首页 趣味语文古诗词正文

墨池记(mo chi ji)

 línchuānzhīchéngdōngyǒuyǐnránérgāolínyuēxīnchéngxīnchéngzhīshàngyǒuchíránérfāngzhǎngyuēwángzhīzhīchízhěxúnzilínchuānyúnzhīchángzhāngzhīlínchíxuéshūchíshuǐjǐnhēiwèixìnránxié

 fāngzhīzhīqiángshìérchángdōngfāngchūcānghǎishānshuǐzhījiānchángyángéryòuchángxiūxiézhīzhīshūwǎnnǎishànsuǒnénggàijīngzhìzhěfēitiānchéngránhòushìwèiyǒunéngzhěxuéxiéxuéshǎozāikuàngshēnzàodàozhěxié

 chízhīshàngjīnwèizhōuxuéshějiàoshòuwángjūnshèngkǒngzhāngshūjìnwángyòujūnchízhīliùyíngjiānjiēzhīyòugàogǒngyuē:“yuànyǒu”。tuīwángjūnzhīxīnàirénzhīshànsuīnéngfèiéryīnxiétuīshìmiǎnxuézhěxiérénzhīyǒunéngér使shǐhòurénshàngzhīkuàngrénrénzhuāngshìzhīfēngbèiláishìzhězāi

 qìngniánjiǔyuèshíèrcénggǒng

 wén

 línchuānjùnchéngdedōngmiànyǒukuàiwēiwēigāobìngqiěkàojìnliújiàozuòxīnchéngxīnchéngshàngmiànyǒuchízichéngzhǎngfāngxíngshuōshìwángzhīdechízhèshìxúnzilínchuānshuōde

 zhīcéngjīngyǎngzhāngzhīlínchíxuéshūchíshuǐjǐnhēidejīngshén,(xiànzàishuō)zhèshìzhīde(chí)zhǐnándàoshìzhēndemadāngzhīyuànmiǎnqiángzuòguānshícéngjīngyóubiàndōngfāngchūyóudōnghǎizàishānshuǐzhījiān使shǐdexīnqíngkuàifēizàijǐnqíngyóulǎnshícéngzàizhètíngliúguòzhīdeshūdàowǎnniáncáibiéhǎomenéngdàozhègàishìkàodejīngshéndebìngshìtiānshēngdedànshìhòudàiméiyǒunénggòugǎnshàngderénshìshìhòurénxuéxiàdegōngnemexuédegōngnándàoshǎoxiàmakuàngxiǎngzàidàoxiūyǎngshàngshēnzàoderénne

 chídepángbiānxiànzàishìzhōuzhōuxuédexiàoshějiàoshòuwángshèngxiānshēngdānxīnchínéngchūmíngxiělejìnwángyòujūnchíliùguàzàiqiánliǎngzhùzhījiānyòuqǐngqiúshuō:“wàngyǒupiān(chí)。”tuīwángxiānshēngdeyòngxīnshìshìàibiéréndeyōudiǎn使shǐshìzhīzhǎngràngmáiméiyīnértuī广guǎngdàowángzhīdenefēixiǎngtuī广guǎngwángzhīdeshìláimiǎnxiēxuéyuánbarényǒuzhīzhǎngjiùnéng使shǐhòurénxiàngzhèyàngzūnzhòngkuàngxiēpǐngāoshàngxíngwèiduānzhuāngderénliúxiàláilìngréndeměihǎofēngfànduìhòushìdeyǐngxiǎngjiùgèngyòngshuōle

