首页 趣味语文古诗词正文

与陈给事书(yu chen ji shi shu)

 zàibàizhīhuòjiànxiàyǒuniánshǐzhěchángyánzhīpínjiànshíbēnzǒucháojiànhòuxiàwèizūnhòuménqiángzhějìnwèizūnjiànzhěhòuménqiángzhějìnàiérqíngzhuāndàojiāxiūérwényǒumíngdàojiāxiūxiánzhěwényǒumíngtóngjìnzhěshǐzhīzhīshūjiāzhīzhuānzhīwàngzhězhīxīnértīngzhězhīshuōyóushìxiàzhītíngzhī

 niánchūnchángjìnzuǒyòuwēnróngruòjiāxīnshǔyánruòmǐnqióng退tuìérgàorénhòudōngjīngziyòucháojiànháichángjìnzuǒyòumiǎoróngruòcháqiāoyánruòjiēqíng退tuìérgǎnjìn

 jīnshìránfānránhuǐyuēmiǎonǎisuǒláizhīqiāonǎisuǒshìmǐnzhīzhūsuǒtáogǎnsuìjìnzhéshūsuǒbìngxiànjìnsuǒwèizhìxiàshíshǒuwèijuǎnjuǎnyǒubiāozhóu。《sòngmèngjiāoshǒushēngzhǐxiějiāzhuāngshìjiēyǒukāizhùchùjiěérxiènénggèngxiěxiàérlüè

 kǒngzàibài

 wén

 hánzàibài

 yǒuxìngtóngnínrènshíjīnghǎoduōniánlekāishǐshícéngshòudàonínxiēchēngzànhòuláiyóupínjiànwèileshēngérbēnsuǒnéngzǎowǎnjīngchángbàijiànhòuníndewèiyuèláiyuèzūnguìshìhòuzàinínménxiàderéntiāntiānzēngduōwèiyuèláiyuèzūnguìgēnpínjiànderénjiùhuìtiāntiānshūyuǎnjiānhòuzàiliùxiàderéntiāntiānzàizēngjiāmeyóunínhuānderénduōleérduìjiùyǒudeqíngjiùzhuānledepǐnxiūyǎngfāngmiànméiyǒujiāqiángérsuǒxiědewénzhāngquètiāntiānduōchūmíngpǐnfāngmiànwánshànmexiánderénjiùhuìzànyángwénzhāngyuèláiyuèyǒumíngmetóngqiújìnderénjiùhuìchūnínyóujīngchángjiànmiànérshūyuǎnhòuyòujiāshàngduìníngǎnqíngzhuāndexiàbàoyuànérnínyòu怀huáizhezàishǎngshídeqíngbìngqiětīngrènzhědexiánhuàyóuzhèxiēyuányīnníndeméntíngzhīzhōngjiùméiyǒudele

 niánchūntiāncéngjīngbàijiànguònínnínmiànwēnhǎoxiàngshìjiēdàixīnjìnjiéjiāodepéngyǒutánhuàliánduànhǎoxiàngtóngqíngqióngkùndechùjìnggàohuíláifēichánggāoxìng便biànzhèxiēqíngkuànggàolebiérénhòuhuídōngjīngjiēziéryòunéngcháoliánnínxiāngjiànleděnghuíláihòuyòucéngjīngbài访fǎngguònínnínbiǎoqínglěnghǎoxiàngcháréndezhōngchénguǎyánhǎoxiàngshìhuìdeqínggàohuíláixīnzhōngkǒnggǎnzàidēngménbàijiàn

 xiànzàihuǎngránfēichángàohuǐxīnxiǎngnínzhǒnglěngdebiǎoqíngshìguàichángbàijiàndeyuántánhuàhěnshǎojiùshìànshìzhèzhǒngdeyuánduìxìngqíngdùndeguàishìtáodegǎnshàngbàijiànnínjiùxiěxìnfēnchénshùshìqíngdeyuányóutóngshíxiànshàngjìnxiědezhìděngshípiānwénzhāngzuòwèijuǎnjuǎnyǒubiāoqiānzhóu。《sòngmèngjiāowényòngshēngzhǐxiěchéngméiyǒuzhuāngshìbìngqiěyǒugǎijiādefāngyīnwèixiàngnínjiěshìhuìbiǎoshìdàoqiànsuǒláizhòngxīnténgxiěqīngchǔwàngnínjiēshòudexīnjiàodejiéshàngdezhōuzhīchù

 chénghuángchéngkǒngzàibài

 zhùshì

 1zàibàidàizhǒnglóngzhòngdejié,xiānhòubàiliǎng,biǎoshìzhèngzhòngfèngshàngde

 2hòuděnghòuchùyǒudeménqiángyuánzhǐshīménchùfànzhǐzūnzhědeménxià

 3xiánzhěchùzhǐchéngěishì

 4jìnqiánbàijiàn

 5mǐntóngmǐn”,liánāishāng

 6zizhǐziérzi

 7miǎoyuǎnchùxíngróngliǎnshàngbiǎoqínglěng

 8ruòcháhǎoxiàngméiyǒuchájiàndezhōng

 9zhūbèi

 10suìjiù

 11shūfēntiáochénshù

 12biāozhóudàiyòngzhǐhuòzuòchéngjuǎnzizhōngxīnyǒuzhóujuǎnjiàozhóubiāozhóushìjuǎnzhóushàngsuǒzuòdebiāo

