首页 趣味语文古诗词正文

七绝·屈原(qi jue qu yuan)

 zidāngniánchǔsāoshǒuzhōngyǒushāréndāo

 àixiāotàishèngjiāolánshǎoyuèchōngxiàngwàntāo

 wén

 yuándāngshíxiěxiàmíngpiānsāoshǒuzhōngméiyǒudāoquèhuīlezhàndòuzuòyòng

 dāngshíchǔguójiānnìngxiǎorénduōxiánzhīshìtàishǎozhǐnéngzàibēifènjuéwàngtóuluójiāng

 zhùshì

 zizhǐyuányuánqián234——qián278),míngpíngyuánzhànguóchǔrénshìàiguózhǔshīréncéngzuǒchǔ怀huáiwángguānzhìzuǒsānzāochánzhíchǔqǐngxiāngwángshíbèifàngzhúyīnwǎnjiùchǔguódewēiwángshēngǎndezhèngzhìxiǎngshíxiànwǎnniántóuluójiāngérchǔsāozhǐdeshìchǔ·sāo》,kāileguólàngmànzhǔshīdexiānshìcǎichīwénxiězhìwèishǒuduànsòngměifěngwèidedezhǒngyǒuyùnwén

 shǒuzhōngyǒushāréndāozhǐyuánzuòsāosuǒhuīdezhàndòuzuòyòng

 àixiāotàishèngjiāolánshǎoàixiāoàihāochòucǎochūsāo》。zhèjiānnìngxiǎorénjiāolánshēnjiāoláncǎojiēwèifāngxiāngzhíchūsāo》。zhèxiánzhīshì

 yuèchōngxiàngwàntāozhǐyuánzàibēifènjuéwàngzhōngtóuluójiāngér

 zhèshǒushīmáodōngxiě1962niányuánshìzhōngguóshǐshàngzuìzhemíngdeàiguózhǔshīrénshìlàngmànzhǔshīdekāishānyuándeàiguójīngshénqiānbǎiniánláiyǐngxiǎngledàiyòudàideàiguórénrénzhìshìmáodōngzàishīzhōnggāozànyángyuándeàiguójīngshényuándecáihuádāngshídeshìqíngyuánzàibēifènjuéwàngzhōngdexīnjìngjīngliànqiǎomiàozuòleshùzàixiànquánshīyánjīngliànjiǎnjiéfēngqiǎnxiǎnmíngbáishīshēnsuì

 shīrénshēngqiánbiéàisāo》,céngduōràngshēnbiāndegōngzuòrényuánshōuzhǒngbǎnběndechǔyuánzhezuòshīrényùnyòngshīdeshùmèitóngqíngyuándezāoshuōyuánnéngsāoshìyīnwèishǒuzhōngyǒuzhīzhàndòuzhīyòngláihànwèiguójiātóngshísòngleyuánqiángguóbàoyōuguóyōumíndegāoshàngrénèshìérshēnxùnzhìdeyīngyǒngwèidexíngxiàng

 yuánzàisāoshīzhōngjǐnqúnxiǎoháimáotóuzhǐxiànglezuìgāotǒngzhìzhě:“quáncházhīzhōngqíngfǎnxìnchánér”,“yuànlíngxiūzhīhàodàngzhōngchámínxīn。”nánchǔwángtīngxìnchányáncházhōngliángmínxīnyòuguàichǔwángyánérxìnbànérfèi:“chūchéngyánhòuhuǐdùnéryǒunánbiéshānglíngxiūzhīshùhuà。”zhèzhǒngdǎndezhǐchōngmǎnlepàndefǎnchuántǒngdejiēzuòyòngzāodàohòudàibǎoshǒudejiāxuézhědewēibānjiùpíngyuáncáiyángjìngqúnxiǎozhīzhōngyuànhèn怀huáiwángjiāolángǒuqiújìnqiángfēirénjiànróng忿fènhuìchén”(wángchǔzhāng》),rènwèiyuánduìchǔwángdepíngshìchūyuànhènqúnxiǎoshìchūcáiyángzhūpíngjiàyuándesāoshìbiànfēngbiàn,“chúnzhuāngshìhuòxiūchēngzhī”(zhūchǔzhù》),dànzàijīntiānkànláiyuándewěizhèngzàizhèzhǒngpànjūnèdewèigāojiéérmáodōngcéngjīngshuōguòdezhèhuà便biànshìduìzhèshīdezuìhǎozhùjiě:“sāoshìyǒumínzhǔcǎideshǔlàngmànzhǔliúpàiduìbàidetǒngzhìzhětóupàndeshǒuyuángāoshàngyóusòngjǐngchàjiǎméichéngshāoxùnchóu……”

