首页 趣味语文古诗词正文

送杜少府之任蜀州 / 送杜少府之任蜀川(song du shao fu zhi ren shu zhou song du shao fu zhi ren shu chuan)

 chéngquēsānqínfēngyānwàngjīn

 jūnbiétóngshìhuànyóurén

 hǎinèicúnzhītiānruòlín

 wèizàiérgòngzhānjīn

 wén

 sānqínzhīwèizhewēiwēizhǎngāntòuguòfēngyúnyānyáowàngzheshǔchuān

 biéxīnzhōng怀huáizhexiànqíngyīnwèimentóngshìzàihuànhǎizhōngchén

 hǎizhīnèiyǒuzhīxīnpéngyǒu使shǐyuǎnzàitiānbiānjìnzàilín

 juéyàozàichàkǒushàngfēnshǒuzhīshíxiàngduōqíngdeshǎoniánnányàngbēishānglèi湿shījīn

 zhùshì

 shǎoguānmíngzhīdàowǎng

 shǔzhōujīnchuānchóngzhōu

 chéngquē(què )sānqínchéngquēchénglóuzhǐtángdàijīngshīzhǎngānchéngwèi

 sānqínzhǐzhǎngānchéngjìndeguānzhōngzhījīnshǎn西shěngtóngguān西dàiqíncháoniánxiàngqínguānzhōngfēnwèisānfēnbiéfēnggěisānqínguódejiàngjiāngsuǒchēngsānqínzhèshìdàozhuāngshìjīngshīzhǎngānsānqínzuòbǎo

 jīnzhǐmínjiāngdekǒubáihuájīnwànjīnjiāngshǒujīnshètóujīnjiāngnánjīnzhèfànzhǐshǔchuān

 sānqínzuò西qín”。

 fēngyānwàngjīn:“fēngyānliǎngmíngyòngzuòzhuàngbiǎoshìxíngwèidechùsuǒquánwèijiāngbiānyīnyuǎnwàngérxiǎnmángyǎnshìshuōzàifēngyānmángzhīzhōngyáowàngshǔzhōu

 jūnduìréndezūnchēngxiāngdāngnín”。

 tóngzuò”。

 huàn(huàn)yóuchūwàizuòguān

 hǎinèihǎizhīnèiquánguódàirénrènwèiguójiāngzhōuhuánhǎisuǒchēngtiānxiàwèihǎizhīnèi

 tiāntiānbiānzhèyuǎndefāng

 línbìnglínjìnlín

 wèi

 (qí)chàrénsòngxíngchángzàifēnchàchùgàobié

 zhānjīnlèizhānshǒujīnxíngróngluòlèizhīduō

 shīshìsòngbiéshīdemíngzuòshīzàiwèimiǎnyǒurénzàibiézhīshíbēiāishǒuliánmiáohuàchūsòngbiéyǒurénchūdexíngshìfēngmàoyǐnhánsòngbiédeqíngyánzhěngduìzhànghànliánwèikuānwèizhīdiǎnmíngbiéderánxìngsàndiàoxiāngchéngshízhuǎnwénqíngdiēdàngjǐngliánfēnggāogàikuòleyǒuqíngshēnhòujiāngshānnándeqíngjǐng使shǐyǒuqíngshēnghuádàozhǒnggènggāodeměixuéjìngjièwěiliándiǎnchūsòngdezhǔérqiěquànmiǎndīngníngpéngyǒushìqíng怀huáideshīkāidùncuòmàiliútōngjìngkuàngkānchēngsòngbiéshīzhōngdeshìjīngdiǎnquánshījǐnjǐnshíquèzònghéngbǎibiànhuàqióng仿fǎngzàizhāngxiǎoxiǎodehuàshàngbāoróngzheshùdeqiūyǒukànjǐndefēngguāngzhìjīn广guǎngfànliúchuán

 “chéngquēsānqínfēngyānwàngjīnshǔgōngduìzhōngdemíngduì”,zhuàngkuòjīngzhěngxiězhǎngāndechéngyuángōngquēbèiliáokuòdesānqínzhīsuǒ”(chígǒngwèi),shìxióngwěidiǎnsòngbiézhīèrdejīnzhǐmínjiāngdekǒubáihuájīnwànjīnjiāngshǒujīnshètóujīnjiāngnánjīnfànzhǐshǔchuān”,diǎnshǎojiānghuànyóuzhīérfēngyān”、“wàng”,yòuxiāngqiāndeqínshǔliǎngliánzàizhǎngānyáowàngshǔchuānshì线xiànwèiméngdefēngyānsuǒzhēwēishāngbiézhīshèxiàwénbié”、“tiānzhīhún

 “jūnbiétóngshìhuànyóurén”。biédewèiwèiqiúguānpiāoliúzàiwàiderénxiāngbèijǐngyǒuzhòngbiézàizhōnghuàbiéyòuduōlezhòngbiézhōngzhēnyǒuxiànkāitóuliǎngdiàozigāoángshǔduìjīngyányùnwèishēnchénduìǒuqiúgōngzhěngshūsànrányóudāngshíshīháiméiyǒutàoyándeguīdìngquèyǒudàodemiàochù

