首页 趣味语文古诗词正文

琵琶行并序 / 琵琶引(pi pa xing bing xu pi pa yin)

 yuánshíniánzuǒqiānjiǔjiāngjùnmíngniánqiūsòngpénkǒuwénzhōuzhōngdànzhětīngyīnzhēngzhēngrányǒujīngdōushēngwènrénběnzhǎngānchàngchángxuécáoèrshàncáiniánzhǎngshuāiwěishēnwèijiǎrénsuìmìngjiǔ使shǐkuàidànshùmǐnránshǎoxiǎoshíhuānshìjīnpiàolúnqiáocuìzhuǎnjiāngjiānchūguānèrniántiánránāngǎnrényánshìshǐjuéyǒuqiānzhéyīnwèizhǎngzèngzhīfánliùbǎishíliùyánmìngyuēxíng》。

 xúnyángjiāngtóusòngfēnghuāqiū

 zhǔrénxiàzàichuánjiǔyǐnguǎnxián

 zuìchénghuāncǎnjiāngbiébiéshímángmángjiāngjìnyuè

 wénshuǐshàngshēngzhǔrénwàngguī

 xúnshēngànwèndànzhěshuíshēngtíngchí

 chuánxiāngjìnyāoxiāngjiàntiānjiǔhuídēngzhòngkāiyàn

 qiānwànhuànshǐchūláiyóubàobànzhēmiàn

 zhuǎnzhóuxiánsānliǎngshēngwèichéngdiàoxiānyǒuqíng

 xiánxiányǎnshēngshēngshìpíngshēngzhì

 méixìnshǒudànshuōjǐnxīnzhōngxiànshì

 qīnglǒngmànniǎntiāochūwèishanghòuliùyāo》。(liùyāo zuò绿yāo)

 xiáncáocáoxiǎoxiánqièqiè

 cáocáoqièqiècuòdànzhūxiǎozhūluòpán

 jiānguānyīnghuāhuáyōuyànquánliúbīngxiànán

 bīngquánlěngxiánníngjuéníngjuétōngshēngzànxiē。(zànxiē zuòjiànxiē)

 biéyǒuyōuchóuànhènshēngshíshēngshèngyǒushēng

 yínpíngzhàshuǐjiāngbèngtiěchūdāoqiāngmíng

 zhōngshōudāngxīnhuàxiánshēngliè

 dōngchuán西fǎngqiāoyánwéijiànjiāngxīnqiūyuèbái

 chényínfàngchāxiánzhōngzhěngdùnshangliǎnróng

 yánběnshìjīngchéngjiāzàixiālíngxiàzhù

 shísānxuéchéngmíngshǔjiàofāng

 céngjiàoshàncáizhuāngchéngměibèiqiūniáng。( zuò)

 língniánshǎozhēngchántóuhóngxiāozhīshù

 diàntóuyínjiésuìxuèluóqúnfānjiǔ。(yín zuòyún)

