首页 趣味语文古诗词正文

潮州韩文公庙碑(chao zhou han wen gong miao bei)

 érwèibǎishìshīyánérwèitiānxiàshìjiēyǒucāntiānzhīhuàguānshèngshuāizhīyùnshēngyǒuláishìyǒusuǒwèishēnyuèjiàngshuōwèilièxīngjīnsuǒchuánmèngziyuē:“shànyǎnghàoránzhī。”shìxúnchángzhīzhōngérsāitiānzhījiānránzhīwánggōngshīguìjìnchǔshīliángpíngshīzhìbēnshīyǒngqínshībiànshìshú使shǐzhīránzāiyǒuxíngérshìérxíngdàishēngércúnsuíérwángzhězàitiānwèixīngchénzàiwèiyuèyōuwèiguǐshénérmíngwèirénzhīchángguàizhě

 dōnghànláidàosàngwénduānbìngtángzhēnguānkāiyuánzhīshèngfángyáosòngérnéngjiùhánwéngōngtánxiàoérhuīzhītiānxiàráncónggōngguīzhènggàisānbǎiniánwéndàizhīshuāiérdàotiānxiàzhīzhōngfànrénzhǔzhīéryǒngduósānjūnzhīshuàifēicāntiānguānshèngshuāihàoránércúnzhě

 gàichánglùntiānrénzhībiànwèirénsuǒzhìwéitiānróngwěizhìwánggōngtúntiānxiàzhīxīngōngzhījīngchéngnéngkāihéngshānzhīyúnérnénghuíxiànzōngzhīhuònéngxúnèzhībàoérnénghuángféngzhībàngnéngxìnnánhǎizhīmínmiàoshíbǎishìérnéng使shǐshēnāncháotíngzhīshànggàigōngzhīsuǒnéngzhětiānsuǒnéngzhěrén

 shǐcháorénwèizhīxuégōngmìngjìnshìzhàowèizhīshīshìcháozhīshìjiēwénxíngyánmínzhìjīnhàochēngzhìxìnkǒngzizhīyán,“jūnzixuédàoàirénxiǎorénxuédào使shǐcháorénzhīshìgōngyǐnshíshuǐhànfányǒuqiúdǎoyānérmiàozàishǐgōngtángzhīhòumínchūwèijiānqiántàishǒuqǐngzhūcháozuòxīnmiàoguǒyuányòuniáncháosànlángwángjūnláishǒushìbāngfánsuǒyǎngshìzhìmínzhěgōngwèishīmínyuèchūlìngyuē:“yuànxīngōngmiàozhětīng!”mínhuānzhībozhōuchéngzhīnánniánérmiàochéng

 huòyuē:“gōngguówànérzhécháonéngsuìérguīméiéryǒuzhījuànliàncháoshěn。”shìyuē:“rángōngzhīshénzàitiānxiàzhěshuǐzhīzàizhōngsuǒwǎngérzàiércháorénxìnzhīshēnzhīzhìxūnhāochuàngruòhuòjiànzhīzáojǐngquánéryuēshuǐzhuānzàishìzāi?”yuánfēngniánzhàobàigōngchāngbǎngyuē:“chānghánwéngōngzhīmiào。”cháorénqǐngshūshìshíyīnzuòshīzhī使shǐgōngyuē:“gōnglóngbáiyúnxiāngshǒujuéyúnhànfēntiānzhāngtiānsūnwèizhīyúnjǐnshangpiāoránchéngfēngláipángxiàzhuóshìsǎokāng西yóuxiánchílüèsāngcǎobèizhāohuíguāngzhuīzhúcānáoxiánghànliúshízǒuqiějiāngmièméidàoyǐngnéngwàngzuòshūjūnwángyàoguānnánhǎikuīhéngxiāngshùnjiǔdiàoyīnghuángzhùróngxiānhǎiruòcángyuēshùjiāoèyángjūntiānrénbēishāngōuyínxiàzhāoqiǎnyángshēngboxiūshāngcàndānjiāohuánggōngshǎoliúpāngpiānránbèixiàhuāng。”

