首页 趣味语文古诗词正文

梦后寄欧阳永叔(meng hou ji ou yang yong shu)

 chènchángcānjiǔānmiánxiàngjiù

 gèngqiānmèngcányuèchéng

 shìwǎngyányóuzàishēng

 shānwángjīnguìkěntīngzhúqín

 wén

 jīngkāicháotínghěnjiǔānxīnzhùzàixiāng

 wǎnshàngránzuòlemèngmèngzhōngyòuhuídàoleqiānwàidejīngchéngxiānghuìmèngxǐngshíshìgèngmíngzhènzhènluòyuèzhàozheliáng

 huíwèimèngzhōnghuānyǒuqíngdehuàháizàiěrbiānhuíxiǎngxiǎngdàozhèrénshēngchǎngmèngyàng

 lǎopéngyǒuajīndēngxiǎnguìshìshìháikěnxiàngguòtóngyóushízàitīngzhúqínchàng

 zhùshì

 yǒngshūōuyángxiūde

 chèngēnsuíchángcānsòngzhìwénguānpǐnshàngliǎngshěnggōngfèngguānjiāncháshǐyuánwàilángtàichángshìměitiāncānjiācháojiànchēngchángcānguānméiyáochénhuíxiāngqiánguāntàichángshìchángcān

 jiùzhǐjiāxiāngxuānchéngxuānchéngyǒudōng西èr

 gèngzhōngguódàiwǎnfēnchéngshíduànyònggèngbàoshíwèishíduàntiānjiāngmíngshíqiānmèngmèngdàoleqiānwàidejīngchéng

 chéngmǎnchéngmíng

 wǎngzhǐmèngzhōngjīnghuáōuyángxiūxiānghuì

 shēngrénshēngzhèshìméiyáochéncháodeshuōzhǐbànshēng

 shānwángshānzhǐshāntāowángzhǐwángróngjūnwèizhúlínxiánzhīshāntāohòuguānshàngshūwángróngguānshàngshūlìng

 zhúqínzhúshànzhúlínnèi

 shīshìmènghòu”,shīdezhòngdiǎnshìshūmènghòugǎn怀huáidànshīxiāncóngwèimèngshíxiějiāodàideqíngkuàngzuòwèimèngdebèijǐngshǒuliánshíxiěsuíshǒuérchūshuōkāicháotíngjīnghěnjiǔānzàixiāngzhèliánhěnzhìshíhuàshíshuōdànduìhòumiànxiěmènglezhòngyàozuòyòngwéiyǒuchènchángcānjiǔ”,yǒurénbiéduōsuǒzhīqièxíngzhūmèngmèiwéiyǒuānmiánxiàngjiù”,mǎnxiànzhuàngcáihuìyǒuxiàwéngǎntànrénshēngmèngwéishìwèiānwàngōuyángxiūguìwàngpínjiànzhījiāodexiǎngjiēxià,“gèngqiānmèngcányuèchéngliǎngzhuǎnmènghòuqíngjǐng

 zhèshǒushīzhīsuǒjiànchēngrénzhǔyàojiùzàizhèsānliǎngbiéshìxiějǐnghuàbìnghánjǐnzhīxiēwénxuéshǐjiùzuòwèiméiyáochénzhuàngnánxiězhījǐnghánjǐnzhīdefàn

 méiyáochénchūzhèmínglùnshíshēngmáodiànyuèrénbǎnqiáoshuāngwèirènwèidàoxīnchóujiànyánwài?”méiyáozhèshíānmiánxiàngjiù”,bìngméiyǒudàoxīnchóu”;ránérzàimèngzhōngzǒuguòqiān”(zàimèngzhōngzǒudàojīngzhōngjiàndàoōuyángxiū),“gèngshíxǐngláikàndàodeshìliángcányuè”,tīngdàoshìmǎnchéngzhèzhǒngyǎnqiánguāngjǐngmèngjìngliánláijiùyǒuleshuōjǐnzhī

 mèngbáizhōngxiědàomènghòushíshuō:“luòyuèmǎnliángyóuzhàoyán。”shìyàoshuōdeshuōlechūláiháihányǒuwèijǐnzhī)。zhècányuèèrshíshànggàikuòleshízhèdechéngmáodiàndeshēngyàngyīnwèishìcuīrénshàngdàoérzhèquèháizàiānmiánzhīzhōngdàncányuèsuīzàiérjiànrényán”,ěrbiānwéiyǒuchéngshēngqíngbiéyǒngshàngxīntóu,“chàngháishìcuīrénshàngcháodexìnhào。《zhōu·chūnguān·rényòngdedànjiàobǎiguānwángwéishīshuō:“jiàngrénbàoxiǎochóu”。méiyáochénchènchángcānjiǔ”,zàimènghuíwénshíyòuhuìxiǎngdàohàn殿diànchuánshēng”(《chūnzhǔwén)。suǒzhèjǐnxiěchūzàiānmiánxiàngjiùshídemèngxǐngqíngjǐngérqiětuōzheguókāijīngchéng)、yǒuzhīshēn”。

