首页 趣味语文古诗词正文

玉壶吟(yu hu yin)

 lièshìzhuàngxīnnián

 sānbēijiànqiūyuèrángāoyǒnglián

 fènghuángchūxiàzhàochēngshāngdēngyán

 yángjiǔzhòngwànchéngzhǔxuèlàngchìchíqīngsuǒxián

 cháotiānshùhuànfēilóngchìshānbáibiān

 shìrénshídōngfāngshuòyǐnjīnménshìzhéxiān

 西shīxiàopínchǒuxiàozhīlèishēn

 jūnwángsuīàiéméihǎonàigōngzhōngshārén

 wén

 zhělièshìérbēiqīngxīnzhīchóuchúérniánjiāngzhìérjīnsānbēilǎojiǔxiàjiànduìqiūyuèshuòkǎigāoyǒngxiǎngjīnhòudezijué使shǐrénlèipāngtuóxiǎngdāngniánchūjiēzhàoshūzhīshíshìyàngōngzhōngyánshàngbēicháosòngyángwànchéngzhīzhǔjiǔzhòngzhīnèicháonòngwánggōngquánguìchìchízhīshàngcháojiàntiānzicénghuànfēilóngzhīshǒuzhōnghuīzheshānbiānxiàngdōngfāngshuòyànghǎoxiàngshìtiānshàngdezhéxiānxiàfányǐncháotángzhīnèiérshìrénshíyòuxiàng西shīyàngxiàopínjiējūnwángēnchǒngérchǒumenquèdōngshīxiàopínxuéchǒudāngshìzhīshídegāoxìngérjīnquètónglejūnwángsuīréngàiéméizhīhǎodànnàigōngzhōngchánhuǐ使shǐshì西shībāndeměirénzàigōngzhōngle

 zhùshì

 yínbáichuàngxíngshìshuōxīn·háoshuǎngzàidōngjìnwángchùzhòngjiǔhòuchángyínchàngcáocāochūxiàménxíngzhōnglǎozhìzàiqiānlièshìniánzhuàngxīndebēizhuàngshīmiànchàngmiànyòngdàigōngwánshǎngdezhǒngqiāotányòngdejiéguǒkǒudōubèiqiāoquēle。《yínwèi

 lièshìzhuàngshì

 zhuàngxīnxióngxīnniánchuízhīniánlǎonián

 yǎnlèiliánliúduànliǎngwèijiǔhòuzàiqiūyuèxiàjiànránnèixīnfènkǎigāolèixià

 fènghuángzhàoshíliùguóchūnqiūzàihòuzhàoshíxiàzhàoshízuòzàigāotáishàngràngzhìdefènghuángxiánzhezhàoshūwǎngxiàfēihòuchēnghuángdezhàoshūwèifèngzhàogāndōuxiàndezhǒngxìngzhānshíyòngfēngzhàoshū(yè):cháojiànchēngshāng(shāng):bēiyánhuángshèdeyànliǎngwèidāngchūfèngzhàojīngcháojiànhuángdēngyànbēichàngyǐn

 (yú)yángzànyángjiǔzhòngzhèzhǐhuángzhùdefāngwànchéng(shèng)zhǔzhèzhǐtángxuánzōng

 xuè(xuè)làngxuèjìngchìchí(chí):huánggōngzhōnghóngdetáijiēqīngsuǒyǒuliánsuǒhuāwénbìngqīngdegōngménchìchíqīngsuǒzhǐgōngtíngxiánzhǐhuángzuǒyòudechén

 cháotiāncháojiànhuángfēilóngshíhuángyǒuliùjiùzhōngfēilóngjiùsuǒyǎngdedōushìshàngděnghǎozhèfànzhǐgōngzhōngdeliángchì(chì):huángdezhàoshūchìhuángdeshǎngshānbáibiānyòngshānbáizhuāngshìdebiānzhèfànzhǐhuáguìdebiān

 dōngfāngshuòmànqiàn西hànpíngyuányànjīnshāndōnghuìmínxiànrénhànshíwèitàizhōngwèirénhuīxiéhuáshànhòuláiguāndechuánshuōhěnduōcéngshuō:“rényǐnshēnshānquèrènwèigōng殿diànzhōngyǐn。”zhèshìdōngfāngshuò

