首页 趣味语文古诗词正文

浣溪沙·惆怅梦余山月斜(huan xi sha chou chang meng yu shan yue xie)

 chóuchàngmèngshānyuèxiédēngzhàobèichuāngshāxiǎolóugāoxièniángjiā

 ànxiǎngróngsuǒshìzhīchūnxuědòngméihuāmǎnshēnxiāngcháoxiá

 wén

 mèngxǐngleháiliúzhemèngzhōngdechóuchàngkàndàolúnshānyuèxiédēngjiāngdebèiyǐngyìngzàiqiángshàngtóuzàichuāngshàngdeshāzhèyuánběnshìxiǎolóugāoqíngréndejiāa

 xīnànànxúnzhǎoměimiàozhānghuáláixíngróngbáideshēnshìzhīchūnxuězhōngníngdòngdejiébáiméihuāmǎnshēndexiāngjiùxiàngshìtiānbiānyōngdecháoxiá

 zhùshì

 chóuchàngshīshānggǎn

 bèiàndēngguāngàndàn

 xièniángtángdàiyǒumíngdeběnmíngxièqiūniángtángcháodexiǎoqièxièniángjiāfànzhǐqīnglóuhuòliànréndechù

 cháoxiábèicànlàndecháoxiásuǒlóngzhào

 zhèshìshǒuxìngshēnwēideyàn

 shàngpiànxiěyǎnzhōngsuǒjiàndejǐngxiàngshìzàimèngxǐnghòushuìyǎnxīngsōngshíjiàndàodegěirénzhǒnghuǎngyǐnyuēdeshěnměigǎnshòushìxiànshízhōngdeshēnghuóshìhuànxiǎngzhōngdezhuīqiúxiàngshìbiéyǒutuōyòuxiàngshìchúncuìshūqíngdeshàngpiànqíngjǐngjiāoróngxiànzàirénmenyǎnqiándehuàmiànshìzuògāogāodexiǎolóuyǒuméngzheshādexiǎochuāngfǎnshèchūzhàozàishàngde线xiàndēngguānglóngzhàozàiménglóngdeyuèzhōngchóuchàngliándeqīngniánzhèngníngwàngzhefǎnshèchūdēngguāngdechuāngkǒuyuánláizhèjiùshìjuédàijiārénxièniángdezhùfáng。“xièniáng”,zàiwéizhuāngdeshīzhōngchángyòngláizhǐzhōngrénguòzhèshǒuzhōngdexièniáng”,wánquánshìrénxīnzàodehuànyǐngbìngshìxiànshíshēnghuózhōngdemǒujiārénzhǐshìzhōngshūqíngzhǔréngōngkàndàoshāchuāngxiàdēngyíngyíng便biànchíchěngzhefēngdexiǎngxiànghuànxiǎngchūbèidēngxiézuòhánqíngmàimàideshēnguīrénláifǎnyìnglerénzhǒngménglóngdexiǎngzhuīqiútuōzàiruòyǒuruòzhījiānqíngzàiruòyǐnruòxiǎnzhīzhàkànláishìzhǐshìxúnchángdeyànwèizhīhòuyòujuéyánzhīwàiháiyǒuxiēzhíjuédedōng西réntóngshídezhāngyǒushǒuhuànshā》,gēnzhèshǒudejìnghěnxiāngshìyún:“hánjiēwàngyuèhuánóngxiāngfànxiǎotínghuāxiùpíngchóubèidēngxiéyúncóngfēnsànhòurénjiāndàoxiānjiādànpínghúnmèng访fǎngtiān。”huàmiàntóngyàngchūxiànlelóuyuèréndēngmènghuājiējǐngzhōnghánqíngshēnfēngrénzhīzhǐránérshìduìwǎngshìdehuíshìduìwèiláidezhuīqiúshìxiěcéngjīngliànguòdeduìxiàngshìxiěwèimóumiàndejiārénzhòngwēnjiùhǎotuōzàimènghúnde访fǎngwènshìménglóngdezhuīqiúzhūchíchěngdexiǎngxiàngliǎngxiāngduìzhàozhāngxiědezhǐshìàiqíngdejiūbiédechóuérwéiquèzàinánzhīwàibiéyǒuxìnggèngjiānàirénxúnwèigèngjiāyǒushēn

