首页 趣味语文古诗词正文

高轩过(gao xuan guo)

 hányuánwàihuángshìshíjiànguòyīnérmìngzuò

 huázhīcuìqīngcōngjīnhuánpèiyáolínglóng

 yǐněrshēnglónglóngménxiàhóng

 yúnshìdōngjīngcáiziwénzhānggōng

 èrshí宿luóxīnxiōngjiǔjīnggěnggěngguàndāngzhōng

 殿diànqiánzuòshēngkōngzàohuàtiāngōng

 pángméishūgǎnqiūpéngshuízhīcǎoshēnghuáfēng

 jīnchuíchìmíng鸿hóngxiūshézuòlóng

 wén

 liǎngwèirén穿chuānzheqīngcuìcōngdeguānjīnhuánzhepèitóuyáohuǎnglínglóng

 shēngzhènzhènchēshēngxiǎnglónglóngxiàjìnménláixuānángshìhóng

 yuánláishìluòyángchéngdecáizishìmíngméntiānxiàdewénzhānggōng

 èrshí宿decáizàimenxiōngzhōngtiānjīnghuámendōunéngrónghuìguàntōng

 殿diànqiányínshīzuòshēngyīnxiǎngchèyúnkōngnéngzàohuàzhīquēshàngtiāndōuméiyòng

 zhèxiāngdeméishūshuízhīdàocǎonéngdàochūntiānfēng

 jiùxiàngchuíchìdeniǎoérshàng鸿hóngyànxiūcánxiǎoshébiànchénglóng

 zhùshì

 gāoxuāngāohuáguìdechēxuānguòbài访fǎnggāoxuānguòjiùshìgāochēxiāng访fǎngde

 yuánwàishìèrwèihòurénbiānsuǒjiāzhǎngyuánshīèr

 huáguānzhīcuìcuì绿guānhánshírènguózishìfēndōngdōuluòyángdāngzheguānqīngcōngqīngguānhuángshíshírènhúnwèidāngzheguān

 língzuòdōng”。

 yǐněrshēngyīnshèngduōéryíngěrzuòyǐnyǐn”。

 hóngdiǎnchūzhāomíngwénxuǎnjuǎnsānshíshàng·shǒu》。

 yúnshìběnèr

 gōngyǒuchéngjiùderénběn

 èrshí宿dōngcānglóng”、běixuán”、西bái”、nánzhūquè宿chēng

 jiǔjīngzhào耀yàozuòyuánjīnggěnggěng”。jiǔjīngjiǔxīngzhījīngtiānzhījīng

 zàohuàshīwénzàohuàde

 pángméishūzuòzhěchēngpángméiméimáohēibáixíngrónglǎomào

 huáfēngyóuguāngfēngtiānqīngmíngshídefēng

 míng鸿hóngkōngzhōng鸿hóngyàn

 shézuòlóngxiánfānshēnshìzhuǎn

 zhèshìshǒuyīngchóushīhánhuángshíèrrénwénzhīshīmíngláihuìbìngyàojǐngshījiùyǎnqiánqíngjǐngdāngchǎngshīyīnérpáichúle宿gòudenéngjiànèrrénshìyǒukǎokǎodezhēnshīcáiyánjiūliàobiǎomíngshìshēngzàiyuánnián(809),hánrèndōuguānyuánwàilánghuángshírènshìshǐérháizhǐshìchūchūmáodeqīngnián

 bānshuōxiěyīngchóushīyàoshòudàozhǒngxiànzhìshīréndecáiqíngnándàochōngfēnhuīquántángshī》,zhèlèizuòpǐnsuǒzhànxiǎoránérchēngshàngjiézuòdequèshǎoliánshīxiěláishēnshǒufánláishòurénchēngdào

 quánshīgòngfēnsānduànqiánliùwèiduànxiěèrrénliánzào访fǎngzhǐèrrénsuǒ穿chuāndeguāntángdàizhìliùpǐnpǐnguān绿pǐnjiǔpǐnguānqīngèrzhǐzuòzhuāngshìdehuáguìjiēzhexiěchēlúnshēngshēngyóuyuǎnérjìnlónglóngyíngěrhánhuángshíménxiàshéntàikāngkǎixuānángcóngyínglechūláiyuánláishìliǎngwèiyǒumíngderén。“dōngjīngcáizi”,“wénzhānggōng”,zhǐhuángshíhánzhèduànshíxiězuòzhěyǎnzhōngsuǒjiàněrzhōngsuǒwénrénshénqíngyǎnránbiànhuìshēnghuìxíngróngchūshīsuǒguīdìngdenèiróng