 yǐnjiùshízhǐyǐncháotíngjīnményòumíngjīnménhàndàigōngménmíngzhèzhǐcháotíngzhéxiānxiàfándeshénxiānbáiyǒurénzhīzhāngcéngchēngwèizhéxiānrén”,báihěnhuānzhèchēngchángyòngchēng

 píntōngpín”。

 éméishíchēngměizhèshìzuòzhě

 zhèshǒushīyuēzuòtángxuánzōngtiānbǎosānzài(744niángōngfènghànlíndehòujīnháishāndeqiánzhūjiànyuē:“ànyínzhěpiānshǒuèrwèibáisuǒwèizhīshìgōngfèngzhīshíbèishìguìchánjiānjiāngqiúháishānzhī?”

 qīngdàiliúzàilùnbáideshīshuō:“tàibáishīsuīruòshēngtiānchéngyúnsuǒzhīránběnwèifàngyánshíshìyán。”(《gàijuǎnèrsuǒwèiběnwèi”,jiùshìzhǐyǒudìngdexúnérshìrènhéngliúmànbiān。《yínjiùshìzhèyàngshǒuyǒubēnfàngdeshìyòujiǎngjiūdehǎoshīquánshīchōngmǎnzhepíngzhīànyùnmàiluòérlùnshīfēnwèisānduàn

 duàngòngzhǔyàoxiěfèndewàizàibiǎoxiànkāitóuliǎnggāolínxiàshǒuqínhuàleshīréndexíngxiàngzhuàng怀huáilièfènnánpíngxiàngdōngjìnwángdūnyàngqiāosòngyíncáocāodemíngpiānguīsuī寿shòu》:“lǎozhìzàiqiānlièshìniánzhuàngxīn”。“lièshì”、“zhuàngxīn”、“niánsāndōucóngcáoshīzhōngláishuōmíngbáiwàngjiàngōngzhèdiǎnzhèngcáocāoxiāngtóngdànxiǎngdàocáocāoshēngjìnggànlefānhōnghōnglièlièdeshìérquèzhìjīnwèizhǎnzhìjuébēicóngzhōngláifènjiésānbēizhuójiǔzhùxīnzhōngdebēikǎishìjiànérxiānshìduìzheqiūyuèhuījiànéryòugāoshēngyínyǒngzuìhòuyǎnlèiduókuàngérchūliánlián。“ránliǎngshīrénxīntóudefènzhīqíngxiěshífēnchuánshénqīngxièzhìshìshèngnánbīngjiāyǒusuǒwèizhèngshèngdeshuōzhèzhèngmiànshūfènshuōshìzhèng”,xiàmiànbiékāiliúzhuǎnzhīshìxiěwǎngshìhuíshuōshìshèng”。

 “fènghuángchūxiàzhàochēngshāngdēngyánliǎngfēngjìngjièdùnbiànshīrénsǎobēifènzhīérxiědāngchūfèngzhàojìnjīnghuángyàndelóngbáiyīngzhàojīngyuánwèishīzhǎnbàoyīnqīngxīnchóuzhǔgāndǎnshūxiězhōngcái。“yángliǎngmiáoxiělezàicháotíngshàngdezuòwèiqiánshuōdeshìzūnzhǔ”,shìzànsònghuánghòushuōdeshìbēichén”,shìcháonòngquánguì。“cháotiānshùhuànfēilóngchìshānbáibiān”,xíngxiàngxiěchūleshòuhuángchǒngxìndetóngxúncháng。“fēilóngshìhuánggōngnèiliùjiùzhīfēilóngjiùzhōngdebǎotángzhìxuéshìchūjièfēilóngdànshùhuànfēilóng”,yòushānbáibiān”,shìchāochūchángdeshàngliùcóngchùzhe。“fènghuángliǎngxiěpíngqīngyún,“yángliǎngxiěhóngchūzhǎn,“cháotiānliǎngxiěbèishòuchǒngzhītàixuànrǎnlínjǐnzhìshīrénchěngxiědeténgchuōfēiyángzhèngshìwèilechèntuōshíxiàdelěngluòbēixià便biànzuòdiēshì

