首页 趣味语文古诗词正文

赠从兄襄阳少府皓(zeng cong xiong xiang yang shao fu hao)

 jiéwèishíshìsuǒjiāojǐnháoxióng

 quèqínshòushǎngjìnníngwèigōng

 tuōshēnbáirènshārénhóngchénzhōng

 dāngcháogāoshìchēngyīngxióng

 xiǎojiéyán退tuìgēngchōnglíngdōng

 guīláichǎnshēngshìzhuǎnpéng

 cháoqiúbǎihuángjīnkōng

 dànjiànángchūménbēiqióng

 xiōngqīngyúnshìránnuòwénzhūgōng

 suǒchénpiànyánpiànyánguìqíngtōng

 huátǎngjiēgānqiūcǎotóng

 wén

 qīngshǎoniándeshíhòuduìshìderènshíshìbiétōngpénghuànyǒudōushìxiēxuèháomàirénshì

 wèibàochóuérzhùrénbìngjiěrénzhīnánkànzuòshìduōmeledegōngláo

 wèipéngyǒucéngjīngliǎngchādāohóngchéngǔngǔnchùcéngjīngshǒurèndǎi

 mengāndǎntiānxiàwénmíngguānmíntóngshǎng

 dāngránzhèxiēdōushìxiǎojiéyándàoxiànzàihuídàopiānzhīchùyǐn

 huíjiāhòushìkōngkōngméiyǒurènchǎnwèizhīlèiérmángxiū

 shēn穿chuāndeqiúlànyāocéngjīngdewànguànhuángjīnyòngjīngguāngzhǔyàoháishìjiēluòwénrén)。

 céngjīngwánggōngménqiángàntuījiàndànshìméiyǒushénmexiàoguǒbēiqiónglǎoxiōngshìguānyùntōngqīngyúnzhíshàngnuòqiānjīnmíngzàogōngqīng

 suǒláigàodǒngzhōngdejiùxíngleguìzàilíngdiǎntōng

 guǒxiōngqíngyuànbāngzhùshuōgèngduōdehuàlezhǔnbèixiàngqiūcǎopéngyàngsuífēngpiāosànba

 zhùshì

 quèqín使shǐqín退tuìbīng

 chūnlíngzàijīnběizǎoyángxiàn

 shēngshìshēng

 “cháoèryòngqínshì

 qīngyúnshìpǐngāoshàngderén

 ránnuòyīngnuò

 wénzhūgōngyīnzhòngránnuòérwèizhūgōngsuǒzhī

 chénpiànyánchénshùjiǎnduǎndehuà

 (dì)huáxiōng

 quánshīqiánbànfēnshuōlebáiqīngshǎoniándeshíhòuduìshìderènshíshìbiétōngpénghuànyǒudōushìxiēxuèháomàirénshìwèipéngyǒucéngjīngliǎngchādāohóngchéngǔngǔnchùcéngjīngshǒurèndǎimengāndǎntiānxiàwénmíngguānmíntóngshǎngwèibàochóuérzhùrénbìngjiěrénzhīnánkànzuòshìduōmeledegōngláoshuōmínglebáihuānjiāopéngyǒuháohuānbāngzhùbiérénqiúhuíbàozhízàibāngzhùbiéréndànshìquèshénmedōuméiyǒujiāháishìyàojiēdeluòwénrén

 quánshīhòubànfēnshuōlebáishìfēichángshùnzàishīzhōngxiàndelínjǐnzhìzǎoniánānshícéngduōgěifāngguānyuánxiěxìnjiàndànměidōushībàigàozhōngkāiyuánèrshísānniángānxīnshībàidebáiletàngxiāngyángbài访fǎngshírènxiāngzhōushǐjiānshānnándōngdàocǎi访fǎng使shǐdeháncháozōngháncháozōngàiréncáiwénmíngyīncéngrènjīngzhōuzhǎngshǐrénchēnghánjīngzhōudànbáizàichénggěideqiúzhíxìnzhōngyòufànleyánzhòngcuò——háofàngxìnzhōngxiědào:“xìngyuànkāizhāngxīnyánzhǎngjiàn。”zhǎnggǒngshǒutōngchángyòngpíngbèizhījiānzhèhuàdeshìshuōzhōngxīnwàngnénggòuchǎngkāixīn怀huáihuìyīnwèibiérénzhǐzuòzhǎngérjuézuòwèiqiúzhíxìnzhèxiǎnránxiětàibáidàizhezhèzhǒngàomànxīntàiqiúzhíháncháozōngránhuìduìgǎnxìngsuīshìshīxiāndànbáidezhèfēngqiúzhíxìnxiěshízàiràngréngǎngōngwéixiànchūlebáiqiúzhíshíàomàndexīntàizhèzhǒngbiǎndehuònéngtóngqíngquègěirénhǎogǎn

 zhěngshǒushīshìduìbáiniánqīngshíqiúqīngkuángháoshuǎngyòngshìdezhēnshíxiězhàokànzhěngshǒushīzhīdàobáideháoshuǎngxìngsuǒhuìàizhīzhězhònghènzhīzhězhòng

 kāiyuánèrshísānniángōngyuán735nián),gānxīnshībàidebáiletàngxiāngyángbài访fǎngshírènxiāngzhōushǐjiānshānnándōngdàocǎi访fǎng使shǐdeháncháozōngdànbáizàichénggěideqiúzhíxìnzhōngfànleyánzhòngcuòháofàng”。háncháozōngránduìgǎnxìngyīnwèibáiqiúzhíméiyǒuchénggōngháncháozōngméiyǒubāngzhùdàozàizhèzhǒngqíngkuàngbèijǐngxiàbáixiěxiàleshǒushī

 bái(701nián-762nián) ,tàibáihàoqīngliánshìyòuhàozhéxiānrén”,tángdàiwěidelàngmànzhǔshīrénbèihòurénwèishīxiān”,bìngchēngwèi”,wèilelìngliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiébáiyòuchēng”。xīntángshūzàibáiwèixìngshènghuángliángzhāowánggǎojiǔshìsūntángzhūwángtóngzōngrénshuǎnglǎngfāngàiyǐnjiǔzuòshījiāoyǒubáishēnshòuhuánglǎolièzhuāngxiǎngyǐngxiǎngyǒutàibáichuánshìshīzuòzhōngduōzuìshíxiědedàibiǎozuòyǒuwàngshān》《xíngnán》《shǔdàonán》《jiāngjìnjiǔ》《míngtáng》《zǎobáichéngděngduōshǒu

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37703.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 27人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org