首页 趣味语文古诗词正文

子鱼论战(zi yu lun zhan)

 chǔrénsòngjiùzhèngsònggōngjiāngzhànjiànyuē:“tiānzhīshāngjiǔjūnjiāngxìngzhīshè。”tīngdōngshíyuèshuòsònggōngchǔrénzhànhóngsòngrénchénglièchǔrénwèiyuē:“zhòngguǎwèiqǐngzhī。”gōngyuē:“。”érwèichénglièyòugàogōngyuē:“wèi。”chénérhòuzhīsòngshībàigōngshāngménguānjiānyān

 guórénjiējiùgōnggōngyuē:“jūnzizhòngshāngqínèrmáozhīwèijūnàiguǎrénsuīwángguózhīchéngliè。”ziyuē:“jūnwèizhīzhànqíngzhīrénàiérliètiānzànérzhīyóuyǒuyānqiějīnzhīqíngzhějiēsuīgǒuhuòzhīyǒuèrmáomíngchǐjiàozhànqiúshāshāngwèizhòngruòàizhòngshāngshāngàièrmáoyānsānjūnyòngjīnshēngéryòngzhīàishēngshèngzhìzhìchán。”

 wén

 chǔjūngōngsòngguóyuánjiùzhèngguósòngxiānggōngjiāngyàoyíngzhàngōngsūnquànshuō,“shàngtiānshāngcháojīnghěnjiǔlejūnwángyàozhènxìngzhèyàngzuòshìdàokuānshùde。”xiānggōngtīngsòngxiānggōngchǔguórénzàihóngshuǐjiāozhànsòngjūnjīngpáichéngzhàndòudexínglièchǔguórénméiyǒuquánguòhóngshuǐzishuō:“duìfāngrénduōfāngrénshǎochènzhemenméiyǒuquánguòhóngshuǐqǐnggōngmen。”sòngxiānggōngshuō:“xíng。”chǔjūnquándànshàngwèipáihǎozhènshì,(zizàibàogàosòngxiānggōng)。sòngxiānggōngshuō:“háixíng。”(chǔjūnbǎihǎozhènshìsòngjūncáigōngchǔjūnsòngjūnbàisòngxiānggōngtuǐshòushāngguójūndewèishìbèishājuéle

 guóréndōubèisòngxiānggōngxiānggōngshuō:“jūnzizàishānghàijīngshòushāngderéntóubānbáidelǎoréndàiyòngbīngdedàopíngjièxiǎnàidexíngrénsuīránshìwángguózhědehòudài,(gōngméiyǒupáichéngzhènshìderén。”zishuō:“zhǔgōngdǒngzuòzhànmiànduìqiángderén,(rényīnshìxiǎnérwèichéngzhènshìzhèshìshàngtiānbāngzhùmenàibìnggōngmenmaháiyǒushénmehàideneérqiěxiànzàiqiángdedōushìmenderén使shǐshìniánhěnderénnéngjiùzhuāhuíláiháiguǎnshénmetóubānbáiderénjiàodǎoshìbīngzuòzhàn使shǐmenzhīdào退tuìsuōjiùshìchǐláizhàndòudeyǒngjiàozhànshìzhǎngzhàndòudefāngjiùshìwèileshārén。(rénshòushāngquèháiméiyǒuwèishénmenéngzàishāshāngmenguǒliánmenyuànzàishānghàishòushāngderénkāishǐjiùshānghàimenliántóubānbáiderénduìrénjūnduìpíngjièyǒudeshíérxíngdòngluóyòngláishìbīngdeyǒngyòngyǒudeshídāngréndàoxiǎn,(menjìngōngshēngchōngpèishèngzēngqiángshìbīngdezhàndòuzhìgōngwèichénglièderénshìde。”

 zhùshì

 (1)sònggōngsòngxiānggōngmíngqián638nián,sòngchǔ,chǔjiùzhèng,zhèniándōngtiānsòngchǔliǎngjūnjiāozhànhóng.。