 “shìrénshídōngfāngshuòyǐnjīnménshìzhéxiān。”dōngfāngshuòbèihànshìzuòhuánòngchénnèixīnhěnmèncéngzuòyuē:“chénshìjīnméngōng殿diànzhōngshìquánshēnshēnshānzhīzhōnghāozhīxià。”(《shǐ·huálièchuán》)hòurényǒuxiǎoyǐnyǐnlíngsǒuyǐnyǐncháoshì”(jìnwángkāngfǎnzhāoyǐnshī》)zhībáiyǐndōngfāngshuòyòuzhéxiānmìngshíshìchūnàicóngxiàndàoyǐnjīnménzhèzhòuránbiànkànchūshīrénnèixīnshìfēichángtòngde。“shìrénshíliǎngzhīyánwàikāitóudebēifènqíngzhuàngyáoxiāngjiēyīngshàngwèièrduàntōngguòzhèngfǎnxiāngzhàoshīrénànshìlezàijīnghéngzāohuǐbèishòudexìngzhōngfènjiéérwèishēnzhèjiùshìshīrénsuǒyàojiàngāoyǒngliándeyuányīn

 sānduànxiěshīrénjiānzhēnàoàndepǐn。“西shīliǎngshìshuōzhídàoruòjìn退tuìhuòxiàohuòpínérchùzhījiēzhèzhǒngtàibiérénxiàozhīzhījiānyǐnyǐnliúchūàoànxìndexìngzhēngdāngránshīrénhěnqīngchǔwèishénmenéngshīzhǎnhóngyīnérduìcháotíngzhōngxiēxiánhàinéngzhībèidào:“jūnwángsuīàiéméihǎonàigōngzhōngshārén!”zhèliǎnghuàyòngsāozhǐtuōyánměirénjiànànshìyǒu怀huáijǐnérjiànróngcháodeyùnhánkǎiyáoshēn

 míngdàishīlùnjiāzhēnqīngshuō:“běnshàngzhuàngruì。”(《tán》)shūfènzhīzuòguǒwèichěngxióng使shǐxiàngguànzuòbān便biànhuìliúbiǎnbáizhèshǒushīháozònghéngérshīzhībēifènnánpíngérliúbiǎnkāitóushǒujǐnshìgāoshūxiěxiōngzhōngfènzhīzhuàngérzuòbēisuānzhuànglàngzònggāoshānliúbēnxièérchūzhìdùnshōuzhùjiébēnwéndǒuránténgyuèérchūhuíxuándōuzhuǎnbǎohānángyángdediàoxiěfāngwèiyǒufēngyúnhuìshuǐzhīměishìyòuzhuǎnzhíxiàyòngyǐnjīnménděngànxiězāochánzhīzuìhòuéméijiànzuòjiédiǎnmíngjìnchánzhīrénfāngshìchǒngguìshèngsuījiànkāngkǎibēizhōngnàizhīshīqínzòngjiéfàngshōulánbiànhuàshénwénhúnhàoliúzhuǎnshǒuwěiyīngmíngdàishīlùnjiāzhēnqīngrènwèishǒuhǎoshīyīnggāizuòdàoliángchíér”(《tánlíng》)。báizhèshǒushīshìdāngzhīkuìde

 bái(701nián-762nián) ,tàibáihàoqīngliánshìyòuhàozhéxiānrén”,tángdàiwěidelàngmànzhǔshīrénbèihòurénwèishīxiān”,bìngchēngwèi”,wèilelìngliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiébáiyòuchēng”。xīntángshūzàibáiwèixìngshènghuángliángzhāowánggǎojiǔshìsūntángzhūwángtóngzōngrénshuǎnglǎngfāngàiyǐnjiǔzuòshījiāoyǒubáishēnshòuhuánglǎolièzhuāngxiǎngyǐngxiǎngyǒutàibáichuánshìshīzuòzhōngduōzuìshíxiědedàibiǎozuòyǒuwàngshān》《xíngnán》《shǔdàonán》《jiāngjìnjiǔ》《míngtáng》《zǎobáichéngděngduōshǒu

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37573.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 14人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org