首页 趣味语文古诗词正文

五人墓碑记(wu ren mu bei ji)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-16 12:24:22 101 0 写人的诗

 rénzhěgàidāngliǎozhōuzhōugōngzhībèidǎiéryānzhězhìjīnjùnzhīxiánshìqǐngdāngdàochúyānfèizhīzhǐzàngzhīqiěshízhīménjīngsuǒwèishèngzāi

 rénzhījīnzhīérzàngyānwèishízhǐshíyǒuyuèěrshíyǒuyuèzhīzhōngfánguìzhīzikāngkǎizhìzhībìngéréryānméidàozhězhòngkuàngcǎozhīwénzhěrénzhījiǎojiǎo

 yóuzhōugōngzhībèidǎizàibǐngyínsānyuèzhīwàngshèzhīxíngwèishìxiānzhěwèizhīshēngliǎncáisòngxíngshēngzhèndòngtiānànjiànérqiánwèn:“shuíwèiāizhě?”zhòngnéngkānchìérzhīshìshízhōngchéngzhěwèiwèizhīrénmáogōngzhīdǎisuǒyóu使shǐzhīmínfāngtòngxīnyānshìchéngshēngāzàoérxiāngzhúzhōngchénghùnfānmiǎnérmínzhīluànqǐngcháoànzhūrényuēyánpèiwéiyángniànjiéshěnyángzhōuwényuánjīnzhīlěiránzàizhě

 ránrénzhīdāngxíngyángyángzhōngchéngzhīmíngérzhītánxiàoduàntóuzhìchéngshàngyánshǎobiànyǒuxiánshìshíjīnmǎirénzhīdòuérhánzhīshījīnzhīzhōngquánwèirén

 jiēyānzhīluànjìnshēnérnéngzhìzhěhǎizhīyǒurénérrénshēngbiānzhījiānwénshīshūzhīxùnángdǎozāiqiějiǎozhàofēnchūgōudǎngzhībiàntiānxiàjùnzhīfèngǎnyǒuzhūzhìyānqūnxúnwèifēichángzhīmóunándàishèngrénzhīchūértóuhuándàowèifēirénzhī

 yóushìguānzhījīnzhīgāojuéxiǎnwèidànzuìhuòtuōshēntáonéngróngyuǎnjìnéryòuyǒujiǎnményángkuángzhīsuǒzhīzhěrénjiànxíngshìrénzhīqīngzhòngzāishìliǎozhōuzhōugōngzhōngbàocháotíngzèngshìbāoměixiǎnróngshēnhòuérrénjiāfēnglièxìngmíngzhīshàngfánfāngzhīshìyǒuguòérbàiqiězhěbǎishìzhīránlìngrénzhěbǎoshǒulǐnglǎoyǒuzhīxiàjǐntiānniánrénjiē使shǐzhīānnéngháojiézhīliúèwàndàozhìshìzhībēizāitóngshèzhūjūnziāizhīyǒushíérwèizhīmíngshēngzhīzhīyǒuzhòngshè

 xiánshìzhějiǒngqīngyīnzhīgōngtàishǐwénwéngōngmèngzhǎngyáogōng

 wén

 (zhōngderénjiùshìdāngzhōuliǎozhōuxiānshēngbèideshíhòufènérzhèjiànshìdedàolexiànzàiběnjùnyǒushēngwàngdeshìmenxiàngyǒuguāndāngqǐngqiújiùqīngbèifèichúdewèizhōngxiánshēngjiùzhǐláiānzàngmenbìngqiězàimendeménzhīqiánshùbēishíláibiǎozhāngmendeshìazhēnshìshènglóngzhòngdeshìqíngya

 zhèréndexiànzàijiànānzàngshíjiānguòshíyuèlezàizhèshíyuèdāngzhōngfánguìrénjiādeziháofàngzhìmǎnderénmenyīnhuànbìngérhòumáiméizhíchēngdàoderéntàiduōlekuàngxiāngjiānméiyǒushēngmíngderénnewéizhèrénshēngmíngguāngróngxiǎn耀yàowèishénmene

