首页 趣味语文古诗词正文

寄李十二白二十韵(ji li shi er bai er shi yun)

 niányǒukuánghàoěrzhéxiānrén

 luòjīngfēngshīchéngguǐshén

 shēngmíngcóngméicháoshēn

 wéncǎichéngshūliúchuánjuélún

 lóngzhōuzhàowǎnshòujǐnduópáoxīn

 báiláishēn殿diànqīngyúnmǎnhòuchén

 guīyōuzhào宿xīnqīn

 wèiyōuzhìjiānquánchǒngshēn

 tánliánshìjiǔjiàntiānzhēn

 zuìliángyuánxíngshuǐchūn

 cáigāoxīnzhǎndàoshànlín

 chùshìhéngjùnzhūshēngyuánxiànpín

 dàoliángqiúwèibàngpín

 lǐngyánzhēngsānwēifàngzhúchén

 niánzāoniǎoxiànglín

 xiānháihànhuánggōngshìqín

 chǔyánliángshàngshūchén

 yòngdāngshíshuíjiāngchén

 lǎoyínqiūyuèxiàbìngjiāngbīn

 guàiēnchéngcháwènjīn

 wén

 céngjīngyǒukuángzhīzhāngliándōuchēngwèizhéxiānrén

 kàndàoluòfēngwèizhīgǎntànkàndàodeshīguǐshéndōuwèizhīgǎndòng

 cóngbáizhīmíngzhèndòngjīngshīqiándekùndùnshībìngsǎochúbìngbèixuánzōngzhàocháotíngrènhànlín

 jīngtiānguǐshéndeshīpiānjiāngwànliúchuán

 péixuánzōngfànzhōuzhídàohěnwǎnzuìhòubèihuángshǎngjǐnpáo

 xuánzōngjīngchángzhàojiànbáibáishòuchǒngxìn

 hòuláiyīnshòujiānrénxiànérbèijīnfàngháizhōngxiāng

 báiméiyǒuyǐncángdeyuǎnzhìxiàngyòunéngzàishòuchǒngbèifàngzhúdetóngjìngzhōngbǎo

 xiānghòubáifēichángjiědetuōshífēnxīnshǎngdetǎndàngxiōng怀huái

 menzàiliángyuányǐnjiǔchūnzàishuǐzòngqíngyínchàng

 suīráncáihuáchāoqúnquèyòngzhīsuīrándàochónggāoquèrénjiě

 suīráncáizhìkāndōnghànhéngdànmìngyùnquèqióngkùnshīdeyuánxiàn

 báitóukàoyǒngwángkěndìngshìshēnghuósuǒyǒurénchuánshuōshōuleyǒngwángdezhòngjīnzhèshíshǔzàoyáo

 dànshìquèyīnbèiliúfàngzhǎngpiào

 niánzhījiānzāohuòhuànxīnzhōngránbēishāng

 zuìzhōngfǎnhuíhàntíngxiàhuánggōngnándàohuìwèibàoqínzuòshìma

 zāoshòujūnzhǔlěngbáicéngshàngshūwèibiàn

 guǒdāngshíshìnánmíngjiùràngbáizuìmexiànzàishuíyòunéngjiāngshìshàngbàocháotíngne

 wǎnniánshíbáiyóuyínshīchuòwàngzǎokāngduōzuòhǎoshī

 yàomáiyuànhuángguǎēnéryàoshàngshūcháotínglejiěshìqíngdezhēnxiāng

 zhùshì

 kuángzhǐzhīzhāngzhīzhāngshìtángyuèzhōuyǒngxìngrénwǎnniánhàomíngkuángzhéxiānbèibiǎnzhédeshénxiānzhīzhāngbáishīshíshìzàndào

 “shīchéngběnshìshīzàizhīzhāngjiànlebáide》,“tànshǎngyínyuē:‘shīmeshén。’”shuōmíngbáicáihuáchāojuémǎncháowèizhīqīngdào

