首页 趣味语文古诗词正文

读山海经·其十(du shan hai jing qi shi)

 jīngwèixiánwēijiāngtiáncānghǎi

 xíngtiāngànměngzhìchángzài

 tónghuàhuǐ

 shèzàixīnliángchéndài。(chén zuòchén)

 wén

 jīngwèihánzhewēixiǎodekuàiyàoyòngtiánpíngcānghǎi

 xíngtiānhuīzhedùngāngdedòuzhìshǐzhōngcúnzài

 tóngyàngshìshēnglíngcúnāihuàchénglebìnghuǐgǎi

 jīngwèixíngtiānráncúnzàideměngzhìdànshíxiànmenxiǎngdehǎozishìnéngděngdàidào

 zhùshì

 jīngwèidàishénhuàzhōngniǎomíngshānhǎijīng·běishānjīngshùjuǎnshàngzàidàiyánzhījīngwèiyīnyóudōnghǎiyānlínghúnhuàwèiniǎojīngchángxiánshítiándōnghǎixiányòngzuǐhánwēi

 xíngtiānshénhuàrényīntiānzhēngquánshībàihòubèikǎnletóumáizàichángyángshāndàngānliǎngwèidāngzuǐréngránhuīzhedùnpáibǎn。(《shānhǎijīng·hǎiwài西jīng》)

 měngzhìyǒngměngdedòuzhì

 tóngjīngwèirányānérhuàwèiniǎojiùdeniǎoxiāngtóng使shǐzàiguòcóngniǎohuàwèilìngzhǒngsuǒméiyǒushénmeyōu

 huàxíngtiānbèishāhuàwèidànduìwǎngtiānzhēngshénzhīshìbìnghuǐhèn

 ránbáibái

 zàixīnguòdezhuàngzhìxióngxīn

 liángchénshíxiànzhuàngzhìdehǎozi

 táoyuānmíngshēngàiyóufǎnkàngjīngshénshìtáoshīzhòngyàode zhǔzhèshǒushīzàntànshénhuàxíngxiàngjīngwèixíngtiānshìjīngshéndexiàn

 “jīngwèixiánwēijiāngtiáncānghǎi。”èrgàikuòlejīngwèideshénhuàshìwèijiǎnliànchuánshén。《shānhǎijīng·běishānjīngyún:“jiūzhīshān……yǒuniǎoyānzhuàngwénshǒubáihuìchìmíngyuējīngwèimíngxiàoshìyánzhīshǎomíngyuēyóudōnghǎiérfǎnwèijīngwèichángxián西shānzhīshíyīndōnghǎi。”jīngwèiwèizhīchóujìngkǒuxiánwēiyàotiánpíngdōnghǎijīngwèizhīxíngguòwèixiǎoniǎojīngwèizhīzhì。“jīngwèixiánwēizhīxián、“wēixīnhuì。“xiánwèishānhǎijīngyuánwénsuǒyǒu,“wēichūzhūshīrénzhīxiǎngxiàngliǎngjiēchuánshénzhī,“wēiyòuxiàcānghǎiduìjīngwèikǒuzhōngsuǒxiándewēizhīmǎngcāngzhīdōnghǎixíngchéngqiánglièduìzhàoyuèchūjīngwèichóuzhījiānnán便biànyuèchūjuéxīnzhīzhígàiguòcānghǎicóngxiàyòngxīnzhīshēnjiànshīrénsuǒshòugǎndòngzhīshēn。“xíngtiāngànměngzhìchángzài。”èrgàikuòlexíngtiāndeshénhuàshìwèijiǎnliànchuánshén。《shānhǎijīng·hǎiwài西jīngyún:“xíngtiānzhìzhēngshénduànshǒuzàngzhīchángyángzhīshānnǎiwèiwèikǒucāogàn。”gàndùnxíngtiānwèiduànshǒuzhīchóuhuīdùnshìtiānxuèzhàndàoyóuguìzhěyǒngměnglíngzhīzhìběnshìshǐzhōngcúnzàiérmiède。“xíngtiāngànzhī,“měngzhìchángzàizhīměngjiēchuánshénzhīyuānmíngyǒngjīng》“língyuèwànzhīlíngèrzhèngshìměngzhīhǎoquánshìhuìshàng,“měngzhìchángzài”,shíwǎnjīngwèixíngtiānéryánshìduìjīngwèixíngtiānjīngshénzhīgāogàikuò。“měngzhìyuānmíngàiyòngzhīzuìnéngbiǎoxiànyuānmíngxìngzhīmiàn。《shī·shǎozhuàngshí》“měngzhìhǎi”,shìshùshǎozhuàngzhīzhìshīzuòwǎnnián,“měngzhìchángzài”,shuōshìjiètuōjīngwèixíngtiāndàowǎnnián怀huáibàoxiàmiànèrnǎishēnzhīyùn。“tónghuàhuǐ。”“tóng”,yántóngwèiyǒushēngmìngzhīzhǐjīngwèixíngtiānzhīyuánxíng。“huà”,yánhuàzhǐjīngwèixíngtiānérhuàwèi。“shíhuǐduìèrshàngyánshēngshíxiàyánhòujīngwèixíngtiānshēngqiánsuǒhòusuǒhuǐèrzhèngshìměngzhìchángzàizhīchōngfēnhuīyuānmíngshīmián。“shèzàixīnliángchéndài。”jiéèrtànwǎnjīngwèixíngtiāncúnzhīměngzhìránchóuxuěhènzhīshízhōngwèinéngděngdàidàoshīqíngzhīlánzhìyóuháoqíngwànzhàngzhuǎnwèibēikǎishēnchényǐnrénshēnzhǎngzhīměngzhìzhīchángzàisuī使shǐréngǎnpèiérshízhī使shǐrénbēizhèshíshìzhǒngshēndebēijīngshén

