首页 趣味语文古诗词正文

玉楼春·尊前拟把归期说(yu lou chun zun qian ni ba gui qi shuo)

 zūnqiánguīshuōchūnróngxiāncǎnyànrénshēngshìyǒuqíngchīhènguānfēngyuè

 qiěfānxīnquènéngjiàochángcùnjiézhíkànjǐnluòchénghuāshǐgòngchūnfēngróngbié

 wén

 jiànxíngdejiǔqiánjiùxiǎngxiānguīshuōdìngbēixīnqièqíngqièshuōshíjiārénlèichūnfēngmèidejiāoróngxiānāiyànréndeduōchóushàngǎnshìshēngláidezhèzhǒngqíngjiéfēnghuāxuěyuèguān

 jiànbiédejiǔyànqiányàozàiànjiùtiánxīnqīngjiùràngrénchóuchángcùncùnjiédìngyàojiāngzhèluòyángchéngzhōngdedānkànjǐnércáinéngchūnfēngqīngsōnggàobié

 zhùshì

 zūnqiánzūnqiánjiànxíngdejiǔqián

 chūnróngchūnfēngmèideyánróngzhǐbiédejiārén

 zhǐjiànbiéyànqiánchàngdeliúxíngdesòngbié

 fānxīnquèànjiùtiánxīnbáiyángliǔzhī》:“jiùjūntīngtīngxīnfānyángliǔzhī。”quèzhōngzhǐ

 luòyánghuāluòyángshèngchǎndānōuyángxiūyǒuluòyángdān》。

 shǐshǐérbiǎoshìmǒuqíngkuànghuòdòngzuòkāishǐ(hòumiànduōjiēyòngér”、“zhōngděng)。gòng

 yǒngtànbiéshāngbiézhōngyùnhánpíngérshēnderénshēngyànshàngpiànzūnqiánshāngbiéfāngróngcǎnyànérzhuǎnrénshēngdechén:“rénshēngshìyǒuqíngchīhènguānfēngyuè。”zhōngtiānmíngyuèlóutáiqīngfēngyuánběnqíngrénshìleguānshèzhǐyīnqíngchīrényǎnzhōngguānzhīsuìjiēchéngshāngxīnduànchángzhīsuǒwèiqíngzhīsuǒzhōngzhèngzàibèi”。xiàpiànchóuchángcùnjiébiédeyōushāngāichénquèjiéchùyáng:“zhíkànjǐnluòchénghuāshǐgòngchūnfēngróngbié。”zhǐyǒubǎochángàiliàndehuānfēnbiécáiméiyǒuhànzhèngtóngshǎngkànjǐnluòyángdāncáiróngsòngbiéchūnfēngguījiāngrénshēngbiédeshēnqíngchītuīdàngfàng怀huáiqiǎnxìngdeshūfàngdāngránzhèháodàngfàngzòngréngnántuōjǐnbēichénhuājìngyǒujǐn”,rénzhōngshìyàobié”,rénzhǐshìqiǎnwándexìngzànshízhēngtuōshāngbiédechénzhòngleshàngxiàliǎngshōupāijiēwèichuánsòngdemíng

 “zūnqiánguīshuōchūnróngxiāncǎnyàn。”zhèshǒukāitóuliǎngshìshuōzūnqiánguīshuōdìngbēixīnqièqíngqièshuōjiārénlèichūnfēngmèidejiāoróngxiānāiyànzhèshǒukāiduāndeliǎngbiǎomiànkànláiránjǐnjǐnshìduìyǎnqiánqíngshìdezhíjiēxiědànzàiqiǎnzàodexuǎnjiégòuzhījiānōuyángxiūquèzhīzhōngxiǎnshìchūdezhǒngdejìngshǒuxiānjiùsuǒyòngzhīhuìéryándezūnqián”,yuángāishìděnghuāndechǎngmiànèrdechūnróngyòugāishìděngměiderénérzàizūnqiánsuǒyàoshùshuōdequèshìzhǐxiàngbiédeguī”,shìzūnqiándehuānchūnróngdeměijiùbiànérwèishāngxīndecǎnyànlezàizhèzhǒngzhuǎnbiànduìzhīzhōngsuīránjǐnjǐnzhǐliǎngmenquèyǐnránjīnghuìdàoōuyángxiūzhōngsuǒbiǎoxiàndeduìměihǎoshìdeàishǎngduìrénshìchángdebēikǎièrzhǒngqíngxiāngduìzhīzhōngsuǒxíngchéngdezhǒngzhāngle

