首页 趣味语文古诗词正文

沁园春·送李御带珙(qin yuan chun song li yu dai gong)

 jiànshuìxùntángchùshìshíwēnbèishénduōshuìjūnxùnmìngshìláihuáisānniánlüènéngwǎnzhīcùnxùnhàoānzhīmǒuqiànlínbiéqìnyuánchūnjiàn

 shuǐběiluònánwèichángréntóngzhěshílàijiāoqínglánchòuchóumóuxiānghǎohuànqíngyúnbáoshīzhīguānlùnbīngchūnyuándiàokāngkǎishìgōngqiānzàixiāoliàoxíngnángshuǐzhǐyǒuxīnshī

 guīguīláibànzhēngfānfēiwǎnguīzhèngtáipànliánjiǔhǎosōngjiāngshàngchúnnènféizhùcūnxiāngliánshuǐzàiyuèfángshíguòzhīzhǎngtíngyòuhuíshǒuzhéliǔ

 wén

 tángdàishìziyóuzhēngzhàoérshòuguāndehěnduōyuánniánjiāndeshíhóngwēnzàoshìérshuìjūnzàideshìrénshēnfènláizhèsānniánlequèdiǎnnéng使shǐdàosuīránchùzhītàiránduōmeqiànjiùlínbiéxiězhèshǒuwèisòngxíng

 jīntiānwèichángméiyǒushíwēnyàngderéncáizhǐshìshídàitóngleshíréncáibèichūshímìngshìxùnzhōngshìchénxiāopíngjiāoqíngxùnshìzàihǎoguòledànmendōushìzhuōdàozuòguānkànhěndànbáojiùzhōngdeshīzěnmekànqīngnezhàoshuōpíngmendejiāoqíngdekǔnshuàiwèixùnshìnánqiújìndejiéguǒjìngzhèyàngyuányīnchúleshàngmiànmíngdeshídàihūnànwàijiùshìdezhuōlexùnchángchángjiānzàilóutáishàngtánlùnjūnshìzàichūnyuánshàngpíngdiàoángkāngkǎiqiānqiūgōngxiāngsānniánláisuǒguīshìliǎngxiùqīngfēng

 xiānhuíbazhèshìliǎdegòngtóngyuànwàngbèizhìhǎoyuǎnxíngdechuánjiǔyàoguānguīxiànzàizhèngshìzhōngjiànjiǔgānsōngjiāngshàngchúncàixiānnènguīféiměideshíhòudezhùchùshuǐxiāngliánfángjīngchángchènzheyuèchéngchuánzào访fǎngránjiǔjiāngxiānghuìmezàizhǎngtíngzhéliǔsòngbiéshíyòuhuíshǒushěne

 zhùshì

 qìnyuánchūnpáimíngshuāngdiàobǎishíqiánduànshísānpíngyùnhòuduànshíèrpíngyùn

 jiànshèjiǔsòngxíng

 shuìxùn (xùn)zuòzhěyǒurénshēngpíngxiáng

 chù(chǔ)shìdàicéngshìdeshìrén

 (bì):zhàozhēngzhào

 mìngshìmíngshì

 lüèshāo

 wǎnzhīcùnjǐnyǐnjiànwèiqiān

 tóngzhěshítóngdeshìshídài

 jiāoqínglánchòu(xiù):chùxíngróngzuòzhěshuìxùnqíngtóu

 chóumóu(móu):qíngchánmián

 huànqíngzuòguāndexīnqíng

 

