首页 趣味语文古诗词正文

祭十二郎文(ji shi er lang wen)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-16 10:31:21 65 0 悼亡诗

 niányuèwénsàngzhīnǎinéngxiánāizhìchéng使shǐjiànzhōngyuǎnshíxiūzhīdiàngàoshíèrlángzhīlíng

 shǎozhǎngshěngsuǒwéixiōngsǎoshìzhōngniánxiōngnánfāngyòucóngsǎoguīzàngyángyòujiùshíjiāngnánlíngdīngwèichángxiāngshàngyǒusānxiōngjiēxìngzǎoshìchéngxiānrénhòuzhězàisūnwéizàiziwéiliǎngshìshēnxíngdānyǐngzhǐsǎochángzhǐéryányuē:“hánshìliǎngshìwéiér!”shíyóuxiǎodāngshísuīnéngwèizhīyánzhībēi

 niánshíjiǔshǐláijīngchénghòuniánérguīshìyòuniánwǎngyángshěngféncóngsǎosàngláizàngyòuèrniánzuǒdǒngchéngxiāngbiànzhōuláishěngzhǐsuìqǐngguīmíngniánchéngxiānghōngbiànzhōuguǒláishìniánzuǒróngzhōu使shǐzhěshǐxíngyòuyòuguǒláiniàncóngdōngdōngjiǔjiǔyuǎnzhě西guījiāngchéngjiāérzhìshúwèiérshǎoniánwèisuīzànxiāngbiézhōngdāngjiǔxiāngchùshěérshíjīngshīqiúdòuzhīchéngzhīsuīwànchéngzhīgōngxiāngchuòérjiù

 niánmèngdōngwǎngshūyuē:“niánwèishíérshìmángmángércāngcāngér齿chǐdòngyáoniànzhūzhūxiōngjiēkāngqiángérzǎoshìzhīshuāizhěnéngjiǔcúnkěnláikǒngdànérbàozhī。”shúwèishǎozhěérzhǎngzhěcúnqiángzhěyāoérbìngzhěquán

 xìnránxiémèngxiéchuánzhīfēizhēnxiéxìnxiōngzhīshèngéryāozhīchúnmíngérméngshǎozhěqiángzhěéryāozhǎngzhěshuāizhěércúnquánwèiwèixìnmèngchuánzhīfēizhēndōngzhīshūgěnglánzhībàowèiérzàixìnránxiōngzhīshèngéryāozhīchúnmíngjiāzhěméngsuǒwèitiānzhěchéngnánérshénzhěchéngnánmíngsuǒwèizhětuīér寿shòuzhězhī

 suīránjīnniánláicāngcāngzhěhuòhuàérwèibáidòngyáozhěhuòtuōérluòmáoxuèshuāizhìwēicóngéréryǒuzhīzhībēishíérbēizhěqióng

 zhīzishǐshísuìzhīzishǐsuìshǎoérqiángzhěbǎoháizhěyòuchéngxiéāizāiāizāi

 niánshūyún:“ruǎnjiǎobìngwǎngwǎngér。”yuē:“shìjiāngnánzhīrénchángchángyǒuzhī。”wèishǐwèiyōujìngéryǔnshēngbiéyǒuérzhì

 zhīshūliùyuèshídōngyúnliùyuèèrgěnglánzhībàoyuègàidōngzhī使shǐzhězhīwènjiārényuègěnglánzhībàozhīdāngyányuèdōngshūnǎiwèn使shǐzhě使shǐzhěwàngchēngyīngzhīránrán

 jīn使shǐjiànzhōngdiàozhīzhīyǒushíshǒudàizhōngsàngdàizhōngsàngérláinéngshǒuzhōngsàngsuìláibìnglìngshǒusàngnénggǎizàngzhōngzàngxiānrénzhīzhàoránhòuwéisuǒyuàn