 jīnniánhuānxiàomíngniánqiūyuèchūnfēngděngxián

 zǒucóngjūnācháoláiyán

 ménqiánlěngluòānlǎojiàzuòshāngrén

 shāngrénzhòngqīngbiéqiányuèliángmǎichá

 láijiāngkǒushǒukōngchuánràochuányuèmíngjiāngshuǐhán

 shēnmèngshǎoniánshìmèngzhuānglèihónglángàn

 wéntànyòuwénzhòng

 tóngshìtiānlúnluòrénxiāngféngcéngxiāngshí

 cóngniánjīngzhébìngxúnyángchéng

 xúnyángyīnzhōngsuìwénzhúshēng

 zhùjìnpénjiāng湿shīhuángzhúràozháishēng

 jiāndànwénjuānxuèyuánāimíng

 chūnjiānghuācháoqiūyuèwǎngwǎngjiǔháiqīng

 shāncūnǒucháozhānánwèitīng

 jīnwénjūntīngxiāněrzànmíng

 gèngzuòdànwèijūnfānzuòxíng》。

 gǎnyánliángjiǔquèzuòxiánxiánzhuǎn

 shìxiàngqiánshēngmǎnzuòzhòngwénjiēyǎn

 zuòzhōngxiàshuízuìduōjiāngzhōuqīngshān湿shī

 wén

 tángxiànzōngyuánshíniánbèibiǎnwèijiǔjiāngjùnèrniánqiūdetiānzàipénkǒuwèipéngyǒusòngxíngtīngdàochuánshàngyǒuréndàntīngshēngyīnzhēngzhēngkēngkēngyǒujīngdōuliúxíngdeshēngyùntànwènzhèrényuánláishìzhǎngāndecéngjīngxiàngcáoliǎngwèishīxuéhòuláiniánlehóngyán退tuìjǐnjiàgěishāngrénwèishìmìngrénbǎijiǔjiàochàngkuàidàndànwánhòuyǒuxiēmènmèndeyàngzishuōleshǎoniánshíhuānzhīshìérjīnpiàochénlúnxíngróngqiáocuìzàijiāngzhījiānniǎnzhuǎnliúlàngjīngdiàowàirènzhíliǎngniánláisuíérānérjīnbèizhèréndehuàsuǒgǎnchùzhètiāncáiyǒubèijiàngzhídegǎnjuéshìzhuànxiěshǒuzhǎngshīzèngsònggěigòngliùbǎishíliùwèixíng》。

 wǎndàoxúnyángjiāngtóusòngbiérénfēngshùbèiqiūfēngchuīchūshēngxiǎng

 rénxiàzàichuánshàngjiànbiéshèyànjiǔbēixiǎngyàoyǐnjiǔquèzhùxìngdeyīn

 jiǔtòngkuàigèngshāngxīnjiāngyàofēnbiélínbiéshímángmángjiāngshuǐzhōngjìnzhelúnlěngyuè

 rántīngjiànjiāngmiànchuánláizhènzhènshēngwàngquèlehuíguīrénxiǎngdòngshēn

 xúnzheshēngyuánqīngshēngxúnwèndàndeshìshuítínglejiǔquèchíchí

 menchuánkàojìnyāoqǐngchūláixiāngjiànjiàoxiàréntiānjiǔhuídēngzhòngxīnbǎijiǔyàn

 qiānwànhuàncáihuǎnhuǎnzǒuchūláiyòng怀huáibàozhedebànzhēzheliǎnmiàn

 zhuǎnjǐnqínzhóudòngqínxiánshìdànleshēngháiméidànchéngdiàoquèxiānyǒulegǎnqíng

 xiánxiánchǔbēiqièshēngyīnyǐnhánzhechénshìzàishuōzheshēngde

 méisuíshǒumànmànliándànzòujǐnqíngqīngxīnxiàndeshāngxīnshì

 qīngqīnglǒngmànmànniǎnyòuyòutiāochūdànshangjiēzhezàidànliùyāo》。

 xiánshēngyīnchénzhòngyángbàofēngzhòuxiǎoxiánqīngyōuqièsuìrénqièqiè

 cáocáoshēngqièqièshēngwèijiāocuòdànzòujiùxiàngxiǎoxiǎodezhēnzhūdiàoluòpán

 huìérxiànghuángzàihuāxiàmíngwǎnzhuǎnliúhuìéryòuxiàngquánshuǐzàibīngxiàliúdòngzhìchàng

 hǎoxiàngbīngquánlěngshēngkāishǐníngjiéníngjiéértōngchàngshēngyīnjiànjiànzhōngduàn

 xiànglìngyǒuzhǒngchóuyōuhènànànshēngshíshēngyīnzànxiēquèyǒushēnggèngdòngrén

 ránzhīyīndǒurángāoángshìyínpíngzhàlièshuǐjiāngbēnbèngyòuxiàngshāchūduìtiědāoqiāngmíng

 zhōnglezicóngxiánsuǒzhōngjiānhuàguòxiánshēnghōngmínghǎoxiànglièle

 dōngmiàn西miàndehuàfǎngyóuchuándōujìngqiāoqiāodezhǐkànjiànjiāngxīnzhīzhōngyìngzhedeqiūyuèfànzhebáiguāng