 qìngniánjiǔyuèshíèrcénggǒngzuò

 zhùshì

 línchuānlínchuānsòngcháodezhōulínchuānjùn(jīnjiāng西shěnglínchuānshì)。

 yǐnránérgāowēiwēigāoyǐnránxiǎndeyàngzi

 líncónggāochùwǎngchùkànzhèyǒukàojìnde

 ránshēndeyàngzi

 fāngzhǎngfāngérzhǎngjiùshìzhǎngfāngxíng

 wángzhī(321—379):shǎodōngjìnrénguānzhìyòujūnjiāngjūnhuìnèishǐshìchēngwángyòujūnshìdàiyǒumíngdeshūjiāshìchēngshūshèng”。gǒuzináncháosòngréncéngrènlínchuānnèishǐzheyǒulínchuānliùjuǎnzhōngdào:“wángzhīchángwèilínchuānnèishǐzhìzháijùnchéngdōngnángāomíngyuēxīnchéngpánglínhuícéngshuǎngkǎi(kǎi,shìgāoérgànzào),shānchuānhuàjīnjiùjǐngchíyóucún。”

 zhāngzhīdōnghànniánshūjiāshàncǎoshūshìchēngcǎoshèng”。wángzhīcéngrénshūyún:‘zhāngzhīlínchíxuéshūchíshuǐjǐnhēi使shǐréndān(dān,ài)zhīruòshìwèihòuzhī。’”(《jìnshū·wángzhīchuán》)

 xìnránguǒzhēn

 xiématóng”。

 fāngdāng……shí

 qiángshìmiǎnqiángyào()zuòguānwángzhīyuánwángshùmíngdànqīngshìwángshùliǎngréngǎnqínghǎohòuzhīrènhuìnèishǐshícháotíngrènwángshùwèiyángzhōushǐguǎnxiáhuìjùnzhīshēnwèichǐchēngbìngzhíshìzàishìcóngbiànyóudōngzhōngzhūjùnqióngzhūmíngshānfàncānghǎi”。

 dōngfāngyóubiàndōngfāngqióngjǐn

 chūcānghǎichūyóudōnghǎicānghǎizhǐdōnghǎi

 使shǐdexīnqíngkuài

 yǒufēi

 chángyángjǐnqíngyóulǎnchángyángpáihuáimànyóurènjǐnqíng

 xiūtíngliú

 shūshū

 wǎnnǎishàndàowǎnniáncáibiéhǎo。《jìnshū·wángzhīchuán》:“zhīshūchūshèng()qièyīn(xìyìn),niánfāngmiàochángzhāngcǎoliàngér()shēntàn。”suǒnéngnénggòudàozhè

 gàigàijīngzhìzhěkàodejīngshénde

 zhìtiānchéngtiānránshēngchéng

 gǎnshàng

 xuéxiéshìshìmenxuéxiàdegōngwángzhīneshìshìbiǎoshìchuāixuézhǐqínxuéliàn

 xuéshǎozāimexuédegōngnándàoshǎoxiàmameliányuánláiběnnándàobiǎoshìfǎnwèn

 shēnzàodàozàidàoxiūyǎngshàngshēnzàozhǐzàidàoxiūyǎngshàngyǒuhěngāodechéngjiù

 zhōuxuéshězhǐzhōuzhōuxuédexiàoshě

 jiàoshòuguānmíngsòngcháozàixuéxuézhōuxuédōuzhìjiàoshòuzhǔguǎnxuézhèngjiàosuǒshǔshēngyuán

 zhǐdàichí

 zhāngtōngzhāng”,xiǎnzhe

 yíngjiānzhǐliǎngzhùzizhījiāndeshàngfāngbānguàbiǎnédefāngyíngfángqiánmiàndezhùzi

 jiēguàbiāochū

 tuītuī

 néngzhīzhǎngzhǐwángzhīdeshū

 fèiràngmáiméi

 yīnyīntuī广guǎngdàowángzhīde

 tuītuī广guǎng

 xuézhěqiúxuéderén

 fàngzàishǒubiǎoshìjiānglùn

 shàngzhīxiàngzhèyàngzūnzhòngshàngzūnzhòngchóngshàng

 rénrénzhuāngshìzhǐpǐngāoshàngxíngwèiduānzhuāngderén

 fēngliúxiàláilìngréndeměihǎofēngfànzhǐhòurénde怀huáiniànshìde

 bèiláishìduìhòushìdeyǐngxiǎngbèiyǐngxiǎng

 zāihuìzěnmeyàngnezhèshìjiùgèngyòngshuōlede

 míngwèichí》,zheyǎndiǎnquèzàichí”,érzàichǎnshìchéngjiùbìngfēitiānchéngyàokàoxuédedàomiǎnxuézhěqínfènxuéwénzhānglùnwèigāngwèijiāocuògāngtǒngxiěxīnyǐngbiézhìjiànjiějīngjǐngquèshìnánzhījiāzuò