 bìngzhīshízhīshēngnéngxiāngyǎnggòngnéngjǐnāiliǎnpíngguānbiǎnlínxuéxíngshénmíngér使shǐyāoxiàoérxiāngyǎngshēngxiāngshǒuzàitiānzhīzàizhījiǎoshēngéryǐngxíngxiāngérhúnmèngxiāngjiēshíwèizhīyòuyóucāngzhětiānyǒujīnwǎngrénshìdāngqiúshùqǐngzhītiányǐngzhīshàngdàiniánjiàozizixìngchéngzhǎngdàijiàér

 yányǒuqióngérqíngzhōngzhīxiézhīxiéāizāishàngxiǎng

 wén

 mǒuniánmǒuyuèmǒushūhánzàitīngshuōshìhòudetiāncáihánzheāitòngxiàngbiǎochéngbìngràngjiànzhōngzàiyuǎnfāngbèibànleyīngshídexiānměishípǐnzuòwèipǐngàowèishíèrlángdelíngwèi

 āiyòusàngděngdàolezhīdàoqīnshìshénmeyàngzhǐyǒukàoxiōngsǎoyǎngzhèngdāngzhōngniánshíjiùyīnfànzuìdezǎixiāngguānqièérshòuqiānliánbèibiǎnwèisháozhōushǐniánbiǎnsuǒdōuháixiǎogēnsuísǎosǎolíngjiùsònghuíyánglǎojiāānzàngsuíhòuyòudàojiāngnánmóushēnglíngdīngwèicéngtiānfēnkāiguòshàngmiànběnláiyǒusāndōuxìngzǎochéngxiāndehòudàizàisūnzibèizhǐyǒuzàiérzibèizhǐyǒuhánjiāzisūnliǎngdàishèngréndāndānsǎozicéngjīngzhedetóuduìshuō:“hánshìliǎngdàijiùzhǐyǒumenliǎngle!”shígèngxiǎodāngránledāngshísuīránnénggòushìdànháinénghuìhuàzhōngdebēiliánga

 shíjiǔsuìshíchūláidàojīngchéngcānjiākǎoshìniánhòucáihuíkànyòuguòleniányángpíngdiàoxiāndefénpèngshàngsòngsǎosǎodelíngjiùláiānzàngyòuguòleliǎngniánzàibiànzhōuzuǒdǒngchéngxiāngláitànwàngliúxiàzhùleniánqǐngqiúhuíjiēziérèrniándǒngchéngxiāngshìkāibiànzhōuméinéngláichéngzhèniánzàizhōuzuǒjūnpàijiēderéngāngdòngshēnjiùbèimiǎnzhíyòuméiláichéngxiǎnggēnzàidōngbiāndebiànzhōuzhōushìnéngjiǔzhùcóngzhǎngyuǎnkǎoháihuídàojiāxiāngděngzàiānxiàjiāzàijiēláiāishuínéngliàodàojìngránérne?dāngchūdōuniánqīngzǒngwèisuīránzànshífēnbiézhōngjiūhuìzhǎngjiǔzàideyīnkāiérzhǎngānxúnqiúwēibáodefèngjiǎzhēndezhīdàohuìzhèyàng使shǐràngzuògāoguānhòudegōngqīngzǎixiāngyuànyīnkāitiānérrèna

 niánmèngdōngdàoshíxiěgěidexìnzhōngshuō:“niánháidàoshísuìdànshìtóuhuābái齿chǐsōngdòngxiǎngwèixiōngdōuzàijiànkāngqiángzhuàngdeshèngniánzǎozǎoshìxiàngzhèyàngshuāiruòderénnándàoháinéngzhǎnghuózàishìshàngma?néngkāizhíshǒu),yòukěnláikǒngzǎowǎnjiùhuìyǒuqióngjǐndeyōushāng。”shuínéngliàodàoniánqīngdequèxiānleérniánlǎodefǎnérháihuózheqiángzhuàngdezǎozǎoérshuāiruòdefǎnérháihuózàirénjiānne?

