首页 趣味语文古诗词正文

五律·挽戴安澜将军(wu lyu wan dai an lan jiang jun)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-16 10:30:25 68 0 悼亡诗

 wàirénjiāngjūncǎiwēi

 shīchēngxièhuàyǒngduówēi

 xuèdōngguāshǒutángguī

 shāchǎngjìngyǔnmìngzhuàngzhìwéi

 wén

 láiguówàidenòngyàoréndǎngdàiānlánjiāngjūnshòumìngwēinánzhīzhōngyuǎnzhēngyòngdexíngdòngxiělekàngdecǎiwēishīpiān

 dàiānlánjiāngjūnsuǒlǐngde200shīkàoyīngyǒngshànzhànyǒnggǎnwánqiángmièleběnguózhǔdewēifēng

 dōngguāzhīzhànzhōngjiāngjūnlǐngjiāngshìxuèfènzhànzhōngjiānshǒuzhùledōngguāzhòngzhènyòuzàitángzhīzhànzhōnglǐngjiāngshìcóngkòushǒuzhōngduóhuíletáng

 dàikàngyīngjiéjìngránmìngsàngmiǎnběizhànchǎngjiāngjūnsuīzhuàngzhìwèichóuquèyòngniánqīngdeshēngmìngshíjiànledelíngyúnzhuàngzhìsuǒérhàn

 zhùshì

 yánshīdejiǎnchēngshìshīdezhǒngměipiānbānwèiměiǒupíngshēngyùnshǒu yùndàonèijiānyàojiǎngpíngzhōngjiānànchángguīyàoyòngduìzhàng

 dàiānlán:(1904——1942)hàohǎiōuānhuīwèirén

 wàiláiguówàidenòngzhǐdāngniánběnjūnguózhǔduìzhōngguódeqīnlüèdǎng

 jiāngjūncǎiwēilǎngsòngcǎiwēi,《shī·xiǎozhōngyǒucǎiwēipiānshīmiáoxiěshùbiānkàngwàiqīndebīngshìjiǔjiānzàihuíxiāngdeshàngyòubǎoshòuhán

 shījūnduìzhǐdàisuǒlǐngdeguómíndǎng5jūn200shī

 zhèxiōngměngderénjiàn·dōngyún》(zhù

 dōngguātóngmiǎndiānnánzhòngzhèn

 tángmiǎndiānzhōngmíng

 shāchǎngzhànchǎngjìngjìngránbiǎoshìyǒudiǎnchūliàoyǔnmìngsàngmìng

 wéiméiyǒuwéibèi

 1942nián5yuèdàiānlándeduìcóngmiǎndiānchè退tuìhuíguózhōngzāodàoréndàiānlánbèiliúdànzhōngxìng5yuè26xùnguótóngniánqiūdàiānlánjiāngjūnzhuīdàohuìzài广guǎng西quánzhōuxíngzhōngyānglǐngdǎorénmáodōngsòngwǎnshīzhèshǒushīgēn1943niándàiānlánjiāngjūnzhuīdàohuìwǎnliánwǎnshīdēngkānyìnlìngwèihǎiōujiāngjūnqiān”。

 “wàirénjiāngjūncǎiwēi。”shǒuliánèrzhíshūshìshǐcóngdàiānlánjiāngjūnsuǒmiǎndiānyuǎnzhēngkàngxiěliǎngshìyīnguǒguānguónándāngtóuzhǔwēidòngliángxiāojiāngshòumìngkāngkǎijiāngchǎngshīrénluò便biànjiāngbèiwǎnzhědegāoxíngxiàngānzhìzàimínfǎnqīnlüèzhànzhēngdebèijǐngzhōnglǐnránzhèngsuìěrlóngzhàoquánpiān。“cǎiwēisānyòngyuǎnzhēngdediǎnjīngqièshìyǒuyōngróngzhīxíngwényǒuyuānliúzhīfēngzhì