 běnwénzàixiělùndànzhīqiányòunéngchíyǒuguāndecáiliàofǒulùn使shǐsuǒxiǎnfànshuōjiàokōngdòngzhīguòxiángyòuhuìxuānbīnduózhǔyānméizhǐzuòzhěcǎiyònglejiélüèxiánglùndebànchūwénzhāngdezhǐkāitóuchùluòshěngxiǎndegēnxúnzilínchuānsuǒyúngàikuòlechídewèizhìhuánjìngzhuàngmào

 “línchuānzhīchéngdōngyǒuyǐnránérgāolínyuēxīnchéngxīnchéngzhīshàngyǒuchíránérfāngzhǎng”。tóngshíyòugēnwángzhīyǎngzhāngzhī,“línchíxuéshūchíshuǐjǐnhēidechuánshuōzhǐchūchímíngdeyóuláishíyǒuguānchídechuánshuōchúlínchuānsuǒshùzhīwàiháiyǒuzhūzhǒngshuōyīnběnwéndedezàishuōzàichísuǒjiēlüèérwèiwénzhījiǎnlüèwèijīnduìchídesuīyàoyánfánquèshèletōngxiànglùndeguǐdàojiēzhewénzhāngyóurénzhuīshùwángzhī退tuìguānchǎngdeduànshēnghuójīngjìnshūzàibiāojiāngjūnwángshùshǎoshízhīmíngérzhīshénqīngzhīzhīrènhuìnèishǐshíshùwèiyángchuānshǐzhīchéngledeshǔhòuwángshùjiǎncháhuìjùnxínggǎizhīzhīwèichǐsuìchēngbìngzhíbìngqiánshìzàichūláizuòguānduìwángzhīdezhèduànjīngzuòzhězhǐfāngzhīzhīqiángshìqiángshìdàiguòlüèjiāodàisuízhīzhuīshùlewángzhīsuímànyóuzòngqíngshānshuǐdexíngzōng:“chángdōngfāngchūcānghǎishānshuǐzhījiānyǒuchángyángéryòuchángxiūxié?”zhèduànjiǎnlüèzhuīshùzhìguānzhòngyàochūlewángzhīàoànzhèngzhítuōchénchāodexiǎngzhèshìwángzhīxuéshūdexiǎngchǔliánghǎodejīngshénzhìnéngcóngjiégòushàngjiǎng,“yòuchángxiūxiéyòngshèwènshìkěnlewángzhīcéngzàilínchuānxuéshūshàngwénchíguàgōuláiyòuwèixiàwéndelùngōnglesuíhòuzàidechǔshàngwénzhāngzhuǎnle:“zhīzhīshūwǎnnǎishànsuǒnénggàijīngzhìzhěfēitiānchéng。”lùnshūbiǎoyún:“zhīshūzàishǐyǒushūshèngdàiniánnǎizàochángzhāngcǎoshūshízhǐguòliàngliàngshìtànyīnzhīshūyún:‘yǒuyīngzhāngcǎoshūshízhǐguòjiāngwángshīchángtòngmiàoyǒngjuéjiànxiàjiāxiōngshūhuànruòshénmíngdùnháijiùguān'。”zhèshuōmíngwángzhīwǎnniáncǎoshèngzhāngzhībìngjiàjiànzhīzhīshūwǎnnǎichéngzhīshuōyǒushìshígēnlìngrénxìnmezhīshūsuǒshàndegēnběnyuányīnshìshénmejiùshìzhuānxīnzhìzhìqínxuéliàndejiéguǒérshìtiānshēngdezhìyuányīnzàiquēqínfènjīngshénjìnshuōmínglexuédezhòngyàoxìngzuìhòuyòuxúnshēngyǐnshēnfēngjiànshìdedàoxiūyǎngshàngzhǐchūshēnzàodào”,xuéshìshǎodejiùzhèyàngzhèngmiànlùnfǎnmiànshēnshuōxúnshēngcéngshēnshìcéngjiēshìlewénzhāngdezhǐránérzuòzhěduìzhǐdekāibìngwèijiùzhǐzàijiǎnlüèzhōuxuéjiàoshòuwángshèngxiàngwéndejīngguòhòuwénzhāngzàizhuǎnlùn:“tuīwángjūnzhīxīnàirénzhīshànsuīnéngfèiéryīnxiétuīshìmiǎnxuézhěxié?”zhèsuīshìduìwángjūnyòngxīndetuīshíshìzuòzhězuòdeliángyòngxīnjiēzheyòusuítuīér广guǎngzhījìnlùndào:“rénzhīyǒunéngér使shǐhòurénshàngzhīkuàngrénrénzhuāngshìzhīfēngbèiláishìzhězāi。”zuòzhěyóuwángzhīdeshànshūzhītuīdàorénrénzhuāngshìdejiàohuàxíngmiǎnrénmenjǐnyàoyǒunéng”,gèngyàoxuéfēngjiànshìdedàoxiūyǎngcóngérwényòuyǐnshēncéngcénggǒngshìzhèngtǒngpàiwénjiāwénzhāngdewèidàojiàonónghòuzhèmíngxiǎnliúlewèidàodechuántǒngxiǎng

