首页 趣味语文古诗词正文

秦王饮酒(qin wang yin jiu)

 qínwángyóujiànguāngzhàokōngtiān

 qiāoshēngjiéhuīfēijǐnjīnpíng

 lóngtóuxièjiǔyāojiǔxīngjīncáochéngchéng

 dòngtíngjiǎoláichuīshēngjiǔhānyuè使shǐdàoxíng

 yínyúnzhìzhìyáo殿diànmínggōngménzhǎngshìbàogèng

 huālóufèngshēngjiāonínghǎixiāohóngwénxiāngqiǎnqīng

 huángédiēqiānniángōng

 xiānrénzhúshùyānqīngqīngqínzuìyǎnlèihónghóng

 wén

 qínwángzheměngbāndejùnxúnyóufāngshìmendebǎojiànzhàoshètiānkōngpiànguāng

 mìnglìngqiāozhetàiyángkāidàochūshēngxiǎngjiéhuǒdehuījīngsànjǐnguójiātàipíngchéngxiáng

 delóngtóuqīngxièzheměijiǔqǐngláilejiǔxīngxiánjiàxiāngjīndejiāndànchéngchéngxiǎng

 xiàngluòzàidòngtíngshàngdediǎnshìrénchuīshēngqínwángjiǔxìngzhèngnónglìngyuèliàng退tuìxíng

 yínbáideyúnhuīyìngzhěngdegōng殿diànliàngjīngjīnggōngménshàngbàoshíderénjīngbàolegèng

 dēnghuǒhuīhuángdelóushàngmendeshēngyīnjiāoruòkùnxiāoshāhóngqīngqīngpiāodòngsànchūdàndàndeqīngfēn

 qúnhuánglángdǎozhegāojiǔbēizhù寿shòusòng

 xiānrénxíngdezhúshùguāngmángshèqīngyānméngméngpínfēimenxīnmǎnshuāngshuāngzuìyǎnqīnglèiyíngyíng

 zhùshì

 qínwángshuōzhǐtángzōngshì(kuò),zuòtàizishíbèifēngwèiyōngwángyōngzhōushǔqínyòuchēngqínwángcéngtiānxiàbīngyuánshuàideshēnfènpíngdìngshǐcháoyòuguānnèiyuánshuàizhīzhíchūzhènxiányángfángfānshuōzhǐqínshǐhuángdànpiānzhōngbìngwèishèqíndàishìshuōzhǐtángtàizōngshìmínzuòhuángqiánshìqínwáng

 chuánshuōzhōngwèitàiyángjiàchēdeshén。《huáinánzi·tiānwénxùn》:“yuánzhǐyuánliùchī。”zhùshìshuō:“chéngchējiàliùlóngzhī。”qiāoshuōqiāozhetàiyángmìnglìngtàiyángkuàizǒuyīntàiyángmíngliàngsuǒshīrénxiǎngxiàngzhōngdeqiāozhīshēngjiùqiāodeshēngyīn

 jiéhuījiéshìjīngzhōngdeshíxìnggàiniànzhǐzhòujiānbāokuòhuǐmièzàishēngdemànzhǎngdezhōujiéfēnzhōngxiǎosānzhǒngměijiézhōngbāohánzhōngsānjiàozuòhuàijiéhuàijiéjiānyǒushuǐfēnghuǒsānzāijiéhuīfēijǐnshízhèyàngláijīnsuǒchēngzhīwèijīnpíng”。wángrènwèizhèshìjièzhǐzhū怀huáiguāngpínghòutiānxiàlüèān”。