 xiàpiànshūqíngzhǔréngōngzhǎnkāixiǎngxiàngdechìbǎngduìbèidēngzuòzàishāchuāngxiàdeměirénjìnxínglàngmànzhǔdemiáohuìhuādejīngshénměirénměirénderóngxiěchénghuā使shǐhuāchéngwèiměiréndeqiànyǐngměirénchéngwèihuādehuàshēnzhīshēnghuādemiàochūshénhuàwèihuāchǒngwèirénzhēngchūnzàiyànzhīzhōngxìngzhīquèshìjiā。“zhīchūnxuědòngméihuāmǎnshēnxiāngcháoxiá”,jiànxiǎngzhōngdeměirénróngmàoxiàngxuěyàngdejiébáiméiyàngdeshūdànshangxiàngbāndepiāoxiábāndexiānyànrénménglóngzhōngdezhuīqiúxiěgāojiédàn使shǐrénránliánxiǎngdàozhìwèiróngwèishangdeàiguóshīrényuándehuàxiàngyánwàiyǒutuōyǒugāozhìjuétóngxúnchángdeyànzhāngyánshuōhǎo:“nòngfēngyuètáoxiěxìngqíngwǎnshī”(《yuán》)。zhěruòshìwéizhuāngzhèshǒudexiàpiàngēnbáideyúnxiǎngshanghuāxiǎngróng”、“zhībèiyànníngxiāng”(《qīngpíngdiào》),báideróngmiànliǔméi”、“huāzhīchūndài”(《zhǎnghèn》),duìzhàoláikànxiànmenzhījiāndechéngguānyòuxúnchūmenzhījiāndexīnbiànguǐtàibáitiānshìhuāliǔláimàoyòngcháoníngxiānghuādàichuánshénránshìqiānqiūmiàoránzhǐxíngxiěshén”,“jǐngchuánqíng”,yángfēidetiānshēngzhìxíngróngxíngshénxiàoérzhìwéisuǒmiáoxiědeměirénshìxuěméihuāyǒubīngqīngjiédegāoshàngqíngcāoxiázhōngxiānziyǒuchāofánjuédexiāofēngyùnxiàngwàiyǒuxiàngjǐngwàiyǒujǐngzuòwèihuàzuòpǐnzhōngdeshùxíngxiàngyǒudexìngyòunénggěirénmenzhēnshídegǎnzhīyòunénggěirénmenfēngdeliánxiǎngménglóngdeměihánqióngdezhèngshìdeshùshēngmìnglínghúnzhīsuǒzàiyuèxiàguānjǐngzhōngkànshānshǎnghuāliánwàngměirénwǎngwǎngnénggòuyǐnrénmengènghǎodeshěnměiqíngàojiùzàiyǒuxiànbiǎoxiànshíjìngdàijìngménglóngdàixiǎnnéng使shǐrénfēngdexiǎngxiàngchōngdeqíngjǐngcóngérleyùnwàizhīzhì”、“wèiwàizhīzhǐdeshùxiàoguǒzhèjiùshìwéizhuāngzhèshǒusuǒzhuīqiúdeshěnměiwèisuǒchūdeshùguānghuī

 wéizhuāngyuē836niányuē910nián),duānhànzhǎngānlíngjīnzhōngguóshǎn西shěng西ānshìjìnrénwǎntángshīrénréndàishíqiánshǔzǎixiāngwénchāngyòuxiāngwéidàijiàshìsūnzhōushǐwéiyīngshìsūnwéizhuānggōngshīwēntíngyúntóngwèihuājiānpàidàibiǎozuòjiābìngchēngwēnwéi”。suǒzhezhǎngshīqínyínfǎnyìngzhànluànzhōngdexìngzāozàidāngshíshèngmíngkǒngquèdōngnánfēi》《lánshībìngchēngsānjué”。yǒuhuànhuāshíjuǎnhòurényòuzuòwèihuànhuā》。《quántángshīshīsānbǎishíliùshǒu

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37654.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 39人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org