首页 趣味语文古诗词正文

浪淘沙·把酒祝东风(lang tao sha ba jiu zhu dong feng)

 jiǔzhùdōngfēngqiěgòngcóngróngchuíyángluòchéngdōngzǒngshìdāngshíxiéshǒuchùyóubiànfāngcóng

 sàncōngcōnghènqióngjīnniánhuāshèngniánhóngmíngniánhuāgènghǎozhīshuítóng

 wén

 duānjiǔbēixiàngdōngfēngdǎoqǐngzàiliúxiēshíyàocōngcōngluòyángchéngdōngjiāowàidexiǎodàoshìliǔzhīmǎnchuíduōshìmenniánxiéshǒutóngyóudefāngmenyóubiànlechàyānhóngdehuācóng

 wèirénshēngduǎnzàndexiāngfēnbiésuǒbiédeyuànhènjiǔjiǔdàngzàidexīntiánjīnniándehuāhóngshèngguòniánmíngniándehuāérkěndìnghuìgèngjiāměihǎozhīshíjiāngshuíyóulǎn

 zhùshì

 jiǔduānzhejiǔbēi

 cóngróngliúliànshě

 luòyángcéngshìdōngzhōudōnghàndedōuchéngshuōdāngshícéngyòngmíngzhǐluòyángdedàoluòchéngzhǐluòyáng

 zǒngshìduōshìdōushì

 cōngcōngxíngróngshíjiāncōng

 “liǎngjiǔlántiáncuīshìzhuāngshī:“míngniánhuìzhīshuíjiànzuìzhūkàn。”

 zhèshìshǒuchūnchūndexiǎoxiěyóuluòyángchéngdōngjiāoyǐnjiǔguānhuāshíérchǎnshēngdeyuànkǒngsàndegǎnqíngzhèshǒuwèizuòzhěyǒurénchūnzàiluòyángdōngjiāojiùzhòngyóushíyǒugǎnérzuòzàishíjiānjīngkuàleniánjīnniánmíngniánshàngpiànyóuxiànjìngérguòzhījìngyóuyǎnqiánměijǐngérniántóngyóuzhīxiàpiànzàiyóuxiànjìngérwèiláizhījìnghánhànzhīqíngzhōngyóubiǎoxiànchūduìyǒudezhēn。“jīnniánhuāshèngniánhóngmíngniánhuāgènghǎo”,jiāngsānniándehuājiājiàoróngbiéqíngshǎnghuājièrénshēngdeduǎnshídehuānxīnqíngérbìngfēijīnniándehuāzhēndeniángèngxiānyàndànyóushìyòngjǐngxiězhōngqíng使shǐdejìnggèngjiāshēnhuàgǎnqínggèngjiāchéngzhìshàngpiànhuíhuānluòyángtóngyóujiāozhīxiàpiànxiěbiézhīqínggǎnshāngnóngzhòng。。jiéwěiliǎngmíngniánhuāgènghǎozhīshuítóng”,gèngjīnniánhuāshèngniánmíngniánhuāgènghǎo”,yìngchènmíngniánpéngyǒusànzhīnánbozhīshuídàozhòngláiluòchéngyóufānggèngjìncéngshēnhuàlezhèzhǒngrénshēngsànchángzhīgǎnránérzàirénshēngsànchángdeshānggǎnzhīwàisuǒxìngshàngyǒumíngniánhuāgènghǎodewàngzàiliángchénměijǐngzǒngnéngduōshǎowèirénchàngwǎngshīluòdeqíng怀huáijiǎnqīnglexīntóudeshāngtòngérrénbìngtòngshēnāizhǐshìzhǒngdàndànshānggǎnér

 zuòshǒuxiānxiědào:“jiǔzhùdōngfēngqiěgòngcóngróng”。zhèliǎngyuánkōngjiǔquánzizhōngdehuánghūnjiǔzhùdōngfēngqiěcóngróng”。ránérōuyángxiūzàizhōngzēngjiālegòng便biànyǒulexīnjiùshìshuō,“gòngcóngróngguǒliánjiǔzhùdōngfēngláishuōjiùshìfēngrénéryándeshǒuxiānduìdōngfēngchūnfēngláishuōjiùshìàihǎodōngfēngànshìleyàoliúzhùměihǎodeguāngjǐng便biànyóushǎngzhīduìrénérláishuōwàngrénmenmànmànyóushǎnggǎnshòuzhènándexiāngzhēnzheměihǎodeshíguāngrénjiēzhexiědào:“chuíyángluòchéngdōng。”“luòchéngdōngzhǐchūleyóulǎndediǎn。“zhǐjīngchéngjiāowàidedàozhèrénmiáohuìdejǐngxiàngshìduōmedewēnnuǎnrénzǒuzàijīngchéngjiāowàinuǎnfēngchuīcuìliǔfēiréndetiānràngrénqièshàngpiànzuìhòuxiědào:“zǒngshìdāngshíxiéshǒuchùyóubiànfāngcóng。”