 (gǔ)méimáiméi

 chéngshū(wò):shòudàobiédeēnhuìzhèzhǐtángxuánzōngzhàobáiwèigōngfènghànlín

 “lóngzhōuzhǐtángxuánzōngfànbáiliánchízàiyǐnyàngāoxìngdeshíhòuzhàobáizuò。“shòujǐn:《tángshīshìzài:“hòuyóulóngménmìngqúnguānshīxiānchéngzhějǐnpáozuǒshǐdōngfāngqiúshīchéngbàizuòwèiānzhīwènshīhòuchéngwénjiānměizuǒyòuchēngshànnǎijiùduójǐnpáozhī。”zhèshìshuōbáizàihuángjiāsàishīhuìshàngduókuí

 “(mí)héngcáinéngxiànghéngyànghǎohéngdōnghànshírénshǎoyǒucáibiànkǒngróngchēngzànshūzhìzhēnliàngyīngcáizhuō”。“yuánxiànjiājìngxiàngyuánxiànyàngpínkùnyuánxiànchūnqiūshírénkǒngzizijiāshífēnpínqióng

 “yuánzhēngjiāozhǐzàizhǒngháirénbàngzhīwèimíngzhūbèizhèzhǐdāngshíxiērénxiànbáicānyǒngwánglínmóufǎn

 sānwēishānmíngzàijīngāndūnhuángxiànnánnǎishùncuànsānmiáozhīchù

 “niándānxīnbáichùjìngwēixiǎn(fú)niǎodàirènwèishìxiángzhīniǎo。“tàndàoqióng

 chǔyán(yán)(lǐ):hàndàishēngshìchǔyuánwángliújiāowèizhōngshēnghuānyǐnjiǔyuánwángzhìjiǔchángwèishēngshèyuánwángziwèichūchángshèdàihòuwàngshèshēngshuō:“jiǔshèwángzhīdài。”suìchēngbìngxièzhèshìzhǐbáizàiyǒngwánglínyāoqǐngcānjiāshíguānshòushǎngzhīshìbáizàijīngluànhòutiānēnliúlángjiùyóushū怀huáizèngjiāngxiàwéitàishǒuliángzǎishīzhōngshuō:“bànshuǐjūnláixúnyángmǎnjīngzhānkōngmíngshìxiéshànglóuchuánbǎijīnzhīruòyānguānshòushǎngfānzhélángtiān。”“liánghàndàizōuyángshìliángxiàowángbèichánhuǐxiàzōuyángzàizhōngshàngshūliángxiàowángbiànzāoshòuyuānhòuhuòshìbìngchéngwèiliángxiàowángdeshàngzhèshìzhǐbáiyīnyǒngwánglínshìzuòxúnyánghòubiànyuān

 “lǎoyínèrlǎobìngqiūjiāngshuōmíngbáishèháixúnyáng

 chá(chá):

 shīzhǐzàiwèibáiwǎnniánxìngdezāobiànshēnyuānbìngwèipíngfándeshēngxiězhàowángshìshuō:“shīfēnmíngwèibáizuòchuánshēngpíngbèi。”shìjuérènwèizhèshìtiānrǎngjiānwéichígōngdàobǎoyuánwén”(《shīxiángzhù》)。shīběnshēnshìpiānjīngfēng”,“guǐshéndechuánshìjiézuòbáitóngbèipáixíngshíèrsuǒchēngshíèrbái”。