 zàisòngdàiwèicáideshuōsànwénzhōngxiàngchízhèyàngwèiwèizhǔdexiěháishìduōjiànde。《zuìwēngtíngdexiǎngmàishì"zuìwēngzhīzàijiǔ“,“zàishānshuǐzhījiān”。dànzhèzhǒng"“,shìkàobiǎochūláideérshìsuízheshānshuǐxiāngyìngcháobiànbiànhuànderánjǐngmiáoxiětòuchūláide;《yuèyánglóudezhòngxīnzàilóuzàichǎngrénxiāntiānxiàzhīyōuéryōuhòutiānxiàzhīérdejīn怀huáizàishūqíngfāngshìshàngzuòzhěcǎiyòngdeshìchùjǐngshēngqíngdefāngyīnérwénzhāngpáijiàoxiāngdepiānxiěleyuèyánglóubiànhuàndejǐngérchíyòngchídewénjiàoshǎolùnwénquèhěnduōshìzàizhīhòuzàilùnérshìshìlùncuò使shǐyònghúnránjǐnguǎnduōquèduàn线xiànfēngyùnyóumàizhīláijuérántiānchéngshuōchítuōjǐnlerénjiùchūlejiājìng

 chízàijiāng西shěnglínchuānxiànxiāngchuánshìdōngjìnshūjiāwángzhīyànchùxiāngchuándōngjìnshūjiāwángzhīzàichíbiānchíshuǐjǐnhēicénggǒngqīnwángzhīdeshèngmíngqìngnián(1048)jiǔyuèzhuānchéngláilínchuānpíngdiàochíshìcénggǒnggēnwángzhīdeshìxiěxiàlezhèpiānzhemíngsànwénchí》。

 cénggǒng(1019nián9yuè30-1083nián4yuè30tiānsānniányuèèrshíyuánfēngliùniányuèshí),zishìchēngnánfēngxiānshēng”。hànjiànchāngnánfēngjīnshǔjiāng西rénhòulínchuānjīnjiāng西zhōushì西)。céngzhìyáozhīsūncéngzhànzhīzijiāyòuèrnián(1057)jìnshìběisòngzhèngzhìjiāsànwénjiā,“tángsòngjiāzhīwèinánfēngcéng”(cénggǒngcéngzhàocéngcéngcénghóngcéngxiécéngdūnzhīzàixuéshùxiǎngwénxuéshìshànggòngxiànzhuōyuè

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37542.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 14人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org