 āishìzhēndezhèyàngne?háishìzàizuòmèngne?háishìzhèchuánláidexiāokàone?guǒshìzhēndemeyǒumeměihǎodepǐnfǎnérzǎozǎojuéhòulene?mechúnzhèngcōngmíngfǎnérnéngchéngshòudeēnne?nándàoniánqīngqiángzhuàngdefǎnéryàozǎozǎoniánlǎoshuāiruòdequèyīnghuózàishìshàngma?shízàigǎndāngzuòzhēndeaguǒshìmèngchuánláideèhàoshìzhēndeshìdōngdeláixìngěnglándebàosàngquèyòuwèishénmezàishēnbiānne?agàishìzhēndeleyǒuměihǎodepǐnjìngránzǎozǎoshīhòudàichúnzhèngcōngmíngběnláishìyīnggāichéngjiādexiànzàiquènéngchéngshòuqīndeēnlezhèzhèngshìsuǒwèicāngtiānquèshínánchuāiérshénshízàinánzhīdàolejiùshìsuǒwèitiāntuīqiúér寿shòumìngdezhǎngduǎnzhīa

 使shǐzhèyàngcóngjīnniánláihuābáidetóuquányàobiànbáilesōngdòngde齿chǐxiàngyàotuōluòleshēnyuèláiyuèshuāiruòjīngshényuèláiyuèchàleguòleduōjiǔjiùyàosuíleguǒhòuyǒuzhīmemenyòunéngfēnduōjiǔne?guǒhòuzhīmenéngbēitòngduōshǎoshíjiānleérhòubēitòngdeshíjiānquèshìqióngjǐnde

 deérzicáishísuìdeérzicáisuìniánqīngqiángzhuàngdeshàngnéngbǎoquánxiàngzhèmedeháiziyòuzěnmenéngwàngmenchéngrénne?abēitòngazhēnshìbēitòng

 niánláixìnshuō:“jìnláileruǎnjiǎobìngshíchángzuòténghài。”shuō:“zhèzhǒngbìngjiāngnánrénchángcháng。”méiyǒudāngzuòzhíyōudeshìāi,(shuízhīdàojìngránhuìyīnérsànglemìngne?háishìyóubiédebìngérdǎozhìzhèyàngdexìngne?

 dexìnshìliùyuèshíxiědedōngshuōshìliùyuèèrdegěnglánbàosàngshíméiyǒushuōgàishìdōngde使shǐzhězhīdàoxiàngdejiārénwènmíngérgěnglánbàosàngjìngzhīdàoyīnggāigào?háishìdōnggěixiěxìnshícáiwèn使shǐzhě使shǐzhěluànshuōyīngne?shìzhèyàngne?háishìshìzhèyàngne?

 xiànzàipàijiànzhōngláidiànānwèideháizidemenyǒuliángshínénggòushǒusàngdàosàngzhōnglejiùděngdàosàngjiéshùhòuzàimenjiēláiguǒnéngshǒudàosàngzhōnglejiùshàngjiēláishèngxiàdejiàomenshǒusàngguǒyǒunéngqiānzàngzuìhòudìngānzàngzàifénpángzhèyànghòucáisuànlequèdexīnyuàn

 āihuànbìngzhīdàoshíjiānshìzhīdàozihuózhedeshíhòunéngzhùzàixiāngzhàodeshíhòuméiyǒushītòngliànshíméizàiguānqiánshǒulíngxiàguānzàngshíyòuméiyǒuqīnlíndexuédexíngwèileshénmíngcái使shǐzhèmezǎoduìshàngxiàoduìxiànéngxiāngzhàozheshēnghuóyòunéngkuàizàitiānzàijiǎohuózhedeshíhòunéngxíngyǐngxiānghòuhúnlíngzàidemèngzhōngxiǎnxiànzhèdōushìzàochéngdezāinányòunéngbàoyuànshuíne?tiān,(debēitòngyǒujǐntóune?cóngjīnhòujīngméiyǒuxīnbēnmángzàishìshàngleháishìhuídàolǎojiāzhìbànqǐngguòdeniánjiàoyǎngdeérzideérziwàngmenchéngcáiyǎngdeérdeérděngdàomenchūjià,(dexīnyuànér