 shīfēnsānduànjiéwěiduàncóngniányǒukuángdàoqīngyúnmǎnhòuchén”,zhuīshùbáigōngyuán730niánkāiyuánshínián742niántiānbǎoyuánniánliǎngzhǎngāndejīngduìbáideqiánbànshēngzuòlegāodegàikuòtóngshíduìbáishīdeshùchéngjiùjìnxíngleqíngdezànsòngqiánliùbáichūyóuzhǎngānshìtángrénmèngběnshìshī·gāozàibáichūzhìzhǎngānzhīzhāngwénmíngshǒu访fǎngzhī姿qǐngwèiwénbáichūshǔdàonánshìzhīwèijìngchēngtànzhěshùhàowèizhéxiān。”shūzhōngháizàizhīzhāngbáidehòushuō:“shīguǐshén!”zhīzhānghàomíngkuáng”。shīréngēnzhèxiēshǐshízànyángbáimiàoshēnghuāliánfēngwèizhīgǎndàojīngtànliánguǐshénwèizhīgǎndòngbáijīngzhīzhāngdexuānyángshìmíngzhènjīngshīméimáiméisānshíniánláiwénhòujiùmíngmǎntiānxiàleshīkāitóujiùxiǎnfēngshìfánfēikuángzhī”,zhāngzhéxiānzhīmíngérzhéxiānzhèměichūjiǔshèngmíngdeshīrénzhīzhāngzhīkǒugèngzēngjiāledefènliàngbáichūchūmáomíngjīngrénqiàyǎnyuándēngtáiliàngxiāngguāngcǎizhàorényíngmǎntángcǎi。“luòjīngfēngshīchéngguǐshénzhèliǎngláibèirénmenkànchéngshìmiáoxiěbáidejiāshīréngāokuāzhāngdeshǒushèngzànlebáishīqiángdeshùmèiluònéngjīngdòngkuángfēngbàoshuōmíngbáideshīshìbàngshīchéngnéng使shǐguǐshénshuōmíngbáideshīgǎnrénfèishīrényòngjīngmiàodeyánzànměilebáidekuàngshìcáihuáérshīxiānbáiquèshíyǒujiēshòuzhèzàncóngzhèkànchūduìbáidetuīchóngqīnjìng

 hòuliùxiěbáièryóuzhǎngānshì。“wéncǎièrshìshuōbáiyīnshànzhǎngshībèixuánzōngzhàojīnggōngfènghànlínxiēlúndeshīpiānjiāngliúchuánqiānxiàdeshìbáigōngfènghànlínjiāndeshì。“lóngzhōujiàntángrénfànchuánzhènggōngxīnbēi》:xuánzōngfànbáiliánchígōngzàiyànhuánghuānqiàzhàogōngzuòshígōngbèijiǔhànyuànzhōngréngmìnggāojiāngjūndēngzhōu。”“shòujǐnjiànbáiwēnquánshìcóngguīféngrén》:“shǎngyáotiānchéngēn。”càimèngshīzhùyǐnbáiwàichuányún:“báizuòzhāngjǐnpáo。”báichángbèizhàogōngzhōngwèihuángcǎowéngàozhāngyīnwèishēnshòuchǒngdàixiēwénshìmíngzhuīsuízuǒyòuzhèshíbáizhìmǎnshèngshíshīrénnóngzhòngcǎijiāxuànrǎnshīréntōngguòduìbáiliǎngzhǎngāndemiáoxiěyòngwèiliàndechùjiùgōulēichūfēngliútǎngpiāoháofàngdeshīrénxíngxiàng

