首页 趣味语文古诗词正文

葛覃(ge tan)

 zhītánshīzhōngwéihuángniǎofēiguànmíngjiējiē

 zhītánshīzhōngwéishìshìhuòwèichīwèizhī

 yángàoshīshìyángàoyánguībáobáohuànhàihuànhàifǒuguīníng

 wén

 cǎozhǎngzhǎngyòuzhǎngmànshānbiàndōuyǒuténgmàoyòufánshènghuángshàngxiàzàifēixiángfēiluòguànshàngmíngjiàowǎnzhuǎnshēngqīng

 cǎozhǎngzhǎngyòuzhǎngmànshānbiàndōuyǒuténgmàoyòufánshèngténgzhēngzhǔzhīmángzhīazhīzuò穿chuānzheyàn

 gàoguǎnjiāxīnhuàshuōxīnxiǎnghuíniángjiāgànjìngdenèishanggànjìngdewàishangfēnqīngchǔhuíniángjiākàn

 zhùshì

 duōniánshēngcǎoběnzhíhuāhóngjīngzuòshéngxiānwéizhīchēngxiàténgmànzhìxié),xià穿chuānyòng

 tán(tán):běnzhǐyánzhǎngzhīzhǐmànshēngzhīténg

 shī(yì):mànyán

 zhōngshānzhōng

 wéizhù

 màoshèngmào

 huángniǎoshuōhuángshuōhuángquèzuòzhùfēifēi

 zhǐ

 jiējiē(jiē):niǎomíngshēng

 màoshèngmào

 (yì):zhǎn

 huò(huò):zhǔzhǐjiāngfàngzàishuǐzhōngzhǔ

 chī(chī):dexiānwéizhīde

 (xì):dexiānwéizhīde

 (yì):yàn

 yánshuōrénchēngshuōzuòzhù

 shīshìlèishìguǎnjiāhuòzhǐbǎo

 guīběnzhǐchūjiàzhǐhuíniángjiā

 báozhù

 (wù):gòutiēshēnnèi

 huàn(huàn):huànshàngyuēxiàyuēshangzhǐwài

 hài(hé):tōng”,wènfǒu

 guīnínghuíjiāwèiānhuòchūjiàānzhīxīn

 rénmenchángàiyòngduōxìngláijiěshuōshīzhèshíbìngzhǔnquè。“shīyánzhìyǒngyán”(《shàngshū·yáodiǎn》)。dāngshīrénzuòshīshūxiěqíngzhìzhīshíbiǎoxiàngyīnggāishìmíngquèdenéngcúnzàijiǒngrántóngdeduōzhǒnghándànshìshīrényòngbiǎoqíngzhìdequèwǎngwǎngshìduōdetǎngruòzàishīzhīshàngxiàwénzhōngduōzhǒnghánjūnguàntōngshuōshīzhějiùhěnnánpànduànjiūjìngwèizuòzhěsuǒbiǎodeyuánlewèilezhìguòduànrénmenzhǐhǎochéngrènshǒushīběnyǒuzheduōzhǒnghán”。duìtán》,dàodezhèngshìzhèyàngnánzhèshǒushīdezhǔzhǐquánzàizhāngdiǎnshìdeguīníngránérguīzàidàizhǐchēngzizhīchūjiàtáoyāodezhīziguī”;yòuzhǐchēngchūjiàzidehuífǎnniángjiāzuǒchuán·zhuānggōngèrshíniándōngláiguīníng”。suǒ,《máoshīdìngshīwèizànměihòufēichūjiàqiánzhìzàigōngzhīshìgōngjiǎnjiéyònghuànzhuózhīzūnjìngshīdeměichūjiàānhuàtiānxiàdào”;érjīnrénguānyīngděngwèizhèshìshūxiěguìzizhǔnbèiguīnínghuíniángjiāzhīqíngdeshīèrzhěduìzhǔzhǐdepànduànxiāngshényuǎndànzàishīshàngyòujūnyuántōngjiūjìngchūjiàshuōhǎoneháishìhuíniángjiāshuōhǎoshízàishīrénduìzhèngzhǐnéngliúxiàxuánàn

 guǎnshūqíngzhǔréngōngshìdàijiàháishìxīnjiàniángzhèngchùzàiyuèérqièdepànzhīzhōngquèháowènshīfēnsānzhāngzhǎnchūdeshìtiàoyuèxiāngjiēdesānhuàjìngshǒuzhāngshìrényǎnjiānzhǐjiànpàiqīngrǎndeténgmànyánzàiyōujìngdeshāngōuránérzhèyōujìngdeqīngyòuwèizhènjiējiēdemíngzhuàntáiyǎnkànyuánláishìměidehuángquèzàiguàncóngshàngzhāozhāzhèréndejìngjièzhǐshìzuòzhěyíngzàodezhǒnghuàjìngzài绿huángquèbèihòuháiyǒuwèiyuèdezhǔréngōngzàipànlíngtīngzhāngzhōngràngzhǔréngōngzǒujìnleshīzhōngdànshēnyǐngquèshìpiāodegāngkàndàowānyāoténgdeqíngjǐngzhuǎnyǎnjiānyòujiànzàijiāzhōnghuòzhīzuòleshìmǎndeténgyòuhuànhuàchéngpiāodeérzhǔréngōngzàitóngjìngqiánzhezhèchī”,zhèngshìshēnzhī”,tòuzhexīnqínláozuòhòuxiàndekuàiwèiháosānzhāngdejìngjièquèyòubiànshīxíngzhōngduōlewèixiángdeshīshì”。shìzàiqīngtīngyòushìzàizhǐdiǎnyīnwèidezhǔrénzhèngyāngqiúgàozhīhuànde。“hàihuànhàifǒuguīníng”——便biànshìqíngdezhǔréngōngdàizhexiūzhìzhùdeyuèzhōngxiàngshīshìtòudenèixīndezhèzhōngtòuchūzhèwèizhǔréngōngyuánláishìwèiqièdàiguī”(chūjiàhuòzhěhuíniángjiādexīnrénzhèyàngqiánliǎngzhāngdeshìduànshìshānzhōngténghuángquèdeměihǎochūnjǐnghuò”、zhīzuòdefánmángláodòngjiùjǐnchuánzhezhǔréngōngpànzhōngdeyuèérqiěbiǎoxiànzhezhǒngshúgōngqínláonénggàndekuāzànlezhèyàngdezilùnshìjiàdàojiāháishìhuífǎnniángjiādōushìlìngjiāàiliánbìngdàigěiānwèide

 zàizhōngguódechuántǒngzhōngduìzideyàoqiúcóngláishìyándesuǒwèiyángōngróng”,便biànshìdàidenánzishìjièsuǒqiángjiāgěiziliàndejiào”。yàozàiguīdìngzizhēnshùn”、“wǎnmèiqínzhīzuòzhīláolǎolǎoshíshízuònánzideyōngqièruòfēi便biànpèiwèirénzhīshīsuǒbiǎoxiànde便biànzhèngshìwèidàiguīziqíngōngdeqíngjǐng

 guānshīdebèijǐng,《máoshīrènwèishìjiǎnghòufēizhīdeérfāngrùnshījīngyuánshǐduìmáodeguāndiǎnjìnxínglechìshuō:“hòuchùshēngōngānjiànzhīyánzhōngyuánzhījiānniǎomíngcóngjǐngxiàng?”rènwèicǎimínjiānguāntóngwèifángzhōngqiányǒngchūhūnguīníngěr”。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37540.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 30人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org