 chényínzheshōupiànchāzàiqínxiánzhōngzhěngdùnshangránxiǎnchūzhuāngzhòngdeyánróng

 shuōběnshìjīngchéngyǒushèngmíngdelǎojiāzhùzàizhǎngānchéngdōngnándexiālíng

 shísānsuìjiùxuéhuìdànzòumíngdēngzàijiàofāngtuánde

 měidàndōulìngshùshīmentànměizhuāngchéngdōubèitóngxíngmen

 jīngchéngdeguìzizhēngzhegěishǎngměidāngdàn,zhīyàogěiduōshǎocǎichóu

 diàntóuyínjiépāichángchángduànlièfěnsuìhóngluóqúnbèijiǔrǎnhòuhuǐ

 niánniándōuzàihuānxiàonàozhōngguòqiūchūnláiměihǎodeshíguāngbáibáixiāo

 jiàofāngdexiōngcānjūnledāngjiādeālecháoláiniánlǎoshuāi

 ménqiánchējiǎnshǎoguāngzhěluòluòdeniánsuìlezhǐjiàgěishāngrénwèi

 shāngrénzhǐzhòngyíngduìbiékànhěnqīngdànshàngyuèdàoliángmǎichábànhuòle

 leliúxiàzàijiāngkǒushǒukōngchuánqiūyuèzuòbànràocāngdeqiūshuǐhán

 gèngshēnlánchángchángmèngdàoshǎoniánshízuòkuánghuānmèngzhōngxǐnglèizònghéngsǔnlefěnyán

