首页 趣味语文古诗词正文

西施咏(xi shi yong)

 yàntiānxiàzhòng西shīníngjiǔwēi

 cháowèiyuèzuògōngfēi

 jiànshūzhòngguìláifāng

 yāorénzhīfěnzheluó

 jūnchǒngjiāotàijūnliánshìfēi

 dāngshíhuànshābàntóngchēguī

 chíxièlínjiāzixiàopínān

 wén

 yànde姿xiàngláiwèitiānxiàzhòngměide西shīzěnmenéngjiǔchùwēi

 yuánxiānshìyuèdehuànshāhòuláiquèchénglewánggōngdeàifēi

 píngjiànshínándàoyǒushénmezhòngtóngxiǎnguìlecáijīngzhìtiānxià

 céngyǒuduōshǎogōngwèicházhīfěncóngláiyòng穿chuānzheluó

 jūnwángchǒngxìngde姿tàigèngjiājiāomèijūnwángliánàicóngjiàodeshìfēi

 zàiyuèhuànshādebànzàinéngtóngchēláitóngchēguī

 fènggàomángxiàopíndelínréndōngshīguāngxuézhòuméiérxiǎngchǒngbìngfēiróng

 zhùshì

 西shīyuèchūnqiūyuèzhùluóshānxīnzhīyuē西shīzhèngdànshìluójiàoróngsānniánxuéchéngérxiàn

 zhīfěncházhīfěn

 huànshāhuánhuìxiàndōngyǒu西shīhuànshāshíshuǐjīngzhùhuànshāzàijīngzhōuwèilíngzhōu西běiqiūdōngzhīyuèshuǐjìng

 chíxièfènggào

 xiàopínzhuāngzi西shībìngxīnérpínzhīchǒurénjiànérměizhīguīpěngxīnérxiàopínrénjiànzhīménérchūpínrénjiànzhīqièziérzhīzhīměipínérzhīpínzhīsuǒměiànpínzuòbìn

 ānzěnnéngwàngbiéréndeshǎngshí

 shīrénsuǒchùdeshèngtángshídàizàifánhuádewàixiàyǐncángzhezhèngzhìwēijiānxiéxiǎorénchícháotíngquánwánzipíngzheqúndàiguānfēihuángténgshénzhìliánxiēdòuzǒugǒuzhīdàolejūnwángdeēnchǒngshēnjiàbèizēngfēiyángcáijùnzhīshìquèxiàcéngrénshǎngshíérshūsānshíniándeshēngquèyāoxiàchǐ”,“shēngqióng”。

 wángwéizhèshǒushīláijièyǒng西shīwèirén。《西shīyǒngcáishǐrénjièfěngjīnshīrénjiè西shīcháojiànguì”,érhuànshātóngbànzhōngjǐnrénmìngyùnshēnggǎibiàndejīngbēitànshìtàiyánliángshū怀huáicáidepínggǎnkǎijièshìrénzhǐjiànxiǎnguìshíde西shīzhīměibiǎoduìshìxiǎoréndecháofěngjiècháowèiyuède西shīzuògōngfēihòudejiāozòngfěngxiēyóuǒuránshòudàoēnchǒngjiùzhǐgāoyángshìderénjièxiàopíndedōngshīquàngàoshìrényàowèilebiérénshǎngshíérzuò姿tàinòngqiǎochéngzhuō

 shīdekāishǒuxiě西shīyǒuyànde姿zhōngnéngjiǔchùwēiliùxiě西shīdàndàojūnwángchǒngàijiùshēnjiàbǎibèilexiě姿tàichàzhěxiǎngxiàopín西shīshìliàngsuīqiǎnxiǎnshēnshěnqiánzàitángshībiécáizhōngshuō:“xiějǐnyánliángrényǎnjièwèinǎizhēn。”zhèzhǒngpíngjiàshìhěnzhōngkěnde

 shītōngguòjièyǒng西shīérshūxiànshìgǎnfènpíngdefěngshīshēnwēihěnyǒubiànxìngshīréntōngguò西shīdeshìláibiǎoshīrénduìrénshēngdediǎnhuìjiànshūzhòngguìláifāngdexiànxiàngzhèxiànxiàngyǒuliǎngzhǒngqíngkuàngshìbānrénnánbiànbiéhǎodǎidànměihǎoshìbèixiànhòujiācáichījīnggǎntànyànxiànèrshìmǒuxiērénshìběnláipíngchángdànbèipíngwèishàngpǐnhuòchénggāoguānguìhòujiājiùguāxiāngkànjìngpèi

 chūnqiūshíyuèguózhūluóshāndeměi西shībèiyuèwánggōujiànxuǎnsònggěiwángchàchéngwèigōngyāoxìngshànchǒngjiāoliánmìngguìdeyànfēizuǒyòulewángzhīpèileguódāngrán西shīzhèyàngzuòshìyǒudezhèngzhìdedànwángwéideběnshībìngshìcáidezhèngzhìmóuérshìyòngguānhòuyànlíngrénxiělìngréngǎndàoyànèdeshìchǒngshànquándeguānchǎngshìtài