 shīdesānàixiāotàishèngjiāolánshǎoshìjièyòngsāozhōngde。《sāozàishùshǒushàngzuìdezhēng便biànshìyòngxìngtuōxiāngcǎoměirénláishūqínglùnyòngxiānghuāxiāngcǎoxiánzhīrényòngèhuāchòucǎojiānnìngxiǎorénwángsuǒshuō:“《sāozhīwénshīxìngyǐnlèishànniǎoxiāngcǎopèizhōngzhēnèqínchòuchánnìnglíngxiūměirénjūnfēixiánchénqiúlóngluánfèngtuōjūnzipiāofēngyúnwèixiǎorénwēnérjiǎoérlǎng。”(wángsāojīngzhāng》)zàizhèàixiāoshìàihāozhǒngchòucǎoérjiāolánshìshēnjiāoláncǎoshìfāngxiāngzhíyīnzhèshīshìyòngxìnggǎntàndāngshídechǔguóxiǎorénhěnduōpéngwèijiānxiéèshìgēnshēnérxiàngyuányàngdexiánchénquèshǎoérwēiruònénghēiànshìkànghéngyuánsuǒxiěsuīwēijuéshāngāizhòngfāngzhīhuì”,zhèngshìzhèzhǒngzhèngxiéliàngduìdexuánshū使shǐchǔguózuìzhōngzǒuxiàngmièwáng使shǐyuánzuìzhōngsuǒwàngérzǒuxiàngchénshīdezuìhòu:“yuèchōngxiàngwàntāo。”

 zhōngzuìbiédeshìliǎngdòngyuèchōngyuèxiěchūleyuándeguǒjuéyǒnggǎnfǎn,“chōngxiěchūleyuánxiànghēiànshìkàngzhēngdegàishìguīdejīngshénwàntāoshìshēnyuǎnzhuàngkuòdehuàmiànjiāngshuǐtāotāoqíngyǒuqíngshuǐliúrényǒngcúnyuándeshìlìngrénāishāngdezàimáodōngdexiàbiànāishāngwèibēizhuàngshìhóngxiàngkāikuòqiánrénsuǒwèigǎishǐshàngdeyuánxíngxiàng

 zàimáodōngxiàyuánjīngshìlìngrénbēimǐndejuéwàngshīrénérshìjiānqiángyǒngměngdezhànshìshìjiānshǒuzhèngdàozhōngzhēnèshìérshēnxùnzhìdeyīngyǒngwèidexíngxiàngcóngércóngzhèngzhìdegāoduìyuándexìngjìnxíngleshēncéngdejuéànhánleduìyuándezànměizhīyòuànhánleduìyuándepíngdiàozhīqíng

 zhèshǒushīzuìzǎobiǎozhōngyāngwénxiànchūbǎnshèjiǔjiǔliùniánjiǔyuèbǎnmáodōngshī》。yuánshìmáodōngfēichángàideshīrénzhīyuándedàibiǎozuòsāoshìmáodōngzhōngshēnzuìàideshūzhīzhèshǒushīshì1961niánwánchǔshísuǒzuò

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37574.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 13人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org