首页 趣味语文古诗词正文

与李十二白同寻范十隐居(yu li shi er bai tong xun fan shi yin ju)

 hóuyǒujiāwǎngwǎngshìyīnkēng

 dōngméngliánjūnkēngxiōng

 zuìmiánqiūgòngbèixiéshǒutóngxíng

 gèngxiǎngyōuchùháixúnběiguōshēng

 méngāoxìngshìxiǎotóngqīng

 luòjǐngwénhánchǔtúnyúnduìchéng

 xiàngláiyínsòngshuítǎochúngēng

 yuànlùnzānyōuyōucānghǎiqíng

 wén

 báiwǎngwǎngxiěchūhěnměimiàodeshīwénxiědejiùxiàngyīnkēngyànghǎo

 suànshàngshìjùndeyǐnshìàijiùxiàngduìdàijiākēngxiōng

 zuìhòutónggàibèizishuìjuébáitiānjiùjiébànxiéshǒuyóuwán

 xiǎngdàomenháiyǒuyǐndeyuē便biàntóngxún访fǎngchéngběiguōxiānshēng

 jìnménhòujiùchǎnshēnggāodexìngzhìniányòudexiǎotóngràngréngǎndàoqīng

 zhídàoyáng西xiàhánchǔshēngwǎnyúnlóngzhàochéngháixiǎnggàokāi

 jiùsòngzhōngdegāopǐnzhīrénshuíhuìtānliànxiāngfēngzhīměine

 menxiǎngtǎolùnshìdeshìqíngérānxiánchúnzhēndeyǒuqíngzhīzhōng

 zhùshì

 hóuzhǐbáijiāzhǐshīwénzhōngjīngcǎidejièzhǐměimiàodeshīwén

 yīnkēng(kēng):náncháowénxuéjiāzijiānguānzhìchénjìnlíngtàishǒuyuánwàisànchángshìzhǎngyánshīshēngshàngjiējìntángshīwèisuǒchēngzàn

 dōngméngfànzhǐchùshìyǐnshìdōngméngzhǐjùnjīnshāndōngyǎnzhōudài

 liánài

 gòngbèitóngbèiérqǐnwèiqīnxiōngkēng

 zuòyuè”。

 yōuyǐnzhīyuē

 běiguōshēng:“běiguōxiānshēngdeshěngchēngjièzhǐyǐnshì

 gāoxìnggāodexìngzhì

 xiǎotóngniányòudenán。《》:jiànxiǎotóngzhīqīngjùn便biànzhīzhǔrén

 luòjǐng(yǐng):yángjǐngtóngyǐng”。

 hánchǔhánqiūshídechǔshēng

 túnyúndeyún

 sòng:《chǔ·jiǔzhāngpiānmíngzhànguóchǔrényuánzuò

 shuízuòwéi”。zuò”。

 chún(chún)gēngyòngchúncàipēngzhìdegēng

 zān(zān)(hù):guānzānshǒubǎndàishìhuànsuǒyòngguānyuánhuòguānzhí

 yōuyōuānxiánmàocānghǎiqíngwèizānzhīyuànérqíngjiānghǎikǒngzidàoxíngchénghǎizhī

 shīyuēzuògōngyuán745niántángtiānbǎozài),qiūtiāndeshíhòuzàiláidàoqiánniándejiùyóujùnjīnshāndōngyǎnzhōu),érshíbáiyǒujiāzhùjùnrènchéngxiànjīnshāndōngníng),liǎngrén便biànxiāngyuētóng访fǎngjùnchéngběidefànshíshìbáidexúnchéngběifànshìshīdàoluòcāngěrzhōngjiànfànzhìjiǔzhāicāngěrzuòtóngshíxiāngcānzhào

