首页 趣味语文古诗词正文

梦李白二首·其一(meng li bai er shou qi yi)

 biétūnshēngshēngbiécháng

 jiāngnánzhàngzhúxiāo

 rénmèngmíngzhǎngxiāng

 jūnjīnzàiluówǎngyǒu

 kǒngfēipíngshēnghúnyuǎn

 húnláifēnglínqīnghúnfǎnguānsāihēi

 luòyuèmǎnliángyóuzhàoyán

 shuǐshēnlàngkuò使shǐjiāolóng

 wén

 wèibiéwǎngwǎng使shǐrénchéngshēngérshēngquèchánglìngréngèngjiāshāngbēi

 jiāngnánshānshìzhàngliúxíngzhīchùbèibiǎnzhéderénwèiháoxiāo

 lǎopéngyǒuránláidàomèngyīnwèizhīdàocháng

 jīnxiànlíngshēnyóuyǒufēiláizhèběiguózhī

 mèngzhōngdekǒnghuìshìguǐhúnbayáoyuǎnshēngshínán

 línghúnpiāoláishìcóng西nánqīngfēnglínlínghúnfǎnhuíshìyóuguānshāndehēi

 míngyuèluòxiàqīnghuīmǎnleliángzhōngjiàndàodeyánróngqiáocuì

 shuǐshēnlàngkuòqǐngduōjiāxiǎoxīnyàoshīluòjiāolóngdezuǐ

 zhùshì

 tūnshēngduānbēitòngchūshēngláibēitòngkāitóuliǎngwén

 zhàngdàichēngjiāngnánwèizhàngzhīzhúbèifàngzhúderénzhǐbái

 rénlǎopéngyǒuzhǐbáizhèshìchángyòngdeyuèguòcéngcóngduìfāngxiěliándàishuāngfāngdeshǒurénzhīzhǎngxiāngniànérmèngzhīniànyánérshuāngfāngzhīxiāngzhīxiāngyòurándàochū

 kǒngfēipíngshēngxīnbáizhōnghuòdàozhèliǎngshuōmèngdàodegāishìdehúnbashāngāoyuǎnshuízhīdàoshìfǒuháihuózhea

 fēnglínbáifàngzhúde西nánzhīduōfēnglín

 guānsāiliúdeqínzhōuzhīduōguānsāibáidehúnláihúnwǎngdōushìzàijiānsuǒshuōqīng”“hēi”。

 luówǎngniǎodegōngzhèzhǐwǎng

 chìbǎngzhèliǎngshuōshēnxiànwǎngliúfàngzěnmehuìzhèyàngláiwǎngyóune

 yánzhǐróngmào

 zhèzhǐbáidechùjìngxiǎnèkǒngzāozhùyuàngàojièbáiyàoduōjiāxiǎoxīn

 “biétūnshēngshēngbiécháng。”shīyàoxiěmèngxiānyánbiéwèiyánbiéxiānshuōbiéchèntuōshēngbiéxiěbáiliúfàngjuéjiǔyīnxùnzàishīrénxīnzhōngzàochéngdetòngkāitóu便biànyīnfēngzhòuchuīláipiànmànquánshīdebēichuàngfēn

 “rénmèngmíngzhǎngxiāng。”shuōmèngjiànrénérshuōrénmèngérrénsuǒmèngyòushìyǒugǎnshīréndezhǎngjiǔniànxiěchūbáihuànyǐngzàimèngzhōngshūérxiàndeqíngjǐngbiǎoxiànleshīrénzhàjiànréndeyuèxīnwèidànzhèxīnzhǐguòshāzhuǎnniànzhījiān便biànjuéduìle:“jūnjīnzàiluówǎngyǒu?”lèijiāngnánzhàngzhīxiāngzěnmejiùnéngchāchìfēichūluówǎngqiāntiáotiáoláidàoshēnbiānneliánxiǎngshìjiānguānbáixiàluòdezhǒngzhǒngxiángdechuánwénshīrénjìnànàncǔnfēizhēndeleyǎnqiándeshìshēnghúnháishìhúnyuǎnnánazhàjiànérzhuǎnniànérérshēngchūshēnshēndeyōukǒngshīrénduìmènghuànxīndehuàshìshífēnzhēnde

 “húnláifēnglínqīnghúnfǎnguānsāihēi。”mèngguīhúnshīrénránliàngrénhúnxīngcóngjiāngnánérláiyòuxīngqínzhōuérfǎnláishíyàofēiyuènánfāngqīngdeqiānfēnglínguīyàoguòqínlǒnghēichénchéndewànzhàngguānsāiduōmeyáoyuǎnduōmejiānxīnérqiěshìlínglíngde。“luòyuèmǎnliángyóuzhàoyán。”zàimǎnmínghuǎnghuǎngdeyuèguāngmiànshīrényòujuébáiqiáocuìderóngyánshàngzàiníngshénbiàncáizhīshìzhǒngménglóngdecuòjuéxiāngdàorénhúnguīyòushēnyòuyuǎnjiāngzhījiānfēngtāoxiǎnèshīrénnèixīnzhùgàozhedīngníngzhe:“shuǐshēnlàngkuò使shǐjiāolóng。”zhèjīnghàidejǐngxiàngzhènghǎoshìbáixiǎnèchùjìngdexiàngzhēngzhèzhuìzhuìāndedǎoxiànzheshīrénduìrénmìngyùndeyīnyōuzhèyòngleliǎngchùyǒuguānyuándediǎn。“húnláifēnglínqīng”,chūchǔ·zhāohún》:“zhànzhànjiāngshuǐshàngyǒufēngqiānshāngchūnxīnhúnguīláiāijiāngnán!”jiùshuōsòngwèizhāoyuánzhīhúnérzuò。“jiāolóngjiànliángjūnxié》:dōnghànchūniányǒurénzàizhǎngshājiàndàochēngyuánderéntīngshuō:“chángjiànshénshèngránwèijiāolóngsuǒ。”tōngguòyòngdiǎnjiāngbáiyuánliánláidànchūlebáimìngyùndebēicǎiérqiěbiǎoshìzheduìbáidechēngchóngjìng

 gōngyuán758niángānyuányuánnián),báibèiliúfànglángzhìsuǒzàijīnguìzhōuzhèngān西běi),èrniánchūnxíngzhìshānshèhuídàojiānglíngyuǎnzàiběifāngzhǐtīngshuōbáibèiliúfàngzhīdàobèishèháiyōuquánquánjiǔérchéngmèngshìxiěxiàleliǎngshǒumèngbáishī

 (712-770),ziměihàoshǎolínglǎoshìchēnggōng”、“shǎolíngděnghànnángǒngxiànjīnnánshěnggǒngshìréntángdàiwěidexiànshízhǔshīrénbèishìrénzūnwèishīshèng”,shībèichēngwèishīshǐ”。báichēng”,wèilegēnlìngwàiliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiékāiláibáiyòuchēng”。yōuguóyōumínréngāoshàngdeyuē1400shǒushībèibǎoliúlexiàláishījīngzhànzàizhōngguódiǎnshīzhōngbèishòutuīchóngyǐngxiǎngshēnyuǎn。759-766niánjiāncéngchéngdōuhòushìyǒucǎotángniàn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37579.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 32人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org