 háizhōugōngbèishìzàitiānliùniánnóngsānyuèshímenshèxiēdàopǐnxíngzuòwèishūréndebiǎoderénshēnzhāngzhèngqiáncáisòngchéngshēngzhèntiāndòngchàmenànzhejiànbǐngshàngqiánwèn:“zàiwèishuíbēitòng?”jiānéngzàirěnshòulemendàozàidāngshízhōngchéngzhíxiánzuòyīngtiānxúndeshìwèizhōngxiándedǎngzhōugōngbèijiùshìyóuzhǔ使shǐdezhōudelǎobǎixìngzhèngzàitònghènzhèshíchènzheshēngādeshíhòujiùhǎnjiàozhezhuīgǎnzhèwèizhōngchéngcángzàisuǒcáitáotuōjiǔzhōurénmíndòngbàoluàndezuìmíngxiàngcháotíngqǐngshìzhuījiūzhèjiànshìshālerénmenshìyánpèiwéiyángniànjiéshěnyángzhōuwényuánjiùshìxiànzàimáizàngzàizhōngdezhèrén

 ránérdāngrénlínxíngdeshíhòushénqíngkāngkǎiruòhǎnzhezhōngchéngdemíngtánxiàozhelekǎnxiàdetóufàngzàichéngtóushàngliǎndiǎnméigǎibiànyǒuwèiyǒumíngwàngderénchūshíliǎngyínzimǎixiàréndetóubìngyòngxiázhuāngláizuìzhōngshīdàolesuǒxiànzàizhōngshìwánwánzhěngzhěngderén

 āidāngwèizhōngxiánzuòluàndeshíhòuzuòguānderénnénggòugǎibiànzhìjiéderuòdeguójiānéngyǒurénnedànzhèrénshēngmínjiāncóngláiméishòuguòshīshūdejiàohuìquènéngbèisuǒshànghuítóuyòushìshénmeyuánnekuàngqiědāngshíjiǎtuōdehuángdezhàoshūfēnfēnchuánchūzhuītóngdǎngderénbiàntiānxiàzhōngyīnwèimenzhōurénmíndefènkàng使shǐyāndǎnggǎnzàizhūliánzhìzuìwèizhōngxiánchíjuéwèizhèngcuànduówèideyīnmóunándòngzhídàodāngjīndehuángshàngwèi,(wèizhōngxiánwèizuìdiàozàishàngnéngshuōshìzhèréndegōngláoya

 yóukànláimejīnzhèxiēgāoguānxiǎnguìmendànfànzuìshòuyǒudetuōshēntáozǒunéngbèiyuǎnjìnsuǒróngyǒudejiǎnhuǐróngménchūhuòjiǎzhuāngfēngkuángzhītáodàochùdemenchǐderénbēijiàndexíngwèizhèréndeláiqīngzhòngdechàbiédàozěnmeyàngneyīnzhōuliǎozhōuxiānshēngdezhōngxiǎnzàicháotíngzènggěideshìhàoměihǎoérguāngróngzàihòuxiǎngshòudàoróng耀yàoérzhèrénnénggòuxiūjiànzuòfénzàizhīshàngbēimíngsuǒyǒufāngdeyǒuzhìzhīshìjīngguòzhèméiyǒuguìbàiliúlèidezhèshízàishìbǎidàinándeazhèyàngdehuàjiǎ使shǐràngzhèrénbǎoquánxìngmìngzàijiāzhōngzhíshēnghuódàolǎojǐnxiǎngtiānniánrénréndōunénggòuxiàngyàng使shǐhuànmenyòuzěnmenéngràngháojiémenshēnxiàbàizàidàoshàngèwànwǎnshūmenyǒuzhìzhīshìdebēitànnesuǒmentóngshèdezhūwèixiānshēngwǎnzhèqiánkōngyǒukuàishíbēijiùwèizuòlezhèpiānbēiyòngshuōmíngshēngdezhòng,(使shǐtōnglǎobǎixìngduìguójiāyǒuzhòngyàodezuòyònga