 tīngleshēngzǎoyáotóutànyòutīngdàozhèfānshuōgèngjiā

 tóngyàngdōushìtiānlúnluòdeliánrénjīnxiāngféngwènshìfǒucéngjīngxiāngshí

 cóngniánkāifánhuázhǎngānjīngchéngbèibiǎnzhùzàixúnyángjiāngpàn便biànzhíbìng

 xúnyángzhèfānghuāngliángpiānméiyǒuyīnniándàotóutīngjiànguǎnxiánzòumíng

 zhùzàipénjiāngjìncháo湿shīyuànzizhōuwéijǐnzhǎngxiēhuángzhú

 zàizhèzǎowǎnnéngtīngdàodeshìshénmenejǐnshìjuānyuánhóuxiēbēideāimíng

 chūnjiānghuācháoqiūjiāngyuèyànghǎoguāngjǐngnàichángchángjiǔzhuóyǐn

 nándàozhèjiùméiyǒushāncūnmazhǐshìyīndiàoshízàinántīng

 jīnwǎnshàngtīngleyòngdànzòude,xiàngtīngletiānshàngdexiān,ěrduǒdùnshíqīngmíng

 qǐngyàotuīzuòxiàláizàidànyàowèichuàngzuòshǒuxīnshīxíng》。

 bèidehuàsuǒgǎndòngzhànlehǎojiǔhuíshēnzuòxiàzàizhuǎnjǐnqínxiánchūshēng

 qièqièshìgāngcáizòuguòdedāndiàozàizuòderénzhòngtīngdōuyǎnmiàntíng

 yàowènzàizuòzhīzhōngshuíliúdeyǎnlèizuìduōjiāngzhōudeqīngshānbèilèishuǐjìn湿shī

 zhùshì

 tóng”,

 zuǒqiānbiǎnguānjiàngzhízuǒwèibēichēngzuǒqiān”。

 míngniánèrnián

 zhēngzhēngxíngróngjīnshǔděngxiāngshēng

 jīngdōushēngzhǐtángdàijīngchéngliúxíngdeshēngdiào

 chàngchàngshírén

 shàncáidāngshíduìshīhuòshīdetōngchēngshìnéngshǒude

 wěishēntuōshēnzhèzhǐjiàde

 wèizuò

 jiǎ(gǔ)rénshāngrén

 mìngjiǔjiàoshǒuxiàrénbǎijiǔ

 kuàichàngkuài

 mǐnrányōudeyàngzi

 piàolúnpiàolúnluò

 chūguān:(jīngguānwàidiào

 tiánrándànníngjìngdeyàngzi

 qiānzhébiǎnguānjiàngzhíhuòliúfàng

 wèichuàngzuò

 zhǎngzhǐyánshī

 zuò

 fánzǒnggòng

 yán

 mìngmìngmíngmíng

 xúnyángjiāngwànzhǎngjiāngliújīngjiāng西shěngjiǔjiāngshìběideduànyīnjiǔjiāngchēngxúnyángsuǒyòumíngxúnyángjiāng

 xíngróngfēngshùbèiqiūfēngchuīdòngdeshēngyīn

 zhǔrénshīrénzhǐ

 huídēngzhòngxīnliàngdēngguānghuízài

 zhuǎnzhóuxiánníngzhuǎnxiánzhóudòngxiánzhèzhǐdiàoxiánxiàoyīn

 yǎnyǎnè

 bēishāng

 xìnshǒusuíshǒu

 dànliándànzòu

 lǒngkòuxiánniǎnróuxiándedòngzuòshùnshǒuxiàtiāofǎnshǒuhuídedòngzuò

 《shang》:shang》,běnwèi西tángkāiyuánniánjiān西liángjié使shǐyángjìngshùchuàngshēnghòuliúzhōngyuán

 《liùyāo》:míngyòujiàoshì》《绿yāo》《yào》,wèi

 xiánzhǐzuìdexián

 cáocáoshēngyīnchénzhòngyáng

 xiǎoxiánzhǐzuìdexián

 qièqièqīngyōuqièsuì

 jiānguānyīngliúhuájiàojiānguān”。niǎomíngshēng

 yōuyànèsāichàngzhuàng

 bīngxiànánquánliúbīngxiàsāinántōngxíngróngshēngyóuliúchàngbiànwèilěng

 níngjuéníngzhì

 bèngjiànshè

 zhōngjiéshù

 dànzòuxiánshísuǒyòngdegōng

 dāngxīnhuàyòngzizàidezhōnghuàguòxiánshìjiéshùshíjīngchángyòngdàodeyòushǒushǒu

 fǎngchuán

 liǎnróngshōuliǎnshēnshíbēifènshēnyuàndemiànbiǎoqíng

 xiā(há)língzàizhǎngānchéngdōngnánjiāngjìnshìdāngshíyǒumíngdeyóu

 jiàofāngtángdàiguānbànguǎnlǐngyīnjiàoliàndeguān

 qiūniángtángshíchángyòngdemíng

 língzàizhǎngānchéngwàihàndàihuángdelíng

 chántóuyòngjǐnzhīlèidecáisònggěi

 xiāojīngqīngměidezhīpǐn

 diàn(diàn)tóuyín(bì):zhǐxiāngqiànzhehuādiàndexíngshì

 jiépāizi

 yánróngmàoshuāilǎo

 liángxiànmíngtángshǔráozhōuzàijīnjiāng西shěngjǐngzhènshìshèngchǎnchá

 láizǒulehòu

 mèngzhuānglèimèngzhōngyúnguòzhīfěndeliǎnshàngdàizhelèihén

 lángànzònghéngsànluàndeyàngzi

 zhòngzhòngxīnzhòngyòuzhī

 tànshēng

 ǒucháozhāxíngróngshēngyīnzào

 shēngsuǒdànzòude

 zànrán

 quèzuò退tuìhuídàoyuánchù

 xiánxiánnínggèngjǐn

 zhuǎngèngjiāyuè

 xiàngqiánshēnggāngcáizòuguòdedāndiào

 yǎnyǎnmiàn

 qīngshāntángcháopǐnjiǔpǐnwénguāndebáidāngshídeguānjiēshìjiāngshìlángcóngjiǔpǐnsuǒqīngshān

 běnshīdeshīyǎnzhǔzhǐshìtóngshìtiānlúnluòrénxiāngféngcéngxiāngshí。”