 kāishǐliǎngcóngtōngchángshìtàidejiǎochūlehěnyǒugàikuòxìngdewèn:“yàntiānxiàzhòng西shīníngjiǔwēi?”shìshuōtiānxiàhǎozhěshǎozhòngzhěduōyǒuzhèzhǒngshèhuìxiàng西shīyàngderénānnéngzhǎngjiǔchùwēijiànzhī?yīnshēnghuózhōngxiàng西shīzhèyàngderénhuìyǒubèizūnguìdetiānzhǐshìshízhīdezǎowǎnzhèliǎngshìduìrénzhòngnéngdedāngzhèngzhědefěngbìngtóngshíbiǎomíngxiēshìzhěcháozhīnèi便biànjiāojiāopànruòliǎngréngēnyuánháizàizhòngzhě

 sāncháowèiyuèzuògōngfēi”,shìqiánliǎngzhōngdeyǒuzhòngérwēi"dechūdeshìshízhèngmíngyuèguódeshāncūnzhōngdetōngzicháozhījiānshēnjiàshíbèiyuányīnjiùshìyīnwèidàolezhòngyànderénzhòngrényǒuduōquányǒuzhějiùyǒuduōmeguìzhòngdeluóshìshuōmíngshǐshàngdeqièquánchénchǒngwángwéijiùshìjièchǒngérpēngquánchéndeshìquánchénbìngshìshēndenéngxiǎnchūguìzhòngdeérshìjièzhòngérguìdewángwéixǐngdāngquándeyàowàngsuǒyòngshìhěnjiānde

 cóngjiànshūzhòngkāishǐdàotóngchēguī”,liánshìduì西shīdezhēnduìxìngshìshìxīnxiēchǒnghòu便biànshūzhòngguìzhǐ使shǐdejiāojiāozhězàiwángwéikànláiyǒuzhǒngshèhuìxìngdexīnduòxìngjiùshìměideshìbèimáiméideshíhòushuíkànchūdeshūzhòngzhīchùérdànbèirénxiànlezhīhòujiùchéngleshìshàngyǒudebǎobèishīrénrènwèi西shījiùshìzhèzhǒngxīndedàibiǎoduìxiàngshīrénhǎoxiàngyàowènwèn西shī:“dāngniánzàizhùluócūnbiānhuànshāshíshídàoshìmetiānxiàshǎoyǒumasuǒyǒudehuànshāniángdōuměimawèishénmejìnguānchéngwèiguìrén便biàngǎndàochéngleshìzhīzhēnne?”duìguìderénwángwéizuìzhǒngjūnchǒngjiāotàijūnliánshìfēidexìngzhěxìngzhěchǒngjiāojiègāoquánbǎowéiwèishìfēiwèifēizhìdàoleyǒushìfēidechéngwángwéizàishìkǎnjiēchùleshǎozhìshǒudequánchénshīrénhěnzēngèzhèzhǒngrénshīrénzhǐzhe西shīdiǎnzhēnbiānlezhèxiēxiǎorénshīzhōngzhǔyàoshìpíngjiàshǐshàngde西shī

 shīdezuìhòuliǎng:“chíxièlínjiāzixiàopínān?”zhèshìguījiéxìngdedàopíngjiàzhèbāohándeshìhěndezàishíjiānshàngshīrénhuídàole西shīdeshídàizhǎodàolebèirénchuánwèixiàobǐngdedōngshīxiàngdōngshīzhìxiàng西shīxiàopínxuédàozhēn西shīdeyàngziyòugàozhèyàngde西shīzěnmenéngxuélekuàngqiějūnchǒngjiāotàijūnliánshìfēi",zàixièdāngniánhuànshābànwèileméiyǒushénmexiàozhīchùwángwéidehuàdāngshíderénshìtīngjiàndeshīréndezhēnzhèngdelínjiāzinǎishìxiànshìrénxiàodeshìxiējūnchǒngjiāotàijūnliánshìfēidegǔngǔnzhūgōng

 shìjiānquèshíyǒumǒuxiēpǐnzhìcáinénghěnhǎoderénzhōuwéiderénquèjiěérchángréndàizhīdàidàobèixiànhòuzhōuwéiderényòuyàoqúnérxiàoxiàozhěyǒujiěsuǒránzhǐwèixuésuǒránmiǎn便biànchénglexiàopíndedōngshī

 wángwéi(701nián-761niánshuō699nián—761nián),hàoshìhàndōngzhōujīnshān西yùnchéngrénshān西xiàntángcháoshīrényǒushīzhīchēngshìpíngjià:“wèizhīshīshīzhōngyǒuhuàguānzhīhuàhuàzhōngyǒushī。”kāiyuánjiǔnián(721niánzhōngjìnshìrèntàichéngwángwéishìshèngtángshīréndedàibiǎojīncúnshī400shǒuzhòngyàoshīzuòyǒuxiāng》《shānqiūmíngděngwángwéijīngtōngxuéshòuchánzōngyǐngxiǎnghěnjiàoyǒuwéijīng》,shìwángwéimíngdeyóuláiwángwéishīshūhuàdōuhěnyǒumíngduōcáiduōyīnhěnjīngtōngmènghàoránchēngwángmèng”。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37567.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 65人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org