 èrduàncóngguīyōuzhàodàozhūshēngyuánxiànpín”,zhuībáigōngyuán744niántiānbǎosānniánchūnbèijīnfàngháihòunánběimànyóulǎodàoluòdeqíngjǐngbìnghuízàibáixiāngshíjiāowǎngzhōngjiànláideqīnxiōngdeshēnhòugǎnqíng。“guīzhèshìduìbáidehuíshìduìxuánzōngdeyǐnhuìbáijīngshíshàngshìzāodàozhānggāoshìděngréndefěibàngérbèixuánzōngfàngzhúdebáikāizhǎngānhòuzhèniánxiàtiānláidàoliángsòngjīnnánkāifēngshāngqiūdài),jiànqíngtóngshǒu。“wèiyōuzhìjiānquánchǒngshēnshìshuōbáiméiyǒuyǐnyōuzhīzhìyòunéngzàishòuchǒngbèizhòngyòngzāochánbèizhúdetóngjìngzhōngshànbǎoquánzhèréngshìzhǒnghuíxīnqíngde。“tánliánshìjiǔjiàntiānzhēnzhǐliǎngrénxiānghòubáihěnnéngjiěde”,fànghěnxīnshǎngbáidetiānzhēnxiōng怀huáitǎndàng。“zuìzhǐbáideliángsòngzhīyóu;“xíngzhǐbáihuídàojiāzhīchùshāndōngyǎnzhōuzhèliǎngzàishíjiānshàngkōngjiānshàngdōushìtiàoyuèbáicóngkāishǐnánběimànyóujiēzhefēngzhuǎnzhuānxiěbái怀huáicáisuīcáihuáhéngdànhóngwèizhǎnshìshòucuòsuīdàogāoshàngquèrénjiěsuīdōnghànwénshìhéngyàngcáizhìzhuōqúndànquènántáoxiàngkǒngziziyuánxiànyàngqióngchóulǎodàodemìngyùn

 zhèduànshīrénqiǎomiàoyùnyòngleduōcéngduìdeshǒushǒuxiānbáifèngzhàojīngjīnfàngháitōngguòchǒngdeduìshuōmíngguīchūbèiànfěngyōuzhàodewěixìngcáigāoérmìngjiǎnkōngyǒuhéngzhījùnquènánmiǎnyuánxiànzhīpínshīréntōngguòzhèduìkònglerénjiāndepíngsān,“zuì”、“xíng”,shìshìpàihuānfēndànjǐnjiēzhexiěbáidezāokǎnqióngchóulǎodàozhèyòuxíngchéngxiānmíngduìyuánláiguòshìzhōngzuò

 sānduàncóngdàoliángqiúwèidàoshuíjiāngchén”,zhezhòngshùbáizhǎngliúlángqiánhòudejīngpiānkǎizuìshēnwèiquánpiānzhòngdiǎnānshǐzhīluànbáiqiúshìbàoguóméngōngyuán756niánzhìyuánniánqiūyǐnshānzhèngzhíyǒngwánglínfèngxuánzōngzhàojiéjiānglíngjūndōngxiàguòxúnyángbáixīn怀huáisǎochén”、“jiùnándeyuànwàngleyǒngwángquèjuéjuǎnlezōngyǒngwángzhēngquánduówèidemáodùnxuánzhīzhōngniányuèyǒngwángbàibáiérzhǎngliúlángjīnguìzhōuzhèngānxiàn)。“dàoliángèrshìshuōbáishòupìnguòshìwèishēnghuósuǒyǒurénshuōleyǒngwángdezhòngchúnshǔfěibàngshīrénjiāngbáiyǒngwángdezhèngzhìcǎichōngdànzàiwèibáikāituōbáigōngyuán757niánzhìèrniándōngkāishǐliúfàngháiméidàolánggōngyuán759niángānyuánèrniánxiàsānyuèzàizhōushèháijiāngxiàyīndàoyuèyángnáncānghuòcāngzhǐnánlínglíngjiǔshāndàilǐngjiērǎng。“lǐngèryīnguānjiāngshídàozhìqiánzhǐhuòcānghòuzhǐzhǎngliúláng。“sānwēi”,shānmíngzàijīngāndūnhuángxiànnánnǎishùncuànsānmiáozhīchù