 tōngguòxiěshēnghuódexìngjiéshīrénzàihuànsuǒshòudàodechàngchūletóngshìtiānlúnluòrénxiāngféngcéngxiāngshídexīnshēngshèhuìdedòngdàngshìtàideyánliángduìxìngzhěmìngyùndetóngqíngduìshēnshīdegǎnkǎizhèxiēběnláizàixīnzhōngdechéntònggǎnshòudōuqīngshīzhōngzàishùshàngdechénggōngháizàiyùnyòngleyōuměixiānmíngdeyǒuyīngǎndeyányòngshìjuédexíngxiàngláibiǎoxiàntīngjuésuǒláidegǎnshòuxiāoqiūfēngderánjǐngqíngbié使shǐzuòpǐngèngjiāgǎnrén

 shīrénzàizhèshǒushīzhōngzhezàoledexíngxiàngtōngguòshēnfǎnyìnglefēngjiànshèhuìzhōngbèibèisǔnhàideréndebēicǎnmìngyùnshūtóngshìtiānlúnluòréndegǎnqíngshīdekāitóuxiěqiūsòng”,“wén”“shēng”,shìxúnshēng”“ànwèn”,“chuán”“yāoxiāngjiàn”,jīngguòqiānwànhuàn”,ránhòucáibànzhēmiànchūláilezhèzhǒnghuídàngzhédemiáoxiějiùwèitiānlúnluòdezhǔdiàndìngleshí

 jiēzhemiáoxiědànzòuláijiēshìdenèixīnshìjièxiānshìwèichéngdiàozhīyǒuqíng”,ránhòuxiánxián”“shēngshēng”,jǐnleshēngpíngzhìxīnzhōngxiànshì”,zhǎnxiànlehuídàngdexīncháo

 ránhòujìnérxiěshēnshìdāngniáncéngjiàoshàncái”,róngmàozhuāngchéngměibèiqiūniáng”,jīngdōushǎoniánzhēngchántóu”,“hóngxiāozhīshù”。ránérshíguāngliúzhǒngyuàndemiáoxiěshàngmiàndedànshuǐ,“cháoláiyán”、zuìzhōngzhǐhǎojiàzuòshāngrén”。zhèchàngwèichōngwánchénglezhèxíngxiàngdezào

 zuìhòuxiěshīréngǎnqíngdetāowèidemìngyùnsuǒdòngchūletóngshìtiānlúnluòrénxiāngféngcéngxiāngshídegǎntànshūletóngbìngxiāngliántóngshēngxiāngyīngdeqíng怀huáishīyùnmíngkuàiyìngchènchùchùdiǎnzhuì

 céngchūqióngyòuzheluòzhǔzhēnjiāngcháopēngpàilánjīngjiǔfǎnyínsòngdàngrénxiōng怀huáiqíngwèixiànyánkēngqiāngshèxíngxiàng。“”“”“shuǐjiāngbèng”“dāoqiāngmíng”“zhūluòpán”“yīnghuā”。zhèxiēláiwénshēnglínjìng

 shīdexiǎojiāodàishíjiāndiǎnrénshìgàishùledebēiliángshēnshìshuōmíngxiězuòběnshīdòngbìngwèiquánshīdìngxiàleqièdegǎnqíngdiào

