首页 趣味语文古诗词正文

悼亡三首(dao wang san shou)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-16 10:32:23 38 0 悼亡诗

 jiéwèijīnshínián

 xiāngkànyóukuàngshìzhǎngjuān

 bìnduōbáishēnníngjiǔquán

 zhōngdāngtóngxuéwèilèiliánlián

 měichūshēnmèngféngrénqiángduō

 guīláiréngxiàngshuí

 chuānglěngyíngxiāozhǎngyànguò

 shìjiānzuìjīngshuǎngxiāo

 cóngláiyǒuxiūduǎngǎnwèncāngtiān

 jiànjǐnrénjiānměiqiěxián

 lìngzhě寿shòujiǎnián

 rěnliánchéngbǎochénmáixiàngjiǔquán

 wén

 menchéngwèijiédàojīngòngyǒushínián

 xiāngshǒuháixiángòukuàngxiànzàishìyǒngyuǎnshī

 bìnduōjiànbānbáizhèròushēnháinéngjiānchíduōjiǔ

 tóngxuéwèiyuǎnwèishíháishìlèiliánlián

 měichūméntóngmèngyóuféngrénzhǐnéngmiǎnqiángyīng

 guīláishízhīgǎngènghàiyòunéngxiàngshuíshuō

 zhǎngnánmiáněrtīngchuāngzhōngfēiyíngtiānkōngyànjiàoshēng

 shìjiānméiyǒuzhègèngtòngdejīngshéncóngxiāo

 rénshēng寿shòumìngběnshǔránháigǎnzhìwèncāngtiān

 jiànguòshùrénjiānziméiyǒushuíměixiánhuì

 ràngzhě寿shòuxiánzhěyāowèishénmexiánzhěnéngyánnián

 rěnxīnzhèliánchéngbǎojiùzhèyàngchénmáizàijiǔquánzhīxià

 zhùshì

 shíniánméiyáochénrénxièshìtiānshèngliùnián(1028)jiéhūnzhìqìngnián(1044)zishìgòngshínián

 zhǎngjuānzhèzhǐyǒngyuǎnshījuānpāoshědiū

 bìn(bìn):běnzhǐěrbiāndetóuzhèdàizhǐtóu

 níngnándào

 tóngxuétóngzàng

 liánlián(lián):lèiliúzhǐdeyàngzi

 shēnmèngzhǐjīngshénhuǎngshénzhìqīngdezhuàngtài

 qiángzhǐmiǎnqiángrénhánxuānzhōuxuánzhī

 shuíshuírén

 yíngshùliàngshǎodeyíngchóng

 xiāowǎn

 jīngshuǎngzhǐjīngshén

 xiāotóngxiāo”,zhújiànxiāo退tuì

 (pì):jiǎxiūduǎn寿shòumìngdezhǎngduǎn

 jiǎnuójiè

 liánchéngbǎojiàzhíliánchéngdebǎozhǐàixièshì

 sòngrénzōngqìngnián(1044),méiyáochénzixièshìchéngchuánfǎnbiànjīngyuèzhìgāoyóusāngōuxièshìzhōuzhōngzhèsānshǒushīshìméiyáochéndàoniànwángxièshìzhīzuòxiětóngnián

 shǒushìzǒngxiě。“jiéliǎngzǒngzhezhòngzàishínián”。“shíniánérxiāngkànyóu”,便biànjiànàizhīshēnqíngzhīzhì。“xiāngkànzhīshíránzhōngzhǎngjuān”,shīrénshífēnbēitòngpíngdànqíngzhēnqiè

 yuánzhěnqiǎnbēi怀huáisānshǒushīzhōngshuōyánshēnhòujīncháodōudàoyǎnqiánlái。”méiyáochénxiěxièshìshēnhòuderénxīnqíngyóubìnduōbáiliàoxiǎngdàoshēnníngjiǔquán”,tóngxuézhīdāngzàiyuǎnqiángzuòkuānjiěránérzàiwèizhīqiángǒucúnyǒulèiliánliánérnéngzhǐfānzhuǎnzhézhuǎnérshēn