 “rénshēngshìyǒuqíngchīhènguānfēngyuè。”shàngpiàndehòuliǎngshìshuōrénshēngshìyǒuqíngqíngdàoshēnchùchījuézhèbiéhènguānshè——lóutóudeqīngfēngzhōngtiāndemíngyuèzhèliǎngshìshìyóuqiánliǎngsuǒxiědeyǎnqiánqíngshìzhuǎnlezhǒngniànshàngdefǎnshěngkǎoérjiùduìyǎnqiánjiànqíngshìdegǎnshòutuī广guǎngdàoleduìzhěngrénshìderènzhīshìshíshàngtiānbiāndemíngyuèlóuwàidedōngfēngyuánshǔqíngzhīrénshìméiyǒushénmeguānzhǐguòjiùyǒuqíngzhīrénkànláimíngyuèdōngfēngsuìjiēchéngwèiyǐnrénshāngxīnduànchángzhīméijièlesuǒshuōzhèliǎngsuīshìniànshàngdesuǒfǎnshěngdànshìshíshàngquèshìtòuguòniàncáigèngjiànchūshēnqíngzhīnánjiěérzhǒngqíngchīyòuzhèngshǒuliǎngsuǒxiědezūnqián”“de使shǐrénbēicǎnyànzhīqíngànxiāngyīng

 “qiěfānxīnquènéngjiàochángcùnjié。”xiàpiànqiánliǎngshìshuōjiànbiédejiǔyànqiányàozàichàngxīndeqīngràngrénchóuchángcùncùnzhèliǎngzàiyóuniànzhōngdeqíngchīzhòngxīnfǎnhuídàoshàngbànquèdezūnqiánhuàbiédeqíngshì。“dāngzhǐzūnqiánsuǒyǎnchàngdebiédesuǒwèifānxīnquèjiùshìyīnfānjiùquèzhīxiěxīnshēngzhīdiào”。《yángguānjiùkāntīngxīnquènéngjiàochángcùnjié”。qiánqièèrdequànzhīxiědīngníngkěnqièzhèngfǎnchènhòuchángcùnjiédeāitòngshāngxīnxiěqíngzhìběnláijīngduìbiéchángzhībēikǎixiànshēnérōuyángxiūquèliǎngrányángháoxìng

 “zhíkànjǐnluòchénghuāshǐgòngchūnfēngróngbié。”liǎngshìshuōashízhǐyàomǎnchéngdānkànjǐntóngyóuxiāngxiézhèyàngcáihuìshǎoxiēzhìzhòngdeshānggǎndànránhàndeguīdechūnfēngbié

 zhèzhǒngháoxìngzhèngshìōuyángxiūfēngzhōngdezuìdeshìōuyángxiūxìngzhōngdezuìdeōuyángxiūzhèshǒulóuchūnmíngmíngyùnhányǒuhěnshēnzhòngdebiédeāishāngchūnguīdechóuchàngránérquèpiānpiānzàijiéwěizhōngxiěchūleháodàngdezizàizhèliǎngzhōngjǐnyàoluòchénghuāwánquánkànjǐn”,biǎoxiànlezhǒngqiǎnwándexìngérqiěsuǒyòngdezhíshǐgòngděngkǒuwěnwèiháodàngyǒuránérluòchénghuāquèjìngyǒujǐn”,“chūnfēngjìngyàobié”,yīnzàiháodàngzhīzhōngyòushízàiyǐnhánlechénzhòngdebēikǎisuǒwángguówéizàirénjiānhuàzhōnglùnōushùshínǎiwèiháofàngzhīzhōngyǒuchénzhezhīzhìsuǒyóugāo”。

 zhèshǒudàoqíngxiězuògōngyuán1034niánjǐngyòuyuánniánchūnsānyuèōuyángxiū西jīngliúshǒutuīguānrènmǎnluòzhī

 ōuyángxiū(1007-1072),yǒngshūhàozuìwēngwǎnhàoliùshì”。hànzhōuyǒngfēngjīnjiāng西shěngyǒngfēngxiànrényīnzhōuyuánshǔlíngjùnlíngōuyángxiūshìhàowénzhōngshìchēngōuyángwénzhōnggōngběisòngzhèngzhìjiāwénxuéjiāshǐxuéjiāhánliǔzōngyuánwángānshíxúnshìzhécénggǒngchēngtángsòngjiā”。hòurényòujiānghánliǔzōngyuánshìchēngqiānwénzhāngjiā”。

版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37721.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 181人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网