首页 趣味语文古诗词正文

鹦鹉灭火(ying wu mie huo)

 yǒuyīngfēishānshānzhōngqínshòuzhéxiāngàiyīngniànshānsuīránfēijiǔzhīsuìqínshòushěhòushùyuèshānzhōnghuǒyīngyáojiànxīnfénsuìshuǐzhānfēiérzhī

 tiānshényán:“suīyǒuhǎorándào?”duìyuē:“suīzhīshuǐnéngjiùránchángqiáoshìshānqínshòushàndàijiēwèixiōngrěnjiànhuǐhuǒ!”

 tiānshénjiāwèizhīmièhuǒ

 wén

 yǒuyīngfēidàoshānshānzhōngdefēiqínzǒushòudōuhuānyīngxiǎngzàizhèshānsuīránkuàidànshìzhǎngshíjiānzhùdefāngjiùkāile

 hǎoyuèhòushānzhōnghuǒyīngyuǎnyuǎnkànjiànxīnxiàngzàifénshāoshìyòngshuǐzhān湿shīmáofēiguòxiàngshān

 tiānshénshuō:"suīrányǒuhǎodexīndànyòuyǒushénmeyòngne?"

 yīnghuí:"suīránzhīdàodiǎndiǎndeshuǐnéngjiùmendànshìcéngjīngzàizhèzuòshānfēiqínzǒushòuyǒuhǎoduìdàitóngxiōngzhǐshìrěnxīnkànjiànmenbèihuǒshāole!"

 tiānshàngdeshénzànyángdexíngwèiwèimièlehuǒ

 zhùshì

 tíngliú

 niànxiǎng

 zhān湿shī

 jiē:dōu

 kāi

 rándàodànshìzěnmenénggòumièhuǒne

 nénggòu

 rándànshìránér

 qiáozhù

 zhìyuànwàngzhǐmièhuǒdexīn

 jiànkànjiàn

 suī使shǐ

 shìzhè

 shànhǎode

 chángcéngjīng

 1jiēdōu

 duì

 jiù

 shānbiédeshāntóu

 xiāngxiāng

 xiāngàihuān

 yáoyuǎnyuǎn

 zhí

 

 jiāzànměijiājiǎng

 wèigěi……zuòshì

 1.bāngzhùrénzàiliàngdexiǎoérzàixiǎnshìpiànchéngxīnyǒurénjuānyuánqiánbāngzhùbìngzhòngdetóngxuéyǒurénchūshíwànzhīyuánshòuzāidebǎixìngjǐnzhèdefēnliàngshìxiāngdāngde

 2.jǐnxīnjǐnzuòkànshìyòngdeshìqíngérchéngxīngǎndònglerénbìngdàobāngzhù

 3.rényàoyǒuguǎnzhèliàngshìduōmedewēixiǎochízhīhéngdeyīngduìdìnghuìyǒuhuíbàode

 4.rényàokàodeliàngwánchéngjiànjiānderènshìróngdeguǒyǒuguìrénxiāngzhùjiùjiǎndānduōdànshìguìréntiānshénbìngshìsuíbāngzhùbiéréndesuǒwèitiānzhùzhùzhěshìnéngwàngdàobiéréndebāngzhùguǒsuǒcóngshìderènshìxiàngwěideqíngcāogèngróngdàobiéréndebāngzhùjiāgòngxiāngshèng

 5.menyàozhīēnbào,yàowàngēn

 6.cháng怀huáigǎnēndexīnshàndàiqīnrénshàndàiyǒurénshàndàirén……huìshōuhuògèngduō

 7dòngyǒulíngxìng,menjiùxiàngrényàng,shìtōnggǎnqíngde,suǒxiàngdōuzūnzhòngměishēngmìng.zǒngjuémendedòngdōuzàimendeyǎnxià,érmenduìmenzǒngshìyòudebāoróng,yòuderěnràng.shímencáishìránzhōngzuìwěide,érbìngfēirénlèizuìwěi.

 8 yǒushíhòurénhuìbèigǎnguānsuǒhuò,dàndòngquèhěnshǎochūxiànzhèzhōngqíngkuàng.yīnwèimenzhēnzhèngdeyòngshànglexīngǎnshòushìjiè,yòngzhēnxīnàizhèmenlàishēngcúndeshìjiè.suǒ"shén"cáihuìbèimensuǒgǎndòng,suǒránbàodewǎngwǎngzhǐshìàiderénlèi...

 9.duìdàipéngyǒuyàozhēnxīnzhēnjuémenquèshíyīnggāifǎn,mensuǒzuòdejiūjìngshìduìshìcuò,shìguòcuòháishìzhēnderàngránjuéxìng...

 10.zhèshìgēngōngshānyǒudiǎnxiàngdàngèngjiālegǎnréndeyǒu

 liúqìng(403nián - 444nián),péngchéngjùnpéngchéngxiànjīnjiāngshěngzhōushìrénnáncháosòngzōngshìwénxuéjiāsòngliúdezhízifēngnánjùngōngyǒngchūyuánnián(420niánfēnglínchuānwángzhēngwèishìzhōngwényuánjiāshíshìshūjiāndānyángyǐnshàngshūzuǒshèzhōngshūlìngjīngzhōushǐděngzheyǒuhòuhànshū》、《zhōuxiānxiánchuán》、《jiāngzuǒmíngshìchuán》、《shìshuōxīn》。

版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37711.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 176人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网