 èrshǒuchūdiǎnzuòhuàqíngshìchōuxiàngdeyīnshìyīnjǐngcáinéngxiěchūzhìxiějǐn”,yóunánméiyáochénxiāncóngdechūménguīláixiěqiānxiědebēitòngxīnqíngyǒuruòyǒusuǒwángchūzhīsuǒzhù”,shìcóng”、“chūzhedeméiyáochéndeměichūshēnmèng”,zhīsuǒwǎng”,biǎogèngmíngxīnzàixièshìshēnshàngchūménxiàngzuòmèngyàng;“chūmén”“féngrén”,zhǐshìmiǎnqiángyīng。“chūménshíyǒuréntánlùnháishāojiěbēi;“guīláishízhīgǎngèngshénpānyuèdàowángshīwàngrénshìxiǎngsuǒ”,qíngjǐngzhīxiězhàorénzàichūménshíyǒusuǒjiànwénhuíláizǒngxiǎngxiàngqīnrénjiǎngjiǎngshìrénwángshìkōngrénqīnglezhèdiǎnxiěchūlezuìnánxiědeqíngjiēxiàxiěchuānglěngyíngxiāozhǎngyànguò”。rénsàngzhīzuòguānwèiyǎnzhèliǎngjiùshìmiáoxiězhǎngshīmiándejǐngkuàngyóuzhǎngnánmiánsuǒchuāngzhōngfēiyíng”、tiānkōngshēngyànjiàojiēnéngchájuédàozhèliǎnghuàyóuwèizhēnqièzhèngsuǒwèihánjǐnzhījiànyánwài。”“shìjiānzuì”,wèishìshàngméiyǒugèngtòngdeshìledejīngshénquánbèizhènánáodeshíguāngxiāodàijǐnlejìnkuāzhāngdànfēixiěchūlòuxīnzhītòng

 sānshǒuwèntiānxíngshìxiěchūàiqíngzhīzhuānbēiāizhīshēndànzhíshuōwèntiānérxiānshuōcóngláiyǒuxiūduǎn”。rénshēng寿shòumìngběnshǔrándànwèishénmezhě寿shòuérxiánzhěyāojiùyàowèncāngtiānleshèxiǎngzhīzhèngjiànyòngqíngzhīzhìbiéshìjiànjǐnrénjiānměiqiěxián”,biǎomiànshàngkuāzhāngquèyòuzuìqíngyīnwèizàixīnzhōngzhèngshìyǒurénwèiqíngrényǎnzhōngchū西shī”;nánzàizuòleshíniánháinéngchíkànyòngqíngzhīzhuānzàidāngshíshìzhōngshìwèishǎojiàndeshīzhōngzixiěxiánměizihòushīrénjiùjiādàochénshícéngzhǐwèicóngshījīng·wèifēng·shuòrénzhōnglái”。méiyáochénsuīdìngshìyǒushījīng》,érqiānshīréndewǎngwǎngshìqiánhòuxiāngtóngde。“rěnliánchéngbǎochénmáixiàngjiǔquán!”zhèngsuǒwèiyǒushēngdāngchètiānyǒulèidāngchèquán”(chénshīdàoshīle

 āiwǎnshīyàoqiúzhípíngdànzhōngjiànzhēnqíngméiyáochénzhèsānshǒudàowángshīzhìjiànzhǎngzhéérwǎnbiǎoledeqínggǎnyánpíngdànqíngzhēnqiènèiróngxíngshìwánměidetǒngláiyǒuhěnqiángdegǎnrǎnwèishìyánqíngshīdejiézuò

 méiyáochén(1002~1060)shèngshìchēngwǎnlíngxiānshēngběisòngzhemíngxiànshízhǔshīrénhànxuānzhōuxuānchéngjīnshǔānhuīrénxuānchéngchēngwǎnlíngshìchēngwǎnlíngxiānshēngchūshìyīnnánzhǔ簿。50suìhòuhuángyòusānnián(1051)shǐsòngrénzōngzhàoshìtóngjìnshìchūshēnwèitàichángshìōuyángxiūjiànwèiguózijiānzhíjiǎnglèiqiānshàngshūdōuguānyuánwàilángshìchēngméizhíjiǎng”、“méidōuguān”。céngcānbiānzhuànxīntángshū》,bìngwèisūnzibīngzuòzhùsuǒzhùwèisūnzishíjiāzhehuòshíjiāzhezhīyǒuwǎnlíngxiānshēng》60juǎnyǒucóngkānyǐngmíngkānběnděngcúnèrshǒu

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37513.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 38人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org