 āihuàyǒushuōwándeshíhòuérāitòngzhīqíngquènéngzhōngzhǐzhīdàone?háishìzhīdàone?bēiāiawàngxiǎngyòngpǐnba

 zhùshì

 1.“niányuè”:wèi稿gǎoshíyuányàng。《wényuànyīnghuázuòzhēnyuánshíjiǔniányuè廿niànliù”;dànwénzhōngshuōshíèrlángzàiliùyuèshícéngxiěxìngěihán,“dāng

 2.bèizhōngpáixíngzuìxiǎodeshū

 3.xiánāixīnzhōnghánzhebēiāizhìchéngbiǎochìchéngdexīn

 4.jiànzhōngrénmíngdāngwèihánjiāzhōngrénshíxiūyīngshídexiānměijiāyáoxiūtóngxiū”。

 5.yòuniánsàngchēng”。《xīntángshū·hánchuán》:“shēngsānérsuíxiōnghuìbiǎnguānlǐngbiǎo。”

 6.(hù):《shījīng·xiǎo·liǎoé》:“shì。”hòushìyīnyòngdài,“shìdàishīyuēshīshīyuēshīshì

 7.“zhōngniánxiōngnánfāng”:dàizōngshíèrnián(777nián),hánhuìyóushěrénbiǎnwèisháozhōujīn广guǎngdōngsháoguānshǐniánrènsuǒniánshísānshíhánshísuìsuíxiōngzàisháozhōu

 8.yángjīnnánmèngxiàn西shìhánshìzōngfénsuǒzài

 9.jiùshíjiāngnántángzōngjiànzhōngèrnián(781nián),běifāngfānzhènlièfǎnpànzhōngyuánshìdòngdànghánsuísǎoqiānjiāxuānzhōujīnānhuīxuānchéng)。yīnhánshìzàixuānzhōuzhìyǒutiánzháibiéhánzhì》:“zhízhōngyuánzhīyǒushìjiāngjiùshíjiāngzhīnán。”《zhèngrénwén》:“fǎnzàngzāoshíjiānnánbǎikǒuxiéxíngjiāngfén。”jūnzhǐ

 10.shàngyǒusānxiōngsānxiōngzhǐhánhuìhánjièháiyǒuwèishíshàngyòuwèimìngmíngshuōmenhánshíèrlángsānxiōngzhǐdeliǎngshíèrlángdehánbǎichuānhánjièdezhǎngzi)。

 11.xiānrénzhǐshìdeqīnhánzhòngqīng

 12.liǎngshìshēnzibèisūnbèijūnzhǐshèngnándīng

 13.shìshítànqīnshàngduìxiàyuēshìxiàduìshàngyuēshěngzhēnyuánèrnián(786nián),hánshíjiǔsuìyóuxuānzhōuzhìzhǎngānyīngjìnshìzhìzhēnyuánniánchūnshǐjiāncénghuíxuānzhōudànháncuīzhīshūōuyángshēngāijūnchēngèrshísuìzhìjīngdōujìnshìběnpiānsuǒxiāngchànián

 14.shěng(xǐng):tànwàngyǐnshēnwèipíngdiào

 15.cóngsǎosàngláizànghánsǎozizhèngshìyuánzhēnyuánjiǔnián(793nián),hányǒuzhèngrénwén》。zhēnyuánshíniánhánwǎngyángfénsǎofèngzhèngshìlíngjiùláiyángānzàngdeshíèrlángxiāng

 16.dǒngchéngxiāngzhǐdǒngjìnzhēnyuánshíèrnián(796nián),dǒngjìnjiǎnxiàoshàngshūzuǒshètóngzhōngshūménxiàpíngzhāngshìrènxuānjūnjié使shǐbiànsòngyǐngděngzhōuguānchá使shǐshíhánzàidǒngjìnzhōngrènjiétuīguānbiànzhōuzhìsuǒzàijīnnánkāifēngshì

 17.zhǐzhù

 18.(nú):jiājuànjiēláizidetǒngchēng

 19.hōng(hōng)shízhūhóuhuòèrpǐnshàngguānyuēhōngzhēnyuánshínián(799niánèryuèdǒngjìnbiànzhōurènsuǒhánsuízàng西xínghòutiānbiànzhōushēngbīngbiàn

