首页 趣味语文古诗词正文

暮秋扬子江寄孟浩然(mu qiu yang zi jiang ji meng hao ran)

 fēnfēnxiàdōngnányānshuānglínshānxiāngwǎntiānhǎikōngqīngcāng

 míngkuàngjiǔqiūshēngzhǎngzhōujiānwēiyuèréngyuèxiāng

 hánduìjīngkǒurénzàixiāngyángyǒngláojīnjiānghànyáoxiāngwàng

 zǒng

 zhèshǒushīshìshīdàishūshīréncóngjīngkǒuchéngzàijīnjiāngzhènjiāngshìjìnyángzijiāngqiūshíjiédeshājǐngxiànghuǎnhuǎnxiěcóngmángdejǐngzhōngyǐnchūyuèxiāngdechóujìnér怀huáixiǎngyuǎnzàiběixiāngyángdeyǒurénmènghàoránquánshīzàijiégòushàngcéngcéngyǐnjìnshēnláiyǒuréntánwěiwěiqíngshēn

 zhèshìshǒuyánshīzuòzhězàiduìyuèzhōngyángzijiāngzhǎngjiāngqiūdejǐngdemiáoxiězhōnglezhìliúxiāngdechóuduìrénmènghàorándeshēnqièniàn

 fēn

 quánshīzhìfēnwèiliǎngfēnfēncóngkāishǐdefēnfēnxiàdàoréngyuèxiāng”,xiěqiūjiāngjǐngyuèshīrénzàijīngkǒuyáoyáoxiāngduìdekàoyángzhōumiàndezhǎngjiāngběiànrénlínjiāngérwàngkànjiànjīngshuānghòudeshùfēnfēnluòxià 。“fēnfēnxiàdōngnányānshuāngliǎngshìcǎiyòngyīnguǒdàozhuāngdeshǒudōngnánshì湿shīqiūshíjiéduōshuāngsuǒshùdezifēnfēntuōluòzhèshìyǒuchūlefēnfēnxiàzhèyǒudìnghándeqiūjǐngzàochéngxiāofēn 。“fēnfēnxiàshìhuàyòngyuánjiǔ·xiāngrén 》:“niǎoniǎoqiūfēngdòngtíngxià。”zuòzhězàixiàsānzhōngqiànfēnfēnèrchūleluòzhīduōzhèzhèngqièjìnchūdōngdeqiūjiéhòuqiǎnshēngdòngzhǔnquèkāishǐliǎngkànshìxìnshǒuniānláishíjiàngxīnjiēzhezuòzhěkàndào,“línshānxiāngwǎntiānhǎikōngqīngcāng”。bàngwǎnshífēnzhǎngjiāngliǎngànlínshānxiāngcāngmángérjiāngtiānxiāngjiēpiànqīngcāngliǎngzhōng ,“xiāng使shǐlínshānróngjiānxiǎn广guǎngkuòbiān ;“kōngyòushēngdòngmiáohuìchūlezàiguāngyìngzhàozhōngjiāngshàngdekōngmíngjǐngxiàngliǎngànjiāngzhōngmángkōngmínggòuchéngledòngréndeqiūjiāngjǐng

 qiándōushìguānxiějǐngtōngguòjǐngláiànshìqínghòushīrénshìqíngjǐngjiāozhīzàiláibiǎoxiànrànggǎnqíngzhújiànxiǎnchūlái。“míngkuàngjiǔqiūshēngzhǎng!”zuòzhělínjiāngtiàowàngjiǔjiānóngzhòngzhǐtīngjiànjiāngshàngjǐndeqiūfēngpēngpàideshuǐshēnghàoéryòucāngliáng。“míngqiūshēng”,cóngshìjuétīngjuéliǎngfāngmiàn使shǐrénchǎnshēngchóuérkuàngjiǔ”、“zhǎngdefǎngǎntàngèngjiāqiánglezhèzhǒngchóudechénzhòngshīréndeqínggǎnzhíjiēshūchūlái 。“zhōujiānwēiyuèréngyuèxiāng 。”tiàowànglehěnjiǔcáikànjiànyuèliàngcóngjiāngbiānshēngshuǐmiànpiàodàngzhezhōushígènglezuòyuèxiāngdechóu。“wēiyuè”,xiěchūyuèguāngzàijiānglóngzhàozhōngpiànménglóngdejǐngxiàngzhōuxiāngyìngzhībiǎogèngwèiqiánglièérxiàzhōngderéngshuōmíngzuòzhězhùliújiǔxiāngchóunánrěnnàizhèqíngjǐngjiāoróngzàiqiándechǔshàngyòushēncéngcóngzhōngmenkànchūzuòzhěgǎnqíngdezhúbiànhuàwèixiàwéngōuxiànderénzhīzuòlechōngfēndediànyùnniàng