 《xíngquánshīgòngfēnduàncóngxúnyángjiāngtóusòngdàoyóubàobànzhēmiàngòngshíwèiduànxiědechūchǎngzhōngdeqiánliùjiāodàileshíjiānzhèshìfēnghónghuāhuángqiūfēngxiàdewǎnjiāodàilediǎnshìxúnyángjiāngtóuxúnyángjiùshìjīntiāndejiǔjiāngshìxúnyángjiāngtóujiùshìqiánbiānzhōngsuǒshuōdepénkǒujiāodàilebèijǐngshìshīréngěidepéngyǒusòngbiébiéběnshēnjiùjiàorénkuàijiǔyànqiánzàiméiyǒushìyīngdāngránjiùgèngjiāxiǎnnánnàilezhèmiànzhǔrénxiàzàichuánshāoguàishíshìzhǔrénpéizheréndàoláizhìjiāngbiāntóngxiàláidàochuánshàng。“zuìchénghuāncǎnjiāngbiébiéshímángmángjiāngjìnyuè”。zhèdejǐngfēnmiáoxiědōuhěnhǎogěirénzhǒngkōngkuàngliáochàngwǎngdegǎnjuézhǔrénréndeshīshāngbiérónggòuchéngzhǒngqiánglièdegǎnwèixiàwénderánchūxiànzhuǎnzuòlezhǔnbèizhōngdēnghòushìzhèngmiànxiědechūchǎng:“wénshuǐshàngshēngzhǔrénwàngguī”。shēngyīncóngshuǐmiànshàngpiāoguòláishìláichuánshàngzhèshēngyīnxiàzijiùyǐnlezhǔrénréndezhùmenzǒudexiǎngzǒuhuídexiǎnghuílemendìngyàotànxúntànxúnzhèzhǒngměimiàoshēngyīndejiūjìng。“xúnshēngànwèndànzhěshuíshēngtíngchíchuánxiāngjìnyāoxiāngjiàntiānjiǔhuídēngzhòngkāiyànqiānwànhuànshǐchūláiyóubàobànzhēmiàn。”zhèdemiáoxiěfēichángzhìyóuzhèshíshìjiānyòuyóumentīngdàodezhǐshìzhǒngshēngyīnmenzhīdàozhèshēngyīnjiūjìngláichùzhīyǎnzòuzhějiūjìngshìshénmerénsuǒzhèdexúnshēngànwènchuánshénlejiēzheshēngtíngbiǎomíngyǎnzòuzhějīngtīngdàoleláiréndewèn;“chíhòumiàndeqiānwànhuànshǐchūláiyóubàobànzhēmiànxiāngzhìdōubiǎomíngzhèwèiyǎnzòuzhědexīnhuīlǎncánkuìshēnshìdechénlúnjīngyuànzàipāotóumiànlezhèduànchūchǎngguòchéngdemiáoxiědòngrénwèijiànrénxiānwénshēngwèiwénxiānwēinèixīnzhīyǐntòngwèihòumiàndeshìzhǎnzàochéngduōxuánniàn

 cóngzhuǎnzhóuxiánsānliǎngshēngdàowéijiànjiāngxīnqiūyuèbáigòngèrshíèrwèièrduànxiědegāochāoyǎnzhōngzhuǎnzhóuxiánsānliǎngshēng”,shìxiězhèngshìyǎnzòuqiándediàoxiánshìyīnérhòuxiánxiányǎn”,xiědàodiàodebēicāng;“méixìnshǒudàn”,xiědàoshūhuǎndexíngbǎnlǒngniǎntiāodōushìdànzòudeshǒushangshang》,tángcháogōngtíngzhōngzhìzuòdemíngliùyāodāngshíliúxíngdemíngcóngxiáncáocáodàoxiánshēngliègòngshímiáoxiědeyīnxíngxiàngxiěyóukuàidàohuǎnmàndàoruòdàoshēngdàoránérdefēngbàozàidàozuìhòuhuàjiáránérzhǐshīrénzàizhèyònglelièdeshēngdòng使shǐjiàochōuxiàngdeyīnxíngxiàngxiàzibiànchéngleshìjuéxíngxiàngzhèyǒuluòpándezhūxiǎozhūyǒuliúzhuànhuājiāndejiānguānyīngyǒushuǐliúbīngxiàdeyǒudàoméiyǒuledeshíshēngshèngyǒushēng”,yǒuránérdeyínpíngzhàliètiějīn使shǐtīngzhěshíérbēishíérshūhuǎnshíérxīnkuàngshénshíéryòujīnghúndòng。“dōngzhōu西fǎngqiāoyánwéijiànjiāngxīnqiūyuèbái。”zhèliǎngshìxiědeyǎnzòuxiàoguǒjiādōutīngleyǎnzòujīngjiéshùértīngzhěshàngchénjìnzàiyīndejìngjièzhōuwéiquèshēngzhǐyǒushuǐzhōngdàoyìngzhelúnmíngyuè