 wén

 tōngrénquèchéngwèiqiānbǎidàidebǎngyànghuàquèchéngwèitiānxiàrénxiàodezhǔnzhèshìyīnwèimendepǐntiānhuàwànxiāngbìnglùnguāndàoguójiāyùndeshèngshuāimendejiàngshēngshìyǒuláidemendeshìshìshìyǒusuǒzuòwèidesuǒshēnhóuyóugāoshānzhīshénjiàngshēngshuōhòuchéngwèitiānshàngdelièxīngcóngdàojīndechuánshuōshìfǒurèndemèngzishuō:“shànxiūyǎngshèngzhèngzhíde。”zhèzhǒngtuōzàipíngchángshìzhōngyòuchōngmǎntiānzhījiānránshàngmewánggōngguìjiùhuìshīmendezūnguìjìnguóchǔguójiùhuìshīmendeyǒuzhāngliángchénpíngjiùhuìshīmendezhìhuìmèngbēnxiàjiùhuìshīmendeyǒngzhāngqínjiùhuìshīmendebiàncáishìshénmedōng西使shǐzhèyàngdenedìngyǒuzhǒngxíngérchéngkàowàiérxíngdòngděngdàichūshēngjiùcúnzàisuízhewángjiùxiāoshìdedōng西lesuǒzàitiānshàngjiùchéngwèixīng宿zàixiàjiùhuàwèichuānshānyuèzàiyīnjiānjiùchéngwèiguǐshénzàiyángshì便biànyòuchéngwèirénzhèdàoshífēnpíngchángzhíguàide

 cóngdōnghànláidàolúnsàngwénfēngbàihuàidàoděngxiéshuōchūxiànjīngletángdàizhēnguānkāiyuándexìngshèngshíkàofángxuánlínghuìyáochóngsòngjǐngděngmíngchénzuǒháinéngwǎnjiùzhǐyǒuhánwéngōngcóngtōngrénjuézàitánxiàofēngshēngzhōngzhǐhuīwényùndòngtiānxiàrénfēnfēnqīngdàozhuīsuí使shǐxiǎngwénfēngyòuhuídàozhèngshàngláidàoxiànzàijīngyǒusānbǎiniánzuǒyòuledewénzhāng使shǐdàiláideshuāibàiwénfēngdàozhènxìngduìdàodexuānyáng使shǐtiānxiàrénzàichénzhōngdàozhěngjiùdezhōngchéngcéngchùfànlehuángdenǎodeyǒngnéngzhésānjūndezhǔshuàizhènándàoshìtiānhuàwànxiāngbìnglièguāndàoguójiāshèngshuāihàogāngzhèngércúnzàidezhèngma

 céngtánlùnguòtiāndàorénshìdebiérènwèirénméiyǒushénmeshìnéngzuòchūláizhǐshìtiānróngrénzuòwěiréndezhìmóupiànwánggōngquènéngpiànxiǎozhūréndeliàngtiānxiàquènéngtōnglǎobǎixìngdemínxīnsuǒhángōngdezhuānxīnchéngnénggòusànhéngshāndeyīnyúnquènénggòuwǎnhuíxiànzōngnìngdezhínénggòuxúnèdexiōngbàoquènénggòuzhìzhǐhuángféngdefěibàngnénggòuzàicháozhōulǎobǎixìngzhōngxìnrènbǎidàidōuxiǎngshòumiàotángquènéng使shǐshēnzàicháotíngshàngyǒutiāndepíngānyuánláihángōngnénggòuzūncóngdeshìtiāndàonéngcóngdeshìrénshì