 èrfēn

 èrfēnshìzuìhòuxiěduìxiāngyángrénmènghàorándeshēnqièniànshìqiánqíngjǐngderánshēnhuàshìquánshīdezhǐsuǒzàizhèzuòzhěduànbiànhuànjiǎoshǒujiāngyǒuzhīqíngxiělínjǐnzhì。“hánduìjīngkǒurénzàixiāngyáng。”shīrénzàiyuèxiàchuīzishūduìrénniàndeqíng怀huáiránérzhèshēngzhǐyǒuzhǎngjiāngduìàndejīngkǒutīngdàoguānshānwànyuǎnzàiběixiāngyángdeyǒurénmènghàoránshìtīngdàodezhèliǎngshìcóngfāngmiànzhexiěduìxiāngyángréndeniàn。“hánèrjǐnbiǎoshìshēntiānlěngbiǎomíngshēngyànniànréndechóuxiǎntóngshízuòzhějīngkǒuzhījìnfǎnchènxiāngyángzhīyuǎnshēngnánqíngnánchuánniànzhīzhōngliúchūchàngwǎngzhīqíngzuìhòuliǎng,“yǒngláojīnjiānghànyáoxiāngwàng”,yòuhuànlejiǎocóngmènghàoránduìdeniànzhebiǎoxiànjiānghànliǎngdeqíngxiāngqiānzuòzhěxiǎngxiàngmènghàoránjīnwǎnzàiniànzàishībiǎojiǔbiéhòude怀huáiniànzhīqíngfēnchùhànshuǐxiāngyángzàihànshuǐzhīzhǎngjiāngliǎngdeyǒurényáowàng。“yǒngláojīn ”,biǎomínglemènghàorándeshīrénshēnfènérxiěshīláibiǎoxiāngháitòuchūwénrénfēngbiéshìláogèngxiànchūmènghàoránduìdeniànzhīqiètōngguòxiěduìfāngduìdeniànérjìnbiǎoxiànchūduìduìfāngdeqiángliègǎnqíngshīqíngwǎnérshēnhòu 。“yáoxiāngwàngsānháiliúxiàleyōuyuǎndewèishīrén仿fǎngzàishuōmenzhīshícáinéngzàijiànmiànajiéniǎoniǎoyīnliúxiàlejǐndeqíngquánshīcóngxiějǐngkāishǐdàoqíngjǐngjiāozhīzàidàoshū怀huáirénzhīqíngcéngcéngshēnhuàéryòuliánráncóngróngéryòubiànhuàduō姿chōngfēnxiànleshīréndeshùqiǎo

 chuàngxìng

 dànshìduǎnzháháiduōlecéngshīsuǒyǒudeshīqíngměishēngqíngměishīwèizàipíngānpáishàngběnsuí便biàndànzhōngzhōujiānwēiyuèréngyuèxiāng”(píngpíngpíngpíng )、“hánduìjīngkǒurénzàixiāngyáng”(píngpíngpíngpíngpíngděngquèjiàowèijiējìnzhìduìzhàngxiǎnyīndiàoxiéquánshīyùndàoláiránliúchàngqiányùnwèipíngshēngérzuìhòuyùnquèyòngshēngpíngxiāngjiānliúchàngzhōngyǒubiànhuàshīběnzhòngsànxíngdàncónglínshānxiāngwǎndàorénzàixiāngyángměiliǎngzàiwénshàngdōuzhìduìǒuchūkànhǎoxiàngpáizuòshīéryòugěirénzhěngchìjǐnyángǎnxiànleshīréndechuàngxìng

 liúshènyuē714niányuē767nián),zuòshènquántǐngqīnghàoxuānhóngzhōuxīnjīnjiāng西fèngxīnxiànrénshèngtángzhemíngshīrényuēshēngkāiyuánèrniányuē714nián),yuēèrniányuē767nián)。20suìzhōngjìnshì,22suìcānjiāhóngkǎoshìzhōngchūshòuzuǒchūnfāngjīngxiàoshūlángwèihuángtàizixiàokānjīngshǐxuánzhuǎnchóngwénguǎnxiàoshūlángwèihuángqīnguódezizhímenxiàokāndiǎnjūnwèicóngjiǔpǐndexiǎoyīnfányuèyīnglíngshīshíshǒu

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37717.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 70人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org