōngjiédefènmènbēixīn

 shīyuēzuòtángxuánzōngtiānbǎoniánjiāngōngyuán742nián—756nián),zàijīngchéngxiànzhīhòuyóukùnshǒujīnghuá,“cháokòuérménsuíféichéncánbēilěngzhìdàochùqiánbēixīn”(《fèngzèngwéizuǒchéngzhàngèrshíèryùn》),shīrénbǎoānshìtàiyánliángrénqíngfǎndewèisuǒfènérxiěxiàshī

 (712-770),ziměihàoshǎolínglǎoshìchēnggōng”、“shǎolíngděnghànnángǒngxiànjīnnánshěnggǒngshìréntángdàiwěidexiànshízhǔshīrénbèishìrénzūnwèishīshèng”,shībèichēngwèishīshǐ”。báichēng”,wèilegēnlìngwàiliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiékāiláibáiyòuchēng”。yōuguóyōumínréngāoshàngdeyuē1400shǒushībèibǎoliúlexiàláishījīngzhànzàizhōngguódiǎnshīzhōngbèishòutuīchóngyǐngxiǎngshēnyuǎn。759-766niánjiāncéngchéngdōuhòushìyǒucǎotángniàn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37736.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 79人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org