 cóngqiáncháozhōurénzhīdàoxuédàohángōngzhǐdìngjìnshìzhàozuòmendelǎoshīcóngcháozhōudeshūréndōuzhuānxīnxuéwèndeyánjiūpǐnxíngdexiūyǎngbìngyǐngxiǎngdàotōngbǎixìngzhídàoxiànzàicháozhōubèichēngwèiróngzhìdefāngquèshícuòakǒngzicéngshuōguòzhèyàngdehuà:“yǒuwèiderénxuéledàojiùhuìàirénmínwèiderénxuéledàojiùróngzhì。”cháozhōurénjìngfènghángōngchīdeshíhòudìngyàoshuǐzāihànhuāngbìngwēnfánshìyǒuqiúzhùshénlíngdeshìdìngdàomiàodǎoshìmiàozàizhōuguānméntángdehòumiànbǎixìngwèijìnchūfāng便biànqiánrènzhōuguānxiǎngshēnqǐngcháotíngjiànzàoxīndemiàoméiyǒuchénggōngyuányòuniáncháosànlángwángxiānshēngláidānrènzhèzhōudezhīzhōufánshìyòngláipéiyǎngshìzizhìbǎixìngdecuòshīwánquánhángōngwèibǎngyànglǎobǎixìngxīnyuèchénghòu便biànxiàmìnglìngshuō:“yuànzhòngxīnxiūjiànhángōngmiàoderénjiùláitīngcóngmìnglìng。”lǎobǎixìnggāogāoxìngxìnggǎnláicānjiāzhèxiànggōngchéngzàizhōuchéngnánmiànxuǎnlekuàihǎofāngniánhòuxīnmiàojiùjiànchéngle

 yǒurénshuō:“hángōngyuǎnjīngchéngyuēwànérbiǎnguāndàocháozhōudàonián便biànhuílehòuyǒuzhīdehuàshìhuìshēnqiè怀huáiniàncháozhōudezhèshìmíngbǎizhede。”shuō:“shìzhèyàngdehángōngdeshénlíngzàirénjiānhǎoshuǐzàishàngméiyǒushénmefāngcúnzàiérqiěcháozhōurénxìnyǎngbiéshēnhòuniànshífēnkěnqièměidāngshíxiāngliáoràoyóuyǒngbēishāngchuàngdegǎnjuéjiùxiàngjiàndàolehǎokǒujǐngdàoleshuǐjiùshuōshuǐzhǐzàizhèfāngnándàoyǒuzhèdàodema?”yuánfēngniánhuángxiàzhàoshūfēnghángōngwèichāngsuǒmiàodebiǎnéshàngwèichānghánwéngōngzhīmiào。”cháozhōurénqǐngshūxiědeshìzàishíbēishàngyīnzuòshǒushīsònggěimenràngmenchàngzhehángōngshuō

 níncóngqiánlóngáoyóuzàibáiyúnxiāngshuāngshǒudòngyíntiāokāitiānshàngdeyúncǎizhīnínzhīchéngyúnjǐnshangnínqīngkuàichéngzhefēngláidàohuángdeshēnpángxiàjiàngdàorénjiānwèihùnluàndeshìsǎochúduānnínzài西biānyóulǎnlexiánchíxúnshìlesāngcǎodōushàngleníndeēnchéngshòuzheníndeguānghuīzhàonínzhuīsuíbáimenáoxiáng使shǐzhānghuángshíbēnpǎoliúhànliǎngtuǐdōupǎojiānglenéngyǎngjiànnínnéng使shǐdàoyǐngxiāoshīde耀yàoyǎnguānghuīnínshàngshūtòngchìjiàofěngjiànjūnwángbèiyāoqǐngdàocháozhōuláiguānkànzhōngyòuyóulǎnlehéngshānxiāngshuǐjīngguòlemáizàngshùndejiǔshānpíngdiàoleéhuángyīngdàolecháozhōuzhùróngwèinínzàiqiánmiànkāihǎiruòduǒcángláilenínguǎnshùjiāolóngèhǎoxiànggǎnyángqúnyàngtiānshàngquēshǎoréncáitiāngǎndàobēishāngpàiyángchàngzhedàoxiàjièzhāoníndeyīnghúnshàngtiānyòngmáoniúzuòpǐnyòngláizhànbojìngxiànshàngmendeměijiǔháiyǒuyīnhóngdezhījīnhuángdexiāngjiāonínkěnshāozuòtíngliú使shǐmenlèixiàzhǐsòngníndeyīnglíngzhetóuqīngkuàifǎnhuíxiānxiāng

