首页 趣味语文古诗词正文

不见(bu jian)

 jiànshēngjiǔyángkuángzhēnāi

 shìrénjiēshāliáncái

 mǐnjiéshīqiānshǒupiāolíngjiǔbēi

 kuāngshānshūchùtóubáihǎoguīlái

 wén

 méiyǒujiàndàobáijīnghǎojiǔyángwèikuángfàngzhēnlìngrénbēiāi

 shìshàngxiēréndōuyàoshālezhǐyǒuliánshìréncái

 wénmǐnjiéxiàchéngshīqiānshǒupiāolíngxiāochóuwéijiǔbēi

 kuāngshānyǒushūdejiùtóuhuābáilejiùyīnggāiguīlái

 zhùshì

 “shēngshēngzhǐbáibáitiānbǎozài(745niánzàishāndōngyǎnzhōufēnshǒuhòuzhíwèinéngjiànmiànzhìyǒushíliùnián

 yáng(yáng)kuángzuòdiānkuángbáichángyángkuángzòngjiǔláibiǎoshìduìzhuóshìdemǎn

 “shìrénzhǐbáiyīnyǒngwánglínérhuòzuìxúnyángjiǔyòuliúfànglángyǒurénrènwèiyǒupànzhīzuìgāishā

 liáncáiàicái

 kuāngshānzhǐchuānzhāngmíngxiànjīnjiāngyóuxiànjìngnèidekuāngshānbáizǎoniáncéngshū

 “tóubáibáishíjīng61suìzhèshízàichéngdōubáifǎnhuíkuāngshānjiǔbiédelǎoyǒujiùxiāngjiànleyúnguīlái

 kāitóudǒuhǎoxiàngnèixīndegǎnqíngxiàzibèngchūláile。“jiànèrzhìshǒubiǎolewàngjiàndàobáideqiánglièyuànwàngyòujiǔfàngdàoqiángdiàoniànshíjiānzhīzhǎngbáizàiyǎnzhōufēnshǒuyǒuzhěngzhěngshíniánméiyǒujiànmiànle

 jǐnjiēzheèrshīrén便biànliúchūduìbái怀huáicáiyīnérshūkuángfàngdeāiliántóngqíngdàixiēmǎnxiànshíderénwǎngwǎngyángkuángshìxiàngchūnqiūshídejiēbáimìngběnchǔkuángrén”(《shānyáoshìzhōu》),bìngchángchángyínshīzòngjiǔxiàoàogōnghóukuángfàngdetàiláishūshìérdebēifènxīnqíngyǒuzheyuǎnbàoderénquèyángkuáng”,zhèshízàishìbēi。“yángkuángsuīnéngméngshìrénránérquèshēnshēnjiěliàngbáidezhōng。“zhēnliǎngxiūshìāi”,shēngdòngchuánchūshīrénxiàntànwǎntóngqíngdexīnshì

 zhèzhǒnggǎnqíngzàihànliánzhōngdàojìnzhǎnxiànzhèliǎngyònglefǎnduì”,chǎnshēngleqiánglièduìdeshùxiàoguǒ。“shìrénzhǐtǒngzhìtuánzhōngderényǒngwánglínànbáibèiqiānliánzhèxiērénjiùjiàorǎngyàojiāngluànchénzéizibáichùxíngzhèjiēshāliáncái”,chūbiǎoxiànleshìréntàideduì。“liánchéngshàngāiérlái,“liáncáijǐnshìzhǐwénxuécáinéngbāohánzheduìbáizhèngzhìshàngméngyuāndetóngqínglìngyǒushíèrbáièrshíyùnshīhuánggōngbáiyánshìpànchényòuyòngjiǎkǒngzizhīdiǎnláixiězhèngzhìbàonéngshíxiàndebēiérzhèzhǒngbēitóngyàngcúnzàideshēnshàngyīnshūjiùfángguǎnérbèizhúchūcháotíngshìshìréndegōng。“liáncáishìliángòngtóngdezāo使shǐliǎngwèizhìyǒudexīngèngjiājǐnliánzàilezhèjiùshìshēnqièāiliándegēnběnyuányīn