 zhèliǎngzhōngbiéyàozhùdeshìdāngshídehánjiùshìshuōjǐnànshìlerénduìguòdehuízhàoyīnglexiàpiànshuōdenián”,使shǐniányǒuleluòjiǎochù。“fāngcóngshuōmíngyóuzhǔyàoshìshǎnghuāshìshuōdōushìguòxiéshǒutóngyóuguòdefāngcóng”,jīntiānréngyàoquándōuzhòngyóubiànréntōngguòjiùzhòngyóuláibiǎoxiànleduìpéngyǒudeqínggǎndeshēnhòuzhēn

 xiàpiànshìshūqíngtóuliǎngjiùshìzhòngzhòngdegǎntàn。“sàncōngcōng”,shìshuōběnláijiùhěnnánhuìérgānggānghuìmiànyòuyàocōngcōngzuòbiézhèzěnmegěiréndàiláiqióngdechànghènne!“hènqióngbìngjǐnjǐnzhǐzuòzhěběnrénéryánjiùshìshuōzàiqīnrénpéngyǒuzhījiānsàncōngcōngzhèzhǒngchànghèncóngdàojīnzhìjīnhòuyǒngyuǎndōuméiyǒuqióngjǐndōugěiréndàiláidetòng。“ànránxiāohúnzhěwéibiéér!”(náncháoliángjiāngyānbié》)hǎoyǒuxiāngféngnéngjiǔxīnqíngránshìfēichángnánshòudezhègǎntànjiùshìduìyǒurénshēnqínghòudebiǎoxiànxiàmiànsānshìcóngyǎnqiánsuǒjiànzhījǐngláishūxiěbiéqíngshuōshìduìshàngmiàndegǎntàndeshuōmíng

 “jīnniánhuāshèngniánhóngyǒuliǎngcéngshìshuōjīnniándehuāniánkāigèngjiāfánshèngkàngèngjiāxiānyàndāngránwàngtóngyǒurénjǐnqíngguānshǎngshuōhuāshèngniánhóng”,jiànzuòzhěniáncéngtóngyǒurénláiguānshǎngguòhuāshàngpiàndāngshíxiāngyīngzhèbāohánzheduìguòdeměihǎohuíshuōmíngbiéjīngniánzhèshìjiǔbiézhòngfénghuìzhèmerónghuāyòukāizhèmehǎoběnláiyīngdāngduōduōguānshǎngránéryǒurénjiùyàozěnnéng使shǐréntòngzhèxiědeshìxiānyànfánshèngdejǐngbiǎoxiàndequèshìgǎnshāngdexīnqíngzhèngshìqīngdàiwángzhīsuǒshuōdejǐngxiěāi”。

 liǎnggèngjìncéngmíngniánzhèhuāháijiāngjīnniánkāigèngjiāfánshèngdeshìyǒurénfēnliǎngtiānfāngmíngniánshízhītóngshuízàiláigòngshǎnghuāazàijìnshuōmíngniánnéngkāigèngzhīshìshuíláishǎnghuālejiǔlántiáncuīshìzhuāng》“míngniánhuìzhīshuíjiànzuìzhūkàn”,xiāngjìnkànguòshīzàishānglǎozàibiébiéqíngróngzhùshǎnghuāzhōngjiāngsānniándehuājiājiàocéngcéngtuījìnhuāxiěbiégòuxīnyǐngyǒushīshìpiānzhōngdejuémiàozhīérbiéqíngzhīzhòngshuōmíngtóngyǒuréndeqíngzhīshēn

 qīngrénféngwèiōuyángxiūshūjuànkāizizhānshì),shēnwǎnkāishǎoyóuqínguān)”(《sòngliùshíjiāxuǎnyán》)。zhìshūfàngwǎnjuànyǒngjìnrényúndepíngjiàzhèngshuōmíngjiānzhèliǎngfāngmiànde

 ōuyángxiū(1007-1072),yǒngshūhàozuìwēngwǎnhàoliùshì”。hànzhōuyǒngfēngjīnjiāng西shěngyǒngfēngxiànrényīnzhōuyuánshǔlíngjùnlíngōuyángxiūshìhàowénzhōngshìchēngōuyángwénzhōnggōngběisòngzhèngzhìjiāwénxuéjiāshǐxuéjiāhánliǔzōngyuánwángānshíxúnshìzhécénggǒngchēngtángsòngjiā”。hòurényòujiānghánliǔzōngyuánshìchēngqiānwénzhāngjiā”。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37674.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 28人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org