 zhùshì

 (1)shēnshēnhóuzhōucháochén

 yuèjiàngzhǐmenshìyuèsuǒjiàngshēng

 shuō(yuè):shāngcháochénchuánshuōhòuhuàwèixīng宿

 hàoránzhīzhènggāngzhèngzhìdegài

 liángpíngzhāngliángchénpíng西hànmóuchén

 bēn(bēn)mèngbēnxiàdàishì

 qínzhāngqínzhànguóbiànshì

 (2)fángfángxuánlínghuìzhēnguānniánjiānxiánxiāng

 yáosòngyáochóngsòngjǐngkāiyuánniánjiānxiánxiāng

 dàidōnghànwèijìnsòngliángchénsuíshípiánwénshèngxíngwénfēngshuāibài

 dàotiānxiàzhīwèichàngjiāzhīdào使shǐtiānxiàrénshòujiàodàojiàozhīhài

 zhěngjiù

 zhōngfànrénzhǔzhītángxiànzōngyínggōnghánzhíjiànbèichùjīngchényíngjiùbiǎncháozhōushǐ

 yǒngduósānjūnzhīshuàitángzōngshízhènzhōubīngbiànhánfèngmìngqiánxuānshuōpànjūnshǒulǐngguīshùncháotíng

 (3)tún:《·zhōngshuōxìntún”,zhǐyǒuchéngxīnliángōngpǐnzhūdōugǎndòngcáiguà

 kāihéngshānzhīyúnháncháozhōuzhōnghéngyuèmiàoyīnchéngxīnzhùdǎotiānyóuyīnhuìzhuǎnjīng

 xúnèzhībàochuánshuōhánbèibiǎnwèicháozhōushǐshítīngshuōcháozhōujìngnèideèzhōngyǒuèwèihàijiùxiěxiàleèwénláiquànjièèbānqiānjiǔèzhīshuǐ西qiānliùshícháozhōujìngnèiyǒngyuǎnxiāochúleèzhīhuàn

 huáng(bó)、féngjūndāngshízǎixiāng

 (4)cháosànlángpǐnwénguān

 (5)xūnxiāng

 hāo(hāo):zhēng

 chuàngshíyǐndegǎnqíng

 yúnhàntiān

 tiānzhāngwéncǎi

 tiānsūnzhīxīng

 xiánchíshénhuàzhōngtàiyángdefāng

 sāngshénmíng

 shí(shí):zhānghuángshíjūnhánxuéshēngwéndechéngjiùyuǎnshīyīnshuōnéngwàng”。

 hǎiruòhǎishén

 jūntiāntiānzhīzhōngyāng

 yángshénmíngzhèliǎngshìhánhòuwèishén

 (bào)shēngmáoniú

 boyòngboguà

 bēiwéngāosòngyánglehándedàowénzhāngzhèngbìngmiáoshùlecháozhōurénmínduìhándechóngjìng怀huáiniànzhīqíngbēiwénxiěgǎnqíngpēngpàishìbàngbèirénwèisòngrénzhōngwénzhíránlíngyuèbǎiniánwéngōngànzhǐhánérshàngzhī”(《zhǎnggōngzuòyǐnqiándōng)。huángzhènshénzhìshuō:“《hánwéngōngmiàobēi》,fēidōngnéngwèifēihángōngdāngqiānguān。”(《sānwénfànyǐn