 ⑸lóngtóutóngzhùdelóngxíngjiǔběitángshūchāozàitángtàigōngzhèng殿diànqiányǒutónglóngzhǎngèrzhàngyòuyǒutóngzūnróngshíyànqúnchénshíjiāngjiǔcónglóngzhuāngjìnyóulóngkǒudàozūnzhōngjiǔxīngmíngjiǔxīng

 jīncáoxiāngjīndexiánchéngchéngshēng

 jiǎodediǎnzhèshuōshēngdeyīnxiàngluòzàidòngtíngshàngdeshēngyīnyàng

 yínyúnyuèguāngzhào耀yàoxiàdebáobáodebáiyúnduǒzhìzhìyúnduǒcéngcéngpáilièdeyàngziyáo殿diànyáoshìshízhèchēnggōng殿diànwèiyáo殿diànshìkuāzhāngdeměiháohuá

 gōngménzhǎngshìkànshǒugōngméndeguānyuángèngzuòliùgèng”。

 huālóufèngzhǐjiāoníngxíngróngshēngjiāoróuéryǒu穿chuāntòuníngyuēshìdāngshídezhǒngzànhányǒutóngxúnchángzhīlèide

 hǎixiāojiāoxiāoshā。《shùyúnchūnánhǎishìhǎizhōngjiāorénsuǒzhīhóngwénhǎixiāoshàngxiùdehónghuāwénxiāngqiǎnqīngqīngxiāngyōudànde

 huángédiēnéngshìzhǒngdǎoqiānniángōngbēizhù寿shòuqiānsuì

 xiānrénzhúshùdiāozheshénxiāndezhútáishàngchāyǒuduōzhīzhúxíngzhuàngshìshù。⒁qīngqínqīngqínchuánshuōzhōngdeshénzhèzhǐgōnglèihónghóngyǎnlèiwāngwānglèiyǎnyíngyíng

 shēngpíngdefēnshíjiānchùtángzōngzàiwèishítángzōngshìgōngguòdōuhěnchūwèiqiáncéngbīngyuánshuàideshēnfēnpíngdìngshǐcháozhīluànyòuguānnèiyuánshuàidetóuxiánchūzhènxiányángkàngfānwèihòujiànhuòluànpíngguójiāāntài便biànzòngqíngxiǎng

 xiěshīzhǐduōzàijìngzhīwàixiěrénshìduōyòngyǐngshèdāngshídeshèhuìxiànshíhuòjièbiǎodemèndeqíng怀huáiyǐnwēideméiyǒuxiànshídeyǒngzhīzuòzàidezishìhěnnánzhǎodàodezhèshǒushīwèiqínwángyǐnjiǔ”,quèyòngqínguóshì”(wángzhǎngshīhuìjiě》),yīnérpàndìngxiědeshìqínshǐhuángshīgòngshífēnchéngliǎngfēnqiánmiànxiěgōnghòumiànshíxiěyǐnjiǔzhòngdiǎnfàngzàiyǐnjiǔshàngshīrénxiàdeyǐnjiǔchǎngmiànshìyǐnchénmiǎnbozhòu”(yáowénxièchāngzhù》)。shīzhōngdeqínwángyǒngháoxióngzhàngōngxiǎnyòuchénmiǎnyànguòzhexiǔdeshēnghuóshìwèigōngguòdōujiàochūdejūnzhǔtángzōngshìzhèngshìzhèyàngderénzhèshǒushīshìjièxiěqínwángdeyǐnchénmiǎnyǐnhánduìzōngdefěngzhī

 qiánxiěqínwángdewēidegōngjīngxíngxiàngxiānmíngshēngdòngshǒudeèrbiǎoxiànwèibǎishòuzhīwángshēngxìngxiōngměngtàiwēiyánqínwángzhezhōuyóurénrénwàngérshēngwèizhèyàngdechōuxiàngdenánzhuōdewēibiànchéngdediāobāndexíngxiàng使shǐzhīgèngyǒuzhíguānxìngjièyòngjiànguāngxiǎnshìqínwángyǒngwēiyándeshēn姿shífēnchuánshénquèyòulíngyángguàjiǎoxiāngxiàngxíngqiú。“jiànguāngzhàotiāntiān”,yùnyòngkuāzhāngshǒukāilejìngjiè使shǐzhīshǒuzhōngdeyóuxiāngchēngsānqiāoshēng”,zhùjiāyǒudejiěshìwèiyuèshùnxíngtiānxiàānpíngzhī”;yǒudeshuōshìxíngróngqínwángwēi,“zhízhībái”。yīnwèiqínwángjiànguāngzhàotiāntiāndōuwèizhīgǎiróngwèiqínwángdejiànguāngjīnghuángqiāotáopǎolezhèngmiànxiěqínwángdegōngyóuqínwángyǒngjuélúnwēizhànhuǒmièlejiéhuīdàngjǐnlehǎizhīnèichéngxiànchūpiànshēngpíngdejǐngxiàng