 shīxiānxiězuòzhěbáideshēnhòujiāoqíngzàibáitóngxún访fǎngfànshíyǐnhòuxiězàifànchùlǎngsòngyuándesòng》,shàngsānrényīnzàidexīnchǎnshēngleqiánglièdegòngmíngbiǎolepéngyǒuzhījiānxīnshénxiāngliándegǎnqíngquánshīyǒuduìzhēnzhìyǒuqíngdezhēnyǒuxīnzhìgòngmíngderóngqiàyǒushēngmìngzhìxiàngmángmángguīdechóuchàngdiàogāoxìngzhìpiāoqíngjìngqīngmiào

 quánshīfēnsānfēn

 kāitóuliùwèifēnxiězuòzhěduìdàibáidejiāoqíngliǎngréngòngbèitóngxíngqīnkēngxiōng。“dōngméngliánjūnkēngxiōng”,jiànzuòzhěshìyīngyuēláihuānde。“zuìmiánqiūgòngbèixiéshǒutóngxíng”,jiànláishìqiūtiāngèngjiànèrrénqíngzhīshēn

 zhōngjiānliùwèièrduànshùliǎngréntóngxúnfànshíyǐn。“gèngxiǎngyōuchùháixúnběiguōshēngliǎngzhōngzhīshì。“méngāoxìngshìxiǎotóngqīngliǎngxiězào访fǎngfàn。“luòjǐngwénhánchǔtúnyúnduìchéngliǎngxiěmenliúliánzhìwǎn

 zuìhòuwèisānduànxiěyínsòng》,duìyǐnérwàizhīyóu

 suīránshīzhōngyǒuduìbáidezàntàndàngèngduōdeshìmiáochūleyǒuqíngdejiǎnyuēwēidemiáo。“qiūgòngbèi”“tóngxíng”“xúnběiguō”“méngāoxìng”“túnyúnduìchéng”“yōuyōucānghǎiqíng”,wǎnbáitiānchūchéngguīwàngtiānwènhǎizhèzhǒnggǎnqíngxiōngkēngzhīqíngxīnshénxiāngliánshēngshēngdōushìhuìqīngduànjuéde

 liúchénwēngwèiméngāoxìngshìxiǎozhòngqīngliǎngjiějīnlíngshēngzhuànwénrènwèicáodòngzōngsuǒwèifànzhèngwèi”,yánxiǎotóngqīngzhǔrénzhīqīngtuōnánxiǎngjiàn。“xiàngláiyínsòngshuítǎochúngēngliǎngzhūzūnwèi“‘shuídāngzuòwéiwèi”。jīnlíngshēngshīrènwèidāngshuíwèizhǎngliánshìzhèngfǎnliǎngmiànyánzhīshàngwèifànshíyǐnshìwèiquánzhìjiésòngsuǒyǒngzhīshìhéngérliúzhěxiàfǎnshuítānliànxiāngfēngzhīměineruòzuòwéijiéliányuànlùnzānyōuyōucānghǎiqíngbiǎozhòng

 zhèshǒushīxiěxúnfànshìjǐnshùdiàogāoxìngzhìpiāoqíngjìngqīngmiàoquènánnéngguìruòlùnshìdezhēnshíjiédeshēngdòngxíngxiàngdechuánshényándeyōuquèbáitóngshídezuòpǐnxúnchéngběifànshìshīdàoluòcāngěrzhōngjiànfànzhìjiǔzhāicāngěrzuò》。

 (712-770),ziměihàoshǎolínglǎoshìchēnggōng”、“shǎolíngděnghànnángǒngxiànjīnnánshěnggǒngshìréntángdàiwěidexiànshízhǔshīrénbèishìrénzūnwèishīshèng”,shībèichēngwèishīshǐ”。báichēng”,wèilegēnlìngwàiliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiékāiláibáiyòuchēng”。yōuguóyōumínréngāoshàngdeyuē1400shǒushībèibǎoliúlexiàláishījīngzhànzàizhōngguódiǎnshīzhōngbèishòutuīchóngyǐngxiǎngshēnyuǎn。759-766niánjiāncéngchéngdōuhòushìyǒucǎotángniàn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37692.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 68人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org