 liǎngérwèibǎishìshīyánérwèitiānxià”,kōngérláigāokàngháomàijǐngxiàzijiùjiāngzhědexīnjǐnjǐnzhuāzhùzuòzhěbìngméiyǒuyàoshuōchūshìshuínéngyǒuchónggāodewēiwàngshēnyuǎndeyǐngxiǎngérshìfànlùnzhèzhǒngwěiréndezuòyòngnéngcāntiānzhīhuàguānshèngshuāizhīyùn”。jiēzheyòuchūshēnhóuhóushìyuèshénjiàngshēngshuōhòubiànwèilièxīngdedàichuánshuōláishuōmíngzhèlèiwěirénjiàngshēngdàozhèshìshàngláishìyǒudedecóngzhèshìshàngshìhòunéngyǒusuǒzuòwèizhèjiùwèixiàwénlùnshùhàoránzhīzuòlechōngfēndediànleshìshìwénzhāngshùnshìyǐnchūmèngzidemíngyánshànyǎnghàoránzhī”,bìngshuōmíngzhèzhǒngsuǒzài,“xúnchángzhīzhōngérsāitiānzhījiān”。jiēzheliányòngsānpáicóngsuǒduìxiàngdefǎnyīngcúnzàidetiáojiàncúnzàidefāngshìzhèsānfāngmiànláimiáoshùpínglùn。“ránzhīwánggōngshīguìjìnchǔshīliángpíngshīzhìbēnshīyǒngqínshībiàn”,zhèpáishìshuōránshàngzhèzhǒnghàoránzhīnéng使shǐrénshīyuányǒudeguìzhìyǒngbiànjiànwēizhīwénzhāngyòuyòngshìshú使shǐzhīránzāizhèshèwènyǐnchūduìcúnzàitiáojiàndepíngshù:“yǒuxíngérshìérxíngdàishēngércúnsuíérwángzhě”,shíshàngshìqiángdiàonǎitiáojiàncúnzàizhòuzhījiānzhèngshìyīnwèitiáojiàncúnzàizhòuzhījiānsuǒdecúnzàixíngshìbiànhuàbìngdìng:“zàitiānwèixīngchénzàiwèiyuèyōuwèiguǐshénérmíngwèirén。”shàngsānpáijiānghǎihéngliúhàohàobēnyǒngxiānglíngjìntiānshìdǎngérwèileshūdàng使shǐwénzhāngxíngchéngdùncuòzàièrzhījiānyòngshèwènshìshú使shǐzhīránzāi”,biǎoshìdezhuǎnhuànzàièrsānzhījiānyòngyīnguǒlián”,biǎoshìshàngxiàcéngzhījiāndeyīnguǒguānsāncéngxiěwányòuyòngzhīchángguàizhěguīxiǎojié使shǐkāiyǒubēnfàngzhōngxiànchūyánjǐnzhèduànduìhàoránzhèngdemiáoshùpínglùnsuīdàiyǒuxiāngdāngdekuāzhāngjiàonóngdeshéncǎidànhàoránzhībìngfēipiāomiǎodedōng西érshìquèshícúnzàizhedezhèjiùshìrénmenpíngchángsuǒshuōdezhèngdeliàngjīngshényīndeyǐngxiǎngwèishēnyuǎnsòngmínyīngxióngwéntiānxiángjiùjiāngxiězhemíngdeàiguóshīpiānzhèngzhōngbiǎoxiànchūchónggāodemínjiénóngdeàiguózhǔjīngshénzàijīnhòuháijiāngzhāngàihòurénhánbǎidài

 bēiwénshǒuduànduìhàoránzhèngzuòlechōngfēndemiáoshùpínglùnhándegāoxíngxiàngyǐnyǐnchūxiànshìèrduànshùnshìzhuǎnpíngshùdàowénzhāngbēiwénxiānqiángdiàodōnghànlái,“dàosàngwénduānbìng”。dōnghànniánhuángjīnzhīhòujǐntǒngdezhèngzhìmiàncúnzàijīngzāodàoyánzhònghuàiérqiějiāxiǎngwánquánjiěxiānshìdàojiàojiàoshèngxíngdàolejìncháoyòuchūxiànshìdàodexuánxuéyīncóngjiādechǎngláikàndàosàngshīduānbìngdeshuōbìngfēikuāzhāngzàikànwénfēngwèijìnwénzhāngkāishǐpiánǒuhuàdàolenánpiánwénzhànlejuéduìdeyōushìjiǎngjiūpíngyùnduīzǎodiǎnnèiróngkōngchényánfànlànliánfǎnduìguòpiánǒuhuàdeliúxiézàixiězuòwénxīndiāolóngshíráncǎiyòngpiánwénjiànshìzhīzhòngnánfǎn使shǐjìntángcháozàizhèngzhìjīngshàngchūxiànlezhēnguānkāiyuánshèngshìbìngxiānhòuchūxiànlefángxuánlínghuìyáochóngsòngjǐngděngxiánxiāngduìshuāidewénfēnggǎibiànzhídàozhēnyuányuánzhī,“hánwéngōngtánxiàoérhuīzhītiānxiàráncónggōngguīzhènggàisānbǎinián。”yòngtánxiào”“huīzhī”“ránděngláiqiángdiàohánsuǒchàngdǎodewényùndònghàozhàozhīqiángshēngshìzhīshìwánquánwénxuéshǐshídejiēzhebēiwénliányòngpáifēn:“wéndàizhīshuāiérdàotiānxiàzhīzhōngfànrénzhǔzhīéryǒngduósānjūnzhīshuài”,cóngwéndàozhōngyǒngfāngmiànláishèngzànhándedàowénzhāngwèirénxíngshìfēnfāngmiàngàikuòqiángshìchōngchàngyīnzhèfēnchéngwèizhěngbēiwénzuìjǐngdemíngérliúchuánqiānkuàizhìrénkǒuérhánzàiwéndàozhōngyǒngzhèfāngmiàndebiǎoxiànzhèngxiànleshàngwénsuǒxiědehàoránzhèngsuǒshìqiángdiàoshuō:“fēicāntiānguānshèngshuāihàoránércúnzhě!”zhèyàngjiāngèrliǎngduànwánquánwǎnláizhìzhěcáichōngfēnjiěyuánláibēiwénshǒuduànsuǒfàngfànxiědehàoránzhèngshíshàngshìdōuzàimiáoxiěhányóujiànwéndejīngqiǎoyòngxīndeliáng