 20.guǒméinénggòuzhǐyīnbīngbiànshì

 21.zuǒróngzhōudāngniánqiūhánháojié使shǐzhāngjiànfēngrènjiétuīguānjié使shǐzàizhōuzuǒróngzhùjūn

 22.yíngjiē

 23.zhēnyuánshíliùniányuèzhāngjiànfēnghánkāizhōuluòyáng

 24.dōngzhǐxiāngyángzhīdōngdebiànzhōuzhōu

 25.shúwèishuíliàodào(jù):zhòurán

 26.dòu(hú):tángshíshídòuwèidòuzhīzhǐwēibáodefènghánkāizhōuhòuzhēnyuánshínián(801niánláizhǎngānxuǎnguāndiàoménshìzhēnyuánshíjiǔniánqiānjiāncháshǐ

 27.wànchéng(shèng):zhǐgāoguānhòudàibīngchēchéngyǒufēngguóxiǎobīngsuànfánfāngqiāndeguóchēngwèiwànchéngzhīguó

 28.chuò(chuò),tíngzhǐchuòshàngshětóngjiùjiùzhí

 29.niánzhǐzhēnyuánshínián(802nián)。mèngdōnghándeshīyǒumèngjiāoshìniánchūrènyángjīnshǔjiāngwèiyángxuānzhōuyuǎnhántuōshāoxìngěixuānzhōudeshíèrláng

 30.zhīqióngdebēishāngbiānyōushāng

 31.chúnmíngchúnzhèngxiánmíngnéngméngchéngshòu

 32.gěnglánshēngpíngxiángdāngshíxuānzhōuhánshìbiédeguǎnjiārénshíèrlánghòumèngjiāozàiyángxiěxìngàohánshígěnglányǒusàngbào

 33.yòngdòngchéngzhī

 34.dòngyáozhěhuòtuōérluòshíniánhányǒuluò齿chǐshīyún:“niánluòjīnniánluò齿chǐéránluòliùluòshìshūwèi。”

 35.máoxuèzhǐzhì

 36.zhìzhǐjīngshén

 37.fēnhuìyǒuduōjiǔnewèihòuréngxiānghuì

 38.zhīzishíèrlángyǒuèrzizhǎnghánxiānghánpānghánpāngchūshíèrlángdehánbǎichuānwèizijiànhánhánpāngzhìmíng》。shǐshísuìdāngzhǐzhǎngzihánxiāngshísuìběnzuòsuì”,dāngzhǐhánpāngpāngshēngzhēnyuánshínián(802nián)。

 39.zhīzishǐsuìzhǐhánzhǎngzihánchǎngzhēnyuánshínián(799niánhánshísuǒshēngxiǎomíngyuē

 40.háiběnzhǐèrsānsuìdeyòuérwèiniánshàngxiǎozhī

 41.(bì):jìnláiruǎnjiǎobìngjiǎobìng

 42.diàozhǐwèiwènzhǐshíèrlángdeérzi

 43.zhōngsàngshǒumǎnsānniánsàng。《mèngzi·téngwéngōngshàng》:“sānniánzhīsàng,……tiānzishùrénsāndàigòngzhī。”

 44.láizhǐshíèrlángdeérzijiēlái

 45.nénggǎizàngjiǎshèzhīxiānzànshíjiùmáizàngxiàliánzhī

 46.zhàozàng

 47.wéisuǒyuàncáisuànlequèxīnshì

 48.jǐnāizhǐshītòng

 49.liǎntóngliàn”。wèizhěgèngchēngxiǎoliànshīguāncáichēngliàn

 50.biǎn(biǎn):xiàguān

 51.yóuyuànhènshuí

 52.cāngzhětiānyǒuwèiqīngcāngdeshàngtiānadetòngyǒujǐntóuaběnshījīng·tángfēng·bǎo》:“yōuyōucāngtiānyǒu。”

 53.yǐng(yǐng):shuǐyǐngshuǐjūnzàijīnnánshěngjìngzhǐxiāng

 54.xìngchénghánchǎnghòuzhōngzōngzhǎngqìngniánjìnshìhánxiānghòuzhōngzhǎngqìngsānniánjìnshì