 zhōngjiānwèièrduànzhezhòngzànsòngèrréndexuéshíwénmínghánhánménzishìzhōngtángwéntánshàngdezhīshēngjūnmenzàishùshàngyǒuxiǎnzhediǎnjiùshìqiúxiǎnyǒu仿fǎngxiàohánxióngjiàndebàngdeshìgàikuòhánpàishīwénhóngkuòxióngdeshùjìngjièshīshuōlemenxuéshídefēngxiǎngdewěiwénmíngdewēigōngdejīngshēnshuōmǎnjīnglùnpiānshuōxiōngzhōngluólièmǎntiānxīngdòushuōguāngyànwànzhàngpiānshuōtiānzhījīngchōngsāizhōngshuōshēngmíngzhuōzhepiānshuōshēngkōngshuōcǎishēnghuāpiānshuōtiāngōngshīrénzhāngkāixiǎngxiàngdechìbǎngshàngtiān,“jīngxīnyóuwànrèn”。jiédiàodòngshénhuàshìjièzhōngguījǐngláixiànshíshìjièdepíncóngzhèdiǎnshàngshuōshīhándiàozhāngyǒuzhetónggōngzhīmiàoqiánzhōngshūrènwèizàohuàtiāngōng,“zhǎngjīngshénxīnyǎnzhīsuǒzàiérdàoshùzhīyuánshìzhīběnyándàozhe。”zhèqiānshèdàoshēndeměixuémìngchízhèguāndiǎnderénrènwèishùzhōngzàojìngzhīměishìránjǐngsuǒméiyǒudesuǒwèitiāngōngéryǒudài”(xiángjiàntánshí),cóngzhōnglǐnghuìdàoshīchuàngzuòpíngyōngfánjìndechuàngzuòxīnzhèshīduìhánhánpàishīwénzuòchūlegāodepíngjià

 zuìhòuwèisānduànxiědechùjìngbàozhèshīyǒugòngtóngdiǎnchùchùxiědeqióngchóushīgǎnqiūpéng”、“cǎo”、“chuíchì”,yòuchùchùànshìgānméiluòxiàngwǎngténgzhīshēnghuáfēng”、“míng鸿hóng”、“zuòlóng”。zhōnghěnyuànwàngshìkěnqǐngèrwèimínggōngduìdekùndùnyuánzhīshǒujiāxiéyīnyǒushíránshìdezhuǎnzhébiànhuà,“cǎoshēnghuáfēng”、“chuíchìmíng鸿hóng”、“shézuòlóng”,láibiǎoqièwànggǎibiànmìngyùndeqiánglièqiú。《tángzhíyánjuǎnliùshuō:“hánwéngōnghuángshízhēnyuánzhōngmíngjiàshéndàizhīlóngmén。”shuōhánhuángshíyǒuhěngāodemíngwàngzhǐyàoshìbèimenèrrénjiēdàiyuányǐnderénjiùtóngdēnglóngménshēngshíbèi”(báihánjīngzhōushū》)。yuánláitángdàiwénrénxiǎngyàogōngmíngzàikǎoshìzhōnghuòjiébiànmínggōngguìréndàomendejiànyǐnránhòucáiyǒuchénggōngdenénghánhuángshíyǒumíngréndetóuxiánwèirényòuhěnxīnèrréndàijiànzhǔdòngshàngménkàn访fǎngzàishēnshòugǎndòngzhīhòuxiàngmenchūkěnqiújiùchéngwèiběnshīzhòngyàodenèiróngle

 jiùyīngchóushīéryánshīzàizhāngcuòānpáishàngshìshífēndequánshīshíqiánshíhánhuángshídelái访fǎngwèibiǎoxiànnèiróngxiànleduìréndejìngzhòngèrduànshīchéngliùliǎngdōngjīngcáiziwénzhānggōngjiāshēngduìláizuòchūhěngāoyòuhěndāngdezànsòngzuìhòupángméishūguòméishífēnqīngchǔzàixiàngrénbiǎodeyuànwàngshíchéngkěnshīshēnfènshīdelìngdiǎnjiùshìyīndiàoshìcháoshīhěnxiāngxiàngxiǎngxiàngfēngyóuzàohuàtiāngōnglùnjīngqiāncéng使shǐhòurénwèizhījiétànshǎngjiànsháoyǐncónghuàyǐnwángzhífāng)。

 zhèshǒushīsuīránshìāchéngdedànjīngguòjīngxīndegòugǎnqíngfēngdiēdàngduō姿xiǎngxiàngxīn

 yuēgōngyuán790nián-yuē817nián),zhǎnghàntángdàinánchāngjīnnánluòyángyángxiànrénjiāchāngchānghòushìchēngchāngshìtángzōngshìzhèngwángliànghòuyǒushīguǐzhīchēngshìshīshèng、“shīxiānbái、“shīwángwéixiāngmíngdetángdàizhemíngshīrénzheyǒuchāng》。shìzhōngtángdelàngmànzhǔshīrénbáishāngyǐnchēngwèitángdàisānyǒu“‘tàibáixiāncáizhǎngguǐcáizhīshuōshìyuánbáizhīhòuzhōngguówénxuéshǐshàngyòuwèixiǎngshèngdelàngmànzhǔshīrénzhǎngdegǎnshāngjiāoyíndeshēnghuófāngshìyuánnián(813niányīnbìngfènglánghuíchāng,27suìyīngniánzǎoshì

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37612.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 31人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org