 bēiwénsānduànwánquánzhuǎnhuànjiǎolìngzàocónglùntiānrénzhībiànrénshǒusuǒwèitiānrénzhībiàn”,jiùshìfēnqīngtiānrénwèiliǎngfāngmiàndeqíngkuàngshì:“zhìwánggōngtúntiānxiàzhīxīn。”réngànhuàishìsuǒyòngdàntiānshìnéngróngrěnderénpiànwánggōngréndàntiānnéngróngrěnrénpiànxiǎozhūxiǎoyīnwèi·zhōngdeguàxiàngxiàngzhēngzhezhōngxīnchéngxìnchéngxìndàonénggǎnhuàxiǎozhūxiǎoděngwēizhīnéngkuòdàozhīshīzhèngdìngnénghuòxiángyīnwèichéngxìnzhèngyīngzhetiāngāngzhèngdeměirényòngbàoduótiānxiàquènéngyòngbàozhēngzhīxīnyīnwèizhèxiànletiānzhèxiēshuōzàijīntiānkànláiyǒushǎowéixīndechéngfēnzàinèidànshìháodenèijiāngtiānjiěwèigōngháishìjiǎngtōngdejiēzhebēiwén便biàncóngtiānrénwèidejiǎoliányòngpáijìnxíngliǎngxiāngzhàozhǐchū:“gōngzhījīngchéngnéngkāihéngshānzhīyúnérnénghuíxiànzōngzhīhuònéngxúnèzhībàoérnénghuángcuānféngzhībàngnéngxìnnánhǎizhīmínmiàoshíbǎishìérnéng使shǐshēnāncháotíngzhīshàng。”zàizhèliǎngxiāngzhàozhōngqiánxiàngjūnshǔtiānhòuxiàngjūnshǔrénwèifánshǔtiānzhěhándōunéngchénggōngfánshǔrénwèizhěhánquánzāoshībàisuǒjiélùnshì:“gàigōngzhīsuǒnéngzhětiānsuǒnéngzhěrén。”zhèyànglùnshuōjǐnnéngshàngwénlùnshùhàoránzhīdehuàwánquánwěnzhìmáodùnérqiězhǔyàoshìchūqiángdiàohánshòudàobiǎnzāofěibàngnéngānshēncháotíngquánshìrénwèidejiéguǒshìjūnhūnchénjiāndehēiànzhèngzhìsuǒzàochéngdeyīnbēiwénzhèyàngxiějǐnshìwèilesònghándezhōngchéngzhèngzhízheduìhánzàizhèngzhìshàngzāoxiànhàidefènmènzàinèi

 bēiwénduànzhòngdiǎnmiáoxiěhánzàicháozhōudezhèngcháozhōurénmínduìhándechóngjìng怀huáiniànzhīqíngyóuhánzàicháozhōujiānzhòngshìxìngbànjiàoshìcháozhīshìjiēwénxíngyánmín”;yóuhánzàicháozhōujiānzhòngshìshuǐgēnchúmínhuàncháorénzhīshìgōngyǐnshíshuǐhànfányǒuqiúdǎoyān”。érduìwángchàngzhòngjiànhánxīnmiàozhī,“mínhuānzhī”。érdāngyǒurénhánshēngqiánzàicháoshíjiānhěnduǎnduìcháobìngliúliànwèiyóurènwèizàicháoxiūjiànhánmiàobìngshíshìzhíjiēchūmiànshuǐzhīzàizhōngláihánzhīshénsuǒwǎngérzài”,shuōmínghányǐngxiǎngzhī广guǎngshēnyuǎnshēngdòngxíngxiàngyòushuō