 wèiyǒushēngwàngdeshìshìtàiqīngyīnzhīxiānshēngtàishǐwénwénxiānshēngyáomèngzhǎngxiānshēng

 zhùshì

 1.běnwénzuòmíngchóngzhēnyuánnián(1628)。tiānniánjiānhuànguānwèizhōngxiánzhuānquánwǎngluóbiàntiānxiàcánbàoshǒuduànzhèndōnglíndǎngréntiānliùnián(1626),pàiréndàozhōudǎicéngrènzhǔshìwénxuǎnyuánwàilángdezhōushùnchāngzhōushìmíndefènbàolefǎnkànghuànguāntǒngzhìdedòuzhēngběnwénshìwèizhèdòuzhēngzhōngbèiyāndǎngshāhàidewèishìérxiědebēiwénwénzhānglùnsuíshìérgǎnkǎilínángjǐnzhìwàiyǒuqíngwàiyǒuzhǐkāirénxīnxiōng

 2.liǎo(liǎo)zhōuzhōugōngzhōushùnchāngjǐngwénhàoliǎozhōuxiànjīnzhōurénwànniánjiānjìnshìcéngguānzhōutuīguānzhǔshìwénxuǎnyuánwàilángděngzhíyīnmǎncháozhèngzhíguījiādōnglíndǎngrénwèizhōngbèidǎijīngxiànshízhōushùnchāngzhūliáncéngzhāodàiguòhòuzhōushùnchāngbèihàichóngzhēnniánjiānshìzhōngjiè

 3.jùnzhǐjùnjīnzhōushìdāngdàozhízhǎngzhèngquánderén

 4.chúwèiyānfèizhīzhǐwèiqīngchúwèizhōngxiánshēngdejiùzhǐchúxiūzhìxiūzhěngwèiyānduìwèizhōngxiándebiǎnchēngwèizhōngxiánzhuānquánshídǎngzàiwèijiànshēngshìbàihòuzhèxiētángjūnbèifèi

 5.jīng(jīng):biǎoyángzànyáng

 6.yòngzuòdòngxiū

 7.jiǎo(jiǎo)jiǎotóngjiǎojiǎo”,guāngjiémíngliàngzhèzhǐxiǎn

 8.dīngmǎosānyuèzhīwàngtiānnián(1627)nóngsānyuèshíchùshǔzuòzhěshíyīngwèitiānliùnián(1626)bǐngyínnián

 9.shèzhǐyīngshèxíngwèishìxiānzhěxíngwèinénggòuchéngwèishìrénbiǎoderén

 10.shēngshēnzhāngzhèng

 11.(tíjì):穿chuānhóngdecháotíngwèiduìmíngqīngdǎizhìfànrényònghòushìyòngchēng

 12.kānrěnshòu

 13.chì(chì)érzhīwèijiāngdàozàichì使shǐdào

 14.“shìshízhèshízuòzhōuxúnderénshìwèizhōngxiándedǎngànmáozhōngchéngguānzhímíngzuòdexúnwèizhīrénwèizhōngxiándedǎng

 15zhǐmáoāāchì

 16.zàoérxiāngzhúshēngchǎorǎngzhezhuīzhú

 17.hùn(hùn)fāncángzàisuǒhùnsuǒfānqiáng

 18.ànzhūzhuījiūànqíngpàndìngzuìànshěnchá

 19.lěi(lěi)rándeyàngzi

 20.(lì):

 21.dòu(dòu):jǐngxiàngtóuhánzhīyòngguāncáishōuliànmen

 22.yānzhǐwèizhōngxián

 23.jìnshēnzuòjìnshēn”,zhǐdàijìnjiāngchāyāodài)、chuíshēnchuízhedàiderénshìjìntóngjìn”,chāshēndài