 cóngchényínfàngchāxiánzhōngdàomèngzhuānglèihónglángàngòngèrshíwèisānduànxiěshùdeshēnshìshùzǎoniáncéngzǒuhóngyùnshèngshídàohòuláiniánzhǎngshuāipiāolínglúnluòchényínchóuchúyányòuzhǐdeyàngziliǎnróngzhǐshōuyǎnzòushídeqínggǎnzhòngxīnrénzhèngzhòngjiànxiālǐngxiàlǐnghàndàidǒngzhòngshūdefénzàizhǎngānchéngdōngnánlínjìnjiāngcóngshísānxuéchéngxiàshíxiědehóngshíniányòuxiǎoérgāochāobèilǎobèirénsuǒzànérbèitóngbèirénsuǒwángsūngōngziliàndewèileqǐngyǎnzòuérhuāfèizhòngjīnfàngzòngshēhuácóngláidǒngshénmejiàolìnjiùzhèyàngniánniánhǎoshíguāngxiàngshuǐyànghěnkuàiliúzǒulejiàofāngtángdàiguǎngōngtíngduìdeguānshǔtóngshuōtuánduìqiūniángfànzhǐdāngshímàoměigāodelíngzhǐzhǎnglíngānlíngyánglíngmàolíngpínglínghàndàihuángdelíngshìdāngshíháozhùdefānglíngniánshǎotōngchángzhǐguìzichántóuzhǐdàishǎnggěizidecáitángdàiyònghòudàiyòngcáihóngxiāozhǒngshēngzhīdiàntóuliǎngtóuzhuāngzhehuādiàndeyínzhǐyòngjīncuìzhūbǎozhuāngdiǎndeshǒushìjiépāizishípāiziyuánběnyòngzhìhuòzhúzhìdebǎnxiànzàixìngzhīsuǒzhìjìngguìzhòngdediàntóuyínjiéyánfàngzòngshēhuáwàngsuǒděngxiánsuísuí便biàn便biànzhòngshìcóngzǒucóngjūnāxiàshíxiědeshíguòjìngqiānpiāolínglúnluòsuízhedeniánzhǎngshuāiguìzimendōujīngzàishàngménjǐnyǒudeqīnshǔxiāngsànérxiàngshuāngguòleshídexiézizàiméirénkànméirényàolenàizhǐhǎojiàgěileshāngrénshāngrénguānxīndeshìzhuànqiáncóngláidǒngshùqínggǎnjīngchángwàichūérpāoxiàzhèliándeziliúshǒukōngchuánrénshìyǒudemiànduìjīntiāndelěngluòhuíxiǎngdejǐnxiùniánhuáduìzhīxiàzěnràngrénshāngtòngjuéne!“shēnmèngshǎoniánshìmèngzhuānglèihónglángàn。”shí使shǐzuòmèngshìtiānzhīyàoxiǎngduōshǎobiàndeliángxiànmíngxiànzhìzàijīnjiāng西jǐngzhènběihónglángànlèishuǐróngzhīfěnliútǎngmǎnmiàndeyàngzi

