首页 趣味语文古诗词正文

伐木(fa mu)

 dīngdīngniǎomíngyīngyīngchūyōuqiānqiáoyīngmíngqiúyǒushēng

 xiāngniǎoyóuqiúyǒushēngshěnrénqiúyǒushēngshénzhītīngzhīzhōngqiěpíng

 shāijiǔyǒuyǒuféizhùzhūníngshìláiwēi

 cànsǎochénkuìguǐyǒuféizhūjiùníngshìláiwēiyǒujiù

 bǎnshāijiǔyǒuyǎnbiāndòuyǒujiànxiōngyuǎnmínzhīshīgānhóuqiān

 yǒujiǔjiǔkǎnkǎndūndūndàixiáyǐn

 wén

 dōngdōngzuòxiǎngshēngyīngyīngqúnniǎoxiāngmíngniǎoérchūshēnfēiwǎnggāogāoshùdǐngxiǎoniǎowèiyàomíngjiàozhǐshìwèileqiúzhīyīnduānxiángxiǎoniǎoshàngqiěqiúyǒuxiāngqīnkuàngmenzhèxiērénnéngzhīzhòngyǒuqíngtiānshàngshénlíngqǐnglíngtīngníngjìng

 shēngjiǔqīngchúnzhìyǒuféiměiyánggāozàiqǐngláishūqíng使shǐmenméinéngláinéngshuōquēchéngsǎofángshìlóngzhòngjiāyáopánzhuōshàngyǒuféiměigōngyángròuqǐngláijiùqīn使shǐmenméinéngláinéngshuōyǒuguòshī

 jiùzàishānbiānjiǔqīngqīngkuàizhēnmǎnxíngxíngbiāndòushèngzhēnxiūxiōngtánshūyuǎnyǒurénzǎoshīměikǒugànliángzhìmáiyuànyǒujiǔqīngràngyǐnméijiǔkuàimǎixìnghāndōngdōngshēngwèixiǎngpiānpiān姿lìnghuānděngdàoyǒuxiánxiáshídìngzàijiǔwán

 zhùshì

 dīng(zhēng)dīngkǎnshùdeshēngyīn

 yīngyīngniǎojiàodeshēngyīn

 xiāngshěnshìduānxiáng

 shěn(shěn):kuàngqiě

 tīngzhītīngdàoshì

 zhōng……qiě……:……yòu……。

 (hǔ)kǎnshùdeshēngyīn

 shāijiǔjiǔshāi(shī),guòyǒu”,jiǔqīngchètòumíngdeyàngzi(xù),gānměihuòshìwèimào”。

 zhù(zhù):xiǎoyánggāo

 yāoqǐng

 níngníngshìqiàqiǎo

 wēifēiniàn

 (wū):tàncànguāngmíngxiānmíngdeyàngzisàotóngsǎo”。

 chénchénlièkuì(kuì):shíguǐ(guǐ):shíshèngfàngshíyòngdeyuánxíngmǐn

 xióngchùshīzhōngzhǐgōngyáng

 zhūjiùxìngqīnyǒu

 jiùguòcuò

 yǒuyǎnyǎnyǎn”,mǎndeyàngzi

 biān(biān)dòushèngfàngshíyòngdeliǎngzhǒngmǐnjiànchénliè

 mínrén

 gānhóu(hóu):gànliángqiān(qiān):guòcuòguòshī

 (xǔ):jiǔ

 mǎijiǔ

 kǎnkǎnshēng

 dūndūn姿

 zhùshìbiāndīng(zhēng)dīngkǎnshùdeshēngyīn

 dàixuézhěbānrènwèizhèshìshǒuyànxiǎngshīdànshīdezuòzhěchuàngzuòniándàiqiánrénméiyǒushēnkǎo