 luòliángzhǐqīngpín

 táichūnqiūshíguójiànzàozàijīnjiāngzhōushìshānshàng

 sōngjiāngsōngjiāngyuántàihuìhuángjiāngrénhǎi

 zhéliǔdàiyǒuzhéliǔsòngbiéde

 xíngróngliǔzhīróuruòqīngdeyàngzi

 shàngpiànkāitóusānzhíjiēlùngǎnkǎishuōjiāngběigēndāngshíwēnbèisuǒzàideluònányàngshìméiyǒuréncáishìshídàibiànleshíwēnbèinéngdàozhīérshuìxùnquèdào。“tóngzhěshí”,gàncuìyǒufènkǎizhīqíngjiàn。“làijiāoqínglánchòuzhuǎndàoshùliǎngréndejiāowǎngyǒushízànyángduìfāngdepǐnzhìxiàngcáinéngshuōmenliǎngrénzhìtóngdàowèixiāngtóudōuzuòguānkànxiàngqīngyúnyàngdànbáogèngkuàngzuòguāndeshīnánliàone?“guānsānjìnshùmenjiāowǎngdeqíngkuàngliǎngréncéngzàijiāntóngzàilóuguāntánlùnjūnshìzàichūndejiāoyuánshàngpíngdiàorénkāngkǎiángqiānqiūgōngxiāngtuīzhèzànyángshuìxùnshìwèiguānxīnguójiāshìyǒuzhìbàoguódeyǒushízhīshìbiǎoshìzhīsuǒmóuqiúchūshìshìwèileshēngguāncáiérshìwèilebàoguómenlùnbīng”,biǎoxiànduìdāngshísòngjīnduìzhìmiàndeguānxīnduìguóshìdedānxīnshìzhèzhǒngrénquèbèirènyòngliúleduìdāngdemǎnjiéshuōshuìxùnqīngpínxíngnángzhǐyǒushīzuòzhèfāngmiànzànyángshuìxùndegāojiéānpínkùnfāngmiànshuōmíngshuìxùndelǎodào

 xiàpiànkāitóuxiěfēichángbiézhìzuòwèisòngbiéshīrénshìbiǎoshìwǎnliúshūbiézhīqíngérshìyòngtáoyuānmíngguīláizhōngdeguīlái”,shìzàicuīduìfāngguīháidàidiǎnqìngdewèizhèjǐnjǐnzhǐshuìxùnháibāokuòshīrénzàinèishìchéngshàngpiànhuànqíngyúnbáoérláishìshuōxiānhuíbazhèshìliǎdegòngtóngyuànwàngsuǒxiàmiànjǐnjiēbèizhìhǎoyuǎnxíngdechuánjiǔyàoguānguīzhèchōngshàngmiàndeshìguò。“zhèngmiáohuìxiǎngxiàngzhōngjiāxiāngdeměihǎoqíngjǐngxiànzàizhèngshìzhōngjiànjiǔgānsōngjiāngshàngchúncàixiānnènféiměideshíhòuzhèyòngjìnzhānghàndediǎnrénzhānghàntóngwèiréndànguīdedetóngzhānghànshìguìshì”,érrénquèbiǎomiànhuōdehuàbiǎoxiànnèixīndemǎnfènkǎishìduìyǒuréndeānwèiyánwàizhīshìshuōxiàngshuìxùnzhèyàngyǒucáinéngpǐngāoshàngderénbèirènyòngjiàndāngzhèngzhědebàinéngzhèyàngdezhèngméiyǒuzuòwèide退tuìyǐnba。“zhùsānjìnshèxiǎngguīhòuliǎngrénjiāowǎngderóngqiàqíngjǐngdezhùchùshuǐxiāngliánfángjīngchángchènzheyuèchéngchuánzào访fǎngzhèxiějiāowǎngqíngkuàngérzhǐxiěyuèchéngchuánláishìběnfēngguāngxiǎnshìlejiāngnánshuǐxiāngdediǎnèrláishìyuèshuǐguāngwèibèijǐngbiǎoxiànliǎngrén退tuìyǐnhòudexiánshìzàideshēnghuóqínggāojiédeyǒuzuìhòuyòuguījiédàosòngbiéjǐnchéngqiánmiàndechūránjiǔjiāngxiānghuìmezàizhǎngtíngzhéliǔsòngbiéshíyòushěne

 zhèshìshǒulèishìzhuàngxíngdesòngbiédiǎnshìshāngbiéfǎnérguīérshīréndemáodùnbiǎoxiànzàifāngmiànwèiyǒumóuguānérqiànjiùlìngfāngmiànyòuānwèiduìfāngdāngguānshànghuílezàipíngdàndecuòzhōngyǐnhánzheduìxiànshídefènmènqíng

 céngchúnyòuèrnián(1242)rènhuáidōngzhìzhì使shǐjiānzhīyángzhōudāngzuòshìshíxiǎosuǒwèihuáidāngzhǐhuáidōngzhìzhì使shǐnǎiwèiyǒurénliáoshuìxùnjiànxíngérzuò

 céng(1198nián-1268nián),zhǎnghàozhāiyuántán怀huáijīnnánqìnyángjìn),nánhòujiāxìngjīnzhèjiāngjiāxìng)。nánsòngzhōngwǎnmíngchénréntàizǎibāngyànzhīhòuyòngkāngkǎibēizhuàngzhīdiàoshūyōushígǎnshìzhīqíngchēngyuànxuéjiàxuānwēngxīn)”《yàochēngcáizònghéngyàojiájiárénxièshíhuìhòu”。yǒuzhāi稿gǎoděngchuánshì

版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37704.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 135人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网