首页 趣味语文古诗词正文

定风波·南海归赠王定国侍人寓娘(ding feng bo nan hai gui zeng wang ding guo shi ren yu niang)

 wángdìngguóéryuēróuxìngwénshìméijuānshànyīngduìjiāshìzhùjīngshīdìngguónánqiānguīwènróu:“广guǎngnánfēngyīngshìhǎo?”róuduìyuē:“xīnānchù便biànshìxiāng。”yīnwèizhuìyún

 chángxiànrénjiānzuólángtiānyīngdiǎnniángjǐndàoqīngchuánhào齿chǐfēngxuěfēiyánhǎibiànqīngliáng。(tiānyīng zuòtiānjiàofēnjǐndào zuòzuò)

 wànguīláiyánshǎowēixiàoxiàoshíyóudàilǐngméixiāngshìwènlǐngnányīnghǎoquèdàoxīnānchùshìxiāng

 wén

 chángchángxiànzhèshìjiāndiāozuóbānfēngshénjùnlǎngdenánzijiùliánshàngtiānliánzèngróuměicōnghuìdejiārénzhīxiāngbànrénréndōushuōqīngliàngyuèěrdeshēngcóngfāngjiédekǒuzhōngchuánchūlìngréngǎndàotóngfēngxuěfēi使shǐyánshǔzhībiànérwèiqīngliángzhīxiāng

 cóngyáoyuǎndefāngguīláigèngjiāróngguānghuàngèngxiǎnniánqīnglewēiwēixiàoxiàoyánhǎoxiàngháidàizhelǐngnánméihuādeqīngxiāngshìzhewèn:“lǐngnándefēngyīnggāishìhěnhǎoba?”quètǎnrándào:“xīnāndìngdefāng便biànshìdexiāng。”

 zhùshì

 dìngfēngpáimíngzuòdìngfēnglìng”,yòumíngjuǎnchūnkōng”、“zuìqióngzhī”。shuāngdiàoliùshíèrshàngpiànsānpíngyùnèryùnxiàpiànliùyùnèrpíngyùn

 wángdìngguówánggǒngzuòzhěyǒurénniángwánggǒngde

 róuniáng

 wángdìngguówánggǒngzuòzhěyǒurén

 niángwánggǒngde

 róuniáng

 lángshìziduìzhànghuòqíngréndeàichēngfànzhǐnánziqīngnián

 diǎnniángwèiníngzhībānguāngjiédeměi

 hào齿chǐxuěbáide齿chǐ

 yánhǎi

 lǐngzhǐlǐnggōutōnglǐngnánlǐngběiyànhóuyàodào

 shìwènshìzhechūwènshìtànxìngwèn

 xīnānchùshìxiāngzhèxīnāndìngdefāng便biànshìdexiāng

 zhèshǒujǐnhuàleróude姿róngcáiérqiězhezhòngsòngledeměihǎoqíngcāogāojiérénpǐnróuzhōngdàigāngqíngjiāoróngkōnglíngqīngkuàngróuwǎnshìzhèshǒudefēngsuǒzài

 shàngpiànzǒngxiěróudewàizàiměikāipiānchángxiànrénjiānzuólángtiānjiàofēndiǎnniáng”,miáohuìróudetiānshēngzhìjīngyíngjùnxiù使shǐzhěduìdewàimàoyǒulejiàowánzhěngzhēnqièéryòuzhìgǎndeyìnxiàng

 “zuòqīngchuánhào齿chǐfēngxuěfēiyánhǎibiànqīngliáng。”zhèdeshìróunéngzuòqīngliàngyuèěrdeshēngcóngfāngjiédekǒuzhōngchuánchūlìngréngǎndàotóngfēngxuěfēi使shǐyánshǔzhībiànérwèiqīngliángzhīxiāng使shǐzhèngzhìshàngshīdezhǔrénbiànyōumènzàoníngérwèichāoránkuàngfàngtiánjìngānxiánghéngfàngjiéchūwǎngwǎngchíchěngxiǎngxiànggòuchéngměidejìngjièzhèduìqīngdekuāzhāngmiáoxiěbiǎoxiànleróushēngdeshùxiàoguǒ。“shīyánzhìyǒngyán”,“āizhīxīngǎnéryǒngzhīshēng”(bānhànshū·wénzhì》),měihǎochāokuàngdeshēngměihǎochāokuàngdexīnlíngzhèshìzàngāochāodegèngshìsòng广guǎngdexiōngjīndiàokōnglíngyùngěirénzhǒngkuàngyuǎnqīngdeměigǎn