 《tántóngshìmiáoshùláodòngérshìyóuxìngshuōdàoyǒuqíngguìlùnqīnpéngjiùháishìxīndexiāngshídōuyàoxiāngguānxīnxiāngbāngzhùbìngqiěchángláichángwǎng

 shīgòngsānzhāngchúshǒuzhāngwàidōuzhōngxiěyànyǐnxiǎnránshìyànyǐndāngzuòjiànliányǒuqíngdezhòngyàoshǒuduàn

 zàishūqíngfāngshìzhīxuǎnshàng,《dezuòzhěcǎiyònglezhǒngxiānhuíhòuzhèngmiàndebiǎofāngshìshīkāitóujiùdīngdīngdeshēngyīngyīngdeniǎomíngshēnglìngzhě仿fǎngzhìshēnyuǎnchénshìdexiānjìngzàizhèshíjiān仿fǎngtíngzhǐqièzàiwèizhǐyǒuzhèzhīshēngyuèěrdeniǎomíngzàikōngkuàngdeyōuhuídàngdezhěchūqiānqiáoxúnzhǎozhīyīndeniǎoérzhèliǎngxiàngzàizhèxiānjìngbāndefēnwéizhōngbèiduànjìnxíngshìjuétīngjuéshàngdezhòngdiéjiāqiángshēngyīn使shǐrénliánxiǎngdàoxíngxiàngxíngxiàngyòushēngyīnshūdenèiháncóngérzuìzhōnghuànhuàchūyuǎnxiànshízhèngzhìdejiètuōnèixīnmèndechāoránzhījìngzhèjìngjièshìshīrénnèixīnderénshēngxiǎngzàiqiánshízhōnghuízhédebiǎotóngshíshìwángbàozhèngxiàcháochénmenxīnyǒugǎntánlùnzhèngzhìérlìngxúntuōdebiànxīntàixiànshíjìngshìxiànshísuízhezhèxìngshǒudewánjiézuòwèizhèngzhìjiādeshīrénzhōngqiángmiànduìzhèlěngdecúnzàishìjiè:“xiāngniǎoyóuqiúyǒushēngshěnrénqiúyǒushēng。”hàozhàorénmenláigǎibiànxiànshíqīnqíngyǒuqiècóngtóukāishǐránhòuyòushēnzhīshénzhītīngzhīzhōngqiěpíng”。cóngrénqíngtiānchùshuōkāizhèngzhìérwèizhèngzhìzhèjiùshìshīrénchárénxīnyòushēnānzuòshīquànjièzhīdàodefāng

 èrzhāngquánránshìxiěréndehuódòngjiùshìqiúyǒushēngshēngzhībiǎoxiànkāitóuyòngshǒuzhāngfēnzhòngdiéxiǎnzhěngchìyòuyǒubiànhuàláiliúzhuǎnérqiěránzhèréngrányóuxìngdànzhǐyòngduìniǎomíngdemiáoshùgàilüèlùnzhěwǎngwǎngyīnwèihòumiàndeshāijiǔliánjǐnjiùrènwèishì”(zhíchénshì)。shíyúnyúnnǎixiāngyīngzhīzhǐxíngshìshàngdiéyánmiánnèiróngxiāng仿fǎngzhǐshìwèimiǎnbǎnzhìzhòngcáizuòshěnglüèshěnglüèshìbiànhuàdefāngshìyǒubiànhuàcáiyǒuzhǎnnèiróngwèizhīshēnhuàxíngshìjiāduō姿shìchūxiànbèibànyándenàochǎngmiànjiǔshìgānměidecàiyáozhōngyǒuféinènyánggāoháiyǒuduōkǒudeshízisǎogàngànjìngjìngkànchūzhǔréndechéngxīnchéngyīnwèiyànqǐngrénjǐnshìchūgèngshìwèilexúnqiúyǒuqíngbèiyāoqǐngderéndōushìzhǎngzhěyǒutóngxìngdezhū),yǒuxìngdezhūjiù)。shīrénwàngmenquándōuguānglín。“níngshìláiwēi!”“níngshìláiwēiyǒujiù!”zhèshìdedānxīnyóuwàngshényīnjiùshēngluòkōngzhèzhǒnghuànhuànshīdeqíngshìzhēnshídeshìgǎnréndebiǎomíngzhǔréndetàishífēnchéngkěnduìyǒuqíngdezhuīqiújiāndìng

 shīrénháipíngleqíngxiāngcāideliángxiànxiàng:“yǒuféizhù”,“cànsàochénkuìguǐ”,yāoqǐngzhū”、“zhūjiùérlái”,yòu”。zhèyàngdemiànshìzhòngzhèndezhèngzhìxiǎngde