 55.zhǎng(zhǎng):yòngdòngyǎngzhī

 56.shàngxiǎngdàiwénjiéyòngwèiwàngzhěxiǎngyòngpǐnshàngshùbiǎoshìwàng

 wénzhōngdeqiānniánjuéchàng——hánshíèrlángwén

 nánsòngxuézhězhàoshízàibīn退tuìzhōngxiědào:“zhūkǒngmíngchūshībiǎoérduòlèizhěrénzhōnglìngchénqíngbiǎoérduòlèizhěrénxiàohán退tuìzhīshíèrlángwénérduòlèizhěrényǒu。”〈〈shíèrlángwén〉〉shìpiānqiānbǎiniánláichuánsòngshuāiyǐngxiǎngshēnyuǎndewénmíngzuòguǎnmenduìwénzhōngdexiǎnggǎnqíngzuòpíngjiàyínsòngzhīxiàdōunéngsuízuòzhězhīéryǒuyǎnzhībēi

 gǎnqíngzhēnzhìcuīrénlèixià

 hánxiěwéndedezàichēngsòngzhěérzàiqīngdetòngdàozhīqíngtuōdeāizhèzhǔyàobiǎoxiànzàisānfāngmiànshìqiángdiàoròuqīnqíngguānzuòzhělǎochéngmíngwèishūzhíqíngtóngshǒu,“liǎngshìshēnxíngdānyǐngzhǐ”。jīnlǎochéngxiānshìziyòuxiǎogèngxiǎnjiādiāolíngzhènxìngwàngzhèzàizhùzhòngméntíngjiādàodedàiyǐnhándeqièzhītòngshìsuǒdāngrándeèrshìchūlǎochéngzhīshíchūwàilǎochéngzuòzhěniánshǎoérqiángquèqiángzhěyāoérbìngzhěquán”;lǎochéngdeguòshìzhǒngchángjiànderuǎnjiǎobìngzuòzhěběnláiwèiháojīngshénzhǔnbèiyīnérduìlǎochéngdezhuīhuǐwàide使shǐwèibēitòngsānshìbiǎozuòzhěshēnhuànhǎichénzhīduìrénshēngchángzhīgǎnbìngshēnhuàqīnqíngzuòzhěyuánwèiliǎngréndōuháiniánqīng便biànzànbiéwèiniànqiúshíqiúbēnzǒushìyīnérbiéduōshǎoérjīnzhùchéngzhōngshēnhànzuòzhěqiúsuǒlǎochéngdeyīnquèduòzhàxìnzhàmènghuàndejìngshēngǎnshēngmìngpiáobèizēngāitòng

 chángyóushūqíng

 wényuánběnpiānzhòngshūduìzhědedàoniànāitòngzhīqíngbānshìjiéduìzhěgōngxíngdesòngyángérzhǎnkāideběnwénfǎnchuántǒngwénpáijùnwàngzǎoshìguānjiēshēngpínggōngsòngwèizhǔdedìngshìzhǔyàojiāchángsuǒshìbiǎoxiànzhědeqièguānshūxiěnánzhǐdebēiāibiǎomíngxīnderòuqīnqíngxíngshìshàngpiánwèisàncǎiyòngyóuduōbiàndesànzhènglínshūzài〈〈hánliǔwényánjiūhánwényánjiū〉〉zhōngsuǒshuō:“wénběnyòngyùnwèizhèng……zhì〈〈shíèrlángwén〉〉,zhìtòngchèxīnnéngwèibiàndiàowèisàn。”quánwényǒutūnshēngyànzhītàikuāshìyànzhīwèihòushìōuyángxiū〈〈lǒnggāngqiānbiǎo〉〉、guīyǒuguāng〈〈xiàngxuānzhì〉〉、yuánméi〈〈mèiwén〉〉děngkāixīnjìngzhèzhǒngyóuhuàdexiězuòxíngshì使shǐzuòzhětóngzhěduìhuàbiānbiāntūnyànjiāozhīzhehuǐhènbēitòngzhīqíngyīnéryǒuzhènhànrénxīndeliàng