 13mèngjiāodōngtángdàishīrénhándepéngyǒu

 14shēngzhǐwèijīngzhǔchuíhuòdezhǐtángdàishūxiěfēnshúzhǐshēngzhǐshēngzhǐyòngsàngshìhuòzuòcǎo稿gǎoyòng

 15kāi

 16zhùtiānjiāshàngshùyòngshēngzhǐxiěxìnjiāzhuāngshìyǒukāizhùchùshùnǎishìbiǎoshìshīqiàn

 17(sì):děngdài

 18kǒngfēichángxiǎoxīnjǐnshènzhìdàohàiāndechéng

 hánshìlùnwénzhěngchìjǐnyánshēngdòngxíngxiàngzhechēngshìpiānchéngěishìshū》,nǎishìbāndeshūxìndànchūdexiàquèwěiwǎndòngqíngtóngfánxiǎng

 803niántángzōngzhēnyuánshíjiǔnián),guānzhōnghànniánchéngqiànshōumínjiānjǐnhánshàngshūzòuqǐngjiǎnmiǎnyáoyīnzuìlequánguìyóujiāncháshǐbiǎnwèiyángshānxiànlìngchéngěishìquèzàizhèniándàoleshēngqiānniánhuángjiāzhǔnbèixíngdiǎnchéngěishìzòuqǐngzūntàiérqiězōnglíngwèidepáiliècānjiārényuándepáilièdōuyàofēnchūzūnbēizhǎngyòudexiānhòujiǎngjiūyīndàohuángdezànshǎngkǎogōngyuánwàilángqiāngěishìzhōngwèihuànhǎiyángfānchūnfēngérhánquèyīnàimínérbèibiǎnwèimènmángránruòshīdànduìshìréngchōngmǎnlehuànxiǎngwàngnéngyǒurénjiànzhòngfǎncháotíngzuòguānsuǒduìzhèwèibèishòuhuángxīnshǎngdexīnqiāngěishìzhōngchénjīngháibàoyǒuhěndewàngshíxìnzhōngbìngméiyǒushízhìdenèiróngzhǐshìyàotóngchéngěishìliánluòréngǎnqíngérránérwénzhāngdetōngpiānwéiràozhejiànlechéngěishìdejiànmiànqíngkuàngshàngbànpiāncóngjiànshuōdàojiànxiàbànpiāncóngjiànshuōdàoyàojiànhǎoxiàngtōngyōujìngfēnghuízhuǎnliǔànhuāmíngruòduànruòxìnzhōngchùchùbiǎnbiǎoxiànlehánchénghuángchéngkǒngdexīntàitóngshízàixíngjiānyòuwēiwēitòuchūgānméishǒudekāngkǎiqíngtài

 běnwénwèihángěichénjīngdefēngxìnxìnzhōngshùxiělechénjīngjiùshícéngyǒuguòjiāowǎnghòuláishūyuǎndeyuányīnwǎnyánbiǎoshùleduìchéngěishìdemǎntóngshíbiǎoshìxiāochúwàngchénjīngzhòngxīnlejiěhuīyǒu

 hán(768nián-824nián12yuè25),退tuìzhīnányángjīnnánshěngmèngzhōushìrénchēngchāngjùn”,shìchēnghánchāng”、“chāngxiānshēng”。tángdàizhōngchénwénxuéjiāxiǎngjiāzhèngzhìjiāshūlánghánzhòngqīngzhīziyuánshíèrnián(817nián),chūrènzǎixiāngpéixíngjūncóngpínghuái西zhīluàn”。zhíyánjiànyíngbiǎnwèicháozhōushǐhuànhǎichénlèiqiānshìlángrénchēnghán”。zhǎngqìngnián(824nián),hánbìngshìniánshízhuīzèngshàngshūshìhàowèiwén”,chēnghánwéngōng”。yuánfēngyuánnián(1078nián),zhuīfēngchāngjùnbìngcóngkǒngmiàohánzuòwèitángdàiwényùndòngdechàngdǎozhěmíngliètángsòngjiāzhīshǒuyǒuwénzhānggōngbǎidàiwénzōngzhīmíngliǔzōngyuánbìngchēnghánliǔ”,liǔzōngyuánōuyángxiūshìbìngchēngqiānwénzhāngjiā”。chàngdǎowéndào”、“shèngyán”、“chényán”、“wéncóngshùnděngxiězuòlùnduìhòurényǒuzhǐdǎozheyǒuhánchāngděng

版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37724.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 134人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网