 bēiwénzuìhòuwèilejìnshūxiězuòzhěduìhándegāochóngjìngzhīqíngyòuzhǎnkāilàngmàndexiǎngxiàngchuàngzuòleshǒuqíngyángdeshīshīzhōngxiǎngxiànghánshìtiānxiānxiàfán,“xiàzhuóshìsǎokāngdedeshīchéngjiùgāozhuīzhúcānáoxiáng”;zhōngchénggěngzhígǎnzuòshūjūnwáng”;gǎndòngshàngcāng,“zhùróngxiānhǎiruòcángyuēshùjiāoèyáng”。yīnérdāngkāitiāntínghòutiānshífēnbēishāngréngránjiāngzhàohuíshīdezuìhòuxiězuòzhěxiànshàngfēnghòudepǐnqiánchéngxiàngdǎogàowàngnéngzàirénjiānshāozuòtíngliúdànquèpiānránfēihuítiāngōngshìzuòzhězàikòngzhìzhùdegǎnqíng便biànlèipāngtuóleshīzhōngtōngguòzhèzhǒnglàngmàndexiǎngxiàngzàigāozànyánglehándetiānréngòngjiànhándejīngshéngǎntiāndòngcóngérbiǎoxiànwèiwényùndòngwánchéngzhěduìwényùndòngkāizhědeshífēnqiánjìngdexīnqíngyòujǐnyīngbēiwénshǒuduànduìhàoránzhèngdemiáoshùpínglùnwénxīnzhīshēnyándàolejiādechéng

 zōngshàngsuǒshùzhèpiānbēiwénjiānglùnmiáoshùyǐnzhēngduìhuàshīděngróngzhùgāolùnzhuōshíxióngjiànbēnfàngpiánsànjiānshīwénqíngbìngmàozhèngwángshìzhēnsuǒshuō:“bēishǐzhìxièdàijiāyánlùncéngjiàndiéchūtàiláozhīyuèkǒumíngzhīduówénjīnsuǒtuīyóuzuìzhě。”(《xuǎntángsòngwénchúnyǐnérsòngdàizhemíngshīwénpínglùnjiāhóngmàijiāngtángdàiduōzhemíngzuòjiāsuǒzhuànxiědehánbēichuánzhìděngwénzhāngxiāngzhǐchūwánquánchāoyuèleqiánrén:“liúmèngzhīhuángchízhènghànjiēchēngsònghángōngzhīwénzhì……dōngzhībēichūérhòuzhòngshuōjǐnfèi……lóngbáiyúnzhīshīdǎoyuèzhídào》《sòng》,suǒwèiruòlóngshébàozhězāiyán!”(《róngzhāisuíjuǎn

 (1037nián1yuè8-1101nián8yuè24zizhānzhònghàotiěguāndàoréndōngshìshìchēngdōngxiānhànméizhōuméishānchuānshěngméishānshìrénběiluánchéngběisòngzhemíngwénxuéjiāshūjiāhuàjiāshǐzhìshuǐmíngrénshìshìběisòngzhōngwéntánlǐngxiùzàishīsànwénshūhuàděngfāngmiànhěngāochéngjiùwénzònghéngshīcái广guǎngkuòqīngxīnháojiànshànyòngkuāzhāngfēnghuángtíngjiānbìngchēnghuáng”;kāiháofàngpàixīntóngshìháofàngpàidàibiǎobìngchēngxīn”;sànwénzheshùhóngháofàngōuyángxiūbìngchēngōu”,wèitángsòngjiāzhīshìshànshū,“sòngjiāzhīshànzhǎngwénrénhuàyóushànzhúguàishíděngzuòpǐnyǒudōng》《dōngchuán》《dōng》《xiāoxiāngzhúshíjuǎn》《guàishíjuǎnděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37597.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 69人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org