 tiānxiàtàipíngqínwángyángyángzàijīngzhìérshìchénmiǎnshēngyànzhīzhōngguòzhehuātiānjiǔdeshēnghuócóngdōushìmiáoxiěqínwángxúnhuānzuòde。“lóngtóuxièjiǔyāojiǔxīngyánjiǔduōxièxiěchūlejiǔliúzhùdeyàngziyāoxiěchūlezhǔréndeyīnqín。“jīncáochéngchéngxíngróngjīngliángshēngyīnyōuměi。“dòngtíngjiǎoláichuīshēngmiáoshùshēngdechuīzòushēngpiāoyōulěngmiányánjué。“jiǔhānyuè使shǐdàoxíngshìshénláizhīyǒuqíngyǒujǐngzuìtàishìlíngrénzhèwèiqínwángyǐnjiǔzuònàoleháimǎnshìyuèdàoxíngzhǐbáizhòudedàolái便biànràngjǐnqíngxiǎngzuòxiūzhǐdezhǎngzhīyǐnzhèshìxiǎnshìdewēiyòushìjiēshìdebàosuī

 “yínyúnzhìzhìyáo殿diànmínggōngménzhǎngshìbàogèng”。gèngguòkōngzhōngdeyúncǎibiànbáiletiānjīngliàngle殿diànwàitōngmíngzhǎngguǎnnèiwàigōngménderénshēnzhīqínwángdexīnchūtǎohǎoshìchūwèihuǎngbàocáizhìgèngguòdeběnzidōuzuògèng”,qīngdàizhǒngyánqīngyǐnzuòliùgèng”,“liùgèngshìtàizhígènghánfēngshēnyǒufěngwèijǐnguǎntiānliàngyǐnyànbìngwèitíngzhǐxiāngqīngqiǎnzhúshùyānqīngchǎngmiànréngshìyàngdeháohuáránérshēngjiāoruòliángqiāngfēipínlèiyǎnhónghóngdōuzǎokān使shǐlezàiqínwángdewēiyánzhīxiàmenzhǐqiángzhejīngshénfèngshāngshàng寿shòu。“qīngqínzuìyǎnlèihónghóng”,shīlěngzuòjiéfēnwèizhībiànxiǎndiēdàngshēng姿hánbiǎolewǎnāiyuànqiàoděngděngdexiǎnggǎnqíngqióng

 yuēgōngyuán790nián-yuē817nián),zhǎnghàntángdàinánchāngjīnnánluòyángyángxiànrénjiāchāngchānghòushìchēngchāngshìtángzōngshìzhèngwángliànghòuyǒushīguǐzhīchēngshìshīshèng、“shīxiānbái、“shīwángwéixiāngmíngdetángdàizhemíngshīrénzheyǒuchāng》。shìzhōngtángdelàngmànzhǔshīrénbáishāngyǐnchēngwèitángdàisānyǒu“‘tàibáixiāncáizhǎngguǐcáizhīshuōshìyuánbáizhīhòuzhōngguówénxuéshǐshàngyòuwèixiǎngshèngdelàngmànzhǔshīrénzhǎngdegǎnshāngjiāoyíndeshēnghuófāngshìyuánnián(813niányīnbìngfènglánghuíchāng,27suìyīngniánzǎoshì

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37638.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 51人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org