 yánxíngyúnliúshuǐ

 zhèpiānwénqiánglièdegǎnqíngliàngnéngshēngǎnrǎnzhězuòzhěgāochāodeyánwénqiǎoquányòngsànwéndiàopíngxiǎochàngdejiāchángshēnghuóyánzhǎngzhǎngduǎnduǎncuòcuòluòluòǒupiánsàncānchàpiánsànxíngsuǒdāngxíngzhǐzhǐwèngǎntànchénshùděngzhǒngshìfǎnzhòngdiépáigàoděngduōzhǒngxiūshǒurèndiàoqiǎnquángǎnqíngdeyàozàijiāzhīzuòzhězhětánxīndexíngshìhuàn”,shìzhěnéngtīngdàodeshēngyīnxiǎnchángránérzhēnqièzhèyàngquánwénjiùxíngchénglezhǒngxíngyúnliúshuǐbāndeyánshìlìngrénwénhāiqìngdegǎnqíngfēnwéiwénzhāngjiùxiàngzhǐxíngdeshǒujǐnjǐnyōngbàozhùledezhě

 biānbiāndeyánxíngshì

 zuòzhěcǎiyòngzhěduìhuàdefāngshìbiānbiāntūnyànjiāozhīzhehuǐhènbēitòngděngzhǒngzhǒnggǎnqíngshìzàishēngzhězhězhījiānzuòqióngjǐndezhǎngtánxiěwéndeqíngjǐngcóngxìnránxiédàowèiwèixìn”,zàidàoxìnrán”,zhòngdiébiǎoxiànjīngdìngdexīnzhuàngtàiwěibìngzhīshízhīduànduōyòngpáiqíngdàngāchéngzhèqièyòudōucóngfèizhōngliúchūyīnéryǒuzhènhànrénxīndeliàng

 《shíèrlángwénxiězhēnyuánshíjiǔniánànwényuànyīnghuáshuōshìxiěyuèèrshíliùyīngshìyīnshìniánliùyuèxiàxúnshíèrlángháixiěguòxìn),wénzhāngdeshíèrlángshìzhǐhándezhízihánlǎochéng,“xiānzhōngzhemíngdehánxiāngzishìlǎochéngzhīzhǎngzihányòuniánsàngkàoxiōngsǎoyǎngchéngrénhánzhíshíèrlángyòuxiāngshǒujīnghuànnángǎnqíngbiéshēnhòudànchéngniánhòuhánchùpiāoshíèrlánghěnshǎojiànmiànzhèngdānghánguānyùnhǎozhuǎnyǒunéngshíèrlángxiāngdeshíhòuránchuánláishíèrlángshìdeèhàohányóuwèibēitòngxiěxiàzhèpiānwén

 hán(768nián-824nián12yuè25),退tuìzhīnányángjīnnánshěngmèngzhōushìrénchēngchāngjùn”,shìchēnghánchāng”、“chāngxiānshēng”。tángdàizhōngchénwénxuéjiāxiǎngjiāzhèngzhìjiāshūlánghánzhòngqīngzhīziyuánshíèrnián(817nián),chūrènzǎixiāngpéixíngjūncóngpínghuái西zhīluàn”。zhíyánjiànyíngbiǎnwèicháozhōushǐhuànhǎichénlèiqiānshìlángrénchēnghán”。zhǎngqìngnián(824nián),hánbìngshìniánshízhuīzèngshàngshūshìhàowèiwén”,chēnghánwéngōng”。yuánfēngyuánnián(1078nián),zhuīfēngchāngjùnbìngcóngkǒngmiàohánzuòwèitángdàiwényùndòngdechàngdǎozhěmíngliètángsòngjiāzhīshǒuyǒuwénzhānggōngbǎidàiwénzōngzhīmíngliǔzōngyuánbìngchēnghánliǔ”,liǔzōngyuánōuyángxiūshìbìngchēngqiānwénzhāngjiā”。chàngdǎowéndào”、“shèngyán”、“chényán”、“wéncóngshùnděngxiězuòlùnduìhòurényǒuzhǐdǎozheyǒuhánchāngděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37510.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 65人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org