 xiàpiàntōngguòxiěróudeběiguīhuànèizàiměihuàntóuchéngshàngxiàxiāngōulēideshéntàiróngmào:“wànguīláiyánshǎo。”lǐngnánjiāndeshēnghuógānzhīxīnqíngshūchàngguīláihòuróngguānghuàngèngxiǎnniánqīng。“niánshǎoduōshǎodàiyǒukuāzhāngdechéngfēnyángzherénzànměixiǎnruòdexìngdeqíng。“wēixiàoèrxiěchūleróuzàiguīláihòudehuānxīnzhōngtòuchūdeguòjiānnánsuìyuèdeháogǎn。“xiàoshíyóudàilǐngméixiāng”,biǎoxiànchūnóngdeshīqíngxiěchūleběiguīshíjīngguòlǐngdeqíngkuàngyòudòushuāngàoxuědelǐngméirénzànměiróukùnnándejiānqiángzhìwèixiàbiāndehuàzuòlediàn

 zuìhòuxiědàoréndewènxiānfǒudìngwèn:“shìwènlǐngnányīnghǎo?”“quèdàodǒuzhuǎn使shǐxīnānchùshìxiānggèngxiǎnkēngqiāngyǒujǐngjuànyǒngbáichūchūchéngliúbiézhōngyǒushēngběnxiāngxīnānshìguīchù”,《zhǒngtáoxìngzhōngyǒulùnhǎijiǎotiānxīnānshìjiāděngshìdezhèshòubáishīdedànyòumíngxiǎndàiyǒuwánggǒngróuzāodelàoyìnyǒuzheréndexìngzhēngwánquánshìdōngshìdejǐngsòngróusuíyuánshìdekuàngguāntóngshízhezuòzhěderénshēngtàichùshìzhéxué

 zhèshǒuzhōngmíngjiéliúchàngdeyánjiǎnliànéryòuchuánshénhuàleróuwàibiǎonèixīnxiāngtǒngdeměihǎopǐnxìngtōngguòsòngróushēnchùjìngérānzhīruòdeguìpǐnshūlezuòzhězàizhèngzhìjìngzhōngsuíérānwǎngkuàidekuàngjīn怀huái

 shìdehǎoyǒuwánggǒngyīnwèishòudào使shǐshìzāoshāshēnzhīhuòdetáishīànqiānliánbèibiǎnzhédàochùlǐngnánhuāngzhīdebīnzhōuwánggǒngshòubiǎnshíróuniángránsuíxíngdàolǐngnángōngyuán1083niányuánfēngliùniánwánggǒngběiguīchūróuwèishìquànjiǔshìwèn广guǎngnánfēngróuxīnānchù便biànshìxiāng”。shìtīnghòushòugǎndòngzuòzànyǒuxuézhěrènwèizhèshǒuzuògōngyuán1085(yuánfēngniánshíèryuègōngyuán1084niánshìyuánfēngniánsānyuèyóuhuángzhōuliàngzhōurènzhōngchángzhōuzhùniánliùyuèzhīdēngzhōushíyuèshìlángzhàoháishíèryuèdàojīngwánggǒnghuìyànchuàngzuò

 (1037nián1yuè8-1101nián8yuè24zizhānzhònghàotiěguāndàoréndōngshìshìchēngdōngxiānhànméizhōuméishānchuānshěngméishānshìrénběiluánchéngběisòngzhemíngwénxuéjiāshūjiāhuàjiāshǐzhìshuǐmíngrénshìshìběisòngzhōngwéntánlǐngxiùzàishīsànwénshūhuàděngfāngmiànhěngāochéngjiùwénzònghéngshīcái广guǎngkuòqīngxīnháojiànshànyòngkuāzhāngfēnghuángtíngjiānbìngchēnghuáng”;kāiháofàngpàixīntóngshìháofàngpàidàibiǎobìngchēngxīn”;sànwénzheshùhóngháofàngōuyángxiūbìngchēngōu”,wèitángsòngjiāzhīshìshànshū,“sòngjiāzhīshànzhǎngwénrénhuàyóushànzhúguàishíděngzuòpǐnyǒudōng》《dōngchuán》《dōng》《xiāoxiāngzhúshíjuǎn》《guàishíjuǎnděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37537.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 16人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org