 dewǎng”,zhǐmèngzhōngdehúnwǎngdàojīngchéngōuxiāngjiànshìchéngqiānmèngérláide。“yányóuzàishìmènghòudemèngbáixiěmèngbáiláishīxiěshīrénwǎng”;duìmèngzhōngqíngjǐngmiáoxiějiàoduōérjǐnyányóuzàisāngàikuòguòzhèshìyīnwèiliǎngshīsuǒyàobiǎoxiàndezhòngdiǎntóngxiánglüèmèngzhōngyányóuzàiěr”,qǐngjiānquèzhǐshèngxiàcányuè”、shēngzhè使shǐshīrénxiǎngdàorénshēngmèng”,yīnzhīérjuéshīzhī”。zhèjiùshìliùshēngdehánguānrénshēngmèng”,yǒurénchìwèixiāodànzhèzhǐshìfāngmiàncóngshēnzàiguānchǎngzhěshuōkànqīngguìgōngmíngzhīshīcáinéngbǎochíliánjiécāoshǒuyīnérháishìwèihòufēide

 zuìhòuliǎngyóumèngzhōngōuyángxiūxiānghuìxiǎngdàolexiànshízhōngdejiāowǎngshīyòngzhúlínxiánzhōngshāntāowángróngláiōuyángxiūyīnwèiōuyángxiūdāngshízhuóguānhànlínxuéshìyīnméiyáochénwàngsuīránchùgāowèidànyàowàngdāngniánpéngyǒuzhījiāndejiāowǎngshītīngzhúqínmíngwèiwǎngxiāosànzàixiāngtuōlüèxíngháideshēnghuódedàibiǎowènchūzhīzhèngshìshēnqièwàngōuyángxiūgǎichūzhōngshīrénbǎochíyǒuqíngzhēnguòfānghuírènwèiliánshìshuōōuyángxiūdēngxiǎnguìyàomángcháozhèngjīngxiǎngshòugāomiánzhīshìshìzhǒngdejiěshì

 shāntāobǎojiànkāngérkāngquèxiěleshānyuánjuéjiāoshū》;méiyáochénquèwàngōuyángxiūbǎojiànyǒurénrènwèizhèyàngtàiyōngleshìbiǎnleméiyáochénshídāngshídeshídàishìqíngtóngnénggàiérlùnméiyáochényuánběnshìshānlínyǐnshìérsòngcháozhìguānkǎoyòuyàokànbǎojiànzhěduōshǎoérqiěméiyáochénzàishīzhōngxiānshuōchènchángcānjiǔ”,zàishuōdàomènghòudemǎnchéngshēngyòushuōdàoduìguānchǎngshībìngshífēnjièránhòuzàiwēishìqiúzhùzhīzhèngshìlǎolǎoshíshíshuōhuàshìshìtuōshìguìzhèyàngfǎnérbiǎoxiànchūméiyáochéndepǐnlìngwàixiěshīdeniányuèméiyáochénfǎnhuíjīngchéngèrnián(1056niánjiāyòuyuánnián便biànyóuōuyángxiūzhàogàideliánmíngzòujiànérguānguózijiānzhíjiǎng

 lùnrénquánrén”,jiǎngshīquánshīguǒxúnzhāngzhāizàijiāyángfǎnérhuìshīzhēnshí

 zhìèrnián(1055),méiyáochénjīngsàngzhùxiāngxuānchéngsānniánlezhètiānwǎnshàngzuòlemèngmèngjiànhǎopéngyǒuōuyángxiūzàijīngchénghuānmèngxǐnghòutiānháiméiliàngcányuèxiézhàomíngshēngjuéěrgǎnkǎixiěxiàlezhèshǒushī

 méiyáochén(1002~1060)shèngshìchēngwǎnlíngxiānshēngběisòngzhemíngxiànshízhǔshīrénhànxuānzhōuxuānchéngjīnshǔānhuīrénxuānchéngchēngwǎnlíngshìchēngwǎnlíngxiānshēngchūshìyīnnánzhǔ簿。50suìhòuhuángyòusānnián(1051)shǐsòngrénzōngzhàoshìtóngjìnshìchūshēnwèitàichángshìōuyángxiūjiànwèiguózijiānzhíjiǎnglèiqiānshàngshūdōuguānyuánwàilángshìchēngméizhíjiǎng”、“méidōuguān”。céngcānbiānzhuànxīntángshū》,bìngwèisūnzibīngzuòzhùsuǒzhùwèisūnzishíjiāzhehuòshíjiāzhezhīyǒuwǎnlíngxiānshēng》60juǎnyǒucóngkānyǐngmíngkānběnděngcúnèrshǒu

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37683.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 75人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org