 24.biānzhǐpíngmíndàibiānzhìpíngmínkǒujiāwèi”。

 25.tóng”。

 26.jiǎozhàojiǎtuōjūnmìngbāndezhàolìng

 27.gōudǎngzhīzhèzhǐsōudōnglíndǎngréngōudǎngbèizhǐwèiyǒuqiānliándetóngdǎng

 28.zhūzhìzhūliánchéngzhì

 29.qūn(qūn)xúnjìnjìnchíjuédeyàngzi

 30.“fēichángèrfēichángzhīmóuzhǐcuànduówèideyīnmóu(cù)rándòng

 31.shèngrénzhǐchóngzhēnhuángzhūyóujiǎntóuhuán(huán)dàotiānniánchóngzhēnwèijiāngwèizhōngxiánfàngzhúdàofèngyángshǒulíngjiǔyòupàiréndǎizhīxiāohòuwèizuìdiàozàishàngtóuhuántóuzhìrēnghuánshéngquānjiǎosuǒ

 32.zuìyīnfànzuìérshòuxiāngyīngdechéng

 33.“éryòuyǒuèrháiyǒuwèisēngménsuǒjiǎzhuāngfēngdiānérzhīxiàluòde

 34.rénjiànxíngchǐderénbēijiàndexíngwèi

 35.bào(pù):xiǎn

 36.zèngshìměixiǎnzhǐchóngzhēnzhuīzèngzhōushùnchāngzhōngjièdeshìhàoměixiǎnměihǎoróng耀yào

 37.jiāfēngzēngxiūmendefén

 38.bǎishìzhībǎidàidexìng

 39.yǒu(yǒu):zhǐjiāményǒuchuāng

 40.使shǐzhīdāngzuòyàngchà使shǐmenmíngyòngzuòzhuàngxiàngduìdàiyàng

 41.使shǐshēnqīngdào

 42.èwàndàoyòngshǒuwànbiǎoshìqíngdòngzhènfènhuòwǎn

 43.míngshēngzhībiǎomíngshēngdezhòng

 44.zhǐpíngmínzhèzhǐshìshèguójiā

 45.jiǒng(jiǒng)qīngtàiqīngguānzhímíngyīnzhīgōngyīnzhī

 46.tàishǐzhǐhànlínyuànxiūzhuànwénwéngōngwénzhènmèngwén

 47.mèngzhǎngyáogōngyáomèngmèngzhǎng

 běnwénxiědeshìmíngtiānliùnián(1626)sānyuèzhōushìmínfǎnkàngyāndǎngdedòuzhēng

 zhèpiānwénzhāngyùnyòngduìfǎnchèndeshǒuláijiāqiángshùxiàoguǒèrliǎngduànguìzhīzikāngkǎizhìzhīdeéryānméidàozhě“‘cǎozhīwénzhětóngrénshízhīménsuǒwèiduìduànjìnshēndegǎibiànchūzhìyánshìtóngréndelǐnrándǎoduìliùduàngāojuéxiǎnwèizhědànzuìhòudebēijiànxíngjìngtóngréndeyīngyǒngjiùtánxiàoduìliùduànrénlièxìngmíngzhīshàngfánfāngzhīshìyǒuguòérbàiqiězhě”,tóngjiǎruòrénbǎoshǒulǐng”、“lǎoyǒuzhīxià”、“rénjiē使shǐzhīduìchùchùfǎnchènchūshìměihǎogāoshàngdenèixīnshìjiè

 zhāng(1602~1641),míngdàiwénxuéjiāchūgānhòutiānhào西míngzhítàicāngjīnshǔjiāngrénchóngzhēnjìnshìxuǎnshùshìyòufènshūmíngshǐshàngyǒuféndejiāhuàtóngxiāngzhāngcǎimíngchēnglóudōngèrzhāng”。zhāngcéngjùnzhōngmíngshìjiéwèishèpíngshízhèngshìdōnglíndǎngyāndǎngdòuzhēngdezhāngzàiwénxuéfāngmiàntuīchóngqiánhòuzidelùnzhǔzhāngyòuwèiyǒuyòngxiānghàozhàoshēngzhezuòhóngfēngbiānshùsānqiānjuǎnshèwénshǐjīngxuéxuéjīngtōngshīyóushànsànwénshílùndàibiǎozuòyǒurénbēi》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37651.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 101人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org