 “shīchēngxièhuàyǒngduówēi。”hànliánèrshǒuduìzhàngchūdàiānlánjiāngjūnsuǒxiázhīèr○○shīdejūnwēishàngyánzhuāngbèizhījīngliángkòuzhùshīwèixièhuàduìdediǎnguòsuīránhěnzhòngyàodànzhànzhēngzhōngjuédìngxìngzuòyòngdeyīnháishìrénxiàjǐnjiēzhejiùqiángdiàogāishījiāngshìzhīyǒngměngshífēnzhōuzhìqiěxiànlewéibiànzhèngdeguāndiǎnjiànshíshénwèigāozhuōshīzhōngduōxiūzhīlèiměngshòuláizànsòngyǒngdejūnduìběnpiānquèshuōyǒngduówēi”,shìfānbèixiězhíjiēyòngláixíngrónghànshījìngèngshēngdòngshéncǎifēiyángshìpiānzhījǐng。“xiè”、“”,wèiběnduìgōngzhì

 “xuèdōngguāshǒutángguī。”jǐngliánèrréngránshǒupiánǒushìjìnérshuōèr○○shīzàimiǎndiāndezhànzhēngchéng。“dōngguā”、“táng”,wàizhànmíngshīwèizhīshíchēngshīshǐ”。dāngcānjiādàiānlánjiāngjūnzhuīdàohuìzhěhěnduōshìèr○○shīdejiāngshìwǎnshīzhōngbiémenzàimiǎndiāndezhàndòujīngduìmenláishuōbèixiǎnqīnqièzhèyàngwǎnshījiùshōudàolehěnhǎodezhèngzhìxiàoguǒ

 “shāchǎngjìngyǔnmìngzhuàngzhìwéi。”wěiliánèrshōuhuídàodàiānlánjiāngjūnběnshēnāidàozhìjiǎochūwǎnshīdiàoyànshìzhědezhǔjìngxiěchūshīrénwénjiāngxīngyǔnluòzhīèhàohòudezhènjīngtòngchuánshényǒugǎnqíngcǎiértòngzhīdàiānlánjiāngjūnshìwèishìjièfǎn西dòuzhēngzhōnghuámíndekàngzhànérxiànshēndenǎijuésuīyóuróngzhòngtàishānjiézànzhuàngzhìwéi——zhuàngzhìwéiwènxīnkuìjiāngjūndeyīnglínghánxiàojiǔquánlezhèmíngshíshìzhāngxiǎnzhì”:zhuàngzhìshìdàiānlánjiāngjūnzhīzhuàngzhìyòushìshīrénmáodōngzhīzhuàngzhìgèngshìdāngwànwànzhōnghuáérzhīzhuàngzhìkǒngziyuē:“sānjūnduóshuàiduózhì。”(《lùn·zihǎnpiānběnqīnlüèzhědezuìèdezidànnénggòushè穿chuānjiāngjūndequènénggòuhuǐmièjiāngjūndejīngshénzhīzhìshàngduókuàngwànwànzhòngzhīzhìcóngzhèshàngláishuōmáodōngshīchìshìjièsòngdàiānlánjiāngjūnláisòngzhěngzhōnghuámínliúxuèshēngqiánhòushìqīnlüèzhěfènzhàndàodewěijīngshénsuǒdiàozhěguózhīshāngérsuǒzhāngyángzhěguózhīhúnzhòngzhǐ

 quánshīdàiānlánjiāngjūnrénmiǎnkàngwèicáimiǎnnándōngguāzhīzhànmiǎnzhōngtángzhīzhànmiǎnběizāoxìngshēngwèi线xiànsuǒsòngledàiānlánjiāngjūndekàngwěifǎnqīnlüèdeyīngxiónggàiwèilemíndeéryīngyǒngxiànshēnzhǎngdāngyīngmíngyǒngcún

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37507.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 68人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org