 sānzhāngfēnliǎngfēnqiánbànfēnshìèrzhāngdeyánzhǎnránxiěshèyànqǐngguòyòngjiǎnzhǐzàishì”,miǎntuō。“biāndòuyǒujiànxiōngyuǎn!”zhèyāoqǐngshìtóngbèidànjiǔcàizhīfēngshèngjiézhīzhōudàojiǎnqiánliánqiánmiàndeyǒuguānmiáoshùmíngquèbiǎolezhèyàngdeguāndiǎnlùnzhǎngyòuqīnshūshīzhōngsuǒwèizhū”“zhūjiùxiōng”)dōuyīngxiāngyǒuàizhèzhǒnglèishìàidexiǎngchōngchìzhěngshīpiānshuōshìzǒngdemìngsuǒzàidànjiànzhǎnyǒuqíngdeshǒuduànquèjiàodāndiàoyòngxiàndàideguāndiǎnláikànwèijiànshìyīnwèizàijiǔtáishàngjiāodepéngyǒuduōkàoyǐnshíháishìrénzhǔyàodejiāofāngshìmenyòuduōchéngdàirénshèjiǔròuquāntàoérbèishīrénxuǎnzuòbiǎoyǒuqíngzhǐdecáiliàolìngwàiháiyǒufǎnmiànjiàoxùnjiùshìmínzhīshīgānhóuqiān”。rénrénzhījiāndemáodùnfēnzhēngwǎngwǎngyóuyǐnshíyǐnyàochuàngjiànpíngmiànjiùchùhǎoyǐnshíwèn

 hòubànfēnshìwěishēngshìyóuzhòngrénchàngbiǎolehuāndeqíngqīnshàndeyuànwàngsānfāngmiànderénzhǔrénláibīnshòuyāoérwèizhìzhětuánjiézhìfēnxiélìngrén

 zuòzhěháiwèishīdeyǒuqíngqīnqíngérzhèngāoyòngbǎojīngcāngsāngdediàomiáohuìzhedewàngyàoqiútōngrénzhījiānchéngxiāngdàijuégānhóuqiān”。qīnyǒuzhījiānxiāngjiě(“yǒujiǔjiǔ”)、xìnrènkuàixiāngchùrénzhězhèngtōngzuìhòuzuòzhěyòushìchāoyuèxiànshízhīshàngdejìngjièjiéshùquánshīzàidōngdōngdeshēngbànzòuxiàrénmenzàizàichàngzhōngqíngpàishēngpíngjǐngxiàngzhèshìzuòwèizhèngzhìjiādeshīrénzhōngxìngzhōushìzhīzhèngzhìxiǎngdeshùzhǎnshì

 shīshìyànyīnérdeàidezhǐ广guǎngfànchuányǒudìngdeyǐngxiǎngzàishùshànggěiréndechūyìnxiàngyǒusānfāngmiànshìkàotóudexìngfēnjǐngòuchéngjiàoxiānmíngdehuàmiànérqiěyǒushēngdòngdeqíngjiéshìdeyòuzhǔfēnliánjǐnzhèyàngzhǔfēndemìngjiùgèngjiāmínglǎng便biànzhětīngzhònggǎnshòuèrshìbèiyāoderénfēnbiéyòngzhū”“zhūjiùxiōngzhǐdàigàimiànéryòuxiàngfēnmíngduìbiǎoshīdezhǐzhezhòngyàodezuòyòngjiànzuòzhěxuǎnyòngdejiàngxīnsānshìjiéwěibiǎoxiàndechǎngmiàncǎinóngjiézòumíngkuàiquánránshìjiùyánxiěyánméiyǒu穿chuānchādiǎnquèchénggōngxuànrǎnchūtuánjiéyǒushàndezuìrénfēnshīrénderénshēngzhuīqiúhuàzuòwénjiànjǐngxiàngyīnérshùmèi

 zhōuwángtīngfángmínzhīkǒushénfángchuāndequànjiànzuìzhōngdǎozhìleguórénbàodòngzhōuxuānwángwèichūzhìxìngérshìxiānshùnrénxīn。《shīzhèngshìxuānwángchūzhīshíwángzhèngchénwèiāndìngrénxīnxiāochúcóngérzēngjìnqīnyǒuqíngérzuò

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37682.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 71人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org