 jǐngliándàngkāiliǎngshīshìduìbáishēngdejuémiàogàikuògōulēichūshījiǔpiāolíngdelàngmànshīréndexíngxiàngxiǎngxiàngbáizàipiāozhōngjiǔxiāngbànjiǔhuònéngjiāokuàilěiwèiyōuchóuzhèliánréngránzàixiěbáidexìnggèngshēncéngshūle怀huáiniànzhìyǒudemiánmiánqíng

 shēnqíngde怀huáiniànzuìhòuhuàwèiqièdehuàn:“kuāngshānshūchùtóubáihǎoguīlái。”shīchéngshàngpiāolíngérláiwèibáidemìngyùndānyōuwàngluòguīgēnzhōnglǎoshēngshēnghuànbiǎoleduìlǎoyǒudeshēnzhǎngqíng。“kuāngshān”,zhǐmiánzhōuzhāngmíngzàijīnchuānběizhīkuāngshānbáishǎoshíshūzhèshíchéngdōuyīnérwàngbáihuíguīshǔzhōngzhèngshìqíngzhōngshìjiùzhāngyánkāitóukǎitànjiàn”,jiéwěiwàngxiāngjiànshǒuwěiyīngquánshīhúnrán

 zhèshǒushīzàishùshàngdezuìshìzhíshūxiōngjiǎzǎoshìshīwǎngwǎngjièjǐngshūqínghuòqíngjǐngjiéyīnglínshuō:“zuòshīguòqíngjǐngèrduānyánqiánhòujiézhōngèryánjǐngèryánqíngtōng。”(《shīsǒu》)wǎngwǎngzhèzhǒngchuántǒngxiě,“tōngpiānzhāndàijǐngérxióngqiàoshěnzhetiānrán”(tóngshàng)。zhèshǒushījiùshìyòngdeqīngxīndexiězhuāngdiǎnjǐnggǎnqíngshēnhòutóngyàngchǎnshēngdeshùgǎnrǎncǎiyòngzhèzhǒngxiěrányàoshōukǒusànwéndechéngfēnshīshǒuxiānshìluòhuázǎoyánzhìránběnshīyánkànshìpíngchángquèxiěchūleduìyǒuréndewǎngqíngshēnshìtōngguòsànwénhuà使shǐjīnggōngzhěngchìdebiànlínghuóduō姿便biànchuánqíngshīyòngzhuǎnzhéshī使shǐduìǒuqièděngzhèzhǒngshīgǎibiànlechuántǒngdefēiqīngbáipíngwěndelǎodiàozēngqiángleshīdebiǎoxiàn

 zhèshǒushīyuēzuòtángzōngshàngyuánèrnián(761nián),xiàzhù:“jìnbáixiāo。”néngshìbáiyīnyǒngwángshìliúfànglángbèishèyòudàozhèngqiánzàitáizhōudexiāohòuyǐnduìbáideniànérxiědeniándàizōngbǎoyīngyuánnián(762niánbáijiùshìsuǒshīyīngshì怀huáiniànbáidezuìhòuzhīzuò

 (712-770),ziměihàoshǎolínglǎoshìchēnggōng”、“shǎolíngděnghànnángǒngxiànjīnnánshěnggǒngshìréntángdàiwěidexiànshízhǔshīrénbèishìrénzūnwèishīshèng”,shībèichēngwèishīshǐ”。báichēng”,wèilegēnlìngwàiliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiékāiláibáiyòuchēng”。yōuguóyōumínréngāoshàngdeyuē1400shǒushībèibǎoliúlexiàláishījīngzhànzàizhōngguódiǎnshīzhōngbèishòutuīchóngyǐngxiǎngshēnyuǎn。759-766niánjiāncéngchéngdōuhòushìyǒucǎotángniàn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37649.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 78人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org