 yuānmíngshīchēngtànjīngwèixíngtiānzhīshìsuīhuǐměngzhìchángzàizhīduànjīngshénérjiāgāoyángzhèbìngshìsuǒtuōde。《shānhǎijīngshísānshǒuwèiliánzhāngshīshǒuyǒngyǐngēngzhīèrshǒuzhìshíèrshǒuyǒngshānhǎijīng》、《tiānzichuánsuǒshénshìshǒuyǒnghuángōngtīngguǎnzhòngyánrènyòngnìngchénhàishēndeshǐshìyīnshīdāngzuòliúcuànjìnzhīhòushīzhōngchángzàideměngzhì”,dāngránbāokuòyuānmíngshǎozhuàngshídàizhīshì怀huáibàodànshǒuxiānyīngbāokuòzheduìliúcuànjìnzhītòngfènchóuxuěhènzhībēiyuànyuānmíngyǒngjīngděngxiěchóuzhīshìdeshījiēshǒubìngércānwán

 使shǐzàishānhǎijīngdeshénhuàshìjièjīngwèixíngtiānchóudeyuànwàngshìwèinéngyuànchángdànshìzhōngdefǎnkàngjīngshénquèbìngfēishìjiàzhídezhèzhǒngjīngshénshíshìzhōngguóxiānmínyǒnggǎnjiānrèndepǐnzhīxiànyuānmíngzàishīzhōnggāoyángfǎnkàngjīngshén,“měngzhìchángzài”,biǎozhāngzhǒngjīngshénzhīmiè;“shèzàixīnliángchéndài”,jiāngjīngshénbēihuà使shǐzhībèijiāshēnchénbēiyóuqiězhuàngzhèjiù使shǐyuānmíngshīhuòleshēnqièdebēiměizhì

 guāntónghuàhuǐyǒuderènwèishàngyánshēngshíxiàyánhòu,“tóngyántóngwèiyǒushēngmìngzhīzhǐjīngwèixíngtiānzhīyuánxíng,“huàyánhuàzhǐjīngwèixíngtiānérhuàwèiránérzhèyàngjiěwèizuòzhědeyuán。《shuōwénjiěyún:“wànniúwèitiānzhīshùqiānniúcóngniú。”jiànwèitiānwànzhīérjīngwèihuàwèiniǎoxíngtiānhuàwèiwèiwèikǒucāogàn”,èrzhěsuīhuàwèiledànshíshàngshēngqiánbìngméiyǒubiédōuyǒuzhedezhìdōushìtiānsuǒshēngdeyǒulíngzhīdōutóngguīrándàosuǒwèideshēnghuàhuàdōunénggǎibiàntóngdeběnzhìyīnérrántóngyàngshì”,zhǐguòxíngtàiyǒusuǒtóngme便biànméiyǒushénmeyōudemehuàjiùméiyǒurèndehuǐhènle。“jǐnjǐnshìzhǐjīngwèixíngtiānběnláidexíngtàiéryánde,“tónghuàhuǐliǎngshìyīnguǒdeguānzuòzhèyàngdejiěshīwéngèngnéngbiǎochūzhǒngdàoshēngwànérwàntóngdegèngnéngjiěhuàhuǐdeyuányīnnénggèngzuòzhědeyuán

 táoyuānmíngyuē365~427nián),yuánliàngwǎnniángèngmíngqiányuānmíngbiéhàoliǔxiānshēngshìjìngjiéshìchēngjìngjiéxiānshēngxúnyángcháisāngjīnjiāng西jiǔjiāngréndōngjìndàoliúsòngchūjiéchūdeshīrénjiāsànwénjiābèiwèiyǐnshīrénzhīzōng”、“tiányuánshīpàizhī”。shìjiāng西shǒuwèiwénxuéjiàngcéngrènjiāngzhōujiǔjiànwēicānjūnzhènjūncānjūnpéngxiànlìngděngzhízuìchūshìwèipéngxiànlìngshíduōtiān便biànzhíércóngguīyǐntiányuánshìzhōngguówèitiányuánshīrénbèichēngwèijīnyǐnshīrénzhīzōng”,yǒutáoyuānmíng》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37599.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 49人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org