 (2)zhǎngguǎnjūnzhèngjūndeguānzhízhèzhǐgōngsūn

 (3)hónghóngshuǐzàijīnnánshěngzhè(zhèzhèchéngxiàn西

 (4)jīng

 (5)guò

 (6)tǒngshuàijūnduìdegāozhǎngguānzhǐzi

 (7)gàobàogào

 (8)chéntōngzhèn”,zhèzuòdòngbǎihǎozhènshì

 (9)bàibài

 (10)tuǐ

 (11)ménguānguójūndewèishì

 (12)jiùguàizuìguīzuìzhǐ

 (13)zhòng(chóngcóngzài

 (14)qíntōngqín”,èrmáotóubānbáiderénzhǐdàilǎorén

 (15)àixiǎnyánrénxiǎn

 (16)guǎrénguójūnchēngwángguózhīwángguózhědehòudàisòngxiānggōngshìshāngcháodehòudàishāngwángzhōu

 (17)jìnjūnmíngzuòdòng

 (18)qíng(qíng)qiángjìnqíngqiángéryǒu

 (19)àizhèzuòdòngchùzàixiǎnàizhī

 (20)zànzhù

 (21)chénglièpáichéngzhàndòuxíngliè.

 (22)gǒu(gǒugǒu):niánhěnderénniánlǎo

 (23)yǒuèrmáoshìháiguǎnshénmetóuhuābáiderén

 (24)míngchǐ:使shǐrènshíshénmeshìchǐ.jiàozhàn:jiàoshòuzuòzhàndenéng

 (25)àizhòngshāngliánmǐnshòushāngderén

 (26):(duìrén

 (27)sānjūnchūnqiūshízhūhóuguóyǒusānjūnshàngjūnzhōngjūnxiàjūnzhèfànzhǐjūnduìyòngshīyòngzhèzhǐzuòzhàn

 (28)jīnshízuòzhànjìnbīngmíngjīnshōubīngjīnjīnshǔxiǎngshēngzhènzuòshì

 (29)chán(chánchán):zhěngzhǐchéngzhènshìdejūnduì

 zàipiānwénzhāngzhōngxiànlesòngxiānggōngshìguāngduǎnqiǎndejūnzhǔrányàojiǎngrénwèiyàorénwèine?ránwèilequèpiānyòujiǎngrénláileshízàishìqiánhòumáodùnruòyàoduìrénjiǎngrénxiānbàizhī,fāngjiǎngfǒudànshòuleshāngdiūlexìngmìng便biànshìliánjiǎngréndeběnqiánsàngshīleazàijiùxiāoxíngwèirénrénzhīrénrénwèicáishìzuìderén!sòngxiānggōngduìrénderénzhèngshìduìdecánrěnzizàizhījiāndàoxiǎnhěndàoméizuǒlezhèyàngrénzhīréndejūnzhǔlezuòzhězhǔyàomiáohuìdeshìmèidejūnzhǔ

 gōngyuánqián638niánsòngchǔliǎngguówèizhēngduózhōngyuánquánzàihóngshuǐbiānshēngzhànzhēngsòngxiānggōngbàozhùjiàotiáofàngjuéjiēshòuzidezhèngquèjiàncǎnzāoshībàizideguāndiǎnsòngxiānggōngdezhíxíngchéngxiānmíngduìzhǔzhāngzhuāzhùzhàngōngbèixiānzhìrénchèxiāomièréndeyǒushēngliàngzhèyàngcáinéngduózhànzhēngdeshèng

 qiūmíngxìngjiāngshìqiūmíngmíng),huáxiàrénshēngqián502niánqián422niánxiǎngnián80suìqiūgōngyìndehòudàiběnmíngqiūmíngyīnxiāncéngrènchǔguódezuǒshǐguānzàixìngqiántiānzuǒchēngzuǒshǐguānqiūmíngxiānshēngshìchēngzuǒqiūmíng”,hòuwèiguótàishǐzuǒshìshìwèiguótàishǐzhìqiūmíngyuēkǒngziqián551-479)tóngshíérniánbèishāowǎnshìdāngshízhemíngshǐjiāxuézhěxiǎngjiāzheyǒuchūnqiūzuǒshìchuán》、《guóděngzuǒqiūmíngdezuìzhòngyàogòngxiànzàisuǒzhechūnqiūzuǒshìchuánguóèrshūzuǒshìjiāshìwèitàishǐzuǒqiūmíngyòukǒngzizhōuguānshūzhōushǐ”,shúzhūguóshǐshìbìngshēnjiěkǒngzixiǎng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37598.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 13人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org