 “hǎinèicúnzhītiānruòlín。”liǎngjìngjièyòucóngxiáxiǎozhuǎnwèihóngqíngdiàocóngzhuǎnwèiháomài。“hǎinèicúnzhītiānruòlín。”yuǎnfēnkāizhīzhǐyàotóngzàihǎizhīnèijiùshìtiānhǎijiǎotóngjìnzàilínyàngqínshǔyòusuànshénmenebiǎoxiànyǒushòushíjiāndexiànzhìkōngjiāndeshìyǒnghéngdesuǒzàidesuǒshūdeqínggǎnshìguānhuōdezhèliǎngyīnchéngwèiyuǎnqiānshānwànshuǐdepéngyǒuzhījiānbiǎoshēnhòuqíngdexiǔmíng

 “wèizàiérgòngzhānjīn。”liǎngxíngshīguàntōngláishìhuàshì:“zàizhèjiāngfēnshǒudechàkǒuyàotóngxiǎoérbānhuīlèigàobiéashìduìpéngyǒudedīngníngshìqíng怀huáide。”“zài”,diǎnchūmiànshàngdesòngzhěchàrénsòngxíngchángzhìfēnchàchùfēnshǒusuǒwǎngwǎnglínbiéchēngwèilín”。

 quánshīkāidùncuòmàiliútōngjìngkuàngsòngbiéshīzhōngdebēiliángchuàngzhīyīndiàomíngkuàishuǎnglǎngyánqīngxīngāoyuǎnnèiróngshùbēishíshīwǎngsòngbiéshīzhōngbēichánmiánzhītàixiànchūshīréngāoyuǎndezhìxiànghuōdeqíngkuàngdexiōng怀huái

 shǒuliánchéngquēsānqínfēngyānwàngjīn”,shǒuxiěsòngbiézhīzhǎngānbèiliáokuòdesānqínsuǒ”,chūlexiónghúnkuòdeshì

 èrdiǎnchūyǒurénzhīrèndechùsuǒ——fēngyānméngdeshǔshīrénqiǎoyòngwàngjiāngqínshǔèrliánláihǎoshìshīrénzhànzàisānqínwèixiàdezhǎngānyáowàngqiānzhīwàideshǔzhèjiùànlebiédeqíng。“wàngjǐnkuānleshīdejìng使shǐzhědeshìxiàzikāiérqiězàixīnshàngjìnleliǎngde使shǐréngǎnjuédàoránjīnwàngjiùwèibiééryōushāngzhèkāichuàngzàochūxiónghúnzhuàngkuòdexiàng使shǐrényǒuzhǒngtiānkōngliáokuòjìnggāoyuǎndegǎnshòuwèiquánshīsuǒdìngleháozhuàngdegǎnqíngdiào

 hàn(hàn)liánjūnbiétóngshìhuànyóurén”,shīrénquànwèiyǒuréndōushìyuǎnhuànyóuxiāngderénbiénǎichángshìbēishāngneyǒurénshēnqiánwǎngshǔyuǎnzǒutiānqīngèngjuéchóuchàngzuòzhězàizhèyòngliǎngrénchùjìngxiāngtónggǎnqíngzhìláikuānwèipéngyǒujiǎnqīngdebēiliángzhīgǎnbiézhīzhōngxiǎnxiànshīrénxiōngjīndekuò

 jǐngliánhǎinèicúnzhītiānruòlín”,qiánmiàndàndàndeshāngqíngdàngkāishīrénshèxiǎngbiéhòuzhǐyàomenshēngxiāngtōng使shǐyuǎntiānyóujìnzàizhǐchǐzhèbāndesòngbiéshīqíngdiàotónghánwèishēnbiǎoxiànleshīrénguānkuān广guǎngdexiōngjīnduìyǒuréndezhēnzhìqíngdàochūlechéngzhìdeyǒuchāoyuèshíkōngjièxiàndezhégěiréndeānwèiyīnérchéngwèikuàizhìrénkǒudeqiānmíng

 wěiliánwèizàiérgòngzhānjīn”,wèimiǎnyǒurényàoxiàngqīngniánnányàngwèibiélèi湿shījīnéryàoxīnxiōnghuōtǎnránmiànduìjiànqíngshēnzhǎngtóngshíquánshīfēnbiànbēiliángwèiháofàng。 zhèshǒushīliánjūnjǐnkòubiéchéngzhuǎnshīzhōngdeqíngbiéyǒuqíngdàolezhǎnxiànyòuyǒushēndezhékāikuòdejìnggāoángdediàokuìwèidàisòngbiéshīzhōngdeshàngpǐn

 wáng(649huò650~676huò675nián),tángdàishīrénhànziānjiàngzhōulóngmén(jīnshān西jīn)rénwángyángjiǒngzhàolínluòbīnwángmíngshìchēngchūtángjié”,zhōngwángshìchūtángjiézhīshǒutánggāozōngshàngyuánsānnián(676niányuèjiāozhǐtànwàngqīnfǎnhuíshíxìnghǎishuǐjīngérwángzàishīcáishàngshànzhǎngjuédàibiǎozuòpǐnyǒusòngshǎozhīrènshǔzhōuděngzhǔyàowénxuéchéngjiùshìpiánwénlùnshìshùliàngháishìzhìliàngkānchēngshízhīzuìdàibiǎozuòpǐnyǒuténgwángděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37715.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 68人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org