 “niánzāoniǎo”。西hànjiǎzhézhǎngshāzhōngfēiláiniǎoniǎo),rènwèijiāoleèyùnyōuérbáidāngshízuòfànghòuēnzhān》:“zhǎngshāguósānniánwèihuíshíxuānshìgèngwènjiǎshēngcái?”jiǎshēngshīrényīnjiǎshēngzhībáibìngdāngshǒu稿gǎoyángbīngshízuòfēng·jiǔzuòjuǎnshīzhōngshuō:“zhìzàishānshùchuíhuīyìngqiānchūnshèngyǒujuéhuòlín。”kǒngzishāngdàoqióng。“xiànglín”,yòngdejiùshìzhèshī

 shàngliùxiěbáiwǎnniánbēicǎndezāochǔdexīnjìngxiàliùshìlùnshūgǎnkǎiwèibáimíngpíngjièzhōngguīhànxiàhuánggōngshìbàoqíndeshìshuōmíngbáihuìzhēnxīnjièshēngbiéchǔwángliúdeshìshuōmíngbáinénggòuzhòngyǒngwángbìngwèirènyòngliángshìshuōbáicéngxiàngzōuyángyàngshàngshūwèibiàn。“yòngèrshìshuōguǒdāngshíyīnshìnánmíngbáileliúxíngmejīnyòuyǒushuínénggòujiāngzhèxiēdàoxiàngcháotíngchénshùnefǎnwènrénzhàngzhíyándegǎnkǎibiǎoshēnchényōu

 érzhèduànyīnwèishèwèimǐngǎndezhèngzhìwènwēimiàodehuángshìmáodùnwěiwǎnhánzàishíèrzhōngyǒuyòngdiǎnběnláishīguìyòngshìfánghuìbǎnzhìdànruònéngchūjièshìxiāngmíngbiàntàicuòchūyòngshìsuīduōsuǒfáng!”(《shīrénxiè》)“shìjièhuī。“niánèrshìshìrén。“èrshìrénshì(“yuánháihànshìzhèngxiě,“shìqínshìfǎnshuō)。“chǔyánshìshì;“liángjièqiánrénjīnrénzhèliánchuàndeyòngdiǎnzhǔnquètiēqièsuǒhòurénpíngyuē:“shījiā使shǐshìnánruòziměisuǒwèiwèishì使shǐzhě。”(《chákuānshīhuà》)zuìhòushìjiéshùshīrénchēngzànbáizàichuílǎozhīniánréngyínyǒngchuòzhùyuànzǎobìng”,wèirénjiānduōzuòhǎoshīquànbáiyàobàoyuànméiyǒudàohuángdeēnbiǎoshìyàoshèxiàngcháotíngtànmíngjiūjìngzhèshìzàinàizhōngdeānwèizhīrànglǎopéngyǒuzàikùnjìngzhōnggǎndàodiǎnrénjiāndewēnnuǎn

 shīduìzhànggōngwěnzǎoyòngdiǎnjīngdāngzàidebǎièrshíduōshǒuyánpáizhōngshīlùnzàixiǎngxìngshùxìngfāngmiànjūnshīwèishàngchéngzhīzuò

 bǎoyīngyuánnián(762niányuèchéngdōusòngyáncháozhìmiánzhōujīnchuānmiányángshì),zhèngzhíjiànnánbīng使shǐzhīdàozuòluànshìzhuǎnzhōujīnchuānsāntáixiàn)。shícáihuòbáizhèngzàidāngyǎngbìngshìxiělezhèshǒushīgěi

 (712-770),ziměihàoshǎolínglǎoshìchēnggōng”、“shǎolíngděnghànnángǒngxiànjīnnánshěnggǒngshìréntángdàiwěidexiànshízhǔshīrénbèishìrénzūnwèishīshèng”,shībèichēngwèishīshǐ”。báichēng”,wèilegēnlìngwàiliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiékāiláibáiyòuchēng”。yōuguóyōumínréngāoshàngdeyuē1400shǒushībèibǎoliúlexiàláishījīngzhànzàizhōngguódiǎnshīzhōngbèishòutuīchóngyǐngxiǎngshēnyuǎn。759-766niánjiāncéngchéngdōuhòushìyǒucǎotángniàn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37553.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 24人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org