 cóngwéntàndàozuìhòudejiāngzhōuqīngshān湿shīgòngèrshíliùwèiduànxiěshīréngǎnkǎideshēnshìshūdetóngbìngxiāngliánzhīqíngtànshēng。“tóngshìtiānlúnluòrénxiāngféngcéngxiāngshí。”èrgǎnqíngnónghòuluòqiānshīluòzhězhīlèiwèiqiānshīluòzhěchùlejiànqīngxīnzhīcóngniánjīngxiàshíèrxiěshīrénbiǎnguānjiǔjiāngláidezhīgǎnshuō:“xúnyángyīnzhōngsuìwénzhúshēngzhùjìnpénjiāng湿shīhuángzhúràozháishēngjiāndànwénjuānxuèyuánāimíngchūnjiānghuācháoqiūyuèwǎngwǎngjiǔháiqīngshāncūnǒucháozhānánwèitīng。”shìhuānghuánjìngèlièshāng怀huáidiǎnkāixīnjiěmèndedōng西dōuméiyǒushízhèzàihěnchéngshàngdōushìyóushīréndemènqíngdejiéguǒmenduìxiàshuǐchuánsòngjiāngzànshǎngjiāngzhōudeduànhuàshuō:“duāndehǎozuòjiāngzhōusuīfànzuìyuǎnliúdàodàokànlezhēnshānzhēnshuǐsuīyǒuzuòmíngshānquèděngjǐngzhì。”shīréndebēiāimènwánquánshìyóuzhèngzhìshàngshòuzàochéngdedànshìzhèdiǎnméishuōzhǐshìlóngtǒnghánshuōleshìtiānlúnluòrén”,shìzhébìngérduànchánglièdeshāngtòngjiùquánbèidàoxīnlezhèjiùshìěrwénqiè使shǐrénbēiāideyuányóujiēzhepíngděngzhēnchéngdepéngyǒuhuànnánzhīyīndeshēnfènyóuzhōngchēngzàngǎnxièledejīngcǎibiǎoyǎnbìngchūqǐngzàidànziéryàowèixiěshǒuzhǎngshīxíng》。běnláijīngyuànzàiduōyīngchóuhòuláijiàndàoshīrénzhēnchéngdòngqíngshìjǐnxiándìngdiàoyǎnzòulezhīgèngwèibēidezizhèzhīzi使shǐsuǒyǒutīngzhěchéngshēngduōqíngdeshīrénnekàndeqīngshānqiánjīnzǎojīng湿shītòulexiánjǐnxián使shǐdiàozishēnggāoqīngshānjiǔpǐnwénguāndeshìcóngjiǔpǐnsuǒ穿chuānqīngshān

 yuánshíniángōngyuán815niánliùyuètángcháofānzhènshìpàizàizhǎngānjiētóulezǎixiāngyuánhéngshāngleshǐzhōngchéngpéicháohuāfānzhènshìyòujìnchūyàoqiúmiǎnpéiānfānzhènfǎnzhīxīnbáishàngbiǎozhǔzhāngyánxiōngshǒuyǒushànyuèzhífēnzhīxiánérqiěbáipíngduōzuòfěngshīzuìlecháozhōngquánguìshìbèibiǎnwèijiāngzhōushìshǐdezhùshǒuzàizhōngtángshíduōzhuānménānzhìfànzuìguānyuánshǔbiànxiāngpèizhèjiànshìduìbáiyǐngxiǎnghěnshìxiǎngbiànhuàdezhuǎnzhédiǎncóngzǎodedòuzhēngruìzhújiànxiāoxiāoqíngjiànzēngduōyuánshíniángōngyuán816niánqiūtiānbáibèibiǎnjiāngzhōuliǎngniánzàixúnyángjiāngtóusòngbiérénǒuwèiniánshǎoyīnhóngshíniánlǎobèirénpāodexīnqíngjiézāoyòngxíngdecáichuàngzuòchūlezhèshǒuzhemíngdexíng》(yuánzuòyǐn》)。

 bái(772nián-846nián),tiānhàoxiāngshānshìyòuhàozuìyínxiānshēngtàiyuándàocéngshíqiānxiàguīshēngnánxīnzhèngshìtángdàiwěidexiànshízhǔshīréntángdàisānshīrénzhībáiyuánzhěngòngtóngchàngdǎoxīnyùndòngshìchēngyuánbái”,liúbìngchēngliúbái”。báideshīcái广guǎngfànxíngshìduōyàngyánpíngtōngyǒushīshīwángzhīchēngguānzhìhànlínxuéshìzuǒzànshàngōngyuán846niánbáizàiluòyángshìshìzàngxiāngshānyǒubáishìzhǎngqìngchuánshìdàibiǎoshīzuòyǒuzhǎnghèn》、《màitànwēng》、《xíngděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37604.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 33人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org